Топ-100
Back

ⓘ Ľudská komunikácia - Ľudská komunikácia, Interpersonálna komunikácia, Transakčná analýza, Hybridná komunikácia, Teória komunikácie, Arogancia ..
                                               

Ľudská komunikácia

Ľudská komunikácia je sprostredkovanie myšlienok, predstáv, informácii, zámerov druhým osobám. Slovo komunikácia je latiského pôvodu - communicare, čo znamená informovať, oznamovať. Ciel komunikácie je: informovať diskutovať počúvať Rozoznávajú sa dva druhy komunikácie: verbálna komunikácia - prenos informácií, ktorý je realizovaný prostredníctvom reči, slov neverbálna komunikácia - ostatné spôsoby komunikácie

                                               

Interpersonálna komunikácia

Interpersonálna komunikácia je vzájomná komunikácia medzi dvoma alebo viacerými luďmi, ktorá prebieha ústnou formou. Má iné charakteristiky a riadi sa inými pravidlami ako komunikácia písomná alebo komunikácia činom. "Niekedy sa neuvedomené špecifiká interpersonálnej komunikácie viažu predovšetkým na skutočnosť, že ide o komunikáciu, ktorej obsahom nie sú iba informácie, ale aj predstavy, názory, nálady, postoje a vzťahy." K hlavným úlohám tejto komunikácie patrí odovzdávanie informácií. Efektívna interpersonálna komunikácia si vyžaduje zvyčajne tréning a ovládanie základných pravidiel. Po ...

                                               

Transakčná analýza

Transakčná analýza, označovaná aj skratkou TA je psychoanalytická teória, ktorú v 50-tych rokoch 20. storočia vyvinul psychiater Eric Berne. Berne rozoznáva v ludskej psychike tri "stavy ega", Rodič, Dospelý a Dieťa. Tieto stavy sa rozvinú v detstve, a človek môže v danej situácii konať z pozície niektorého stavu ega. Ľudská komunikácia sa dá rozdeliť na základné prvky nazývané transakcie, pri ktorých každý zúčastnený vystupuje v niektorom stave ega a snaží sa osloviť niektorý stav ega u druhého. Ak oslovená osoba reaguje očakávaným spôsobom napríklad Rodič osloví Dieťa; Dieťa odpovedá Rod ...

                                               

Hybridná komunikácia

Hybridná komunikácia je druh komunikácie, pri ktorej sa využíva viacero komunikačných kanálov a ludských zmyslových orgánov. Využívajú sa pri nej rôzne kombinácie komunikačných činností - čítanie, písanie, rozprávanie či vedenie dialógu. Hybridná komunikačná sieť zároveň reprezentuje taký komunikačný systém, ktorý je schopný prijímať a vysielať analógový aj digitálny signál. Pojem hybridnej komunikácie takisto úzko súvisí s novými médiami. Okrem interaktivity a multimediálnosti je totiž jednou z hlavných charakteristík nových médií práve hybridnosť komunikácie, ktorá pomocou nich prebieha.

                                               

Teória komunikácie

Teória komunikácie je teória skúmajúca procesy prebiehajúce počas komunikácie. Skúma komunikáciu z hladiska prenosu informácií alebo z ludského hladiska. Venuje sa všetky typom komunikácie podla účastníkov ale aj elektronickej, neverbálnej atď.

                                               

Arogancia

Arogancia alebo nadutosť alebo domýšlavosť alebo spupnosť je negatívna charakterová vlastnosť alebo spôsob komunikácie. Možno ju považovať za kombináciu prílišného osobného egoizmu spojeného so závisťou.

Users also searched:

...
...
...