Топ-100
Back

ⓘ Transakčná analýza, označovaná aj skratkou TA je psychoanalytická teória, ktorú v 50-tych rokoch 20. storočia vyvinul psychiater Eric Berne. Berne rozoznáva v l ..
                                     

ⓘ Transakčná analýza

Transakčná analýza, označovaná aj skratkou TA je psychoanalytická teória, ktorú v 50-tych rokoch 20. storočia vyvinul psychiater Eric Berne.

Berne rozoznáva v ludskej psychike tri "stavy ega", Rodič, Dospelý a Dieťa. Tieto stavy sa rozvinú v detstve, a človek môže v danej situácii konať z pozície niektorého stavu ega.

Ľudská komunikácia sa dá rozdeliť na základné prvky nazývané transakcie, pri ktorých každý zúčastnený vystupuje v niektorom stave ega a snaží sa osloviť niektorý stav ega u druhého. Ak oslovená osoba reaguje očakávaným spôsobom napríklad Rodič osloví Dieťa; Dieťa odpovedá Rodičovi, je to komplementárna transakcia ; v opačnom prípade je to skrížená transakcia.

Jednotlivé medziludské interakcie možno rozdeliť do nasledujúcich skupín kde každá nasledujúca je na úrovni štrukturalizácie času komplexnejšia s vyšším ziskom zo sociálnej interakcie:

  • intimita – ludia konajú úprimne, bez vzájomného využívania
  • hra – ludia konajú hladajúc psychologický zisk
  • stiahnutie – ludia spolu vôbec nekomunikujú
  • aktivita – ludia vykonávajú spoločnú činnosť, ktorou je daná ich interakcia
  • rituál – ludia konajú formálnym, predvídatelným spôsobom

V prípade hry môžu hráči spolupracovať tak, aby každý dosiahol svoj hladaný psychologický zisk, alebo sa jeden hráč môže pokúšať dosiahnuť svoj zisk na úkor druhého, tak že predstiera iný ciel a potom spoluhráča podrazí a ukončí hru. Hry sú zdrojom mnohých medziludských problémov. V knihe "Jak si lidé hrají" Berne uvádza niekolko bežných typov hier a rozdeluje ich na niekolko skupín.

Users also searched:

...
...
...