Топ-100
Back

ⓘ Medzinárodné právo verejné je právne odvetvie upravujúce vzťahy medzi subjektami majúcimi medzinárodnoprávnu subjektivitu a je tvorené pomocou medzinárodných pr ..
                                               

Medzinárodné právo

Medzinárodné právo môže byť: Medzinárodné právo verejné, často skracované na medzinárodné právo Medzinárodné právo súkromné, niekedy označované ako kolízne právo

                                     

ⓘ Medzinárodné právo verejné

Medzinárodné právo verejné je právne odvetvie upravujúce vzťahy medzi subjektami majúcimi medzinárodnoprávnu subjektivitu a je tvorené pomocou medzinárodných právnych zmlúv. Základné subjekty medzinárodného práva sú zvrchované štáty. Opakom je vnútroštátne právo. Súčasťou medzinárodného práva verejného nie je medzinárodné právo súkromné, ktoré tvorí súčasť vnútroštátneho práva a rieši kolíziu vnútroštátnych právnych poriadkov pri úprave vzťahov fyzických a právnických osôb.

                                     

1. Pramene

Medzinárodné právo má tri základné pramene - medzinárodné zmluvy, medzinárodné obyčaje a všeobecné právne zásady čl. 38 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora. Pomocné pramene sú medzinárodnoprávna doktrína a zásady medzinárodného práva.

  • všeobecné právne princípy
  • medzinárodná obyčaj
  • zásady medzinárodného práva
  • medzinárodná zmluva
  • doktrína medzinárodného práva
                                     

2. Dejiny

Prvé kroky uskutočnili španielski teológovia Vitoria, Suaréz, Velanquez, v ich práci ďalej pokračoval Hugo Grotius, ktorý navrhol zriadenie organizácie podobnej dnešnej OSN.

                                     

3. Zdroje

  • JANKUV, J. 2006. "Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ludských práv". Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2006, 1. vydanie, 358s. ISBN 80-8078-096-X.
  • JANKUV, J. 2009. "Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009, 1. vydanie, 316s. ISBN 978-80-7380-210-3.
                                               

ICRW

ICRW môže byť medzinárodná skratka pre: Medzinárodný dohor o regulácii lovu velrýb angl. International Convention for the Regulation of Whaling Medzinárodné centrum pre výskum žien angl. International Center for Research on Women

Users also searched:

medzinárodné právo verejné klučka pdf, medzinárodné právo verejné mráz,

...
...
...