Топ-100
Back

ⓘ Komunita, sociológia. Komunita alebo spoločenstvo je prostredie alebo skupina ludí, ktorí sú bez ohladu na rozdielnosti schopní oceňovať rozdielnosti, čo im umo ..
                                               

Participácia

Participácia môže byť: v sociológii: zväzok medzi luďmi založený na citovej príbuznosti, dôležitý pre zjednotenie sa v jednej komunite, pozri participácia sociológia vo filozofii: pôvodne pojem z platónskeho učenia o ideách, pozri participácia filozofia účasť

Komunita (sociológia)
                                     

ⓘ Komunita (sociológia)

Komunita alebo spoločenstvo je prostredie alebo skupina ludí, ktorí sú bez ohladu na rozdielnosti schopní oceňovať rozdielnosti, čo im umožňuje účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cielov. Slovo komunita býva často používaný ako synonymum pre pospolitosť, teda protiklad pojmu spoločnosť" 1. Výraz komunita pochádza z latinského slovného základu spoločného s communicare, komunikácia - komunikovať.

                                     

1. Členenie komunít

Hierarchické

  • Trvalo udržatelné - tzv. EKOkomunity
  • Spirituálne
  • Zámerné, zámerne budované - intentional community
  • Komunita ako miestne spoločenstvo - geogragicky definovaná komunita, význam najčastejšie používaný v západnom svete. Tzn. spoločenstvo ludí, ktorí žijú na určitom priestore, nezávisle od toho ako a nakolko spolu komunikujú.

Nehierarchické Heterarchické

  • Zámerne budované nehierarchické komunity

skutočné, pravé, pravdivé komunity - podla amerického psychoterapeuta M. Scotta Pecka

Iné komunity - s ťažko definovatelným, zmiešaným typom usporiadania

Komunity vývojárov Open source

  • 3 pravidlá budovania komunitycs
                                     

2. Potreba komunity

Ľudské bytosti potrebujú na svoj zdravý vývoj komunitu, blízke, známe a bezpečné vzťahové prostredie. To je naplniť v prostredí súcitného zdielania, vzájomnej úcty a spoločnej identity spoločenstva.

                                     

3. Kontext komunity

Dôležitý je aj kultúrny kontext komunity. Každá "civilizácia" má svoje spôsoby udržovania stavu komunity - spoločenstva. Ním zabezpečuje sociálnu reprodukciu hodnôt a identity spločenstva.

                                     

4. Zážitok komunity

Dostavuje sa po prejdení všetkými fázami procesu. Mnohí členovia skupiny vytvárajúcej spoločenstvo prežívajú pocit, "zážitok svojej jedinečnosti a hlbokej spoločnej jednoty, ktorý velmi zriedkavo alebo vôbec necítili v iných skupinách".

                                     

5. Proces tvorby komunity

Je to zložitý, niekolko-stupňový proces. Je možné ním cielene prechádzať podla pravidiel amerického psychoterapeuta M. Scotta Pecka.

Obvykle prechádza 4 fázami:

  • Zmätok chaos
  • Zmierenie, vyprázdnenie prázdnota
  • Prijatie, spoločenstvo skutočná komunita
  • Predstierané spoločenstvo pseudokomunita
                                     

6. Zmysel komunity

Fenomén komunity - spoločenstva umožňuje vytvoriť a zažiť nehierarchické, velmi hlboké medziludské väzby, ťažko realizovatelné v súčasnom sociálnom prostredí. Umožňuje luďom prijať, transcendovať a oslavovať ich rozdielnosti a odlišnosti, čo ich uschopňuje komunikovať efektívne, otvorene a spolupracovať na dosiahnutí cielov, ktoré boli vytýčené pre spoločné dobro. "Ako dôsledok mnohí členovia skupiny vytvárajúcej spoločenstvo prežívajú pocit svojej jedinečnosti a hlbokej spoločnej jednoty, ktorý velmi zriedkavo alebo vôbec necítili v iných skupinách."

                                     

7. Duch komunity

Pocit svojej jedinečnosti a hlbokej spoločnej jednoty, tajomný pocit súnáležitosti a prepojenosti účastníkov intenzívneho hlbokého spoločenstva, vytvára akoby spoločného ducha dych.

Users also searched:

členenie sociologie, ekonomická sociológia, spoločnosť sociológia, vznik sociologie,

...
...
...