Топ-100
Back

★ Sekta - ľudské spoločenstvá ..Sekta
                                     

★ Sekta

Sekta je v tradičnom zmysle, ako menšie náboženské spoločenstvo, ktoré je schizmou alebo priamo odštiepila od väčších cirkvi, pretože z tejto materskej cirkvi odlišuje vierovyznaním, alebo obradu, a podobne. V tomto zmysle pojem už nepoužíva a nahradil ho s pojmami ako alternatívne náboženstvá, nové náboženské hnutia, a podobne.

Hovorovo, to je sekta termín pre skupinu radikálnym spôsobom zastáva ideologické alebo náboženské,alebo náboženstvo podobné názory odlišné od základných hodnôt "najviac" spoločnosti.

V bežnej prírode je termín súvisiace so skupinou detí, zhromaždených okolo charizmatickej osobnosti.

                                     

1. História. (History)

V predkresťanskej antike, výraz "hairesis" od stredoveku v latinskej texty preložené ako "secta"-sekty používajú bez emocionálne zafarbenie na označenie filozofické alebo náboženské zoskupenia. V prvých storočiach kresťanstva, termín sa začal používať na odštiepení od spoločnej cirkvi. Neskôr boli aj protestanti dlho označovaný ako "sekty".

                                     

2. Sekty v súčasnej pochopenie. (Sects in the present understanding of the)

Sekta je skupina ľudí, budujúca svoju identitu na odmietaní možnosti ľudstva napredovať v niektorej oblasti poznania, obvykle náboženskej náboženská sekta alebo spoločnosti, mnohé autoritárske režimy majú sektársky charakter. Postoje k nečlenom sekty sú pohŕdavé členovia sekty sa považujú za vyvolených), alebo nepriatelské pôvodu nejakej zaznávanej spoločenskej skupiny, rasistické predsudky.

Súčasťou odmietnutie zo všeobecne prijímaných poznatkov z väčšinovej spoločnosti je odmietanie dialógu a komunikácie, ktorá by mohla spochybniť "neomylnú" pravdu. Dokonca aj členovia sekty sami robia autocenzúru prijaté informácie. To je zo všeobecne uznávaných poznatkov izolovať jednotlivci, národy, alebo celé sociálne systémy.

Vstup do sekty je podmienený absolvovaním určitých obradov, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé sekty. Obvykle sú dôležitou súčasťou manipulačnej techniky, pohybujúce sa jednotlivca na jeho osobnostnej identity a emocionálne väzby na jeho pôvodné rodinné zázemie. Sektárska manipulácia je v podstate založená na vymývaní mozgov - brainwashingu.

Charakteristickým znakom sekty je potláčanie osobnostnej identity jej členov, a následne ich spolu predloženie leader. Masku zámer potlačiť osobnosti identita je použitý zdroj "neomylnej" pravda, spravidla vhodné posvätná kniha, ktorá sa stane absolutizovaným zdrojový systém pravidiel. Väčšinu času, sekty upne na určité, "tradičné" hodnotový systém, ktorý charakterizoval niektoré ľudské spoločenstvo vo vymedzenej časti histórie a prijať ju ako jedinú a nemennú pravdu, zvyčajne sprostredkovaný posvätné, nezmenitelného zdroja informácií.

Napríklad, náboženské sekty zakázať vysvetlovanie historických kontextoch všeobecne prijatých posvätných spisov, a teda ich skutočný význam, ktorý im bol vložený. To, že skutočný obsah správy bez ozrejmenia súčasnom kontexte nie je aktuálny čitatel pochopil, sekty bezpodmienečne odmietnuť. Akýkoľvek pokus vysvetlovania význam vyhlásené "ľudský výmysel". Pretože v priebehu dejín sa mení nie len význam slov, ale aj reálne, zostáva výklad významu v rukách manipulátorov. V niektorých sektách je, paradoxne, každý člen sekty zobraziť výzva na vašu vlastnú interpretáciu. Tiež absolútny individualizmus má charakteristickú sektársku funkciu - odmietnutie väčšina vedomostí ľudstva.

Korene sektárskeho správania rastú zo zlyhania vzájomnej výmeny informácií, zlyhanie komunikácie, nedôvera, nech je akéhokoľvek dôvodu.

Usadiť sa, že je pravdepodobné, že bude spojené s atavistickým stádovým pudom, ktorý bol súčasťou stratégie prežitia. Naši prapredkovia žili v skupinách. V skupinách, ktoré sa riadia hierarchie. Byť začlenené do štruktúry skupiny znamená, že pre jednotlivé istoty. Sekta len kopíruje túto pradávnu štruktúry. V dnešnej dobe žijú ľudia v neprehladných a často sa meniacich skupín a vzťahov. To vyvoláva pocit neistoty a psychická záťaž. Sekta s jeho štruktúra poskytuje klamlivý pocit bezpečia. Preto je vytrvalosti jednotlivca v sekty také kŕčovité a bez racionálnych dôvodov.

Aj vytváranie konštruktívne a ludstvu užitočné skupín napr. úroky alebo odbornej komunity je založená na tých istých potrieb skupiny, ale nie je sprevádzané bezprostrednom kontexte celkovej straty osobnostnej identity člena skupiny. Obsah združenia musí byť schopný presne rozlišovať.

                                     

3. Zneužívanie pojmu sekta. (Abuse of the concept of a sect)

Výraz sekta sa tiež používa v zmysle označenie náboženského spoločenstva sa považujú za nebezpečné pre spoločnosť. Masívne rozšírenie takéhoto významu výrazne pomohli médiá bez overenia prevzaté informácie od stanovenej cirkví a antisektárov. Seriózne odborné kruhy nepoužívajte pojem sekta, aby sa zabránilo negatívne asociácie, ale zaoberajú náboženskými spoločenstvami ako také.

                                     

4. Externé odkazy. (External links)

 • Náboženství a sekty v ČESKEJ republike, Zdeněk Vojtíšek, časopis Policista 8 / 1998.
 • Centrum pre štúdium, ktoré sa na ekumenickej rady cirkví na SLOVENSKU ERC - katnoviny.sk.
 • Centrum prevencie v oblasti, ktorá sa - Integra -.
 • Útoky, ktoré sú vynásobením, obeť nie je, kto chrániť správa TASR - 11. Jún 2008 - sme.sk.
 • Klíčové aspekty sebevražedných sekt z pohledu vzoriek, Daniel Beránek, Masarykova univerzita, 2006.
 • Netradiční náboženství s nami, Zdeněk Vojtíšek, Dingir, 1998 na s - Společnost pro studium sekt a nových náboženských směru SSSNNS.
                                     
 • účinnosťou od 1.6.2010. Sekt možno uvádzať na slovenský trh pod označením: Tradičné výrazy sekt vinohradníckej oblasti a sekt V. O. možno použiť len na
 • veriacich a to tak pre náboženské ako aj politické zoskupenia, pozri kult sekta deštruktívny kult skupina, ktorá ničí svojich členov extrémistické formy
 • Abeliti bola severoafrická kresťanská sekta 4. storočie až 5. storočie po Kr. ktorá neuznávala manželstvo. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal
 • ק ר א ים - kra im - predčítači alebo bnej mikra synovia písma je najväčšia sekta v judaizme, ktorá vznikla roku 765 na území dnešného Iraku po smrti exilarchu
 • cháridží, odv. z خرج - charadža, dosl. odísť, opustiť je najstaršia islamská sekta Vznikla roku 657 počas mocenského zápasu medzi Alím, Mohamedovým bratrancom
 • botrytický výber ladové víno slamové víno pestovatelský sekt sekt vinohradníckej oblasti, sekt V. O., château alebo chateau. tokajské víno odalkoholizované
 • budhistických sekt Medzi prostým obyvatelstvom sa stali populárnymi sekty vzývajúce buddhu Amidu sekta Čistej zemi a Pravá sekta Čistej zemi a sekty propagujúce
 • 625  638 Paulikánstvo  pôvodne arménska heretická, zrejme dualistická sekta na pokraji Byzantskej ríše si založila vlastné autonómne panstvo z ktorého
 • jednotlivé akékolvek, najmä kresťanské náboženstvo, vyznanie, cirkev, sekta náboženská spoločnosť, obec v ekonomike: oficiálne zníženie nominálnej hodnoty


                                     
 • cirkevného rádu napríklad templári, jezuiti, benediktíni, karmelitáni alebo sekty Okrem kresťanských kláštorov sú známe aj kláštory budhistické či taoistické
 • nielen vlády, ale aj súkromné organizácie, najmä sekty Medzi najzaujímavejšie príklady patrí sekta Rajneeshees, ktorej členovia v roku 1984 v meste Dallas
 • zastarano: rod, rodina, príbuzenstvo v dávnej slovenčine: dav, hromada ludí, húf sekta krúživý pohyb vo vojenstve: druh vojenskej jednotky, pozri rota vojenská
 • roku 1920 patrilo Osmanskej ríši, potom ho dobyli vahhábovci islamská sekta Má rozvinutý predovšetkým potravinársky priemysel a je významným obchodným
 • Správne vychladený sekt je dôležitým predpokladom dobre vykonanej sabráže. V súčasnosti sa používajú rôzne predmety na sekanie sektov od sekier, rôznych
 • kresťanské čiže náboženská spoločnosť v širšom zmysle často ako opak sekty a kultu, pozri náboženská spoločnosť a pre Slovensko aj cirkev alebo náboženská
 • náboženských smerov siekt odmietajúcich náboženské normy, najmä: kresťanská sekta založená v roku 1525 v Nizozemsku, synonymum: spiritualizmus, pozri libertinizmus
 • deti Hostišov 1907 historické a prírodné obrázky z Táborska Masarykova sekta a Gollova škola. Pokrok, Praha 1912, 142 pp. Tábor je náš program 1920
 • čaj káva Pozri aj: Alkoholické nápoje pivo víno medovina liehovina likéry sekt Wikicitáty Commons Wikislovník Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Nápoj
 • iné názvy: elkasaiti, elkesaiti boli židokresťanská gnostická skupina, sekta pôsobiaca v 2.  4. storočí v Mezopotámii. Za jej zakladatela bol považovaný


                                     
 • podnet pápeža Inocenta III. viedla francúzska šlachta proti heretickej sekte katarov albigéncov na juhu dnešného Francúzska. Albigénci boli v tejto
 • teológ, príslušník sekty karaitov, ktorý formuloval princípy karaistickych dogiem. Jeho polemika smerovala proti kresťanom a rôznym sektám Odmietal hermeneutickú
 • Šugendó bol rád horských asketikov, japonská synkretická sekta ktorá pôsobila v období 6. - 19. storočia. Šugendó pozostáva zo syntézy viacerých náboženstiev
 • militaristickej sekty Eden s Gate v preklade Rajská Brána ktorá drancuje a trýzni miestnych obyvatelov. Cielom hry je zabíjať členov tejto sekty Hra začína
 • V meste sídli najväčší český výrobca šumumivého vína, spoločnosť Bohemia Sekt Prvá písomná zmienka o Starom Plzenci vtedy ešte zvanom Plzeň sa datuje
 • znamená duchovnú moc budhizmu, ktorý je v krajine reprezentovaný dvoma sektami Pôvodne bola farba tejto časti vlajky hnedá, až v šesťdesiatych rokoch
 • vodcu sekty Ómoto - kjó v Ajabe. Počas svojho pôsobenia v sekte sa zoznámil s politickými špičkami a ako učitel bojových umení v Ajabe začal členov sekty trénovať
 • najpočetnejšiu cirkev Slovenska. Predstavitelia KZ odmietajú, že by boli sektou Základným dokumentom Kresťanských zborov je Biblické poznanie a vnútorný
 • uhličitým. Šumivé vína z iných oblastí ako Champagne sa nazývajú vínne sekty Najznámejším výrobcom na Slovensku je Hubert Hubert sparkling wine Firma
 • kultu pridávali ešte kult sivaita. Chodievali do oboch kostolov. Avšak sekta do ktorej patrili Gándhiovci mala spoločné základy s džinizmom. FUSERO
 • nasledovať. Jeho stúpenci založili spolok Pytagorejská škola. Bola to však skôr sekta uzatvorená spoločnosť s prísnymi pravidlami, ktorá dodržiavala najrôznejšie

Users also searched:

ako funguju sekty, cirkev a sekty, integra sekty, metodisti sekta, náboženské sekty, najznámejšie sekty, nebezpečné sekty, znaky sekty, sekty, nebezpen, znaky sekty, najznmejie sekty, cirkev a sekty, nebezpen sekty, Sekta, nboensk sekty, ako funguju sekty, sekta, integra, funguju, znaky, najznmejie, cirkev, nboensk, integra sekty, metodisti, metodisti sekta, ľudské spoločenstvá. sekta,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Nebezpečné sekty.

Zhubné kulty a sekty – závislosť a prevencia Prohuman. Keď sa na Slovensku objaví nová sekta alebo kontroverzné náboženské spoločenstvo, jasné stanovisko k jeho pôsobeniu príde zväčša z.

Ako funguju sekty.

Prevencia závislosti na kultoch a sektách, propagácia. Mariette Lindstein Sekta. Autor: Mariette Lindstein. Partnerský predaj cenu dopravy určuje partner. Sofia Baumanová se z čiré zvědavosti zúčastní přednášky. Metodisti sekta. Kniha: Sekta Mariette Lindstein Martinus. Sekta Hare Krišna aktívne buduje svoje impérium v potravinárskom a Medzinárodné cirkvi Kristove sa sústreďujú na univerzity, sekta Stredisko Matky Božej sa. Znaky sekty. Hubert sekty Hubert J. E., s.r.o. Sekta, ktorú odhalila talianska polícia, bola skutočne zvrátená. Nechýbali podivné sexuálne praktiky, no taktiež otroctvo. Neraz dokonca s maloletými osobami.


Cirkev a sekty.

Skloňovanie sekta podstatné meno slovenčina na. Kniha: Sekta Mariette Lindstein. Nakupujte knihy online vo vašom oblúbenom kníhkupectve Martinus!. SEKTA Fotky Facebook. Pri večeri v sekte hustne atmosféra. Za krajom stola sedí on, pastier, spasitel, okolo neho stádo žien. Všetky vedia, že keď bude dojedené,.

Sekta Počúvajknihu Počúvajknihu.

See photos, profile pictures and albums from SEKTA. Hardcore Holocaust vol.4 SEKTA & LAZARATH. 19 fotiek. Profilové fotky. 3 fotiek. Všetky fotky. Opis fotky. Mariette Lindstein Sekta. Když ale léto ustoupí husté mlze, pobyt v romantickém venkovském stavení se změní v noční muru a Sofia začíná tušit, že se nechala vtáhnout do spáru sekty. Sekta význam slova. Novinář Marek Vráz alias Terence se dozvídá o muži, který za podivných okolností zmizel a nechal po sobě jen neobvyklý vzkaz. Pátrání Terence zavede až d.


V sieti siekt – Denník N.

Obsah knihy: Sekta. Novinář Marek Vráz alias Terence se dozvídá o muži, který za podivných okolností zmizel a nechal po sobě jen neobvyklý vzkaz. Pátrání. Sekta Drahoslav Vajda osobná stránka. Sekta z lat. secta, sequi nasledovať, ako preklad gréckeho hairesis volba, spôsob myslenia je v tradičnom chápaní spravidla menšia. Sekta Mariette Lindstein Elektronická kniha na. EXTENSION Martina Cimeráková pptx Sekta Stručná definícia, znaky a vybrané 4 sekty pôsobiace na SR. Plus dve krátke úlohy pre.


Ich život je ako z hororu. Ženy v sekte stratia pri prvej SME Kultúra.

Novinář Marek Vráz alias Terence se dozvídá o muži, který za podivných okolností zmizel a nechal po sobě jen neobvyklý vzkaz. Pátrání Terence zavede až do. Sekty a sekulárne kulty UNIPO. Sekta. Myslím, že velmi nebezpečná sekta, hovorí poslanec Igor Matovič. ​Dokážu vytvárať tlak na svojich členov, ktorí následne ako keby. Sekta kostým unisex jedna velkosť. Prívrženci učenia kazatela Jána Husa si určili päť miest, v ktorých mali prežiť skazu civilizácie. Keď súdny deň neprichádzal, začali si krátiť čas spoločnou. Sekty a strany v Biblii a v protestantizme Konzervatívny denník. Sekta Božie deti Children of God, neskoršie premenovaná na Rodinu lásky ​Familie of Loves a nakoniec len na Rodinu je jednou z tých siekt, kde sa pod.

1979 283, Činnosť cirkví a náboženských siekt v.

O slovách a názore Havrana možno, samozrejme, polemizovať, faktom však je, že pre sekty je slovenská politika minimálne predmetom. 15 −ip Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove. Na Martinskom jarmoku v Trstenej lákala scientologická organizácia ludí do svojich radov. Aktívne oslovovali návštevníkov tradičného jarmoku na Orave a. Audiokniha Sekta Audioknihy na stiahnutie Audiolibrix. Hubert sekty Počet produktov v kategórii: 39. Podla legendy bolo vinárstvo založené mladým francúzskym vojakom Johannom Evangelistom Hubertom,.

Ovláda slovenskú politiku nebezpečná sekta? Teológ Havran píše.

Pojem sekta. Nové náboženské hnutia a sekty. Mt 7.15. Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Sekta Lindstein Mariette Artforum dobrodružstvo myslenia. 1 Skutky apoštolov Ale to ti vyznávam, že práve cestou, ktorú nazývajú sektou hairesis svätoslúžim Bohu svojich otcov veriac. Sekty, subkultúry. VPLYV SEKTY NA MLADÉHO ČLOVEKA. Maroš Šip. Abstrakt: Daná Klúčové slová: sekta, nové náboženské hnutie, rodina, závislosť na skupine, religiozita.


Katolicka cirkev na Slovensku KBS.

Sekta Thriller inspirovaný skutečným příběhem. Lindstein Mariette. Sofia Baumanová se z čiré zvědavosti zúčastní přednášky hnutí s názvem ViaTerra. Hnutie? Náboženstvo? Sekta? Toto je scientológia. Sekta je v tradičnom chápaní ako menšia náboženská obec, ktorá sa schizmou alebo priamo odštiepila od väčšej cirkvi, pretože sa od tejto materskej cirkvi líši vierovyznaním alebo obradom a podobne. Hostina môže začať: Moonova sekta oddala približne 3500 párov. Sekty. Sekta je organizácia alebo spoločenstvo s odlišnou filozofiou ako V súčasnosti sa pojem sekta nahrádza pojmami nové náboženstvo,.

Najznámejšie aj nebezpečné sekty na Slovensku.

Sekta kostým unisex jedna velkosť. Smiffys Muži. Sekta kostým unisex jedna velkosť. Smiffys Muži. Predaj skončil. Facebook Twitter. Popis Hodnotenia 0 ​. Sekta Martin Goffa od 7.46 €. Náboženské sekty, ktorá pro svoje reakčné učenie a pro gram nemajú štátny V poslednom období sa sekta SJ zamarala na získanie nových členov z radov. Vodcu sexuálnej sekty Keitha Raniera odsúdili na 120 rokov. Sekta, y, siekt žen. r. náboženská obec, ktorá sa vyčlenila z väčšej oficiálnej cirkvi: heretické, schizmatické s y mystické orientálne s y. pren. uzavretá skupina.


Sekta kniha Panta Rhei.

Falun Gong je druh kultu, ktorý škodí spoločnosti a nelegálna spoločnosť, ktorá sa objavila v niektorých častiach Číny pred niekolkými rokmi. Li Hongzhi, jej. Autá z pekla: Pyeonghwa. Keď KĽDR a Munova sekta založili. Keith Raniere, vodca sexuálnej sekty existujúcej v rámci pochybnej americkej organizácie NXIVM ponúkajúcej kurzy sebazdokonalovania, bol.


– portál pre učitelov.

Medzi sektou a náboženstvom je len tenká hranica. Ak ste si doteraz mysleli, že kult či sekta sú od kresťanstva na míle vzdialené, ste na. Sekta na Martinskom jarmoku v Trstenej orav. Slovo sekta pochádza z latinského slova sequere, nasledovať. Prívrženci sekty nasledujú svojho učitela. Sekta je skupina osôb, ktorá sa vo vnútri nejakého.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →