Топ-100
Back

ⓘ Ľudské rasy - Rasa, človek, Europoidná rasa, Negroidná rasa, Mongoloidná rasa, Árijská rasa, Nordická rasa ..
                                               

Rasa (človek)

rasa je bio-kultúrna klasifikačná jednotka, ktorá prepája biologické znaky so sociálno-kultúrnymi znakmi. Neexistuje jednotná, všeobecne prijímaná odborná definícia rasy ani všeobecne prijímané kritériá, na základe ktorých by bolo možné ludské populácie zaradiť do rás. Rasy sa preto chápu ako "nejasné množiny" a preto si každý odborník vyberá, prikláňa sa alebo preferuje nejakú konkrétnu definíciu. Rasa je zoskupenie ludí založené na zdielaných fyzických alebo sociálnych kvalitách do kategórií, ktoré sú spoločnosťou všeobecne považované za odlišné. Základné rasy, tzv. velké rasy velké plem ...

                                               

Europoidná rasa

Europoidná rasa je zoskupenie ludských bytostí historicky považovaných za biologický taxón, ktorý v závislosti od toho, ktorá historická klasifikácia rasy sa používa, zvyčajne zahŕňala starodávne a moderné populácie zo všetkých alebo častí Európy, Západná Ázia, Stredná Ázia, Južná Ázia, Severná Afrika a Africký roh.

                                               

Negroidná rasa

Negroidná rasa je ludská rasa, ktorej príslušníci sa vyznačujú tmavou kožou, kučeravými vlasmi, širokým nosom, hrubými perami. Vyskytuje sa najmä v Afrike a Austrálii. V užšom zmysle nezahŕňa Austráliu a okolie a potom sa označuje ako negridná rasa/negridi/čierna rasa/ekvatoriálna rasa/rovníková rasa v užšom zmysle alebo africká rasa.

                                               

Mongoloidná rasa

Mongoloidná rasa je zastarané historické zoskupenie rôznych ludí pôvodom z východnej Ázie, strednej Ázie, juhovýchodnej Ázie, severnej Ázie, Polynézie a Ameriky.

                                               

Árijská rasa

Árijská rasa bola podla rasovej terminológie z obdobia sklonku 19. storočia až do polovice 20. storočia rasová skupina, ktorá zahŕňala ludí indoeurópskeho eurázijského pôvodu. Tento koncept vychádza z presvedčenia, že pôvodné skupiny, rozprávajúce indoeurópskymi jazykmi a ich potomkovia, do dnešných dní tvoria osobitnú rasovú skupinu, resp. podskupinu kaukazskej rasy. Árijstvo sa vyvinulo ako rasová ideológia, ktorá prisudzovala práve árijskej rase nadradenosť, prezentuje ju ako panskú rasu. Pôvodne bol celý koncept árijskej rasy len neutrálnou etnolingvistickou klasifikáciou, ale od sklon ...

                                               

Nordická rasa

Nordická rasa bola v typológiach kaukazskej rasy z konca 19. a prvej polovice 20. storočia jedna z jej podskupín. Jej príslušníci boli opisovaní ako majúci svetlé vlasy, svetlé oči, svetlú pokožku a vysoký vzrast, pričom empiricky prevažovali v krajinách severnej a strednej Európy. Nordicizmus bola ideológia rasovej nadradenosti, ktorá pokladala príslušníkov nordickej rasy v rámci väčšej kaukazskej rasy za panskú rasu. Táto ideológia bola populárna na sklonku 19. storočia na začiatku 20. storočia v krajinách strednej a severnej Európy ako aj v Severnej Amerike, pričom najväčšmi schvalovano ...

Users also searched:

...
...
...