Топ-100
Back

ⓘ Emocionálna inteligencia je schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny. Existujú dva odlišné druhy intelige ..
                                     

ⓘ Emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia je schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny.

Existujú dva odlišné druhy inteligencie: emocionálna a racionálna IQ. Úspech v živote človeka závisí na obidvoch druhoch. Bez emocionálnej inteligencie nie je intelekt schopný využívať celý svoj potenciál.

Myšlienku Emocionálnej inteligencie ako prvý vyslovil Peter Salovey a John D. Mayer vo svojom článku "Emotional Intelligence" v roku 1990. Salovey rozlišuje 5 hlavných oblasti emocionálnej inteligencie:

  • Schopnosť motivovať sám seba. Zapojenie emócií do konania človeka je potrebné, lebo inak by nebol schopný sa dlhodobo sústrediť a stratil motiváciu.
  • Zvládanie emócií. Nakladať so svojimi citmi tak, aby zodpovedali situácií je schopnosť, ktorá má základ v rozvinutom sebauvedomení.
  • Znalosť vlastných emócií. Sebauvedomenie – vedomé rozpoznávanie citu v okamihu jeho vzniku – je jedným zo základných kameňov emocionálnej inteligencie.
  • Vnímavosť k emóciám iných ludí. Empatia je základná "ludská kvalita". Tiež táto vlastnosť sa s rastúcim emocionálnym sebauvedomením prehlbuje.
  • Umenie medziludských vzťahov. Či má človek uspokojivé medziludské vzťahy, závisí do značnej miery na tom, či je schopný vcítiť sa do emócií ostatných a prispôsobiť tomu svoje konanie.

Je jedno z verejných tajomstiev psychológie, že podla školského prospechu, podla IQ alebo podla výsledkov psychologických testov nie je možné navzdory popularite týchto hodnotení spolahlivo predpovedať úspech v živote. IQ prispieva k faktorom určujúcich úspech v živote len 20%. Zvyšných 80% tvoria ďalšie vplyvy. Podla niektorých štúdií vyplýva, že EQ má niekolko násobne väčší vplyv na úspech ako IQ.

Users also searched:

emocionálna inteligencia kniha, emocionálna inteligencia pdf, nizka emocionalna inteligencia,

...
...
...