Топ-100
Back

ⓘ Zákon miery sa týka skutočnosti, že každý jav sa vo svojom jestvovaní vyznačuje určitými hranicami. Bez hraníc by jav nebol tým, čím má byť. Keby jav prekročil ..
                                               

Jazyky Číny

Čína sa vyznačuje rozmanitou a komplikovanou jazykovou situáciou. Obyvatelstvo Číny sa skladá z 56 oficiálne uznaných etník. Prevládajúca etnická skupina sa nazýva Chanovia a tí tvoria vyše 90% populácie. Chanovia hovoria vyše 2000 dialektami s rôznou mierou odlišnosti, ktoré sú oficiálne klasifikované ako variácie čínskeho jazyka. Ostatných 55 etnických menšín používa vyše 290 rôznych jazykov. Národným jazykom Čínskej ludovej republiky je spisovná čínština. Hlavnými cielmi čínskej jazykovej politiky je propagácia spoločného jazyka a jednotného písma.

                                     

ⓘ Zákon miery

Zákon miery sa týka skutočnosti, že každý jav sa vo svojom jestvovaní vyznačuje určitými hranicami. Bez hraníc by jav nebol tým, čím má byť. Keby jav prekročil túto hranicu, teda vytýčenú mieru, poprel by sám seba, stal by sa niečím iným, alebo by celkom zanikol. Všetko má svoju mieru, prírodné aj spoločenské javy. Mieru majú aj naše možnosti dosiahnuť isté ciele, mieru majú i medziludské vzťahy. Každý vek má svoje naplnenie. Miera je chvejúca sa os, ktorá dostredivo púta a cibrí všetky možnosti v prospech celku existujúceho do chvíle, kým jeho čas nevyprší.

Users also searched:

vyhláška o metrológii, zákon 157/2018 pdf,

...
...
...