Топ-100
Back

ⓘ Vitruviánsky muž je pravdepodobne najslávnejšia ilustrácia Leonarda da Vinci. V tejto práci použil obraz aj text na vyjadrenie myšlienky a teórie Vitruvia, ríms ..
Vitruviánsky muž
                                     

ⓘ Vitruviánsky muž

Vitruviánsky muž je pravdepodobne najslávnejšia ilustrácia Leonarda da Vinci. V tejto práci použil obraz aj text na vyjadrenie myšlienky a teórie Vitruvia, rímskeho stavitela prvého storočia a autora "De architectura libri X". Vitruviove myšlienky, ktoré prezentoval Leonardo, formovali základ teórie renesančného umenia a architektúry.

Vo svojej úvahe Vitruvius diskutoval o vlastnej symetrii a proporciách vo vzťahu k budovaniu chrámov. Architekt veril, že proporcie a miery ludského tela, ktoré stvoril Boh, sú dokonalé a správne. Preto navrhol, že správne postavený chrám by mal odrážať a vzťahovať sa na časti ludského tela. Podotkol, že ludské telo môže byť symetrické, vpísané do kruhu aj štvorca. Táto myšlienka ovplyvnila jeho prax architekta.

Leonardova ilustrácia Vitruvia je perokresba tušom postavy muža, ktorého natiahnuté končatiny sa dotýkajú obvodu kruhu a okraja štvorca. Jeho pupok sa nachádza presne v strede kruhu. Tu je zmena perspektívy v práci. Je statická v štruktúre, ale dynamická v zobrazení pohybu živého človeka. Ručne písaný text obklopuje kresbu postavy.

Rôzni umelci a architekti považujú ilustráciu Vitruviovej teórie za prioritnú pre Leonarda, ale da Vinciho kresby sa odlišujú od predchádzajúcich prác v tom, že postava muža je v dvoch rozličných polohách v rámci toho istého obrazu. Je súčasne v kruhu aj štvorci, pohyb a živosť zosobňujú aktívne ruky a nohy. Leonardova postava vyzerá ako živá bytosť s nepoddajnými vlasmi.

Text, ktorý obklopuje postavu, parafrázuje Vitruviove teórie. Je zrejmé, že da Vinci napísal text po vytvorení výkresu, lebo slová sú šité na mieru obrysu kruhu a štvorca. Prítomnosť textu legitimuje obraz, orgán Vitruvius vysvetluje, prečo Leonardo vytvoril výkres. No obraz je iba ilustrácia textu. Význam diela je v spojení medzi obrazom a slovom.

Vitruviánsky muž je obraz da Vinciho názoru na proporcie človeka na architektúru. Cielom tejto ilustrácie je zhromaždiť názory na umenie, architektúru, anatómiu človeka a symetriu v jednom výraznom obraze. Týmto da Vinci pripomína význam, ktorý sa nedal vytvoriť len prostredníctvom slov alebo len obrázka.

Význam vitruviánskeho muža je v jasnom odraze myšlienky svojej doby. Ukazuje nadšenie pre Vitruviove teórie medzi da Vincim a jeho súčasníkmi.

Users also searched:

vitruvian man,

...
...
...