Топ-100
Back

ⓘ Paul Watzlawick bol americký psychológ, psychoterapeut a filozof. Narodil sa v meste Villach v Rakúsku. Watzlawick žil a pracoval v Palo Alto v Kalifornia|Kalif ..
                                     

ⓘ Paul Watzlawick

Paul Watzlawick bol americký psychológ, psychoterapeut a filozof.

Narodil sa v meste Villach v Rakúsku. Watzlawick žil a pracoval v Palo Alto v Kalifornia|Kalifornii. Zomrel vo veku 85 rokov a svoje telo daroval na vedecké účely.

                                     

1. Štúdium

Strednú školu skončil v roku 1939. Na univerzite v Benátkach získal doktorát v odbore filozofia v roku 1949. Ďalej v roku 1954 vyštudoval na Univerzite Carla Junga v Zürichu a získal titul z analytickej psychoterapie. V roku 1957 pokračoval v jeho výskumnej kariére na Univerzite v El Salvatore. Paul Watzlawick bol jednou z najvplyvnejších a renomovaných postáv Mental Research Institute v Palo Alte odkial sa terapeutický smer, ktorý prezentoval, označuje ako paloaltská škola.

                                     

2. Práca

V roku 960 ho pozval Donald deAvila Jackson robiť výskum v Mental Research Institute. V roku 1967 začal učiť psychiatriu na univerzite v Stanforde. Pokračoval v šlapajach Gregoryho Batesona a predstavil teóriu schizofrénie ako "dvojitej väzby", ktorá popisuje stav, keď je človek uväznený vo vzájomne sa vylučujúcich očakávaniach, resp. v dvoch svetoch. Jeho ďalšia práca 1967 Pragmatics of Human Communication bola založená na Batesonovej teórii. Touto prácou urobil nezmazatelnú stopu v práci o teórii komunikácie. Vytvoril aj vela ďalších vedeckých prínosov akými sú radikálny konštruktivizmus, teória komunikácie a tiež rodinná terapia. Jeho výskumy mali velký vplyv na prácu Friedemanna Schulza von Thun. Vytvoril 5 základných axiómov teórie ludskej komunikácie.

                                     

3. 5 axiómov komunikácie

Paul Watzlawick definoval 5 základných axiómov ludskej komunikácie, ktoré vysvetlujú ludskú komunikáciu a jej paradoxy.

 • Komunikácia = obsah + vzťah
 • Povaha vzťahu závisí od toho, ako obe strany prerušujú komunikačné poradie
 • Všetka komunikácia je buď symetrická, alebo doplnková
 • Ľudia komunikujú aj digitálne aj analogicky
 • Človek nemôže nekomunikovať

1. Človek nemôže nekomunikovať - je nemožné nekomunikovať, pretože už len každé správanie človeka je istým spôsobom komunikácia s luďmi a vonkajším okolím. Čiže komunikácia neznamená len vyjadrovanie sa slovami, ale aj správaním. Aj keď človek nerobí nič, tak komunikuje prostredníctvom neverbálnej komunikácie.

Príklad: Príkladom môže byť človek čakajúci v čakárni u lekára. Jeho zrak smeruje celý čas na podlahu. Už aj táto Neverbálna komunikácia jeho výraz tváre, postoj je istým spôsobom komunikácia. Daná osoba tým hovorí, že nechce s nikým komunikovať.

2. Ľudia komunikujú aj digitálne aj analogicky - analogická komunikácia reprezentuje veci podla ich podoby, obrazu. Neverbálna komunikácia je podla Watzlawicka analogická, pretože vidíme mimiku, gestá, postoje. Digitálna komunikácia reprezentuje veci podla ich názvu. Jazyk je považovaný za digitálny.

3. Komunikácia = obsah + vzťah - obsah je "čo" bolo vlastne povedané a vzťah je "ako" to bolo povedané. Obsah a vzťah spolu úzko súvisia. Jednoduchý príklad je: ak sú obsahom počítačové dáta, tak vzťahom je počítačový program.

4. Povaha vzťahu závisí od toho, ako obe strany prerušujú komunikačné poradie - táto axióma hovorí o tom, ako každá osoba vníma alebo prerušuje komunikačné poradie. Príkladom môže byť rozhovor so spolubývajúcim. Ste nahnevaný na svojho spolubývajúceho, ale rozprávate sa s ním úplne bežne, nedáte najavo svoj hnev. Následne pri ďalšom rozhovore ste voči nemu chladný. Spolubývajúci tak vycíti, že ste sa naňho nahnevali. Vy ste svoj hnev, svoje pocity počas rozhovoru prerušili, a tak si spolubývajúci myslí, že ste sa nahnevali ešte len teraz a pritom vy ste nahnevaný už dlhšie.

5. Všetka komunikácia je buď symetrická, alebo doplnková - symetrická komunikácia je komunikácia založená na vyrovnanom výkone a doplnková komunikácia je založená na odlišnostiach vo výkone. Zdravý vzťah by mal obsahovať oboje. Príliš vela z jedného druhu môže viesť ku konfliktom vo vzťahu.                                     

4. Publikácie

Watzlawick napísal 22 kníh, ktoré boli preložené do 80 jazykov pre akademických i bežných čitatelov. Napísal tiež viac ako 150 vedeckých článkov. Knihy, ktoré napísal alebo na nich spolupracoval:

 • Munchausens Pigtail and other Essays, 1990
 • Gebrauchsanweisung für Amerika, 1978
 • How Real Is Real?, 1976
 • The Invented Reality: How Do We Know What We Believe We Know? Contributions to Constructivism, 1984
 • Change: Principals of Problem Formation and Problem Resolution with John Weakland and Richard Fisch, 1974
 • Pragmatics of Human Communication, 1967
 • Ultra-Solutions, or, How to Fail Most Successfully, 1988
 • Anthropology of Human Communication, 1964
 • The Interactional View: studies at the Mental Research Institute, Palo Alto, 1965-1974, 1977
 • The Situation Is Hopeless, But Not Serious: The Pursuit of Unhappiness, 1983
 • The Language of Change, 1977

Paul Watzlawick a John H. Weakland spolu publikovali "The interactional View: studies at the Mental Research Institute, Palo Alto, 1965-1974."

Users also searched:

...
...
...