Топ-100
Back

ⓘ Asertívne právo je každé z desiatich základných asertívnych práv, ktoré sformuloval autor Manuel J. Smith. Tieto práva sa vyučujú ako súčasť rozvoja osobnosti n ..
                                     

ⓘ Asertívne právo

Asertívne právo je každé z desiatich základných asertívnych práv, ktoré sformuloval autor Manuel J. Smith. Tieto práva sa vyučujú ako súčasť rozvoja osobnosti na odstránenie neasertívneho, manipulatívneho správania z medziludskej komunikácie.

Asertivita je popri agresivite a pasivite tretí spôsob medziludského správania. Je pre všetkých zúčastnených výhodnejšia než manipulatívnosť a jej zaradenie do komunikačnej výbavy vyplýva aj z priaznivej spätnej väzby.

Asertívne práva vyplývajú z práva každého človeka rešpektovať jeho ludskú dôstojnosť, slobodu a právo mať svoj názor a slobodne sa rozhodovať.

                                     

1. Desať základných asertívnych práv

Desať základných asertívnych práv formuloval M. Smith v knihe Keď poviem nie, cítim sa previnilo.

  • Právo povedať je mi to jedno.
  • Právo robiť chyby - a byť za ne zodpovedný.
  • Právo robiť nelogické rozhodnutia.
  • Právo sám posúdiť mieru zodpovednosti za riešenie problémov ostatných ludí.
  • Právo zmeniť názor.
  • Právo povedať ja neviem.
  • Právo byť nezávislý od dobrej vôle a mienky iných.
  • Právo povedať ja nerozumiem.
  • Právo sám posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a byť za ne sám zodpovedný.
  • Právo neponúkať žiadne výhovorky, ani ospravedlnenia vysvetlujúce svoje správanie.

Asertívne práva slúžia ako prostriedok na ochranu práv a dôstojnosti jednotlivca v prípade manipulácie. I keď samy o sebe nie sú návodom na správanie, sú filozofickým základom asertívnych komunikačných techník, ktoré vedú k priamej, otvorenej a slobodnej komunikácii, k zachovaniu si sebaúcty a pôsobia kontramanipulatívne.

Users also searched:

ako byt asertivny,

...
...
...