Топ-100
Back

ⓘ Človek heidelberský alebo heidelberský človek alebo homo heidelbergensis je druh z rodu človek. V najužšom zmysle zahŕňa len nález z Maueru, v širších významoch ..
Človek heidelberský
                                     

ⓘ Človek heidelberský

Človek heidelberský alebo heidelberský človek alebo homo heidelbergensis je druh z rodu človek. V najužšom zmysle zahŕňa len nález z Maueru, v širších významoch zahŕňa aj podobné nálezy z Európy, Afriky a prípadne aj Ázie – podrobnosti pozri nižšie.

O náleze z Maueru pozri článok Mauer 1; nasledujúci text sa zaoberá širšími významami pojmu človek heidelberský.

                                     

1. Rozsah pojmu / definícia

Do polovice 90. rokov ale niekedy aj dnes sa obyčajne taxóny, ktoré sa teraz zaraďujú pod Homo heidelbergensis zaraďovali:

 • najčastejšie časť pod Homo erectus najmä napr. Homo erectus heidelbergensis a Homo erectus mauritanicus a časť pod Homo sapiens najmä napr. Homo sapiens steinheimensis a Homo sapiens soloensis
 • pod Homo erectus alebo
 • pod Homo sapiens alebo

Niektoré z nálezov sa zaraďovali aj priamo pod neandertálcov napr. poddruh Homo neanderthalensis soloensis alebo ako anteneandertálci a/alebo preneandertálci. Spomenuté poddruhy Homo erectus heidelbergensis resp. Homo sapiens heidelbergensis zahŕňali buď len nález Mauer 1 alebo neskôr aj viacero podobných nálezov z Európy a prípadne aj Afriky pozri napríklad nižšie Szalay 1979 a podobne v súčasnosti – pod názvom Homo heidelbergensis- napr. Vančata 2007, t. j. predovšetkým sem nepatrili nálezy Tiganníf Tighennif/Tarnifin Ternifine; Homo mauritanicus), Ngandong Homo soloensis či Kabwe/Broken Hill Homo rhodesiensis, ale aj iné.

Moderné t. j. široké chápanie druhu Homo heidelbergensis zaviedol Rightmire 1995. V zásade možno povedať, že Homo heidelbergensis pri každej modernej definícii zahŕňa nálezy zo stredného pleistocénu, ale nepatria doň nikdy niektoré ázijské nálezy zo stredného pleistocénu patriace jednoznačne pod Homo erectus ako napr. človek pekinský. Podrobnejšie sa však v nezaradení nálezov pod tento druh autori líšia. Príklady interpretácií jednotlivých autorov sú uvedené nižšie pod nadpisom Nálezy, ale zhrnujúc možno skonštatovať nasledovné:

 • Niektorí autori do Homo heidelbergensis nezaraďujú nálezy patriace pod taxón Homo helmei.
 • Niektorí autori do Homo heidelbergensis nezahŕňajú najstaršie africké nálezy napr. Tigenníf, čím sa dolná hranica druhu posúva niekde na 700/600 000 BP; tieto najstaršie africké nálezy sú potom typicky zaradené pod Homo erectus.
 • Niektorí autori obmedzujú Homo heidelbergensis len na africké a európske nálezy ázijské sú potom typicky pod Homo erectus.
 • Schwartz a Tattersall 2005 z Homo heidelbergensis vylučujú Homo soloensis, nález Gran Dolina, nález Tigenníf, nález Steinheim. Nálezy Ndutu, Ma-pa Maba, Narmada, Bilzingsleben, Montmaurin, Guomde a Zuttíja Zuttiyeh majú ako incertae sedis.
 • Niektorí autori do Homo heidelbergensis zaraďujú aj celý taxón Homo helmei zato časť taxónu Homo helmei je pod Homo heidelbergensis zaradená skoro vždy
 • Niektorí autori do Homo heidelbergensis nezahŕňajú Homo soloensis nález Ngandong.
 • Niekedy najmä v posledných rokoch sa do Homo heidelbergensis zahŕňa aj nález Ceprano.
 • Niektorí autori obmedzujú Homo heidelbergensis len na európske nálezy. Africké nálezy potom spravidla tvoria samostatný druh Homo rhodesiensis alebo Homo mauritanicus, pričom niekde sa rozlišuje Homo mauritanicus a ázijské nálezy sú potom typicky pod Homo erectus Bermúdez et al. 2007 ale z afrických nálezov vyčleňujú severoafrické nálezy a zaraďujú ich pod Homo ergaster. Alternatívne môže Homo rhodesiensis označovať africké aj ázijské nálezy Wood 2000a. Okrem toho napr. Schrenk mladšie európske nálezy od 400 000 BP zaraďuje už pod Homo sapiens ako neskorý európsky archaický Homo sapiens africké a ázijské nálezy má rozdelené medzi Homo erectus a Homo sapiens.Wood 2000b tvrdí, že ak sa Homo heidelbergensis nahradí troma geografickými druhmi, tak európsky sa volá Homo heidelbergensis, africký Homo rhodesiensis a ázijský Homo soloensis.
 • Variácie tejto najčastejšej definície sú
 • Niekedy sa do Homo heidelbergensis zahŕňa aj nález Gran Dolina Homo antecessor, opísaný v roku 1997, čím sa zároveň posúva hranica začiatku Homo heidelbergensis niekde na 1.2 mil. rokov BP niekde sa uvádza 800 000 BP.
 • Niektorí autori obmedzujú Homo heidelbergensis len na európske a ázijské nálezy.
 • Cameron a Groves 2004 zaraďujú len nálezy Steinheim, Sima de los Huesos, Swanscombe, Narmada a Ma-pa Maba pod neandertálcov ostatné pod Homo heidelbergensis
 • Najčastejšie Homo heidelbergensis zahŕňa nálezy tak ako sú uvedené napr. v Thurzo 1998, t. j. všetky nálezy z Afriky, Európy a Ázie z obdobia 900/800 000 až 200 000 BP pričom najstaršie európske nálezy – pred novým datovaním nálezu Mauer 1 – sa začínali až okolo 500 000 BP, okrem nálezov z Ázie typicky zahrnovaných pod Homo erectus človek pekinský a podobne. Niektoré z ázijských nálezov pritom ale sú časovo možno mladšie než 200 000 BP datovania sú sporné, napr. Ngandong môže byť starý len 50 000 BP a Dali len 41 000 BP.
 • Larousse 2011 Homo heidelbergensis obmedzuje zdá sa len na africké nálezy.

Niektorí autori od konca 90. rokov zaraďujú európske nálezy z druhu Homo heidelbergensis pod Homo neanderthalensis ako jeho najstaršie formy.

                                     

2. Charakteristika

Typový nález je Mauer 1, preto pozri aj článok Mauer 1 o jeho charakteristike.

Podla Thurzo 2010 a 1998 definíciu Homo heidelbergensis podla Thurza pozri nižšie sa lebková kapacita Homo heidelbergensis pohybovala v rozmedzí 930 – 1 300 cm³, pričom pre nedostatok postkraniálnych skeletov niet údajov o výške jeho postavy. K vzťahu medzi ázijským Homo erectus a prinajmenšom africkým Homo heidelbergensis ktorý sa predtým podla Thurza zaraďoval tiež pod Homo erectus píše: Napriek spoločným znakom, africkí predstavitelia erektov mali tenší nadočnicový val, oblejšie steny lebky, trochu strmšie čelo, chýbal im mediosagitálny kýl na vrchu lebku a záhlavie pri pohlade zboku nemali tak uhlovito zalomené ako ich ázijskí vrstovníci.

Podla Soukup 2005 má Homo heidelbergensis definíciu Homo heidelbergensis podla Soukupa pozri nižšie aj erektoidné aj sapientné znaky. V porovnaní s Homo erectus má gracilnejšiu tvárovú kostru, oblejšiu tylovú oblasť lebky, väčšiu lebečnú dutinu 1 100 – 1 300 cm³ a menšie zuby. Charakteristické znaky Homo heidelbergensis sú robustné telo, silné kosti a svaly, masívne lebkové kosti, úzka lebečná dutina, silné nadočnicové oblúky, velká tvár s relatívne strmou profilovou líniou, dolná tretia stolička je väčšia než prvá a druhá a čelusť je masívna s náznakom bradového výbežku. Homo heidelbergensis žil v zmiešaných lesoch, kombinovaných s trávnatými porastmi typickými pre druhý interglaciál. Živil sa rastlinami, ale aj lovil. Okolo 300 000 BP zrejme došlo k poklesu hrtana, ktorý umožnil artikulovanú reč, predtým asi vykonával mimetickú komunikáciu. V období Homa heidelbergensisa narastal význam učenia. Materiálne technológia Homa heidelbergensisa bol acheuléen jeho posledná fáza, staval lovecké prístrešky, vyrábal kožené odev a pokrývky, používal oheň. Pred 300 000 rokmi sa objavila levalloiská industria.

                                     

3. Evolučné vzťahy

Z fylogenetického hladiska sa najčastejšie uvádza, že:

 • len neandertálci potom ho niektorí aj zaraďujú rovno pod neandertálcov ako najstaršiu fázu – toto je tzv. európska hypotéza a predpokladá sa, že bol Homo heidelbergensis obmedzený na Európu africké nálezy patria potom do samostatného druhu označovaného Homo rhodesiensis v širšom zmysle alebo Homo mauritanicus v širšom zmysle a z nich vznikol človek dnešného typu
 • z Homo heidelbergensis vznikli
 • aj neandertálci v Európe aj človek dnešného typu v Afrike aj novšie druh nálezu z Denisovej – toto je tzv. afro-európska hypotéza a predpokladá sa, že Homo heidelbergensis žil aj Európe aj v Afrike aj v Ázii; alebo
 • Homo heidelbergensis vznikol z Homo erectus alebo z Homo antecessor
                                     

4. Poddruhy

Druh Homo heidelbergensis donedávna nemal poddruhy, ale Manzi 2011 navrhuje nasledovné poddruhy pre Homo heidelbergensis v najširšom zmysle: Homo heidelbergensis:

 • Homo heidelbergensis rhodesiensis – neskoršia Afrika a Blízky východ 500 000 – 200/100 000 BP, predchodca Homo sapiens; konkrétne nálezy: Kabwe a neskôr
 • Homo heidelbergensis steinheimensis – neskoršia Európa 500 000 – 200 000 BP, predchodca neandertálcov; konkrétne nálezy: Steinheim, Sima de los Huesos a neskôr
 • Homo heidelbergensis – staršie nálezy 900 000 – 400 000 BP, Afrika, Európa, Ázia; konkrétne nálezy: Mauer, Arago,?Petralona, Ceprano!, Bodo,
 • Homo heidelbergensis daliensis – predchodca nálezu z Denisovej, neskoršia východná Ázia 500 000 – 40 000 BP; konkrétne nálezy: Ta--li Dali a neskôr
                                     

5. Nálezy

Larousse prístup sept. 2011

Tu to vyzerá tak, že Homo heidelbergensis zahŕňa len africké! nálezy.

Wood a Lonergan 2008

Do Homo heidelbergensis patrí Európa, Blízky východ, Čína, Afrika aj India. Časové vymedzenie je 600 – 100 000 BP.

Pietrusewsky?2008

Pietrusewsky, zdá sa, obmedzuje Homo heidelbergensis na európske nálezy.

Campbell et al. 2006

Časovo vymedzuje Homo heidelbergensis rokmi 800 – 100 000 BP

Grupe 2005

Grupe do Homo heidelbergensis zaraďuje strednopleistocénne nálezy z Európy od?500 000 a Afriky od?600 000.

Lewin a Foley 2004

Homo heidelbergensis v užšom zmysle nezahŕňa Homo helmei a/alebo Homo antecessor a/alebo Homo soloensis a/alebo Homo mapaensis.

Zeitoun 2000

Do Homo heidelbergensis patria nálezy: Ndutu, Sambugmachan, Laetoli, OH 9!, Broken Hill, Omo Kibish 2, Ngandong 7 a 12, Sangiran 4 a Ngwi.

Bermudez et al. 1997

rod Homo:

 • Homo antecessor/cepranensis – Afrika a Európa
 • Homo heidelbergensis – Európa
 • Homo rhodesiensis – Afrika


                                     

5.1. Nálezy Mounier 2011, 2009

Štúdia 2011 zdôrazňuje správnosť akceptovania druhu Homo heidelbergensis nálezy z Európy, Ázie aj Afriky. Homo cepranensis zaraďuje pod Homo heidelbergensis. Príklady nálezov Homo heidelbergensis: Petralona, Ceprano, Kabwe 1, Steinheim, Sima de los Huesos, Ťin-niou-šan Jinnuishan, Ta-li Dali.

Text 2009b Mounier do Homo heidelbergensis zaraďuje európske a africké nálezy stredného pleistocénu 790 000 BP až 300/250 000 BP, možno aj v Ázii Dali, Jinnuishan.

Text 2009a zdôrazňuje správnosť akceptovania druhu Homo heidelbergensis a poskytuje velmi detailný opis typového nálezu tzv. mauerská čelusť a definíciu druhu Homo heidelbergensis. Nálezy, ktoré rozhodne patria do druhu Homo heidelbergensis sú Arago, Montmaurin, Sima de los Huesos a Tiganníf Tighennif.

                                     

5.2. Nálezy Larousse prístup sept. 2011

Tu to vyzerá tak, že Homo heidelbergensis zahŕňa len africké! nálezy.

                                     

5.3. Nálezy Тhurzo 2010, 1998, 1985

a)2010: Homo heidelbergensis žil 900 000 – 200 000 BP, pričom nemožno vylúčiť, že reliktné populácie vymreli v čase existencie Homo sapiens. Homo heidelbergensis zahŕňa všetkých "erektov z Afriky a Európy, niektorých geologicky mladších erektov z Ázie a tzv. anteneandertálcov čiže predneandertálcov z rôznych častí Afriky, Ázie a Európy tzv. archaických Homo sapiens". Až do druhej polovice 90. rokov odborníci neuznávali samostatné postavenie druhu H. heidelbergensis, ale pokladali ho za súčasť druhu Homo erectus. Hlavné oblasti výskytu sú Keňa, Etiópia, Zambia, Maroko, Juž. Afrika, Čína, India, Indonézia Jáva, Francúzsko, Spojené královstvo, Španielsko, Taliansko, Grécko, Nemecko a Maďarsko.

b)1998: Thurzo 1998 pod druh Homo heidelbergensis zaraďuje nálezy v rozmedzí 900 000 – 200 tisíc rokov BP, dodávajúc, že "nemožno vylúčiť, že posledné reliktné populácie vymreli pomerne nedávno - v čase existencie Homo sapiens" zaraďujeme všetkých erektov z Afriky a Európy, spolu s niektorými geologicky mladšími erektmi z Ázie a s takzvanými anteneandertálcami čiže predneandertálcami z rôznych častí Starého sveta známymi aj pod taxonomicky nevyhovujúcim menom "archaický Homo sapiens" do druhu H. heidelbergensis. Homo heidelbergensis zahŕňa tieto nálezy:

 • Ázia: Ta-li Dali, cca 200 000 rokov BP, Gešer Benot Jaakov Gesher Benot Yacov, 200 000 – 100 000 BP, Che-sien Hexian- Lung-tchan-tung Longtandong, 300 000 – 250 000 BP, Ťin-niou-šan Jinniushan, 230 000 – 200 000 BP, Ma-pa Maba, 130 000 – 100 000 BP, Narmada Hathnora, cca 150 000 – 200 000 BP, Ngandong 300 000 – 100 000 BP alebo 53 000 – 27 000 BP, Rasdan cca 250 000 BP, Tham Hai 300 000 – 250 000 BP, Tham Khuyen 300 000 – 250 000 BP, Sü-ťia-jao Xujiayao – Šan-si Shanxi, 90 000 – 80 000 rokov BP, Jün-si Yunxi- Paj-lung-tung Bailongdong, 500 000? BP, Jün-sien Yunxian – Čchü-jüan-che-kchou Quyuanhekou, 700 000 – 400 000 BP, Jün-sien Yunxian – Lung-ku-tung Longgudong, 500 000? BP.
 • Afrika: Baringo cca 600 000 rokov BP,? Berg Aukas bez datovania, Bodo dAr 600 000 BP, Broken Hill Kabwe; 280 000 BP, Cave of Hearths Krbová jaskyňa, Eyasi cca 300 000 rokov BP, Florisbad 259 000 BP, Ileret jeden nález 270 000 rokov BP, druhý 300 000 rokov BP, Kanjera cca 150 000 – 75 000 rokov BP, Koro Toro 900 – 700 000 BP, Laetoli Ngaloba 18 150 000 – 100 000 rokov BP, Lainyamok 400 000 – 800 000 BP, Mumba 130 000 – 110 000 BP, Ndutu 400 000 BP, Maroko, Saldanha Elandsfontein, 450 000 rokov BP, Salá Salé/El Hamra, 400 000 rokov BP, Singa cca 120 000 rokov BP, Tarnifin
 • Európa: Arago Tautavel, 400 000 rokov BP, Atapuerca Sima de los Huesos – Jaskyňa kostí, 300 000 BP, Bilzingsleben 412 000 rokov BP, Boxgrove 500 000 – 480 000 BP, Cueva Mayor 350 000 – 200 000 BP, Fontana Ranuccio 458 000 rokov BP, Heidelberg Mauer, 500 – 400 000 BP, Montmaurin 300 000 – 200 000 BP, Petralona 300 000 – 400 000 BP, Steinheim 250 000 BP, Swanscombe 250 000 – 200 000 BP, Terra Amata 380 000 rokov BP, Vértesszölös 475 000 – 225 000 rokov BP

c)1985: V tomto roku ešte autor mal namiesto Homo heidelbergensis poddruhy:

 • Homo erectus heidelbergensis – človek heidelberský
 • Homo erectus mauritanicus – človek mauretánsky
 • .
 • Homo erectus
 • Homo erectus tautavelensis – človek tautavelský
 • Homo sapiens steinheimensis – človek steinheimský
 • Homo sapiens rhodesiensis – človek rodézsky
 • Homo sapiens daliensis – človek daliský
 • Homo sapiens soloensis – človek ngandonský
 • Homo sapiens palaeohungaricus – človek starouhorský
 • Homo sapiens
 • Homo sapiens petraloniensis – človek petralonský
 • .
 • Homo sapiens bilzingslebensis – človek bilzingslebenský


                                     

5.4. Nálezy Drobyševskij 2010, 2003

a)V roku 2010 sa uvádza, že Homo sapiens je asi synonymum pre africké a európske nálezy prepaleantropa. Prepaleantropa autor vymedzuje rokmi 500/400 000 – 130 000 BP.

b)V roku 2003 autor navrhol:

 • druh Pithecanthropus steinheimensis, ktorý zahŕňa nálezy od 450 000 do 132 000 BP a zahŕňa teda aj Homo steinheimensis, Homo pekinensis!, Homo soloensis a Homo helmei.
 • poddruh Pithecanthropus erectus heidelbergensis, ktorý zahŕňa nálezy z Afriky, Európy a kontinentálnej Ázie z rokov 1.2 – 0.5 mil. BP a zahŕňa teda aj Homo rhodesiensis, Homo antecessor a!Homo erectus lantianensis, ako aj
                                     

5.5. Nálezy Tattersall 2009, 2008

2009:Homo heidelbergensis sa začal 600 000 BP v Afrike a 500 000 BP v Európe a Ázii

2008: Gran Dolina a Tarnifin Ternifine tvoria zvláštny druh Homo mauritanicus alebo Homo antecessor.

                                     

5.6. Nálezy Wood a Lonergan 2008

Do Homo heidelbergensis patrí Európa, Blízky východ, Čína, Afrika aj India. Časové vymedzenie je 600 – 100 000 BP.

                                     

5.7. Nálezy Schrenk 2008

Homo heidelbergensis je alternatívne označenie nálezov neskorého Homa erecta z obdobia 800 000 – 400 000 BP. Sú to nálezy Gran Dolina, Mauer, Bilzingsleben, Arago, Boxgrove, Ceprano. Africké a ázijské nálezy sú pod Homo erectus a Homo sapiens, mladšie európske nálezy sú pod Homo sapiens.

                                     

5.8. Nálezy Bermúdez et al. 2007

Podla tohto článku nálezy Tigenníf, spolu so rovnako starými nálezmi Thomas Quarry a Awlád Hamída Oulad Hamida 1, a možno aj neskoršie severoamerické nálezy Sídí Abdurrahmán, Salá Salé a Rabat Kebitat = arab. asi Kabiba) patria pod Homo ergaster ako poddruh Homo ergaster mauritanicus. Článok obmedzuje druh Homo heidelbergensis na európske druhy. Pre africké nálezy zaradenie ani pôvodné pre severoafrické nešpecifikuje, ale podla Bermúdez et al. 1997 pozri nižšie možno usúdiť, že zvyšné africké nálezy patria pod Homo rhodesiensis.

                                     

5.9. Nálezy Vančata 2007

archaický Homo sapiens v širšom zmysle/?Homo heidelbergensis v širšom zmysle:

 • raný archaický Homo sapiens/Homo heidelbergensis – od 700 000 BP v Európe od 600 000 BP; nálezy: v Afrike: Bodo, Kabwe Broken Hill, Ndutu, v Európe a záp. Ázii: Mauer, Gešer Bnot Jaakov, Fontana Ranuccio, Boxgrove, Bilzingsleben, Vértesszölös, Sima de los Huesos Atapuerca, Petralona sporné zaradenie
 • archaický Homo sapiens v užšom zmysle/mladšie formy archaického Homo sapiens – od 300 000 BP niektoré africké sú staršie; nálezy: v Afrike:?Elandsfontein, Cave of Hearths, Salá Salé, Thomas Quarry, Sídí Abdurrahmán, Olduvai Gorge – Ndutu, Wádí Dagadlé, Eyasi, Kébibat Rabat, v Ázii:?Narmada,?Ta-li Dali, Ma-pa Maba, Ngandong, v Európe a záp. Ázii:?Swanscombe, Zuttiyeh,?Arago hlavný text sa líši od tabulky, Steinheim, Pontnewydd, Ehringsdorf, Biache, Montmaurin, Lazaret, Fontéchevade, Orgnac III, Prince, Bourgeois-Delaunay/La Chaise;? vrátane Homo helmei 300 000 – 200 000 BP v Afrike, napr.?Jebel Irhoud hlavný text sa líši od tabulky, Florisbad


                                     

5.10. Nálezy Rightmire 2007

Uvádza dve možnosti:

 • a)Homo heidelbergensis zahŕňa africké a európske nálezy od 800 000 do 300 000 BP; možno vrátane nálezov typu Ta-li Dali a Ťin-niou-šan Jinnuishan
 • b)Homo heidelbergensis zahŕňa len európske a prípadne čínske nálezy od cca 600 000 BP, africké nálezy tvoria samostatný paralelný druh – Homo rhodesiensis. toto je možnosť podla Dean et al. 1998
                                     

5.11. Nálezy Storch 2007

Homo heidelbergensis – 600 000 – 200 000 BP; zaraďované aj pod Homo erectus; v užšom zmysle len Európa, v širšom zmysle aj z Afriky, Indie, Číny a Indonézie:

 • prípadne aj: Ťin-niou-šan Jinniushan, Ta-li Dali, Ma-pa Maba a Čchan-jang Changyang a Homo soloensis
 • Homo heidelbergensis v užšom zmysle Európa – nálezy Mauer, Schöningen, Bilzingsleben, Sima de los Huesos, Torralba, Ambrona, Aridos, Altamura, Swanscombe, Boxgrove, Vértesszölös, Petralona, Apidima, Arago Tautavel, Biache
 • Homo rhodesiensis/archaický Homo sapiens – t. j. africké nálezy; nálezy: Kabwe, Bodo, Florisbad, Saldanha
 • nález z Narmady
                                     

5.12. Nálezy Harvati 2007

2007a: Homo heidelbergensis tradične zahŕňa európske a africké strednopleistocénne nálezy. Alternatívne navrhovaná taxonómia rôznymi autormi:

 • Skoršie európske nálezy sa označia ako Homo heidelbergensis a novšie ako Homo neanderthalensis hranica medzi skoršie a novšie je arbitrárna. Africké strednopleistocénne nálezy potom tvoria samostatný taxón nazývaný Homo helmei alebo Homo rhodesiensis. Stringer 1995
 • Zahrnúť pod neandertálcov aj európskych Homo heidelbergensis. Africké nálezy potom tvoria samostatný taxón nazývaný Homo helmei alebo Homo rhodesiensis. Stringer 1995, Arsuaga 1997

Alternatívne Homo neanderthalensis zahŕňa len nálezy po okamihu, keď sa strednopleistocénne populácie v Európe stali izolovanými, a Homo heidelbergensis zahŕňa európske aj africké strednopleistocénne nálezy Rightmire 1998.

2007b: Harvati uvádza tri možnosti:

 • b) Homo heidelbergensis sa obmedzí na európske nálezy, africké sa klasifikujú ako Homo rhodesiensis
 • c) európske nálezy sa zaradia pod Homo neanderthalensis, africké sa klasifikujú ako Homo rhodesiensis
 • a) Homo heidelbergensis sa klasifikuje ako samostatný druh v Európe a Afrike, prípadne aj Ázii

Autorka dodáva, že:

 • Staršie sa Homo heidelbergensis eur. a africké a možno ázijské nálezy zaraďoval ako Homo erectus alebo spolu s neandertálcami a inými stredno- a mladopleistocénnymi nálezmi ako "archaický Homo sapiens".
 • Niektorí autori Schwartz a Tattersall by chceli nahradiť aj len európskeho Homo heidelbergensis viacerými taxónmi.
                                     

5.13. Nálezy Pietrusewsky?2008

Pietrusewsky, zdá sa, obmedzuje Homo heidelbergensis na európske nálezy.

                                     

5.14. Nálezy Delson and Baab 2007, Delson 2002

a) Delson a Baab 2007 taxón Homo heidelbergensis nemá, namiesto toho:

 • staršie európske a africké nálezy 800 –?700 000 BP klasifikuje ako Homo mauritanicus v širšom zmysle alebo alternatívne Homo antecessor v širšom zmysle
 • mladšie africké nálezy t. j. 650 000 – 100 000 BP má klasifikované ako Homo rhodesiensis
 • mladšie európske nálezy t. j. od 650 000 BP – ku ktorým píše, že sa "staršie" označovali ako Homo heidelbergensis – má zaradené pod Homo neanderthalensis

ázijské nálezy po roku 250 000 BP má ako skupinu s neistým zaradením nálezy pred 250 000 zrejme zaraďuje pod Homo erectus

b) Delson 2002 má delenie podobné ako hore, s tým rozdielom, že namiesto Homo rhodesiensis hovorí o Homo sapiens rhodesiensis alebo africkom archaickom Homo sapiens a spomínané mladšie európske nálezy označuje aj ako preneandertálci/antenandertálci. Dodáva, že niektorí autori klasifikujú ludí, ktorí vznikli po 800 000 BP v Európe aj inde? ako Homo heidelbergensis. Inde píše, že Homo heidelbergensis môže byť obmedzený len na Európu, alebo na Európu a Afriku alebo môže zahŕňať aj východnú Áziu.

                                     

5.15. Nálezy Campbell et al. 2006

Časovo vymedzuje Homo heidelbergensis rokmi 800 – 100 000 BP

                                     

5.16. Nálezy Koltes, T. 2002-2005, písané 2004 alebo 2005

Homo heidelbergensis v širšom zmysle:

 • Homo heidelbergensis v užšom zmysle/európski anteneandertálci/európski preneandertálci – t. j. Európa, nálezy: Mauer, Arago, Petralona a Ceprano teda vrátane Homo cepranensis
 • Homo rhodesiensis sensu Hublin – t. j. Afrika, definíciu pozri nižšie
                                     

5.17. Nálezy Soukup 2005

Homo heidelbergensis =archaický Homo sapiens zahŕňa nálezy z obdobia 700 – 200 000 BP z Afriky, Európy, Ázie. Konkrétne nálezy: Mauer, Arago, Steinheim, Swanscombe, Atapuerca 4 a 5 Sima de los Huesos, Petralona, Vértesszöllös, Bilzingsleben, Ťin-niou-šan Jinnuushan, Ta-li Dali, Che-sien Hexian, Ma-pa Maba, Ngandong, Narmada, Bodo, Kabwe, Ileret, Koro Toro.

                                     

5.18. Nálezy Schwartz a Tattersall 2005

Tento text má namiesto široko ponímaného Homo heidelbergensis:

 • nález Steinheim patrí niekde blízko k neandertálcom.
 • Homo soloensis patrí pod Homo pekinensis
 • incertae sedis: nálezy Ndutu, Ma-pa Maba, Narmada, Bilzingsleben, Montmaurin, Guomde a Zuttíja Zuttiyeh
 • Homo mauritanicus je samostatný druh zahŕňajúci Gran Dolina Homo antecessor a Tiganníf Tighennif
 • Homo heidelbergensis, ktorý zahŕňa nálezy z obdobia 600 – 300 000 BP z Afriky, Európy aj Ázie. Konkrétne nálezy: Mauer, Arago 13, Arago 21, Petralona,? Vértészöllös, Boda, Kabwe, Saldanha, Ta-li Dali, Ťin-niou-šan Jinnuishan.
                                     

5.19. Nálezy McKee 2005

Táto kniha uvádza Homo heidelbergensis len ako sekundárnu možnosť klasifikácie. Ako príklady nálezov zaraditelných pod Homo heidelbergensis uvádza Mauer, Boxgrove, Kabwe Broken Hill, Bodo, Ta-li Dali.

                                     

5.20. Nálezy Grupe 2005

Grupe do Homo heidelbergensis zaraďuje strednopleistocénne nálezy z Európy od?500 000 a Afriky od?600 000.

                                     

5.21. Nálezy Cambridge Dictionary 2005

Homo heidelbergensis v širšom zmysle/?archaický Homo sapiens v širšom zmysle:

 • ?Homo antecessor
 • Homo rhodesiensis/Homo rhodesiensis cf. heidelbergensis/staršie: Homo sapiens rhodesiensis–?vrátane Homo cepranensis
 • ?Homo helmei
 • Homo heidelbergensis v užšom zmysle/staršie: archaický Homo sapiens/?staršie:Homo sapiens protosapiens – 700 000 – 130 000 pred Kr. v Európe prípadne aj v Afrike; vrátane Homo paleohungaricus, Homo erectus bilzinglebensis, Homo petraloniensis, Homo marstoni, Homo steinheimensis, Homo swanscombensis

Nálezy Tarnifin Ternifine, Homo soloensis a Ngadong sú pod Homo erectus, nález Ta-li Dali je pod Homo sapiens

                                     

5.22. Nálezy Lexikon der Biologie 2004

Homo heidelbergensis môže byť:

 • Homo erectus heidelbergensis v užšom zmysle plus ďalšie nálezy napr. Homo erectus tautavelensis Arago, Atapuerca Sima de los Huesos, Petralona, Steinheim, Bodo a Broken Hill Kabwe
 • Homo erectus heidelbergensis plus len európske nálezy zo stredného pleistocénu, z ktorých sa vyvinul neandertálec.
 • Homo erectus heidelbergensis v užšom zmysle, t. j. nález z Maueru.
                                     

5.23. Nálezy Lewin a Foley 2004

Homo heidelbergensis v užšom zmysle nezahŕňa Homo helmei a/alebo Homo antecessor a/alebo Homo soloensis a/alebo Homo mapaensis.

                                     

5.24. Nálezy Cameron a Groves 2004

Homo heidelbergensis sú nálezy z Afriky, Európy a Ázie, ako napr. Bodo, Kabwe, Saldanha, Ndutu, Tiganníf Tighennif, Cave of Hearths, Kapthurin, Rabat, Casablanca, Mauer, Boxgrove, Arago, Petralona, Bilzingsleben, Vértesszölös, Jün-sien Yunxian, Ta-li Dali, Ťin-niou-šan Jinniushan; nálezy Florisbad a Guomde sú už prechod k Homo sapiens. Nálezy Steinheim, Sima de los Huesos, Swanscombe, Narmada a Maba sú zaradené pod neandertálcami ako tzv. steinheimská skupina kvázi "Homo steinheimensis". Nález z Gran Doliny je Homo antecessor.

                                     

5.25. Nálezy Groves 2004

Tento autor do Homo heidelbergensis zaraďuje nálezy: Salá Salé, Saldanha, Kabwe, Ndutu, Bodo 1, Eyasi, Tiganníf/Tarnifin Tighenif/Ternifine, Zuttíja Zuttiyeh, Mauer, Petralona, Steinheim, Swanscombe, Vértesszőlős 2, Bilzingsleben, Fontéchevade 2, Arago, Reilingen, Ceprano, Atapuerca SH 5, 4, 6 ale inde má Sima de los Huesos ako neandertálca, Ta-li Dali, Ťin-niou-šan Jinniushan, Čchan-jang Changyang, Ting-cchun Dingcun, Čchao-sien Chaoxian, Ma-pa Maba, Xujiayao Sü-ťia-jao, Hathnora druh" Homo helmei – nálezy: Florisbad, Rabat, Cave of Hearths, Džabal Irhúd Jebel Irhoud, Omo 2, Laetoli 18, Eliye Springs, Ileret KNM-ER 3884 a 999.

                                     

5.26. Nálezy Zeitoun 2000

Do Homo heidelbergensis patria nálezy: Ndutu, Sambugmachan, Laetoli, OH 9!, Broken Hill, Omo Kibish 2, Ngandong 7 a 12, Sangiran 4 a Ngwi.

                                     

5.27. Nálezy McBrearty a Brooks 2000

rod Homo:

 • Homo rhodesiensis – nález Kabwe Broken Hill a podobné africké nálezy; zaraďované aj pod Homo heidelbergensis
 • Homo heidelbergensis – len európske nálezy; možno patrí pod Homo neanderthalensis
 • Homo helmei – africké nálezy 300 000 BP – 130 000 BP
 • ?Homo antecessor
 • .
                                     

5.28. Nálezy Delson 2000

Homo heidelbergenis je alternatívny názov archaického Homo sapiens, a to najmä pre Afriku a Afriku, ale prípadne aj pre Áziu. Nálezy: Petralona, Arago, Ndutu, Kabwe, Bodo, Saldanha, Dali. V článku "Archaic Homo sapiens" sa píše, že by bolo asi vhodné nahradiť archaického Homo sapiens samostatným druhom, ktorý sa volá najlepšie buď Homo heidelbergensis alebo Homo rhodesiensis, a neskoré nálezy priradiť do Homo neanderthalensis napr. Swanscombe a Homo sapiens napr. Džabal Irhúd Jebel Irhoud)

                                     

5.29. Nálezy Klein 1999

Homo heidelbergensis je alternatívne zaradenie najmä pre niektoré nálezy neandertálcov a niektoré nálezy Homo sapiens medzi 600 000 a 400 000 pred Kr. teda pre niektorých starších raných neandertálcov a všetkých? raných Homo sapiens), pre západoázijské nálezy z rovnakého obdobia najmä Narmada a prípadne aj niektoré čínske nálezy čiastočne aj ovela mladšie ako 400 000 BP. Konkrétne ide o nálezy: i Európa a Afrika: len nálezy Mauer, Petralona, Arago, Bodo, Ndutu, Broken Hill, Elandsfontein, ii Narmada, a prípadne aj iii Čína: len? nálezy Ťin-niou-šan Jinnuishan; Yinkou - Jin-kchou, Sü-ťia-jao Xujiayao, Ta-li Dali a Ma-pa Maba.

                                     

5.30. Nálezy Rightmire 1998

Rightmire 1998 uvádza, že Homo heidelbergensis zahŕňa africké a európske nálezy z obdobia od cca 700 000 BP do? 200 000 BP, prípadne aj nálezy vých. Ázie. Konkrétne menuje nálezy Bodo, Broken Hill, Elandsfontein, Ndutu, možno Eyasi, Petralona, Arago, Bilzingsleben, Vértészöllös, Swanscombe, Mauer, Boxgrove. Možno pod Homo heidelbergensis patrí aj Homo antecessor. Autor dodáva, že niektorí autori obmedzujú Homo heidelbergensis na európske nálezy a niektorí zas zaraďujú nálezy z európskeho Homo heidelbergensis pod Homo neanderthalensis.

                                     

5.31. Nálezy Bermudez et al. 1997

rod Homo:

 • Homo antecessor/cepranensis – Afrika a Európa
 • Homo heidelbergensis – Európa
 • Homo rhodesiensis – Afrika
                                     

5.32. Nálezy Foley a Lahr 1997

Do Homo heidelbergensis patria nálezy z Afriky a Európy; v Afrike od 600 000 BP, v Európe od 500 000 BP. Konrétne: nálezy Bodo, Ndutu, Elandsfontein, Kabwe, Arago, Bilzingsleben, Boxgrove, Ceprano, Mauer, Petralona, Verteszöllös, Steinheim, Swanscombe. Alternatívne možno pod Homo heidelbergensis zaradiť aj Homo helmei, Eliye Springs, Laetoli 18, Omo 2, Singa).

                                     

5.33. Nálezy Encyklopédia medicíny 1997

Namiesto Homo heidelbergensis v dnešnom ponímaní je: rod Homo:

 • Homo erectus
 • .
 • Homo erectus heidelbergensis – nálezy Maueru, Petralona, Bilzingsleben a Arago Tautavel.
 • Homo erectus mauritinicus
 • Homo erectus palaeohungaricus – zaraďované aj pod Homo er. heidelbergensis, nález Vértesszöllös
 • Homo sapiens
 • Homo sapiens steinheimensis – predneandertálec/anteneandertálec– nálezy Steinheim, Swanscombe
 • .
                                     

5.34. Nálezy Kronika ludstva 1992/1988

Poddruh Homo erectus heidelbergensis zahŕňa len staršie európske nálezy, poddruh Homo erectus palaeohungaricus mladšie európske nálezy, poddruh Homo erectus mauritanicus mladšie africké nálezy, poddruh Homo sapiens steinheimensis nálezy medzi mindelom a rissom v strednej a severnej Európe, okrem toho existuje poddruh ngandonský človek a rodézsky človek.

                                     

5.35. Nálezy Pyramída 1982

Článok opočlovek má namiesto Homo heidelbergensis v dnešnom ponímaní

 • .
 • Homo erectus heidelbergensis – nález v Maueri
 • Homo erectus
 • Homo erectus bilzingslebensis – nález v Bilzingslebene
 • Homo erectus palaeohungaricus – nález v Maďarsku
 • Homo erectus mauritanicus – severoafrické nálezy, nálezy: Tarnifin Ternifine, Rabat, Sídí Abdurrahmán, Thomas Quarries, Salá Salé, Temara =arab. asi Tamara
 • Homo sapiens
 • .
 • Homo sapiens steinheimensis – človek steinheimský, anteneandertálec
 • incertae sedis – africké nálezy: OH 12, OH 23, OH 28, Koobi Fora, Ndutu, Melka Konturé, Bodo, Omo, East Turkana atď.; európske nálezy: Arago, Petralona
                                     

5.36. Nálezy Szalay a Delson 1979

Namiesto Homo heidelbergensis v dnešnom ponímaní má poddruhy: Homo sapiens:

 • Homo sapiens soloensis – nález Ngandong.
 • .
 • Homo sapiens rhodesiensis – nálezy Cave of Hearths,?Kanam, Saldanha,?Omo Kibish Mb 1, Broken Hill, Bodo, Eyasi,?Dire-Dawa,?Singa.
 • Homo sapiens heidelbergensis -nálezy: Mauer, Vértesszölös, Petralona,?Vergranne, Montmaurin-Niche, Littorina, Arago, Bilzingsleben, Thomas 1, Thomas 3, Salá Salé, Swanscombe,?Orgnac, Steinheim, Rabat,?Atapuerca,?Kapthurin.
                                     

6. Referencie

 • Wood b: Wood, B. A.: The History of the Genus Homo, 2000
 • Mounier 2009a: Mounier, A., Marchal, F., and Condemi, S.: Is Homo heidelbergensis a distinct species? New insight on the Mauer mandible. Journal of Human Evolution 563: 219–46, 2009, abstrakt
 • Manzi, G.:Before the Emergence of Homo sapiens: Overview on the Early-to-Middle Pleistocene Fossil Record with a Proposal about Homo heidelbergensis at the subspecific level, 2011
 • Groves 2004
 • Zeitoun 2000
 • Tattersall, I.: The world from beginnings to 4000 BCE, 2008
 • McKee, J. K. et al.: Understanding human evolution, 2005
 • Rightmire: Human evolution in the Middle Pleistocene - The role of Homo heidelbergensis 1998
 • Rightmire, G.P.:Middle and later Pleistocene hominins in Africa and Southwest Asia 2009
 • Grupe, G. et al.: Anthropologie: ein einführendes Lehrbuch, 2005
 • Vančata,V.: Paleoantropologie a evoluční antropologie, 2007
 • Hublin, J J., 2001. Northwestern Africa and Middle Pleistocene hominids and their bearing on the emergence of Homo sapiens. In: L. Barham, K. Robson-Brown eds Human Roots: Africa and Asia in the Middle Pleistocene, CHERUB edn. Western Academic & Specialist Press Ltd, Bristol, pp 99-121.
 • Soukup, V.: Dějiny antropologie, 2005
 • Kadlec, O.: Encyklopédia medicíny, 4. diel, 1997
 • McBrearty, S., Brooks, S. A.: The revolution that wasn’t: a new interpretation of the origin of modern human behavior, 2000
 • Koltes, T.
 • Thurzo, M.?: Homo. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. His – Im, s. 136-138. uzávierka 2009
 • Freudig, Doris ed.: Lexikon der Biologie. Gesamtausgabe in 15 Bänden und auf CD-ROM. 2004
 • Pietrusewsky
 • Campbell, B.G., Loy, J.D., Cruz-Uribe, K.: Humankind Emerging. Pearson Education, New York, 2006
 • Delson and Baab: Fossil humans in: McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology/Access Science 2007
 • Harenberg, B. ed., Beier, B. et al.:Kronika ludstva, 1992 originál: Chronik der Menschheit, 1988
 • Mai, L. L. et al.: The Cambridge Dictionary of Human Biology and Evolution, 2005
 • Thurzo, M.: Milióny rokov človeka, 1985
 • J M. Bermúdez de Castro, M. Martinón-Torres, A. Gómez-Robles, L. Prado, S. Sarmiento: Comparative analysis of the Gran Dolina-TD6 Spain and Tighennif Algeria hominin mandibles, 2007
 • Tattersall, I.: Human origins: Out of Africa, 2009
 • Szalay, F.S., Delson, E.: Evolutionary history of the Primates, 1979
 • Delson, E., Tattersall, I., Couvering, J. A. Van, Brooks, A. S.: Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, 2000
 • Mounier 2009b: Mounier, M. A.:Validité du taxon Homo heidelbergensis Schoetensack, 1908 these, 2009
 • Rightmire, G.P.: Geography, time and speciation in Pleistocene Homo. South African Journal of Science 91: 450–4, 1995
 • Wood, B. et al.: Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution, 2011
 • Klein, R.:The Human Career, 1999
 • David W. Cameron, Colin P. Groves: Bones, stones, and molecules: "out of Africa" and human origins, 2004
 • Foley, R., Lahr, M. M.:Mode 3 Technologies and the Evolution of Modern Humans, 1997
 • Thurzo, M.:Evolúcia človeka, 1998
 • Schwartz, J. H., Tattersall, I.: The Human fossil record IV, 2005
 • Wood a: Wood, B., Richmond, B. G.: "Human evolution: taxonomy and paleobiology", J. Anat., 2000, č. 196, str. 19-60.
 • Stringer, Ch.: Modern human origins: progress and prospects, 2002
 • Harvati 2007a: Harvati, K.: Neanderthals and their contemporaries in: Handbook of paleoanthropology 2007
 • Bermúdez de Castro, J.M., Arsuaga, J.L., Carbonell, E., Rosas, A., Martínez, I., Mosquera, M., 1997. A hominid from the Lower Pleistocene of Atapuerca, Spain: possible ancestor to Neandertals and modern humans. Science 276, 1392–1395.
 • opočlovek in: Pyramída-encyklopedický časopis moderného človeka, 1982
 • Harvati 2007b: Harvati, K.: 100 years of Homo heidelbergensis - life and times of a controversial taxon, 2007
 • Wood, B., Lonergan, N.:The hominin fossil record: taxa, grades and clades, 2008
 • Heslip 2001
 • Mikko’s Phylogeny Archive
 • Mounier A, Condemi S, Manzi G: The Stem Species of Our Species: A Place for the Archaic Human Cranium from Ceprano, Italy, 2011
 • Drobyševskij, S. V.
 • Schrenk, F.: Die Frühzeit des Menschen, 5. vydanie, 2008
 • Rightmire, G. P.: Late Middle Pleistocene Homo in: Handbook of paleoanthropology 2007
 • Delson: Fossil humans in: McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology 2002

Users also searched:

...
...
...