Топ-100
Back

ⓘ Kategórie podľa delenia - Lietadlo, Existencializmus, Saamske jazyky, Baktérie, Hotel, Zoznam matematických článkovD ..
                                               

Lietadlo

Lietadlo je lietajúce zariadenie, ktoré je schopné pohybu v atmosfére nezávisle od zemského povrchu, prekonávaním tiaže interakciou s atmosférou, ktoré je aspoň čiastočne riaditelné, schopné vzletu zo zemského povrchu v letovej konfigurácii a opakovane použitelné po pristátí. Vysvetlenie: v súlade s všeobecnou praxou, táto definícia vylučuje z lietadiel okrem drakov aj rakety ale nie raketoplány, padáky, strely napr. s plochou dráhou letu, ale nevylučuje napr. padákové klzáky, bezpilotné prostriedky, alebo letecké modely. Iné, staršie, definície: Lietadlo je technické zariadenie, ktoré je ...

                                               

Existencializmus

Existencializmus alebo filozofia existencie je smer súčasnej filozofie, ktorý nadviazal o. i. na myslenie B. Pascala, S. Kierkegaarda, Unamuna, Dostojevského, Nietzscheho a Husserla. Existencializmus v odmietavej reakcii voči metodologizmu a gnozeologizmu začiatku dvadsiatych rokov minulého storočia sústreďuje svoju pozornosť na ontologickú problematiku: bytie nie je podla existencialistov ani empirická realita, ktorá nám je daná v zmyslovom vnímaní, ani racionálna konštrukcia, ktorú nám poskytujú vedy, ani inteligibilná realita, za ktorú ho považuje tradičná špekulatívna filozofia. Bytie ...

                                               

Saamske jazyky

Laponské jazyky patria/-rí medzi uralské jazyky. V staršej literatúre sa tieto jazyky považujú za nárečia jedného jazyka, v novšej za viacero jazykov. Považovať ich za viacero jazykov je správnejšie už preto, že často sú vzájomne absolútne nezrozumitelné. Názov saamske/sámske jazyky je podla Saamov Laponcov vhodnejší pred výrazom laponské jazyky, pretože výraz Laponec niekedy považujú za hanlivý. Saamovia žijú: v najsevernejšej časti Nórska, v oblasti Finnmark, kde sa aj tento jazyk používa. v prilahlých oblastiach Švédska, Fínska a Ruska. Jazyk sa najviac podobá na fínčinu alebo na karelč ...

                                               

Baktérie

Baktérie sú skupina jednobunkových prokaryotických organizmov. Pojem sa rôzne chápe, predmetom tohto článku sú baktérie v najužšom zmysle, tzv. eubaktérie. Bakteriálna bunka sa bežne skladá z peptidoglykánovej bunkovej steny, jadrovej oblasti nukleoidu, DNA bez intrónov, plazmidov a ribozómov prokaryotického typu. U baktérií sa nevyskytuje pohlavné rozmnožovanie, namiesto toho sa najčastejšie delia binárne. Baktérie sú najrozšírenejšou skupinou organizmov na svete. Dávnejšie sa druhy baktérií klasifikovali podla vonkajšieho vzhladu, dnes sú moderné najmä genetické metódy. Vďaka nim sa dnes ...

                                               

Hotel

Hotel je ubytovacie zariadenie, ktoré zvyčajne poskytuje krátkodobé ubytovanie, predovšetkým turistom. Hotely väčšinou ponúkajú aj ďalšie doplnkové služby, napríklad stravovacie služby, fitnes centrum, služby práčovne, wifi zadarmo, atď. Niektoré hotely poskytujú aj konferenčné a banketové miestnosti a služby. Delenie hotelov podla počtu hviezdičiek sa v jednotlivých európskych krajinách líši. Hodnotenie hotelov napríklad v Nemecku a Francúzsku je značne rozdielne. Pri plánovaní cesty je preto vhodné informovať sa o systéme priraďovania hviezdičiek v danej krajine. Články o hoteloch sú uve ...

                                               

Zoznam matematických článkov/D

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 111 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujúcom generovaní.

Users also searched:

...
...
...