Топ-100
Back

ⓘ Človek pracujúci aj africký Homo erectus alebo raný africký Homo erectus ; lat. Homo ergaster, Homo erectus ergaster, Homo sapiens ergaster je druh rodu človek, ..
Človek pracujúci
                                     

ⓘ Človek pracujúci

Človek pracujúci aj africký Homo erectus alebo raný africký Homo erectus ; lat. Homo ergaster, Homo erectus ergaster, Homo sapiens ergaster) je druh rodu človek, ktorý žil najmä v Afrike od 1.9/1.8/1.75 mil. do 1.5/1.4/1.2/1 mil./600 000 rokov BP.

                                     

1. Postavenie v systéme

Mnohí autori druh Homo ergaster neuznávajú ako samostatný druh a príslušné nálezy klasifikujú ako súčasť maximálne poddruh druhu Homo erectus. Velmi vela textov v tomto ohlade "rezignuje" a jednoducho uvádza, že druh Homo ergaster možno zaradiť buď ako samostatný druh, alebo ako súčasť Homo erectus často sa v textoch potom píše Homo erectus/ergaster.

Menšia skupina autorov druh Homo ergaster nezaraďuje do či blízko k druhu Homo erectus, ale zaraďuje ho skôr niekde k Homo habilis, napr.

 • Thurzo 2010 a 1998 tvrdí, že Homo ergaster sú nálezy v minulosti zaraďované pod Homo habilis, teda že ide o tzv. habilinov. Ďalej v roku 1998 dodáva, že vzhladom na morfometrické znaky druhu H. ergaster predpokladáme, že ide o fylogeneticky hraničný druh medzi habilinmi a tzv. erektmi - skupiny vytvorenej z druhov H. erectus a H. heidelbergensis. Hoci z hladiska datovania existoval v rozmedzí 1.75-1.5 mil. rokov BP by sme ho mohli zaraďovať aj priamo k erektom, vzhladom na jeho "tradičný pôvod" v skupine habilinov ho v nej zatial ponechávame.
 • Aiello 1996 má popri Homo erectus skupinu" raný Homo", ktorá pozostáva z Homo rudolfensis, Homo habilis a Homo ergaster

Soukup 2005 druh Homo ergaster spomína aj v súvislosti s Homo habilis aj v súvislosti s Homo erectus. Manzi 2011 má – popri "štandardnom" Homo ergaster od 1.9 mil. – tam, kde iní majú druhy Homo habilis a Homo rudolfensis, zoskupenie "raný Homo" a dodáva, že tento raný Homo zahŕňa citát: "Homo habilis?, primitívny Homo ergaster?".

                                     

2. Rozsah pojmu taxónu

Autori pojem/taxón Homo ergaster definujú rôzne, ale vždy zahŕňa prinajmenšom najstaršie východo-africké nálezy rodu Homo okrem tých, ktoré patria do druhov Homo habilis či Homo rudolfensis. Presnejšie:

 • Pôvodne druh Homo ergaster opísali Colin Groves a Vratislav Mazák v roku 1975 ako druh zahŕňajúci niektoré vtedy pomerne nové nálezy z lokality Koobi Fora, ktoré podla názoru týchto autorov nemožno zaradiť do druhu Homo habilis. Konkrétne bol ako holotyp stanovený nález KNM-ER 992 a ako paratypy nálezy KNM-ER 730, 731, 734, 803, 806, 807, 808, 809, 820, 1480, 1805. o KNM-ER 1805 sa neskôr zistilo, že patrí do Homo habilis. Treba poznamenať, že známe nálezy KNM-ER 3733, KNM-ER 3883 a KNM-WT 15000 v čase opisu druhu ešte neboli objavené.
 • Homo okotensis – nález KNM-ER 3883
 • Homo ergaster – nález KNM-ER 1813
 • Homo kenyaensis – nález KNM-ER 3733
 • Podla Wood 1991 a 1994 zahŕňa Homo ergaster len východoafrické nálezy hominidov, ktoré sú všeobecne primitívnejšie a nevykazujú extrémnejšie prejavy derivovaných znakov, ktoré možno pozorovať u ázijského Homo erectus. Iní tieto nálezy zaraďujú ako Homo erectus a sú to najmä dobre zachované nálezy KNM-ER 3733, KNM-ER 3883 a KNM-WT 15000,?Ubajdíja Ubeidiya; 1.4 mil.
                                     

2.1. Rozsah pojmu taxónu Schwartz a Tattersall 2005

Homo ergaster zahŕňa podla autorov nálezy KNM-ER 992, KNM-ER 3734, OH 22. Dodávajú, že tradične sa pod Homo ergaster/ "afrického Homo erectus" zaraďujú najmä nálezy KNM-ER 992, KNM-WT 15000, KNM-ER 3733, ER 3883, ER 3732,? OH 9, plus prípadne Homo georgicus.

                                     

2.2. Rozsah pojmu taxónu Soukup 2005

Homo ergaster – 1.8 – 1.4 mil. BP, Afrika a možno Dmanisi; nálezy: Karari KNM-ER 1805, Nariokotome III KNM-WT 15000, Koobi Fora KNM-ER 992, KNM-ER 3733 a 3883, Ileret, možno Dmanisi Homo georgicus a "nie je vylúčené rozšírenie na územie južnej Afriky podobnosť s druhom Telanthropus capensis"

                                     

2.3. Rozsah pojmu taxónu Groves?2004

Homo ergaster a Homo cf. ergaster – nálezy KNM-ER 730, 738, 2598, 3228, 3733, 3883, 1808, KNM-WT 15000, Dmanisi A, B 775-780

                                     

2.4. Rozsah pojmu taxónu Heslip 2001

Homo ergaster – 1.7 – 1.5 mil. BP ale ďalej uvádza aj KNM-ER 3733 staré 1.8 mil. BP a OH 9 staré 1.2 mil. BP; Afrika a nález Dmanisi; nálezy: Afrika: Keňa: KNM-ER 730, 731, 819, 820, 992, 1466, 1478, 1593, 1648, 1808, 1811, 1812, 1821, 2592, 2595, 2598, 3733, 3734, 3883, 3889, 3892, 15000, Tanzánia: OH 9, OH 13, Južná Afrika: SK 847, Ázia: Dmanisi D2280, D2282

                                     

2.5. Rozsah pojmu taxónu Kreger 1998-2003

Homo ergaster – nálezy: KNM-ER 3733, OH 9, KNM-ER 992, SK 847

                                     

2.6. Rozsah pojmu taxónu Wood 2000

Homo ergaster – 1.9 až 1.5 mil.; zaraďované aj ako raný africký Homo erectus; holotyp: KNM-ER 992, paratypy: KNM-ER 730, 731, 734, 803, 806, 807, 808, 809, 820, 1480, 1805, dobre zachované nálezy: KNM-WT 15000, KNM-ER 3733, 3883;KNM-ER 820, 992.

                                     

2.7. Rozsah pojmu taxónu Zeitoun 2000

rod Homo:

                                     

2.8. Rozsah pojmu taxónu Klein 1999

Homo ergaster/africký Homo erectus – všetky nálezy Afriky medzi 1.8 mil. rokov BP a 600000 BP; iní autori zaraďujú africké nálezy staré 1.2 mil. – 600 000 BP do Homo erectus a nie do Homo ergaster; nálezy: Tarnifin/Tiganníf Ternifine/Tighennif/Palikao menej ako 780 000, ’Ajn Ma’rúf Ain Maarouf, Al-Hádžib El Hajeb, ten istý? nález má ale aj pod Homo sapiens), Sídí Abdurrahmán, Thomas Quarries posledné dve sú mladšie ako Tarnifin a teda možno už patria pod Homo sapiens, Buia Danakilská púšť, 1 mil., Gomboré II Melka Kunture, 1.3 mil. – 780 000, Konso 1.4 mil., Omo Member K L 996-17; 1.4 – 1.3 mil. rokov, Nyabusosi, Koobi Fora KNM-ER 1808, KNM-ER 3733 posledné dve 1.8 – 1.7 mil., KNM-ER 3883 trošku mladšie ako 1.7 mil., ďalšie nálezy z Koobi Fora majú 1.6 – 1.4 mil. rokov), Nariokotome KNM-WT 15 000, 1.5 mil., Olduvajská roklina OH 9 1.2 mil., OH 12, OH 28, OH 22 posledné tri: 780 – 620 000 alebo pred 1.1 mil., OH 51, OH 23 970 – 780 000), Swartkrans                                     

3. Vývojové vzťahy

Homo ergaster sa mohol vyvinúť z druhov:

 • Homo habilis alebo
 • z druhu Australopithecus sediba toto je návrh z roku 2011
 • z nejakého medzičlánku medzi australopitekmi a Homo habilis Tattersall 2008 alebo
 • Homo rudolfensis Soukup str. 623, Delson a Baab 2007 alebo
 • sa rozhodne nevyvinul z Homo habilis pozri nižšie o nálezoch KNM-ER 42700 a 42703 alebo

Z Homo egaster sa mohol vyvinúť:

 • Homo erectus a Homo mauritanicus Delson a Baab 2007 alebo
 • Homo heidelbergensis a?Homo neanderthalensis a Homo antecessor a Homo georgicus a?Homo erectus a?Homo floresiensis Mounier 2011 – Figure 1 druhá verzia) alebo
 • Homo erectus a Homo antecessor Soukup str. 218 alebo
 • archaický Homo sapiens/Homo heidelbergensis Klein 1999, Mounier 2011 – Figure 1 jedna verzia) alebo
 • Homo erectus a Homo heidelbergensis a Homo antecessor a Homo cepranensis a Homo georgicus alebo
 • Homo erectus a Homo heidelbergensis Lewin a Foley str. 17, 392 alebo
 • Homo erectus a Homo mauritanicus a Homo cepranensis Tattersall 2008 alebo
 • Homo erectus
 • Homo erectus a Homo heidelbergensis archaický Homo sapiens a Homo neanderthalensis Soukup str. 192 alebo
 • Homo erectus a Homo heidelbergensis a Homo antecessor Lewin a Foley str. 392 alebo

Poznámka: Niektoré z uvedených vývojových vzťahov predpokladajú, že Homo ergaster zahŕňa viac-menej aj všetky africké nálezy až do cca 900 či 600 000.

V roku 2007 bol opísané nálezy KNM-ER 42700 1.55 mil. BP a KNM-ER 42703 1.44 mil. BP z Ileretu Koobi Fora v Keni. Prvý bol prinajmenšom pôvodne pripísaný druhu Homo erectus/ergaster ale zaradenie je čiastočne sporné a druhý druhu Homo habilis aj toto zaradenie je mierne sporné. Závery sú: 1. KNM-ER 42700 vykazuje známky Homo ergaster aj ázijského Homo erectus, takže podla niektorých názorov stiera rozdiely medzi tými dvoma údajne samostatnými druhmi; 2. Datovanie a poloha KNM-ER 42700 a KNM-ER 42703 znižujú pravdepodobnosť možnosti, že sa Homo erectus/ergaster vyvinul z druhu Homo habilis asi v širšom zmysle, keďže tieto dva druhy podla týchto dvoch nálezov existovali dlhý čas paralelne.                                     

4. Charakteristika

Morfologická charakteristika druhu je – tak ako rozsah nálezov, ktoré doň patria – sporná v tom zmysle, že jednotliví autori udávajú iné podla nich charakteristické znaky. Napríklad Soukup 2005 u ktorého Homo ergaster zahŕňa nálezy z 1.8 až 1.4 mil. BP z východnej Afriky, možno aj Dmanisi a možno aj z južnej Afriky uvádza tieto morfologické znaky: Stavba lebky, anatómia tela a typ bipédie pripomínajúci tak raných zástupcov rodu Homo, ako aj archaických Homo erectus. Fosílne nálezy naznačujú, že ide o evolučne pokročilých hominidov, ktorí sa od druhu Homo habilis odlišovali: väčšou výškou 150-170 cm a robustnejšou stavbou tela, kratšími a širšími čelusťami, velkosťou mandibuly a pokročilejšou stavbou chrupu, výraznejším a naďalej plochým a širokým nosom, vyššou kapacitou mozgovne v priemere 600-950 cm3 a modernejším postkraniálnym skeletom.

Podla Vančatu sa príslušníci tohto druhu vyznačovali najmä archaickými znakmi na lebke a postkraniálnom skelete ako aj velmi malou velkosťou mozgu, ktorá sa príliš nelíšila od predchádzajúcich raných zástupcov rodu Homo.

Živili sa systematickým zberom rastlinnej potravy, ale boli zároveň príležitostnými lovcami a nekrofrágmi. Vo východnej Afrike žili v otvorenej savane miestami sa meniacej na lesostep.

Ich archeologickou kultúrou bola pokročila olduvajská kultúra.

Pokial ide o významné nálezy vrátane niektorých spornejších:

 • KNM-ER 3733 Homo kenyaensis je ženská lebka bez sánky 850 cm³. Má vyčnievajúci tenký nadočnicový val, nízke čelo a zaoblený záhlavný val. Čiastočne sa podobá na ázijských predstavitelov druhu Homo erectus.
 • Pozri samostatné články: KNM-ER 42700, KNM-ER 1813, človek gruzínsky, OH 9, človek swartkranský, Homo habilis wushanensis, človek predchodca, človek cepranský.
 • KNM-ER 3833 Homo okotensis je lebka, ktorá sa velmi podobá na KNM-ER 3733, s tým rozdielom, že niektoré časti lebky sú trochu hrubšie.
 • Nález z lokality Venta Micena pri lokalite menom Orce v južnom Španielsku je významný tým, že ak sa priradí k Homo ergaster, tak ukazuje, ako a že sa vôbec Homo ergaster šíril do Európy. Ide o fragment mozgovne a diafýzy ramenných kosti dieťaťa a dospelého jedinca. Vek je 1.6 Klein 1999 alebo 1.2 – 1.0 mil. rokov BP Thurzo 1998. Je však sporné, či je najmä hlavný nález ludský, vela bádatelov sa nazdáva, že ide o koňa alebo iného živočícha. Štúdia z roku 1997, ktorá imunologickými testami údajne potvrdila, že je to hominid, tieto spory neukončila.
 • KNM-ER 992 je sánka s velmi malými zadnými zubami. Viacerí autori dnes už tvrdia, že by ju teda paradoxne práve holotyp druhu bolo lepšie ju považovať za nález druhu Homo habilis.
 • KNM-WT 15000: pozri KNM-WT 15000


                                     

5. Referencie

 • Delson a Baab: Fossil humans in: McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology /Access Science 2007
 • Australian Museum
 • Aiello, L. C.: Fossil evidence for human evolution in: Oxford Companion to Archaelogy, 1996
 • McKee, J. K. et al.: Understanding human evolution, 2005
 • Larousse prístup 2011
 • Tattersall, I.: The world from beginnings to 4000 BCE, 2008
 • Lewin, Foley: Principles of human evolution, 2004
 • Soukup, V.: Dějiny antropologie, 2005
 • Wood, B. et al.: Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolutio n, 2011

Users also searched:

...
...
...