Топ-100
Back

ⓘ Vojsko - Vojsko, Pozemné vojsko, Rímske vojsko, Ženijné vojsko, protivzdušnej obrany ZSSR, Naše vojsko ..
                                               

Vojsko

Vojsko môže byť: jednotky, útvary, zväzky, zariadenia určitého druhu vojska napr. ženijné vojsko, rádiotechnické vojsko základná časť ozbrojených síl štátu, ktorú tvoria zväzy, zväzky, útvary, jednotky a zariadenia druhov ozbrojených síl a logistiky ozbrojené sily štátu, pozri ozbrojené sily všeobecné označenie vojenských celkov od útvaru vyššie

                                               

Pozemné vojsko

Pozemné vojsko alebo pozemné sily sú druh resp. časť ozbrojených síl určená na vedenie bojovej činnosti na zemi. Vo väčšine štátov predstavuje pozemné vojsko najväčšiu časť ozbrojených síl. Podla inej definície ide o "vojsko zložené z polného vojska, vojska domobrany a síl rýchleho nasadenia."

                                               

Rímske vojsko

Rímske vojsko bolo vojsko, ktoré používal staroveký Rím od vzniku Rímskeho královstva v 8. storočí pred Kr., do rozpadu Rímskej ríše v 5. storočí nášho letopočtu. Niekedy sa týmto termínom označuje aj byzantské vojsko, alebo iba vojsko ranobyzantského, grécko-rímskeho obdobia. Vzhlad rímskeho vojska a rímska uniforma sa počas existencie impéria viackrát menili.

                                               

Ženijné vojsko

Ženijné vojsko je súčasťou pravidelných armádnych síl, vojak slúžiaci u tohto druhu vojska je označovaný ako ženista alebo pionier. Toto vojsko je špecializované na plnenie zvláštnych pozemných úloh pomocou špeciálnej, tzv. ženijnej techniky. Ženijné vojsko nie je určené pre priame vedenie boja, ale k zaisteniu technických prostriedkov a stavieb podporujúcich alebo umožňujúcich činnosť bojových jednotiek. Úlohou ženistov je jednak práca s výbušninami, mínovanie a odmínovanie, ako aj budovanie opevnení, ciest, mostov, atď. Pri útoku často postupujú pred jednotkami, aby vytvorili priechody v ...

                                               

Vojsko protivzdušnej obrany ZSSR

Vojsko protivzdušnej obrany ZSSR bolo zložkou Sovietskej armády zodpovedajúcou za protivzdušnú obranu. Po rozpade Sovietskeho zväzu pokračovalo vo svojej činnosti ako súčasť Ozbrojených síl Ruskej federácie v rokoch 1992 až 1998. Na rozdiel od západných jednotiek protivzdušnej obrany bolo Vojsko protivzdušnej obrany ZSSR samostatnou zložkou armády, oddelenou od Vojenských vzdušných síl ZSSR VVS ZSSR a oddielov protivzdušnej obrany pozemného vojska. Počas sovietskej éry bolo prioritne umiestňované na tretie miesto za strategickým raketovým vojskom a pozemným vojskom.

                                               

Naše vojsko

Naše vojsko je české vydavatelstvo, ktoré sa zameriava na vydávanie odbornej literatúry s vojenskou, historickou a technickou tematikou, popri ktorej vydáva aj populárno-náučnú literatúru, beletriu. Bolo založené v roku 1945 ako štatutárne zariadenie ministerstva národnej obrany, pričom pod Ministerstvo obrany Českej republiky spadalo až do roku 1996, kedy bolo sprivatizované a jeho majitelom sa stal Emerich Drtina, ktorý ho riadi do súčasnosti. Ročne vydáva 40 – 60 titulov.

Users also searched:

...
...
...