Топ-100
Back

ⓘ Misionári obláti Nepoškvrnenej Panny Márie. Misionári obláti Panny Márie Nepoškvrnenej sú misijným reholným spoločenstvom kňazov a bratov uprostred katolíckej c ..
Misionári obláti Nepoškvrnenej Panny Márie
                                     

ⓘ Misionári obláti Nepoškvrnenej Panny Márie

Misionári obláti Panny Márie Nepoškvrnenej sú misijným reholným spoločenstvom kňazov a bratov uprostred katolíckej cirkvi. Ich hlavným poslaním je hlásať radostnú zvesť luďom, ktorí o Ježišovi Kristovi a jeho evanjeliu ešte nepočuli, alebo tým, ku ktorým obvyklá pastorácia cirkvi nedosahuje. Túto svoju misiu - poslanie uskutočňujú v apoštolských komunitách a v úzkej spolupráci s laikmi, ktorí sú považovaní za partnerov v evanjelizácii.

                                     

1. Vznik rádu

Obláti sú súčasťou katolíckej cirkvi, ktorých špecialitou sú misie, pôsobenie na miestach, kde kňazi nie sú. Založil ju po napoleonských vojnách francúzsky šlachtic Eugen de Mazenod a vytýčil jej ideu "šíriť posolstvo Krista medzi tými, ktorí po zvratoch doby zostali bez pastierov". Roku 1826 pápež Lev XII. Kongregácii potvrdil vytvorené pravidlá. Roku 1845 vyslali prvú misiu do Kanady, na Cejlón a do Južnej Afriky.

                                     

2. Poslanie

Obláti nie sú špecialistami na jeden určitý druh pastorácie alebo jednu konkrétnu skupinu ludí. Je síce pravda, že sa kongregácie už od samých začiatkov venovali predovšetkým práci s mládežou, hlásanie ludových misií, apoštolátu u chudobných a opustených a postupom času sa z nich stali aj misionári ad gentes, ale v súčasnosti pôsobia vo svete aj ako farári, správcovia pútnických miest. Angažujú sa v oblasti spravodlivosti, mieru a integrity stvorenia, pracujú s imigrantmi a rómskym etnikom.

                                     

3. Začiatky OMI v českých krajinách

Kongregácia obláti Panny Márie Nepoškvrnenej OMI sa v Česku usadili v roku 1911, po vzniku Česko-Slovenska založili samostatnú provinciu. Pôsobili tu, najmä v Sudetoch, osem kňazov. Ich centrom bol konvent v Teplej. V Kájove pri Českom Krumlove fungoval ich juniorát a noviciát. Po vyhnaní Nemcov po skončení II. svetovej vojny provincie prestal fungovať a formálne zanikol úmrtím P. Jana Václava Straky roku 1970.

                                     

4. Nová história

V roku 1991 sa vrátil z 43-ročného pôsobenia v Afrike páter Zdeněk Čížkovský, aby tu činnosť provincie obnovil. Pracoval ako farár v Kroměříži, kde obláti dostali pridelenú farnosť Blahoslavanej Panny Márie, neskôr aj v Klokotoch.

V súčasnosti pôsobia v Česku dve komunity oblátov a to v Plasoch a Klokotoch.

                                     

5. Mládež

Súčasťou oblátskej rodiny sú od samého začiatku tiež spoločenstvá mladých. V najbližšej provincii ide predovšetkým o nemeckú OMI-Jugend a český OMIGang. Spoločenstvo mládeže OMIGang sa začalo vytvárať okolo oblátskej komunity v Plasoch plzeňská diecéza v r. 2011. Najprv išlo o nepravidelná stretnutie niekolkých mladých ludí z oblátskych farností okolo Plasov a Manetín, skoro sa ale pridalo aj pár stredoškolákov a vysokoškolských študentov z Plzne a postupom času sa spoločenstvo rozrástlo aj o zástupca z Moravy: Brna a Kroměříža. Usporadúvali sa prvé OMITreffingy pravidelná víkendové stretnutia v Plasoch, k nim sa vzápätí pridali OMILuftingy víkendové stretnutia s pracovno-duchovnou náplňou slúžiace k "preluftovaniu" zanedbaných a opustených kostolov a iných objektov, v ktorých sa dodnes zúčastňujú aj študenti nášho spriateleného Stojanova gymnázia na Velehrade. Časom, keď sa medzi členmi OMIGangu upevnili vzťahy a vytvorilo sa pevnejšie jadro, sa začalo spoločenstvo viac otvárať navonok, pozývať ďalších mladých ludí na zdielanie a vytvárať svoj vlastný apoštolát.                                     

6. KVS

Komunita vteleného Slova, teda KVS je odpoveď na potrebu silnej skúsenosti komunitného evanjeliového života, ktorú niektorí českí obláti zakúsili v talianskom "Centro giovanile" v Maríne neďaleko Ríma. V roku 2012 sa teda po vzore tejto talianskej oblátskej skúsenosti vytvorilo spoločenstvo mladých mužov, ktorí sa rozhodli urobiť skúsenosť spoločného žitia evanjelia vo všednosti obyčajného života. Spoločne s oblátmi v Plasích bývajú, spoločne pracujú, spoločne upratuje, varí, perú, modlí sa, spoločne študujú.

                                     

7. Oblátski asociovaní

Životné cesta a odkaz svätého Eugena neoslovuje len reholníkov alebo tých, ktorí hladajú svoje životné povolanie. Eugenova láska k Bohu a k cirkvi má velkú inšpiratívnu silu aj pre ludí, ktorí žijú v rodinách a chodia do bežných zamestnaní. Títo ludia vytvárajú spoločenstvo tzv. Oblátskych asociovaných. Spájajú sa so spoločenstvom oblátov a oblátiek slubom, v ktorom sa vyznávajú zo svojho vzťahu k Ježišovi Kristovi ak jeho cirkvi a v ktorom vyjadrujú svoju túžbu byť živými svedkami Božej bezpodmienečnej lásky k luďom vo svojich rodinách, v cirkvi i mimo nej, ale najmä voči luďom, ktorí majú najväčší dôvod o tejto láske pochybovať, totiž voči luďom vylúčeným na okraj ludskej a cirkevnej spoločnosti. Tento slub môžu každoročne obnovovať.

Ku spoločenstvu asociovaných patria starí aj mladí, slobodní aj zadaní, ludia z miest i z dedín, študovaní i neštudovaní. Schádzajú sa v regionálnych skupinách. Dvakrát ročne potom majú príležitosť stretnúť sa so všetkými ostatnými asociovanými z Česka a z Nemecka na tzv. Eugen-Meeting a jesennom výročnom stretnutí. Základom stretnutie je ludské spoločenstvo, nechýba ani duchovný program.

Prvých 17 laikov zložilo slub vo februári v roku 2004. Dnes je ich cez osemdesiat, regionálnych skupín je v súčasnosti sedem: päť v Nemecku a dve v Česku. K pôvodnej skupine slovenských asociovaných schádzajúcich sa už tradične okolo oblátskej komunity v Tábore - Klokoty sa čerstvo pridala aj skupina siedmich mladých asociovaných naviazaná na komunitu plaskou prvá asociácia: 1. október 2016.

Mladí asociovaní, čiže "Maso", ako si v skratke hovoria, sa pravidelne schádzajú k spoločnému zdielaniu a prehlbovaniu života v charizme sv. Eugena. Majú na starosti niekolko evanjelizačných projektov a okrem toho sa tiež snažia o medzinárodné prepojenie s ďalšími členmi oblátskej rodiny po celom svete, predovšetkým v rámci našej Stredoeurópskej provincie.

Users also searched:

...
...
...