Топ-100
Back

ⓘ Ľudské telo - Ľudské telo, Telo, filozofia, Trup, časť tela, Anatómia človeka, Bodypainting ..
                                               

Ľudské telo

Ľudské telo alebo telo človeka je jednotný súbor orgánov a orgánových sústav tvoriacich ludský organizmus. Telo človeka sa skladá z hlavy, krku, trupu a končatín. Z iného hladiska pozostáva z anatomických sústav oporná, tráviaca atď. Ľudské telo skúma predovšetkým anatómia človeka a somatológia.

                                               

Telo (filozofia)

Telo je oživené, oduševnené teleso, ktoré sa vo filozofii, náboženstve atď. neraz exponuje v súvislosti s duchom alebo dušou. Konkrétne definície sa rôznia. Podla Platóna je telo zložka človeka, ktorou človek prináleží vonkajšiemu svetu; väzenie duše, z ktorého duša sa stále túži vrátiť do čistého sveta ideí. Telo zaniká v čase. Cielom tela je to, čo je zmyslové. Telo podlieha pôsobeniu nestáleho javového sveta. V stredoveku bolo telo odporným odevom duše Gregor Velký, príčina nerestí a zla. V 13. storočí sa postupne oslobodzuje a uplatňuje sa v lekárstve anatómia, hygiene kúpele a v umení ...

                                               

Trup (časť tela)

Trup je: u článkonožcov: tagmy nesúce končatiny, okrem hlavy, resp. v užšom zmysle len telo bez hlavy u tých článkonožcov, kde sa telo nedelí na hlavu-hruď-zadoček, ale len na hlavu a trup u chordátov vrátane človeka: a) telo okrem hlavy, krku, končatín a chvosta, t. j. hlavná časť tela obsahujúca vnútornosti, b) zriedkavo: telo okrem končatín t.j. vrátane hlavy a krku u chytadlovcov, polochordátov a ostnatokožcov: metasoma Podobný je zriedkavý termín kmeň tela, ktorý znamená buď trup vo vyššie uvedenom význame a) alebo trup vo vyššie uvedenom význame b) prípadne vo význame b okrem hlavy)

                                               

Telo

Telo môže byť: v joge: pozri telo joga v biológii, anatómii, fyziológii, športe: organizmus v zmysle súbor orgánov a orgánových sústav, najmä živočíšny alebo ludský, v konkrétnom priestorovom rozpoložení a často s dôrazom na vonkajšiu podobu, pozri organizmus, živá bytosť a napr. telo človeka vo filozofii a náboženstve: pozri telo filozofia podstatná časť niečoho

                                               

Anatómia človeka

Anatómia človeka alebo antropotómia alebo teloveda je časťou všeobecnej anatómie. Skúma stavbu orgánov a orgánových sústav ludského tela. Ľudské telo, tak ako ostatné živočíšne telá, je tvorené anatomickými sústavami, tie sú tvorené orgánmi. Orgány sú tvorené tkanivami, ktoré sa skladajú z jednotlivých buniek a nebunkových štruktúr. Tkanivá skúma histológia, bunky zase cytológia. Anatómia skúma štruktúry zdravého ludského tela, preto sa tiež niekedy označuje aj ako "normálna" anatómia. Patologickými zmenami ludského tela sa zaoberá patologická anatómia.

                                               

Bodypainting

Bodypainting je forma body art, pri ktorej sa používa nahé alebo polonahé ludské telo ako východiskový materiál pre maliarsku tvorbu, ktorá je prípadne doplnená inými vizuálnymi prvkami. Narozdiel od tetovania, ktoré je tiež jednou z foriem body art, je malba nanášaná na telo len dočasná. Malba, ktorá sa obmedzuje na oblasť tváre sa označuje ako face painting.

Users also searched:

...
...
...