Топ-100
Back

ⓘ Žáner môže byť: scény a obrazy každodenného života v literatúre, divadle, filme, televízii a podobne zriedkavo: spôsob, odbor, druh skupina umeleckých diel či s ..
                                               

Diskusia

Diskusia môže byť: v informatike: skrátene: online diskusia najmä internetová diskusia v novinárstve: publicistický žáner v rozhlase aj televízii diskusné štúdio aj v novinách, pozri diskusia publicistický žáner v matematike: rozbor, úvaha o možnosti riešenia úlohy vzhladom na dané podmienky, pozri diskusia matematika výmena názorov medzi luďmi na nejakú tému, ktorá má obyčajne za ciel vyjasniť alebo vyriešiť nejaký problém, pozri diskusia rozhovor

                                               

Recenzia

Recenzia alebo v mnohých kontextoch aj kritika môže byť: publicistický žáner spočívajúci v posudku umeleckého alebo vedeckého literárneho diela po jeho vydaní, pozri recenzia publicistický žáner v starovekom Ríme: cenzorská prehliadka, pozri recenzia staroveký Rím posudzovacie konanie, ktorým prechádza umelecké alebo vedecké dielo pred vydaním, pozri Peer review celková úprava textu najmä oprava starého textu alebo vytvorenie verzie čo najviac podobnej prapôvodnému textu, pozri recenzia úprava textu Odborná recenzia je recenzia vykonaná/vytvorená odborne alebo odborníkom, pozri peer review

                                               

Životopis

Životopis môže byť: stručný opis akademického alebo profesionálneho života, najmä ako príloha k žiadosti, pozri curriculum vitae literárny alebo filmový žáner založený na opise života nejakej osoby, pozri biografia

                                               

Denník

Denník môže byť: literárny žáner, pozri denník literatúra periodikum vychádzajúce každý deň, pozri denník žurnalistika v účtovníctve: účtovná kniha, do ktorej sa zapisuje chronologicky, pozri denník účtovníctvo

                                               

Freestyle

Freestyle môže byť: Freestyle americká hudobná skupina, americká electro skupina "Freestyler", skladba fínskej skupiny Bomfunk MC’s Freestyle hudobný žáner, latinsko-americká hudba Freestylers Freestyle rep

                                               

Síra (rozlišovacia stránka)

Síra môže byť: chemický prvok, pozri síra skrátene: As-síra an-nabawíja literárny žáner islamskej historiografie nerast, pozri síra nerast prenesene: skaza, ohňová pohroma

                                     

ⓘ Žáner

Žáner môže byť:

  • scény a obrazy každodenného života v literatúre, divadle, filme, televízii a podobne
  • zriedkavo: spôsob, odbor, druh
  • skupina umeleckých diel či spôsobov vyjadrovania, ktoré majú určité rovnaké znaky, pozri žáner umelecký druh
  • v umení vôbec
  • vo výtvarnom umení
  • v literatúre: menšie slovesné dielo zachycujúce scény z každodenného života, pozri žáner literárny útvar
  • obraz scén s námetom z každodenného života určitého typického prostredia, pozri žáner obraz
  • maliarske, grafické či sochárske zachytenie výjavov každodenného života
  • v hudbe skupina hudobných diel, ktoré majú spoločný štýl, alebo spoločný hudobný jazyk, pozri hudobný žáner

Users also searched:

lit žáner, literarna forma,

...
...
...