Топ-100
Back

ⓘ Rasa, človek. rasa je bio-kultúrna klasifikačná jednotka, ktorá prepája biologické znaky so sociálno-kultúrnymi znakmi. Neexistuje jednotná, všeobecne prijímaná ..
                                     

ⓘ Rasa (človek)

rasa je bio-kultúrna klasifikačná jednotka, ktorá prepája biologické znaky so sociálno-kultúrnymi znakmi. Neexistuje jednotná, všeobecne prijímaná odborná definícia rasy ani všeobecne prijímané kritériá, na základe ktorých by bolo možné ludské populácie zaradiť do rás. Rasy sa preto chápu ako "nejasné množiny" a preto si každý odborník vyberá, prikláňa sa alebo preferuje nejakú konkrétnu definíciu.

Rasa je zoskupenie ludí založené na zdielaných fyzických alebo sociálnych kvalitách do kategórií, ktoré sú spoločnosťou všeobecne považované za odlišné.

Základné rasy, tzv. velké rasy velké plemená sú:

  • negroidná rasa synonymá: čierna rasa, ekvatoriálna rasa
  • europoidná rasa
  • mongoloidná rasa synonymá: žltohnedá rasa, mongoloidi

Krížením rôznych rás vznikajú miešanci, ktorí sú normálne plodní, a tým dokazujú, že obe rodičovské rasy patria do rovnakého druhu Homo sapiens.

Rasa podla Taineho je vrodené a dedičné dispozície, ktoré si človek prináša so sebou na svet.

                                     

1. Etymológia

Pôvod slova rasa nie je úplne známy. V slovenčine sa vyskytuje od 19. storočia a bolo do nej prevzaté z francúzštiny race, ktorá toto slovo prevzala z taliančiny razza. Talianske slovo razza ale nemá jasný pôvod. Ďalšie hladanie pôvody je len v rovine hypotéz, pričom v súčasnosti možno identifikovať viac-menej dve ustálené hypotézy, ktoré možno označiť ža "grécko-latinskú" a "arabskú".

Zástancom "grécko-latinskej" hypotézy je napr. francúzsky spisovatel Albert Memmi, podla ktorého slovo pochádza z 15. storočia a vzniklo odvodením z latinského slova ratio "poriadok", usudzuje však, že jeho pôvod môže siahať ku gréckemu slovu ῥάδιξ radix, "korene".

                                     

2.1. Definícia Všeobecné slovníky a encyklopédie

Na tomto mieste uvádzame výber definícií slova rasa z rôznych jazykových aj všeobecno-náučných slovníkov a všeobecných encyklopédií, bez ich kritického zhodnotenia.

  • Malá encyklopédia Slovenska 1993: "nepodmiňují zpusobilost ruznych p. ke kult. rozvoji."
                                     

2.2. Definícia Rasistické definície rasy

Slovenský filozof Milan Hrabovský uvádza definíciu, ktorú expresívne označuje ako nenávistný význam rasy, pričom dodáva, že aktuálny vedecký výskum takéto chápanie rasy zásadne odmieta, a to vrátane vedcov, ktorí sa snažia obhájiť, že rasová klasifikácia má stále svoje opodstatnenie vo vedeckom výskume.

Na základe takéhoto vnímania rasy vznikajú rasové ideológie, ktoré opisujú spoločnosť výlučne cez určitú, vybranú rasovú klasifikáciu. Na základe toho ponúkajú vlastné doktríny a programy na rekonštrukciu spoločnosti, ktoré sú v prípade inštrumentalizácie a inštitucionalizácie takejto ideológie realizované vo forme diskriminácie až perzekúcie "škodlivých" alebo "menejcenných" rás napr. prostredníctvom genocídy a pod. Rasovú klasifikáciu tak využívajú na presadenie alebo ospravedlnenie sociálnej hierarchie na reprodukciu politickej, sociálnej a ekonomickej nerovnosti.

Users also searched:

biela rasa, čierna rasa, ekvatoriálna rasa, europoidná rasa, ludske rasy,

...
...
...