Топ-100
Back

★ Obyvatelstvo - občan ..                                               

Populácia

Obyvateľstvo môže byť: Súbor jednotlivcov, ktoré sa vyskytujú v určitom čase na určitom ohraničenom území, t. j. obyvatelstvo s určitým špecifickým znakom napr. mestského obyvateľstva a podobne, v ekonómii zodpovedá aj súbor potenciálnych výrobcov a / alebo spotrebiteľov. Zhrnutie obyvateľstva, počet obyvateľov. Aktualizované: rozmnožovanie ľudí, vrátane. S populácie, teda pojem populačná biológia, viď nižšie, aplikovaný na typ človeka. V demografické údaje. (In the demographic information) Súbor jedincov jedného druhu v určitom prirodzene definované územie, na určitý čas, ktorá reprodukuj ...

Obyvatelstvo
                                     

★ Obyvatelstvo

Obyvatelstvo je súhrn všetkých ľudí na určitom území v určitom čase, zisťovaný podľa bydliska, prítomnosti na danom území alebo inými hladísk, počet obyvateľov sa neustále mení v dôsledku jeho prirodzeného pohybu a migrácie, stredný stav obyvateľstva je priemerný počet obyvateľov na určité obdobie, za ročný priemerný stav je prakticky trvá stav k 1. Júla príslušného roka. Výskum obyvateľstva sa zaoberá demografické údaje.

                                     

1.1. Obyvatelstvo štát a štátne občianstvo. Obyvatelstvo

 • Medzi územia a obyvateľstva je vzťah z hľadiska historických, etnických, kultúrnych.
 • Obyvatelstvo tvoria občania štátu, a cudzinci.
 • Občania nemusia žiť na území príslušného štátu na určitú dobu, môže opustiť krajinu.
 • Ak cudzincov na území štátu s trvalým pobytom nelegálne, môže ich štátu na výkon vyhostenia alebo prejsť do iného štátu.
                                     

1.2. Obyvatelstvo štát a štátne občianstvo. Národnosť. (Nationality)

 • Domov doprava je vzťah medzi bydliskom na obec a obec, ktorý je na základe občianstva.
 • Osoba, ktorá nemá právo, je bez domova v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov.
 • Štátnych občanov, štátnych príslušníkov, sú osoby, ktoré sú zdrojom štátnej moci a majú povinnosť rešpektovať ústavu a zákony.
 • Medzi štát a občanov sa štátnoobčiansky vzťah.
                                     

1.3. Obyvatelstvo štát a štátne občianstvo. Podmienky nadobudnutia občianstva. (Conditions of the acquisition of citizenship)

 • Narodení rodičia, ktorí sú suverénnych občanov.
 • Ak 1 z rodičov je štátnym občanom príslušného štátu.
 • Narodení v príslušnom štáte, prijatie maloletých.
 • Je zakázané odňať občianstvo ktorémukolvek občan štátu, proti jeho vôli.
 • Občianstvo – najmä uzavretia manželstva s cudzincom, a udeľovanie občianstva na základe žiadosti a vydanie naturalizačného zákona sa uvádza, občianstvo, sú tiež možnosť, kedy cesii územia štátu.
 • Tam je dvojité občianstvo – bipolitizmus.
                                     
 • obyvatelstvo napr. mestské obyvatelstvo obyvatelstvo ekonomicky činné v pôdohospodárstve, priemysle a pod. užšie vymedzenú plochu aj obyvatelstvo
 • medzi civilné obyvatelstvo radia posádky a pasažieri obchodných a linkových lodí bojujúcich aj neutrálnych krajín. Civilné obyvatelstvo má právo na rešpektovanie
 • Sčítanie obyvatelstva iné názvy: populačný cenzus, sčítanie obyvatelov, súpis obyvatelstva obyvatelov, staršie sčítanie ludu, súpis ludu, ešte staršie
 • Geografia obyvatelstva alebo aj demogeografia je vedná disciplína humánnej geografie, ktorá skúma základné znaky a zákonitosti vývoja velkosti, rozmiestnenia
 • SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Prešovský kraj. SODB 2011. TAB. 118 Obyvatelstvo podla pohlavia a náboženského
 • SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Banskobystrický kraj. SODB 2011. TAB. 118 Obyvatelstvo podla pohlavia a náboženského
 • národnostné zloženie obyvatelstva nasledovné: Podla sčítania v roku 2001 tvorí rusínske a ukrajinské obyvatelstvo 4, 16  podiel na obyvatelstve okresu. Najväčší
 • SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Okres Poprad. SODB 2011. TAB. 118 Obyvatelstvo podla pohlavia a náboženského
 • Priemerný vek obyvatelov bol 40, 4 roka. Slovenskú národnosť malo 81, 3  obyvatelstva druhou najpočetnejšou národnosťou bola maďarská 8, 4  treťou rómska
 • Výmena obyvatelstva medzi Česko - Slovenskom a Maďarskom bola povojnová obojstranná migrácia obyvatelstva na základe vzájomnej dohody medzi oboma štátmi
 • SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Okres Kežmarok. SODB 2011. TAB. 118 Obyvatelstvo podla pohlavia a náboženského


                                     
 • SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Okres Trebišov. SODB 2011. TAB. 118 Obyvatelstvo podla pohlavia a náboženského
 • SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Okres Sabinov. SODB 2011. TAB. 118 Obyvatelstvo podla pohlavia a náboženského
 • SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Okres Medzilaborce. SODB 2011. TAB. 118 Obyvatelstvo podla pohlavia a náboženského
 • SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Okres Košice I. SODB 2011. TAB. 118 Obyvatelstvo podla pohlavia a náboženského
 • SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Okres Stará Ľubovňa. SODB 2011. TAB. 118 Obyvatelstvo podla pohlavia a náboženského
 • SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Okres Brezno. SODB 2011. TAB. 118 Obyvatelstvo podla pohlavia a náboženského
 • sčítania 20111 tvoria Estónci 68, 54 populácie. Z územného hladiska je obyvatelstvo etnicky kompaktnejšie, keďže menšiny sú koncentrované v dvoch krajoch
 • SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Okres Stropkov. SODB 2011. TAB. 118 Obyvatelstvo podla pohlavia a náboženského
 • Výmena obyvatelstva je presídlenie obyvatelstva dvoch alebo viacerých štátov alebo geografických celkov v opačných smeroch uskutočnené približne v rovnakom
 • facto nezávislé štáty, ktoré však nie sú uznané svetovým spoločenstvom. Obyvatelstvo Afriky je najmladšie zo všetkých kontinentov 50 percent Afričanov je
                                     
 • SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Okres Levoča. SODB 2011. TAB. 118 Obyvatelstvo podla pohlavia a náboženského
 • udali. Hustota obyvatelstva Ruska je 8, 4 obyvatelov na km², čo robí z Ruska jednu z najredšie osídlených krajín na svete. Obyvatelstvo je najhustejšie
 • ostatné obyvatelstvo vrátane miešancov Z iného hladiska tvoria 16, 5  obyvatelstva Hispánci a Latinskoameričania, zvyšok tvorí ostatné obyvatelstvo Americká
 • pohraničné oblasti Česka, v ktorých do roku 1945 prevažovalo nemecké obyvatelstvo Podla vzoru alpské krajiny alpskí Nemci sa Nemci z Česka Čechy, Morava
 • významné zastúpenie aj maďarské obyvatelstvo Židovské obyvatelstvo sa koncentrovalo najmä do Senca, kde tvorilo 5  obyvatelstva Zoznam kultúrnych pamiatok
 • SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Okres Košice II. SODB 2011. TAB. 118 Obyvatelstvo podla pohlavia a náboženského
 • Ρωμαίοι Roimaioi, alebo Roméi je označenie pre staroveké etnické obyvatelstvo žijúce v rôznych častiach Rímskej ríše. Označenie Riman sa môže používať
 • SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Okres Košice IV. SODB 2011. TAB. 118 Obyvatelstvo podla pohlavia a náboženského
 • ktorých ťažba sa rozvíja. Vidiecke obyvatelstvo sa živí predovšetkým pastierstvom sobov, lovom a rybolovom. Obyvatelstvo v mestách je naproti tomu zamestnané

Users also searched:

maďarsko obyvatelstvo, obyvatelstvo geografia, obyvatelstvo slovensko, obyvatelstvo světa, počet obyvatelov slovenska 2020, štatistický úrad počet obyvatelov 2020, štatistický úrad počet obyvatelov v obciach 2019, vekove zlozenie obyvatelstva sr, obyvatelov, poet, rad, tatistick, Obyvatelstvo, obyvatelstvo, slovenska, obyvatelstvo slovensko, obyvatelstvo geografia, vekove zlozenie obyvatelstva sr, poet obyvatelov slovenska, tatistick rad poet obyvatelov, maarsko, maarsko obyvatelstvo, slovensko, geografia, vekove, zlozenie, obyvatelstva, obciach, svta, obyvatelstvo svta, tatistick rad poet obyvatelov v obciach 2019, poet obyvatelov slovenska 2020, tatistick rad poet obyvatelov 2020, tatistick rad poet obyvatelov v obciach, občan. obyvatelstvo, obyvateľstvo,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Obyvatelstvo geografia.

Obec Helpa oficiálne stránky obce Obyvatelstvo. Meštianske rody. V priebehu storočí sa v meste vyskytovali stovky rôznych rodov. Niektoré z nich tu žijú od počiatkov až dodnes, iné rody vymreli, odsťahovali sa. Štatistický úrad počet obyvatelov v obciach 2019. Obyvatelstvo Mesto Púchov. Trvale bývajúce obyvatelstvo spolu: 339, z toho muži: 155, ženy 184. Podiel žien z trvale bývajúceho obyvatelstva: 54.3% Ekonomicky aktívne osoby spolu: 144,. Obyvatelstvo světa. Obyvatelstvo Oficiální stránky mesta Želiezovce. Symboly mesta Obyvatelstvo Infraštruktúra Ekonomická aktivita obyvatelstva Domový a bytový fond Pozemkový fond Doprava Parkovanie Čerpacie.

Obyvatelstvo slovensko.

Populácia Biológia. Obyvatelstvo a jeho činnosť. O predhistorickom osídlení Spiša sa čerpajú poznatky z rôznych nálezísk, starých ohnísk, jám plných popola, kostí, črepov, ale aj. Vekove zlozenie obyvatelstva sr. Obyvatelstvo Obec Bidovce. Obyvatelstvo. Pôvodným obyvatelstvom boli Slováci. Obyvatelia osady Clus, čo znamená niečo zovretého – brána boli strážcami týchto hraníc. V čase. Obyvatelstvo Obec Červený Kameň. Kniha: Praha od A do Z v letech 1820 1850. Kniha druhá: Hra Obyvatelstvo ​Antonín Novotný. Nakupujte knihy online vo vašom oblúbenom kníhkupectve.


Obyvatelstvo Trnovec nad Váhom Oficiálne stránky obce.

Obyvatelstvo obce. ob. scitanie. STAV OBYVATEĽSTVA K 31.12.2020. Vek muži ženy spolu. Deti do 15 rokov 249 223 472. Mládež 16 18 rokov 41 82. Obyvatelstvo Oficiálna stránka obce Voznica. ROK stav k 31.12 br. Obyvatelstvo mesta Rajec. Počet obyvatelov, Muži, Ženy, Narodení, Zomrelí, Prihlásení, Odhlásení. 1991, 5758. 1992, 5903, 105, 36, 149.

Obyvatelstvo a občianstvo Zákony pre ludí.

Obyvatelstvo. Prečítať text. Mikroregión Adela má celkom približne 3000 obyvatelov. Obec Budča je obec s najväčším počtom obyvatelov. Obec Bacúrov má. Obyvatelstvo Obec Zbehy. V Rakúsku žije 8.902.600 obyvatelov stav 1.1.2020. Priemerná hustota obyvatelstva je 106.14 obyvatelov na km² 2020. 83.3% obyvatelstva tvoria Rakúšania,. Obyvatelstvo Oficiálna stránky obce Pohorelá Obec Pohorelá. Všetky štatistické údaje za oblasť Obyvatelstvo a migrácia nájdete vo Verejnej databáze DATAcube. Databáza poskytuje používatelom časové rady údajov a.


Obyvatelstvo mesta Rajec Mesto Rajec.

Obyvatelstvo. Podla výsledkov sčítania ludu, domov a bytov sa zistili nasledovné údaje o obyvatelstve a bytovom fonde v Juskovej Voli k roku 2001 2002. Obyvatelstvo Oficiálna stránky obce Dedinka. Obyvatelstvo. Počet obyvatelov obce Trnovec nad Váhom k 31.12.2020: demografia. Na základe údajov získaných zo sčítania obyvatelstva z rokov 1961, 1970,. Obyvatelstvo Chorvátsky Grob. Obsah. Prečítať nahlas. OBYVATEĽSTVO. Podla sčítania obyvatelstva z roku 2011 mali Želiezovce v tom roku 7186 obyvatelov, z toho 3410 mužov a 3776 žien. Obyvatelstvo Obec Budča. Domov Obyvatelstvo NRO. Obyvatelstvo NRO. Obyvatelstvo NRO podla veku. Vyhladávanie Hladať. Programy Fondy. Kultúra Dobré spravovanie a. Obyvatelstvo Slovenské Nové Mesto. Obyvatelstvo. V meste Pezinok žije k 31. 12. 2018 24 931 obyvatelov. Vývoj počtu obyvatelov: Graf vývoju počtu obyvatelov. Demografický prehlad počtu. Obyvatelstvo synonymá slova. Informácie pre obyvatelstvo. Informácie pre obce Informácie pre obyvatelstvo. Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami PDF, 223 kB.


Obyvatelstvo Oficiálne stránky obce Štefanov.

Obyvatelstvo. Prečítať text. Obyvatelstvo. K 30.9.2006 mal Uhrovec 1492 obyvatelov. Tab.č.1: Vývoj počtu obyvatelstva v obci Uhrovec v rokoch 1869 2001. Oficiálne stránky obce Odporúčania pre obyvatelstvo Obec Martovce. Typ Stráží nad Myjavou sa rozvíjal na hromadný cestný typ, teraz už tejto časti mesta. Obyvatelstvo Šaštína a Stráží žilo a žije v súvisle zastavanom areáli. Obyvatelstvo Oficiálna stránka obce Ivanovce Obec Ivanovce. Obyvatelstvo. Počet obyvatelov s trvalým pobytom k 1.1.2013 spolu 2973, z toho. mužov 1484 žien 1489. Rok 2013. Narodenie 32 Úmrtie 26 Prihlásenie 40. Obyvatelstvo Mesto Ružomberok. 8. téma Obyvatelstvo. 1. Vývoj obyvatelstva. Na Zemi žije v súčasnosti viac ako 7 miliárd ludí. Tento počet je najvyšší v celej histórii ludstva. Vývoj počtu.

Obyvatelstvo Hrkovce.

O obci Obyvatelstvo. Obyvatelstvo. Základné informácie Výsledky sčítania obyvatelstva 2011. Prečítať text. O osudoch Červenokamencov v 15. a 16. storočí. Obyvatelstvo OBEC MOČENOK. Obyvatelstvo. Súčasný stav obyvatelstva v obci Voznica je výsledkom dlhodobého a nerovnomerného vývoja, ktorý bol ovplyvňovaný meniacimi sa.

Čínske obyvatelstvo.

Obyvatelstvo. Informácie platné k 01.01.2015. Počet obyvatelov prihlásených na trvalý pobyt: 1685 Počet obyvatelov prihlásených na trvalý pobyt počas roku. Obyvatelstvo Oficiálna stránka obce Nadlice Obec Nadlice. Varovanie obyvatelstva patrí medi úlohy a opatrenia civilnej ochrany, aby obyvatelstvo v ohrozených priestoroch mohlo včas uskutočniť opatrenia na ochranu. Obyvatelstvo a jeho činnosť Oficiálna stránka obce Rakúsy. Obyvatelstvo. Výsledky podla Sčítania obyvatelov, domov a bytov k 21. 5. 2011. Podla výsledkov bolo sčítaných 2532 obyvatelov s trvalým pobytom. z toho. Oficiálne stránky obce Obyvatelstvo Obec Dolné Mladonice. Slovo obyvatelstvo v slovenskom synonymickom slovníku. období ludnatosť: pokles, rast populácie, ludnatosti obyvatelstvo obyvatelia: všetci obyvatelia.


Obyvatelstvo advantage austria.

Home Obyvatelstvo. Obyvatelstvo. Celkový počet obyvatelov k 31.12.2018: 2156. Celkový počet mužov k 31.12.2018: 1049. Celkový počet žien k 31.12.​2018:. Obyvatelstvo Oficiálné stránky obce České Brezovo. Navigácia. Home O obci Základné informácie Obyvatelstvo. Obsah. Obyvatelstvo. Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2020: Počet obyvatelov v obci spolu. Oficiálna stránka obce Strekov Obyvatelstvo Obec Strekov. Čínske obyvatelstvo. Čína je najludnatejšou krajinou na svete. Zatial čo v roku 1949 pri svojom vzniku mala ČĽR 542 miliónov obyvatelov a v roku 1969 806. Oficiálne stránky obce Obyvatelstvo Obec Štôla. Obyvatelstvo a migrácia. 11.11.2020 Počet zobrazení: 62320. Demografia je spoločenská veda zaoberajúca sa štúdiom reprodukcie ludských populácií,.

Odporúčania pre obyvatelstvo Lysá pod Makytou.

V obci Sverepec žije 1100 obyvatelov. Bývanie. Počet domov v obci 311 z toho: trvale obývané 268 z toho rodinné 264, 12 b.j., 2 dvojdomy. Obecný. Obyvatelstvo Mesto Svätý Jur. Obec Dunajská Lužná leží 15 km juhovýchodne od Bratislavy a 7 km od Šamorína na úrodnej vnútrokarpatskej Podunajskej rovine, ktorá je súčasťou. Obyvatelstvo a migrácia Štatistický úrad SR. Obyvatelstvo. Obec Pohorelá je podla počtu obyvatelstva štvrtou najväčšou obcou Horehronia 1. Polomka, 2. Helpa, 3. Závadka n.Hr. a siedmou najväčšou v. Poloha a obyvatelstvo obce Oficiálna stránka obce Dunajská Lužná. Obyvatelstvo. Počet obyvatelov obce k 1.1.2021. Spolu: 2469. Muži: 1181. Ženy: 1288. Kategória. Spolu. Muži. Ženy. Vek od 0 4 rokov. 81. 36, 45. Vek od 4 7. Obyvatelstvo Obec Hranovnica. Veková štruktúra obyvatelstva k 31.12.2020. vekové kategórie, počet obyvatelov, z toho. mužov, žien. 0 – 3 roky, 198, 109, 89. 4 – 6 rokov, 162, 83, 79.


Obyvatelstvo Oficiálna stránka mesta Šaštín Stráže.

Oficiálna stránka obce Priepasné v okrese Myjava. Úradné oznamy, tlačivá, informácie z bohatého spoločenského, kultúrneho, či športového diania v obci. Obyvatelstvo Družstevná pri Hornáde. Obyvatelstvo. Na základe štatistiky k 31.12.2011 má naša obec 1116 obyvatelov, z toho ženy 589. muži 527. Štruktúra obyvatelstva podla vekových kategórií. Obyvatelstvo Oficiálna stránky obce Velký Klíž. Obyvatelstvo. Chcete vedieť, čo je nové? Zaregistrujte sa do newslettera a čerstvé novinky budete dostávať vždy na Váš e mail. Mesto Trnava na facebooku​. Obyvatelstvo obce Oficiálné stránky obce Zvolenská Slatina. Termín, Počet, Prírastok, Nárast. Počet obyvatelov k 31.12.2020, 6712, 384, 6%. Počet obyvatelov k 31.12.2019, 6328, 324, 5%. Počet obyvatelov k 31.12.2018. Obyvatelstvo Oficiální stránky obce Dolný Hričov Obec Dolný Hričov. Obyvatelstvo. Jubileá Najstarším a všetkým ostatným jubilantom prajeme pevné zdravie a príjemné chvíle v kruhu svojej rodiny. Sobáš Na ceste života kráčajte.


Obyvatelstvo Uhrovec.

Odporúčania pre obyvatelstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Maximálna teplota 2. stupeň. Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od Teplota, 35ºC. Kniha: Praha od A do Z v letech 1820 1850. Kniha druhá: Hra. Obyvatelstvo. Prečítať text. Počet obyvatelov za roky 2014 až 2018.docx 13 kB​ Počet obyvatelov za roky 2014 až 2018.docx. Zverejnené 10.9.2019 db. Obyvatelstvo Mesto Pezinok. Obec Neverice sa nachádza na severe Podunajskej nížiny na južnom úpätí Tribečského pohoria. Leží v sev. časti Žitavskej pahorkatiny v širokej doline potoka. Obyvatelstvo Obec Želovce. Starosta Poslanci Hlavný kontrolór obce. Pre verejnosť História obce Kalendár podujatí 3D prehliadka Hlásenie rozhlasu O obci Obyvatelstvo.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →