Топ-100
Back

ⓘ Tituly - Neakademický titul, Akademický titul, Šlachtický titul, Titul, Kandidát vied, Dauphin, šlachtický titul ..
                                               

Neakademický titul

Kariérny titul je titul udelovaný po ukončení vyššieho odborného vzdelania, ktorý sa smie písať za meno. Zaradenie do národnej klasifikácie vzdelávania: ISCED - 5B Diplomovaný špecialista; titul, ktorý svojim absolventom udelujú vyššie odborné školy a konzervatória; možno ho teraz získať aj na väčšine vysokých škôl po absolvovaní dištančného špecializačného štúdia, v rámci tzv. celoživotného vzdelávania. DiS. - diplomovaný špecialista ekonomika, daňové systémy a iné. DiS. art. - diplomovaný špecialista umenia

                                               

Akademický titul

Akademický titul je čestná hodnosť udelovaná vysokou školou alebo univerzitou absolventom vysokoškolského štúdia. V širšom zmysle je to čestná hodnosť udelovaná vysokoškolsky vzdelanému človeku po splnení istých, najmä vedomostných požiadaviek.

                                               

Šlachtický titul

Tradičné šlachtické tituly v Európe majú korene v neskorej antike a v stredoveku. Hoci sa líšia časovo a aj geografickými regiónmi, nasledovný zoznam poskytuje informácie o tituloch a špecifických rozdieloch.

                                               

Titul

Titul môže byť: víťazstvo v lige knižná publikácia hodnosť stavovská, akademická, vojenská a pod. nadpis článku, knihy a pod. právny nárok, dôvod

                                               

Kandidát vied

Kandidát vied CSc. / do roku 1964 C. Sc. ; skratka v niektorých štátoch ScC) je vedecký titul. Na Slovensku sa udeloval ako vedecká hodnosť od roku 1953 do roku 1996. Udelovať ho v zmysle zákona č. 60/1953 Zb. a nasledujúcich predpisov mohla - podobne ako druhý vedecký titul doktor vied - Československá akadémia vied, Slovenská akadémia vied alebo vysoká škola po obhájení kandidátskej dizertačnej práce. V rokoch 1957 – 1961 mal toto právo aj Inštitút spoločenských vied pri ÚV KSČ, ktorý bol v roku 1961 transformovaný na vysokú školu. V rokoch 1990 – 1996 sa udeloval paralelne k titulu Dr., ...

                                               

Dauphin (šlachtický titul)

Dauphin alebo Dauphin de France bol šlachtický titul patriaci prvorodeným synom francúzskeho krála a následníkom francúzskeho trónu. Titul sa používal v rokoch 1350 až 1791 a 1824 až 1830. Titul dauphin je obdobou titulu princ z Walesu, ktorý sa dodnes používa v Spojenom královstve. Druhorodený syn francúzskych králov získaval titul vojvoda orléansky.

Users also searched:

...
...
...