Топ-100
Back

ⓘ Osobný život - Právo na život, Ján Tibenský, Eschatológia, Biodromálna psychológia, Biografia, Rad Za osobnú odvahu ..
                                               

Právo na život

Právo na život je jedno z osobnostných práv a morálna zásada, vychádzajúca z presvedčenia, že každá ludská bytosť má právo na život a najmä, že by nemala byť nespravodlivo zabitá inou ludskou bytosťou. Koncept práva na život je centrálny v debatách o problematike eutanázie, trestu smrti, potratov, sebaobrany a morálky vojny.

                                               

Ján Tibenský

PhDr. Ján Tibenský, DrSc. bol slovenský historik, pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied od 1. januára 1951. Zabezpečoval vydanie diela D. Rapanta, Slovenské povstanie roku 1848 – 49 a tri zväzky Sedliackeho povstania. Vytvoril originálnu koncepciu národného obrodenia. Od 60. rokov 20. storočia sa venoval aj problematike vývoja vedy a techniky na území Slovenska.

                                               

Eschatológia

Eschatológia je náuka o posledných veciach človeka aj ludstva. Ide o teologickú disciplínu, ktorá sa zaoberá poslednými otázkami človeka a sveta. Sú to otázky na tému: peklo posledný súd vzkriesenie z mŕtvych nesmrtelnosť ludskej duše smrť koniec sveta očistec osobný súd druhý príchod Ježiša Krista nebo posmrtný život parúzia

                                               

Biodromálna psychológia

Biodromálna psychológia alebo psychológia životnej cesty je psychológia, ktorá skúma osobný zmysel života, jeho hodnotu, možnosti sebarealizácie, pomocou štúdia konkrétnych typov životnej dráhy. Biodromálnu psychológiu založila Charlotte Bühlerová.

                                               

Biografia

Biografia alebo životopis je literárny žáner založený na opise života nejakej osoby, spravidla politicky, vojensky, vedecky, umelecky či inak významnej osobnosti. Podrobnou opisnou formou zachytáva všetko, čo sa týka života osobnosti, napr. detstvo, rodinné prostredie, priebeh profesionálnej prípravy, významní učitelia, osobnosti alebo i vplyvy v kultúrnom prostredí, sebareflexie tvorby, ohlasy, spomienky iných, ocenenia ap. K tomu sú prikladané aj fotografie, recenzie, kritiky, listová korešpondencia, resp. aj iné materiály. Biografia sa odlišne chápe v beletrii, biografistike a historiog ...

                                               

Rad Za osobnú odvahu

Rad Za osobnú odvahu, bol zavedený 28. decembra 1988. Toto vyznamenanie sa udelovalo občanom Sovietskeho zväzu a Ruska za mimoriadnu odvahu a statočnosť pri záchrane života, udržovaní verejného poriadku a ochrane štátneho majetku, ako aj za boj proti kriminalite, živelným pohromám a iným výnimočným udalostiam. Spolu bolo udelených 529 týchto vyznamenaní. Prvákrát bol rad udelený 3. februára 1989, učitelke základnej školy č. 42 v meste Ordžonikidze dnes Vladikavkaz Natalii Jefimovej. Po tom čo bola jej trieda držaná ako rukojemníci a neskôr vyslobodená pri policajnom zásahu.

Users also searched:

...
...
...