Топ-100
Back

ⓘ Kultúra - Kultúra, Jazyková kultúra, Badenská kultúra, Harappská kultúra, Západná kultúra, Mykénska kultúra ..
                                               

Kultúra

Kultúra môže byť: všeobecne umenie a/alebo vzdelanosť vôbec súbor výkonov/čŕt nejakej komunity, považovaných luďmi všeobecne za prejav "vyššej" vyvinutosti ludí napr. ludská kultúra analogické výkony/črty u jednotlivcov, v ich prejavoch, správaní či činnostiach; civilizovanosť; kultivovanosť všeobecne: súbor čŕt charakterizujúcich určitú skupinu ludí: pozri kultúra spoločenské vedy v spoločenských vedách v archeológii špecificky: archeologická kultúra určitý typ kmeňa mikróba pochádzajúci z jedného mikróba alebo viacerých mikróbov toho istého druhu, pozri Kultúra kmeň mikróba plánovité pes ...

                                               

Jazyková kultúra

Jazyková kultúra je vo východoeurópskej lingvistickej tradícii cielavedomá činnosť smerujúca k zveladeniu spisovnej formy jazyka a jazykových prejavov v nej realizovaných.

                                               

Badenská kultúra

Badenská kultúra bola kultúra v strednej Európe cca 2800 pred Kr. až 2200 pred Kr. podla staršieho datovania resp. 3600/3500/3400 – 2900/2800 pred Kr. podla novšieho datovania v južnom Nemecku, Česku, dolnom Rakúsku, na Slovensku, Maďarsku, južnom Polsku, Chorvátsku, Srbsku a Macedónsku. Jej jadro bolo a vznikla na Slovensku bolerázska skupina ako zmes domácich lengyelská kultúra a balkánsko-anatólskych prvkov. Pomenovaná je podla jaskyne Königshöhle v rakúskom Badene. Charakteristická je pre ňu výzdoba nazývaná kanelúra plytký žliabok. Rozlišujú sa rôzne geografické skupiny, napr. v Maďar ...

                                               

Harappská kultúra

Harappská kultúra Harappa, kultúra/civilizácia povodia/poriečia/údolia Indusu, kultúra/civilizácia povodia/poriečia/údolia rieky Indus, protoindická kultúra/civilizácia, induská kultúra/civilizácia ; nesprávne je namiesto slova "Indusu" slovo "Indu") bola staroveká kultúra nachádzajúca sa v povodí rieky Indus, prvá známa mestská kultúra na Indickom polostrove. Zaberala velkú časť dnešného Pakistanu a severozápadnú Indiu, niektoré pozostatky harappskej kultúry však boli objavené aj v ďalších oblastiach. Začiatky harappskej kultúry siahajú do 2. polovice 4. tisícročia pred Kr. Jednotlivé per ...

                                               

Západná kultúra

Západná kultúra alebo kultúra Západu je kultúra, ktorá vzišla zo spojenia grécko-rímskej antiky a kresťanstva a tvorí puto, ktorým sú zjednotené národy Západu. Západná kultúra mocne pôsobí na kultúry iných častí Zeme, obzvlášť silné bolo toto pôsobenia počas stredoveku: ako súčasť európska kultúra sa stretá s byzantskou kultúrou i kultúrou arabskou. Od novoveku prichodí Západu brániť svoju kultúru pred jednostranným racionalizmom osvietenstva. Od začiatku 20. storočia sa hovorí o úpadku, či dokonca o zániku Západu a západnej kultúry, ktorá je ohrozovaná z dvoch strán: zo strany amerikanizá ...

                                               

Mykénska kultúra

Mykénska kultúra alebo mykénske obdobie alebo neskoroheladská kultúra alebo neskoroheladské obdobie je časť egejskej kultúry, grécka kultúra, ktorú vytvorili Gréci na gréckej pevnine v 16. - 12. storočí pred Kristom. Nadväzuje úzko na strednú heladskú kultúru. Záznamy v lineárnom písme B, nachádzané v troskách mykénskych sídlisk, majú charakter invenárnych zoznamov, čo svedčí o značnom stupni hospodárskej centralizácie a administratívej presnosti v mykénskych centrách. Na území Slovenska sa približne v tomto čase vyskytovali napr. otomanská kultúra a maďarovská kultúra, ktoré boli mykénsko ...

Users also searched:

...
...
...