Топ-100
Back

★ Ľudská komunikácia - Interpersonálna komunikácia, Transakčná analýza, Hybridná komunikácia, Teória komunikácie, Arogancia, Paul Watzlawick, Ľudská komunikácia ..                                               

Interpersonálna komunikácia

Interpersonálna komunikácia je vzájomná komunikácia medzi dvomi alebo viacerými luďmi, ktorý je ústnej forme. Má iné vlastnosti, a riadi inými pravidlami, ako sú komunikácia, písomný alebo oznámenie z trestnej činnosti. "Niekedy neuvedomené špecifiká medziľudskej komunikácie viažu predovšetkým na skutočnosť, že ide o komunikáciu, ktorá obsahuje nielen informácie, ale aj myšlienky, názory, nálady, postoje a vzťahy." Hlavné úlohy tohto oznámenia zahŕňať prenos informácií. Efektívnej medziľudskej komunikácie, vyžaduje zvyčajne školenia a ovládanie základných pravidiel. Podľa Jitky oravcovej j ...

                                               

Transakčná analýza

Transakčná analýza, tiež známy pod skratkou TA je psychoanalytická teória, ktorá v 50-tych rokoch 20. storočia vyvinutý psychiater Eric Berne. Bern uznáva v ludskej psychike tri "stavy ega", Rodič, Dospelý a Dieťa. Tieto podmienky rozvíjať už v detstve, a človek môže v danej situácii konať z pozície štátu ego. Ľudská komunikácia sa dá rozdeliť na základné prvky, tzv. obchody, v ktorých každý zúčastnený zákonov v stave ego a snaží sa dosiahnuť stav ega s ostatnými. Ak sa zobrazí výzva, osoba, ktorá reaguje tak, ako sa očakáva, napríklad Rodič požiada Dieťa reaguje na Materskej, to je doplnk ...

                                               

Hybridná komunikácia

Hybrid komunikácia je druh komunikácie, v ktorom sa používa viacero komunikačných kanálov a ľudské zmyslové orgány. Používajú sa v nej rôzne kombinácie komunikačné činnosti - čítanie, písanie, rozprávanie alebo dialógu. Hybrid komunikačnej siete v rovnakom čase, predstavuje takéto komunikačný systém, ktorý je schopný prijímať a prenášať analógový a digitálny signál. Koncept hybridného komunikácia tiež úzko späté s médiami. Okrem interaktivity a multimediálnosti, je v skutočnosti jednou z hlavných charakteristík nových médií právo hybridnosť komunikácia s nimi je hotovo.

                                               

Teória komunikácie

Teória komunikácie je teória skúma procesy prebiehajúce v komunikácii. Skúma komunikácie z hľadiska prenosu informácie alebo z ľudského hľadiska. Určený pre všetky typ komunikácie podľa účastníkov, ale aj elektronických, non-verbálnej atď.

                                               

Arogancia

Arogancia alebo nadutosť alebo domýšlavosť alebo spupnosť je negatívny charakterová vlastnosť alebo metódu komunikácie. To možno považovať za zmes je príliš osobný egoizmus spojených s závidieť.

                                               

Paul Watzlawick

Paul Watzlawick bol americký psychológ, psychoterapeut a filozof. Narodil sa v meste Villach a v Rakúsku. Watzlawick žil a pracoval v Palo Alto v Kalifornii|California. Zomrel vo veku 85 rokov a jeho telo daroval pre vedecké účely.

                                     

★ Ľudská komunikácia

 • Ľudská komunikácia je sprostredkovanie myšlienok, predstáv, informácii, zámerov druhým osobám. Slovo komunikácia je latiského pôvodu - communicare, čo
 • inými pravidlami ako komunikácia písomná alebo komunikácia činom. Niekedy sa neuvedomené špecifiká interpersonálnej komunikácie viažu predovšetkým na
 • Hybridná komunikácia je druh komunikácie pri ktorej sa využíva viacero komunikačných kanálov a ludských zmyslových orgánov. Využívajú sa pri nej rôzne
 • technické hladisko alebo z ludského hladiska psychologické, napr. pochopenie správy Venuje sa všetky typom komunikácie podla účastníkov človek - človek
 • na aroganciu v rečovej a medziludskej komunikácii ma velký vplyv aj prostredie. Jedna zo štúdií tvrdí, že ludská arogancia je väčšia v hlučnom prostredí
 • Všetka komunikácia je buď symetrická, alebo doplnková - symetrická komunikácia je komunikácia založená na vyrovnanom výkone a doplnková komunikácia je založená
 • Ľudský hlas La Voix Humaine FP 171 je opera francúzskeho skladatela Francisa Poulenca. Jednoaktová opera je vyústením dlhodobej spolupráce skladatela
 • vývoja ludskej existencie. Opakom je umelý jazyk. Podla Čermáka 2007, s. 14 je prirodzený jazyk predovšetkým možnosť opakovatelnej komunikácie medzi
 • hlasov. Bol členom výboru NR SR pre ludské práva a národnostné menšiny. V januári 2019 unikla na verejnosť komunikácia Martina Glváča s Alenou Zsuzsovou
 • je v tom ktorom ludskom svte indivíduu vopred dané, do čoho vrastá, jeho prirodzený, životný svet. Ladislav Hanus: Kultúra je ludská práca a výsledok
 • súťaži Talent 2000. Vyštudovala Fakultu Masmediálnej komunikácie odbor Marketingová komunikácia Po súťaži Talent 2000 sa objavila v projektoch Dobrý
                                     
 • človek môže v danej situácii konať z pozície niektorého stavu ega. Ľudská komunikácia sa dá rozdeliť na základné prvky nazývané transakcie, pri ktorých
 • čo najväčšiu participáciu a rozsiahlu autonómiu. Obojstranná komunikácia aj komunikácia medzi manažérmi sa podporuje a často sa používa na spoločnú
 • správ dymovými signálmi u indiánov komunikácia námorníkov pomocou vlajok, svetiel... vyspelé technológie komunikácia prostredníctvom kozmických satelitov
 • jasný. Ak je miera konsenzu nízka, potom je význam nejednoznačný a komunikácia je problematická. V rámci určitej kultúry panuje všeobecná zhoda na význame
 • Teória jazykovej komunikácie je teória skúmajúca dorozumievanie pomocou jazyka. Teória komunikácie FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok
 • abstraktne logické ponímanie látky ale má komunikovať porov. analógová komunikácia aj s nedominantnou hemisférou žiaka, napr. používaním metafor, niekedy
 • zámernou ludskou činnosťou. Vo filozofii je to často synonymum pre svet či realitu, v bežnej komunikácii zas pre otvorenú krajinu mimo ludských obydlí.
 • spoluprácu musia bunky v mnohobunkovom organizme spolu vedieť komunikovať. Komunikácia je základom odlišnej expresie génov v jednotlivých bunkách a tým aj ich
 • mäkkým zručnostiam, ako napr. dobré vychádzanie s ostatnými, efektívna komunikácia motivácia, vedenie, riadenie atď. Podnikových školitelov nemajú len
                                     
 • an. Piaček, J.: Fenomén komunikácie z hladiska synkriticizmu, 1995 Piaček, J.: Filozofické východiská teórie masovej komunikácie 7 metateoretických otázok
 • človeka alebo ludský život je podla antropológie najvyššia biologická forma pohybu hmoty. V informatike je život človeka existencia komunikácie medzi psychikou
 • interpersonálneho šírenia správ a informácií. Z hladiska periodizácie ludskej komunikácie sa zaraďuje do epochy hovorenia a jazyka podla DeFleurovej - Ballovej - Rokeachovej
 • organizačnej zmeny, v ktorej hrá dôležitú úlohu predvídanie, vízia, komunikácia a je potrebné prihliadať k organizačnému správaniu sa skupín, jednotlivcov
 • Marse. Oba rovery boli vypustené v roku 2003 a pristáli v roku 2004. Komunikácia s roverom Spirit bola zastavená 22. marca 2010. Rover Opportunity dorazil
 • dialektmi patriacimi do rovnakých skupín sú však schopní rozumieť si. Komunikácia medzi ludmi patriacimi do odlišných jazykových skupín nie je možná, iba
 • nepostavených stavbách. V hre je velmi dôležitá vzájomná koordinácia a komunikácia medzi skupinami hráčov, ktoré sa nazývajú cechy Hra bola spustená
 • hranicami zastavaného územia obce mimo dialnice, cesty, miestnej komunikácie účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na
 • počítačovej vedy a príbuzných polí. Súčasný výskum sa venuje zlepšeniu komunikácie medzi človekom a počítačom a zefektívneniu spôsobov tvorby, použitia
 • redukovaná. V minulosti bol jej predmet mimoriadne široký, spravidla široký ako ludská skúsenosť sama. V súčasnosti po vymedzení špeciálnych vied z filozofie sa
                                               

Ľudská komunikácia

Ľudská komunikácia je mediácia myšlienky, nápady, informácie o zámery iných osôb. Slovo komunikácia je latiského pôvodu - communicare, čo znamená informovať, oznamovať. Povinnosti komunikácie je: Informovať. Počúvať. (Listen to) Diskutovať. (Discuss) Správne dva typy komunikácie: Verbálna komunikácia - prenos informácií, ktorý je realizovaný prostredníctvom reči, slová. Neverbálna komunikácia - ostatné metódy komunikácie.

                                               

Reakcia spätnou väzbou

Reakcia spätnej väzby je základom kvality a asertívnej komunikácie. Podstatou metódy je výraz stimuly a pocity. Spätná väzba na určité správanie alebo výraz môže byť Pozitívny "Potešilo ma, že si spomenul moje meno." a. Negatívny. (Negative) Pozitívne vedie k posilneniu vyššie správania, negatívne, naopak, k oslabeniu. Znižuje pravdepodobnosť, že správanie bude opakovať. Spätná väzba sa používa aj ako účinná metóda asertívneho zvládania kritiky.

                                               

Sebaotvorenie

Sebaotvorenie je non-komunikačná technika, ktorá umožňuje uvoľniť sociálnej komunikácie a znížiť možnú manipuláciu. Jeho podstatou je otvorené a jasné nie dvojzmyselné vyjadrovanie osobných myšlienky, pocity, motiváciu, preferencie a hodnotenia. Metóda umožňuje zobraziť prežívané citové reakcie, diskusie sa stáva viac osobné, zatiaľ čo osoba, ktorá metóda sa použije, rozhoduje o tom, ako on chce partner "otvoriť".

                                               

Selektívne ignorovanie

Selektívne ignorovanie je non-komunikačná technika, ktorá umožňuje vyrovnať sa s kritikou, aby manipulatívnu, nevecnú, príliš všeobecnú kritiku nereagujeme. Sme však jasne najavo, že sme ho zaregistrovali. Umožňuje vyhnúť sa skratovým reakciám, najmä opakovaných a všeobecné, nekonkrétnu kritiku a vedie kritizujúceho viac asertivite.

                                               

Spätná väzba pri prijímaní kritiky

Spätná väzba pri prijímaní kritiky je jedna z metód asertívneho zvládania kritiky. Podstatou metódy je výraz stimuly a pocity. Používa sa hlavne v prípadoch, ak je kritika neprimerané, nevhodné situácii, nepravdivé, atď, a spôsobí silné negatívne emócie.

                                               

Volné informácie

Technika volných informácie je non-komunikačná technika, ktorá učí rozpoznať v diskusii, tie prvky, ktoré sú partnera zaujímavé a dôležité a zároveň ponúkajú voľné - nevyžiadané informácie o sebe. Znižuje plachosť, keď začatie diskusie a obaja partneri ulahčuje jej priebeh a konvergencie.

Users also searched:

interpersonálna komunikácia, komunikcia, interpersonlna, Interpersonlna, komunikan, skupinov, masov, verblna, komunikcii, intrapersonlna, psomn, psomn komunikcia, bariry, Interpersonlna komunikcia, komunikan bariry v komunikcii, skupinov komunikcia, masov komunikcia, verblna komunikcia, interpersonlna komunikcia, intrapersonlna komunikcia, medziludsk, medziludsk komunikcia, transakčná analýza, analza, Transakn, Transakn analza, hybridná komunikácia, Hybridn, neverblna, elektronick,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Písomná komunikácia.

RS Management s.r.o.: Interpersonálna komunikácia. 4 OBSAH A DRUHY KOMUNIKÁCIE V ORGANIZÁCII. 5.2 Vertikálna komunikácia nahor. interpersonálna komunikácia neefektívna.

Transakčná analýza kniha Panta Rhei.

Summary. Transactional analysis is a method developed by Eric Berne in his psychiatric and psychotherapeutic work. Although originally developed as a. Workshop: Transakčná analýza www IPS. Kniha Transakčná analýza ako kreatívne spojenie hlbinnej a kognitívnej psychoterapie Leonhard Schlegel za skvelú cenu v internetovom kníhkupectve. Transakčná analýza f. Slovník odborných pojmov. transakčná analýza druh interakčnej psychoterapie. Hodnotenie slova: 3 292 hlasov. Nahlásiť chybu. Transakčná analýza Vydavatelstvo F Psychiatria, Psychoterapia. Transakčná analýza ako kreatívne spojenie hlbinnej a kognitívnej psychoterapie. Kategória: Odborná a náučná. Velkosť: 150x210. Vydavatel: Vydavatelstvo F.


Neverbálna komunikácia.

2019 Č 05 Hybridné hrozby Ministerstvo obrany SR. Takouto kombináciou dvoch prenosových systémov vzniká hybridná FSO RF komunikačná linka, ktorej celková dostupnosť sa výrazne zvyšuje. Hybridné hrozby definicia. Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie žiada. Hlavným cielom jej dizertačnej práce analyzovať špecifickú formu hybridné komunikácie, ktoré využíva profesionálne marketingové nástroje v kombinácii s.

Neverbálna komunikácia.

Výberové konanie FHV KMKD 2 pracovné miesta vysokoškolských. Vnútropodnikových konfliktov a presadzovanie strategických záujmov podniku. Na vedomostnej úrovni získa študent moderné poznatky z teórie komunikácie,. Ústna komunikácia. Teória komunikácie a Claud Shannon Marketing vzdelávacie. Stručné kompendium teórie komunikácie. ISBN 978 80 555 2435 1. Návrat Domovská stránka Tiráž. UPOZORNENIE! Tento dokument je prístupný iba z. Asertívna a efektívna komunikácia. Teória komunikácie v kontexte pomáhajúcich profesií. Communication interpersonálna komunikácia Communication technology komunikácia Interpersonal communication pomáhajúce profesie komunikačné. Asertívna komunikácia. Ú v o d. Teória komunikácie AVA strucne o komunikacii1.doc. 31. Stručne o komunikácii. POJEM. Podla slovníka môžeme komunikáciu definovať napríklad ako.

Arogancia vyznam.

NÁZOR: Arogancia Lidlu na Ostredkoch pokračuje Bratislavské. Arogancia bezočivosť, namyslenosť, povýšenosť. Arogantní. Arogancia vodičov na cestách rastie s cenou ich auta. Klesá aj ich. Arogancia je naše osobné hodnotenie. Dávnejšie sme hovorili o namyslenosti, márnomyselnosti, pýche či nafúkanosti. Ľudia, ktorých vnímame.


Úvod do neštěstí Kníhkupectvo Le knihy, turistické.

Kniha Úvod do neštěstí Paul Watzlawick už od 8 €. Porovnajte si ceny z internetových obchodov, nakupujte v tom najlepšom. Detaily záznamu. Komunikační experti, ktorých dielo nás bude sprevádzať seminárom: Marshall B. Rosenberg, Paul Watzlawick, Friedemann Schulz von Thun. Teším sa na Vás!. Denkanstöße für das Leben Megabooks SK. Významný muž v oblasti komunikačnej psychoterapie Paul Watzlawick tvrdí, že ​sa nedá nekomunikovať, nedá sa netváriť a nie je možné nemetakomunikovať,. EKniha Všechno dobré je k něčemu zlé autor Paul Watzlawick. Paul Watzlawick 25. júl 1921 – † 31. marec 2007 bol americký psychológ, psychoterapeut a filozof rakúskeho pôvodu. Narodil sa v meste Villach v Rakúsku​.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →