Топ-100
Back

ⓘ Biskup je vysvätený člen kresťanského kléru, ktorý má autoritu nad určitým spoločenstvom veriacich. Má plnosť kňazskej moci, biskupské svätenie je najvyšším stu ..
                                               

Virgil

Virgil môže byť: geologický vek v severoamerickom členení karbónskeho obdobia, pozri virgil vek zastarané pomenovanie rímskeho básnika Vergília, pozri Vergílius prvé meno, pozri Virgil prvé meno solnohradský biskup z 8. storočia, pozri Virgil biskup

                                               

Pertinax

Pertinax je meno rímskeho cisára, pozri Pertinax rímsky cisár izolačný materiál používaný v elektrotechnike, pozri Pertinax materiál. Pertinax biskup Byzantionu

                                               

Francis Meli

Francis Meli môže byť: rímsko-katolícky biskup z Papuy-Novej Guinei, pozri Francis Meli biskup rugbista z Nového Zélandu, pozri Francis Meli rugbista

                                               

Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov

Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov je kostol v Rači, ktorý bol postavený ako náhrada za kaplnku, ktorá stála na námestí ako súčasť "Kúrie". V roku 1756 grófka Terézia Esterházy, manželka grófa Juraja Erdődyho, sudcu královskej kúrie, darovala kaplnku rímskokatolíckej cirkvi pre farnosť v Rači, ktorá slúžila až do roku 1935, kedy bola po rokoch vyjednávania a rokovaniach odpredaná obci pre stavbu "Nového obecného domu". Obec poskytla náhradný pozemok na cintoríne za obnos získaný z predaja bývalej kaplnky sa 13. júla 1936 začalo so stavbou nového kostola, ktorý vyprojektoval arch. Frant ...

                                               

Assassins Creed: Unity

Je hra z roku 2014 sandbox akčná hra. Predchadzatel tejto hry bol Assassins Creed IV: Black Flag. v tejto hre sa hráč ujme úlohy pri skúmaní príbehu Arna Doriana, ktorý sa pripojí k assasinom a bude vyšetrovať vraždu svojho adoptívneho otca v mene svojej adoptívnej sestry Élise de la Serre, členky templárov. Hra vyšla 11. novembra 2014 v Severnej Amerike, 13. novembra v Európe 14. novembra vo Velkej Británii. Je k dispozícii pre PlayStation 4, Xbox One a PC Assassins Creed: Unity sa odohráva predovšetkým v Paríži počas francúzskej revolúcie na konci 18. storočia. Dve ďalšie oblasti sa nach ...

                                               

Slavomír Sabol

Mgr. Slavomír Sabol je slovenský evanjelický kňaz a emeritný biskup východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

                                               

Tapio Luoma

Tapio Luoma je fínsky luteránsky kňaz, biskup, teológ a od roku 2018 arcibiskup v Turku a prímas Fínskej cirkvi. Za kňaza bol vysvätený v roku 1987. V roku 1999 získal doktora teológie. 1. februára 2012 ho arcibiskup Kari Mäkinen vysvätil za biskupa. Postu arcibiskupa Turku sa ujal v roku 2018, odchodom Kariho Mäkinena do dôchodku. Je považovaný za konzervatívnejšieho ako jeho predchodca. Luoma je proti cirkevným homosexuálnym sobášom, s argumentom že manželstvo je zväzok muža a ženy. Je autorom štyroch kníh.

                                               

Ilarion

Ilarion alebo Hilarion môže byť: ranokresťanský svätec a pustovník, žiak Antona Velkého † 371?, pozri Ilarion Velký gruzínsky mních a pravoslávny svätec * 822 – † 875, pozri Ilarion gruzínsky svätec byzantský mních, dalmatský igumen, ikonodul, pravoslávny svätec † 845, pozri Ilarion Nový byzantský mních, pelekitský igumen, ikonodul, pravoslávny svätec † 754, pozri Ilarion Pelekitský kyjevský metropolita v rokoch 1051 – asi 1054, pozri Ilarion kyjevský metropolita pravoslávny volokolamský biskup a cirkevný historik * 1966, pozri Ilarion Alfejev

Biskup
                                     

ⓘ Biskup

Biskup je vysvätený člen kresťanského kléru, ktorý má autoritu nad určitým spoločenstvom veriacich. Má plnosť kňazskej moci, biskupské svätenie je najvyšším stupňom sviatosti kňazstva.

Aj keď mnohé protestantské cirkvi odmietli úlohu biskupa, väčšina kresťanských cirkví vysväcuje biskupov ako predstavených spoločenstva. Biskup je autoritou v rímskokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi, vo východných katolíckych cirkvách, v pravoslávnych cirkvách, v orientálnych ortodoxných cirkvách, v Anglikánskej cirkvi a v nezávislých katolíckych cirkvách.

Tradičnou úlohou biskupa je byť pastierom spoločenstva nazývaného diecéza alebo eparchia biskupstvo, biskupská stolica.

                                     

1. Biskup rímskokatolíckej cirkvi

Biskupi sa v rímskokatolíckej cirkvi ustanovujú za pastierov, aby boli učitelmi náuky, kňazmi posvätného kultu a služobníkmi riadenia. Biskupi samou biskupskou vysviackou prijímajú s úlohou posväcovať aj úlohu učiť a riadiť, ktoré však vzhladom na ich povahu môžu vykonávať iba v hierarchickom spoločenstve s hlavou kolégia a jeho členmi. Biskupi, ktorým je zverená starostlivosť o nejakú diecézu, sa nazývajú diecézni. Ostatní sa nazývajú titulárni. Biskupov slobodne vymenúva alebo zákonne zvolených potvrdzuje Najvyšší velkňaz. K súcosti kandidáta na episkopát sa vyžaduje, aby:

  • 3. bol aspoň tridsaťpäťročný;
  • 5. mal doktorát alebo aspoň licenciát zo Svätého písma, teológie alebo kánonického práva, získaný na inštitúte vyšších štúdií, schválenom Apoštolskou stolicou, alebo aby bol aspoň v týchto disciplínach naozaj skúsený.
  • 1. vynikal pevnou vierou, dobrými mravmi, nábožnosťou, horlivosťou za duše, múdrosťou, rozumnosťou a ludskými čnosťami a mal aj ostatné vlohy, ktoré ho robia vhodným vykonávať uvedený úrad;
  • 4. bol aspoň päť rokov ustanovený v ráde presbyterátu;
  • 2. mal dobrú povesť;

Konečný úsudok o súcosti toho, kto má byť povýšený, patrí Apoštolskej stolici.

Ten, kto je povýšený do hodnosti biskupa, musí do troch mesiacov od prijatia apoštolskej listiny, ak ho nezdržiava zákonná prekážka, prijať biskupskú vysviacku. Musí to byť skôr, ako prevezme svoj úrad. A skôr ako prevezme svoj úrad, musí zložiť vyznanie viery a prísahu vernosti Apoštolskej stolici.

                                     

2. Biskup gréckokatolíckej cirkvi

V patriarchálnych cirkvách a vrchných vyšších arcibiskupstvách biskupa volí synoda biskupov cirkvi sui iuris. V metropolitných cirkvách napr. v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku menuje biskupa rímsky apoštolský stolec výberom z troch kandidátov navrhnutých radou hierarchov.

Znakom biskupskej moci je berla, mitra s krížom na vrchu, panagia a omofor, ktoré si biskup oblieka pri slávení svätej božskej liturgie. Ďalším znakom biskupskej hodnosti je mantia v závislosti od stupňa úradu môže mať rôzne farby.

Mimobohoslužobné oblečenie biskupa: riasa rason, kamilavka so závojom tzv. klobuk, panagia a palica odlišná od biskupskej berly.

Bohoslužby slávené biskupom, najmä svätá božská liturgia, sa v značnej miere líšia od bohoslužieb slávených iba kňazom - biskup sa napríklad pri liturgii oblieka v chrámovej lodi za účasti veriacich, do malého vchodu ostáva sedieť na tróne uprostred ludu a pod.

Biskupa svätia traja biskupi, hlavným svätitelom má byť spravidla bezprostredný nadriadený teda eparchiálneho biskupa svätí jeho metropolita, metropolitu patriarcha alebo vrchný arcibiskup.

                                     

3. Historická úloha biskupa

Úloha biskupov v judaizme nebola neznáma: Môžeme ich nájsť v kumránskom spoločenstve, kde sa volali mebakker inšpektor a mali podobnú funkciu.

Pôvodne to boli presbyteri, ktorí dohliadali vo všeobecnosti nad každou cirkvou, lebo mali poslanie pásť Božie stádo podla obrazu Krista - vzoru pastierov. Podla pastierskych listov vidno, že v každom spoločenstve je iba jeden biskup, vybraný spomedzi presbyterov 1 Tim 1.5-9.

Delegovanie riadiacich funkcií, ktoré boli prvotne prenesené na apoštolov ukazuje, že organizácia cirkvi sa postupne vyvíjala. Keď už nebolo apoštolov táto organizácia sa ustálila v trojstupňovej hierarchii:

  • kňaz
  • biskup
  • diakon.

Charizma potrebná na výkon ich funkcie sa udeluje od počiatku rovnako - teda obradom vkladania rúk 2 Tim 1.6.

Nikde sa týmto služobníkom Novej Zmluvy Nového Zákona nedáva titul kňaz. Ich služba ich začleňuje do služby kňazstva Ježiša Krista.                                     

4. Literatúra

  • GLEJTEK, Miroslav a kol.: Arcibiskupi a biskupi Uhorska: Moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. Bratislava: PostScriptum, 2020, 400 s. ISBN 978-80-8218-016-2
Peter Skov-Jakobsen
                                               

Peter Skov-Jakobsen

Peter Skov-Jakobsen je dánsky luteránsky kňaz, biskup, teológ, biskup kodaňský a primas Dánskej cirkvi. Za kňaza bol vysvätený v roku 1993 v Anglikánskej cirkvi. V roku 2009 ho jeho predchodca Erik Norman Svendsen vysvätil za biskupa. Funkciu biskupa kodaňského zastáva dodnes. Má dve deti.

Laurentius Petri
                                               

Laurentius Petri

Laurentius Petri bol švédsky teológ, biskup, reformátor, diplomat a prvý uppsalský arcibiskup ktorý vyznával luteranizmus. Laurentius Petri bol Gustavom Vasom vymenovaný za uppsalského arcibiskupa. Za biskupa ho v Uppsale vysvätil katolícky biskup Peder Månsson a vďaka tomu si Švédska cirkev nárokuje apoštolskú postupnosť. Ako arcibiskup zachoval mnoho katolíckych prvkov: kadidlo, oltáre, obrusy, rúcha, biskupské insígnie a podobne.

Tomáš Butta
                                               

Tomáš Butta

Tomáš Butta je český kňaz, biskup, 8. patriarcha Cirkvi československej husitskej a teológ. Tomáš Butta sa narodil 12. júna 1958 v Prahe. Po skončení štúdií na HTF UK bol v roku 1984 vysvätený na kňaza CČSH. V roku 2006 bol vysvätený na biskupa a zvolený za patriarchu CČSH. Tomáš Butta je ženatý a má tri deti.

Users also searched:

arcibiskup slovenska, nitriansky biskup,

...
...
...