Топ-100
Back

ⓘ Občan - Občan, Kane, Štátne občianstvo, Obyvatelstvo, Volebné právo, Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov ..
                                               

Občan

Občan je príslušník štátu alebo obce. Právnu a politickú podstatu občianstva určuje štát svojimi zákonmi. Okrem občanov môžu v štáte žiť aj "neobčania". Občan disponuje zákonom vymedzenými právami a povinnosťami voči príslušného štátu alebo obci.

                                               

Občan Kane

Občan Kane je filmový debut vtedy 25-ročného Orsona Wellsa. Film má v podstate jednoduchý dej, sústredený okolo osoby tlačového magnáta Charlesa Fostera Kanea, ktorý krátko pred smrťou vysloví iba jedno slovo "rosebud". Celým filmom sa potom nesie rozprávanie o zisťovaní významu tohto slova. Welles vo filme použil nové postupy a niektoré scény natáčal bez zostrihania. Sústredil sa na akcie, pracoval so svetlom a pri natáčaní použil takzvanú žabiu perspektívu. Keďže mediálny magnát William Randolph Hearst sa domnieval, že dej filmu je o ňom, rozpútal proti nemu negatívnu kampaň, a aj vďaka ...

                                               

Štátne občianstvo

Štátne občianstvo je trvalý právny vzťah fyzickej osoby ku konkrétnemu štátu, najčastejšie štátu, v ktorom fyzická osoba žije, pričom obsahom tohto vzťahu sú práva a povinnosti stanovené vnútroštátnym právom príslušného štátu. Osoba, ktorá je predmetom štátneho občianstva, sa nazýva občan.

                                               

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo je súhrn všetkých ludí na určitom území k určitému okamihu, zisťovaný podla bydliska, prítomnosti na danom území alebo podla iných hladísk ; počet obyvatelstva sa ustavične mení v dôsledku jeho prirodzeného pohybu a migrácie; stredný stav obyvatelstva je priemerný počet obyvatelstva za určitý časový úsek ; za ročný stredný stav sa prakticky berie stav k 1. júlu príslušného roku. Výskumom obyvatelstva sa zaoberá demografia.

                                               

Volebné právo

Volebné právo je: právo občana voliť, ktoré sa nadobúda plnoletosťou, pozri aktívne volebné právo právne odvetvie upravujúce otázku volieb, pozri volebné právo odvetvie. oprávnenie byť volený, ktoré sa nadobúda v rôznom veku v závislosti od funkcie, do ktorej má byť občan zvolený, pozri pasívne volebné právo

                                               

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov, skratka SZSZO bola slovenská mimoparlamentná politická strana. Strana zanikla 25. januára 2018.

Users also searched:

...
...
...