Топ-100
Back

ⓘ Prax, skutočnosť môže byť: vo filozofii: pozri prax filozofia opak teórie, konanie, činnosť prípravné cvičné obdobie v zamestnaní, pozri prax cvičné obdobie bež ..
                                               

Slovník cudzích slov pre školu a prax

Slovník cudzích slov pre školu a prax môže byť: názov prvého vydania slovníka cudzích slov od autorov Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová a Zuzana Maníková, pozri Slovník cudzích slov Šaling, 1997 slovník cudzích slov autorov Mária Ivanová-Šalingová, Ľubica Rybárska a Štefan Pavelka z roku 1988, pozri Slovník cudzích slov pre školu a prax 1988

                                               

Aplikácia

Aplikácia môže byť v práve: použitie právnej normy na daný prípad alebo obdobnej právnej normy pri analógii, pozri aplikácia právo v krajčírstve: nášivka v informatike: softvér určený na vykonávanie špecifickej funkcie, ktorú požaduje používatel počítača, pozri aplikácia informatika všeobecne: uplatnenie či použitie v praxi; uplatnenie či použitie poznatkov, skúseností atď. z jednej oblasti na inú oblasť, z jedného prípadu na iný a podobne v lekárstve: spôsob upotrebenia alebo užitia lieku

                                               

Ekonomická teória

Ekonomická teória alebo hospodárska teória môže byť: národohospodárska teória súhrnné označenie pre národohospodársku teóriu a teóriu národohospodárskej politiky, t.j. opak napr. empirického ekonomického výskumu, pozri národohospodárska teória a hospodárska politika opak hospodárskej praxe, vedecké zovšeobecnenie hospodárskej praxe zahŕňa aj napr. podnikovohospodársku teóriu jedna z teórií existujúcich v oblasti ekonómie alebo podnikovej ekonomiky, pozri Kategória:Ekonomické teórie

                                               

Permutácia

Permutácia môže byť všeobecne: zmena poradia v súvislom slede niečoho, zámena, obmena v matematike v kombinatorike: skupina prvkov, ktorá je utvorená z nejakého základného súboru prvkov, a pri ktorej záleží na poradí prvkov v nej, alebo proces vytvorenia takejto skupiny, synonymá poradie, premiestnenie, pozri permutácia kombinatorika v logike: pozri permutácia logika v abstraktnej algebre: pozri permutácia algebra v hudbe: viacero významov, napr. v teórii a polyfónnej kompozičnej praxi stredoveku prechod z jedného módu do druhého alebo výmena módu podla zložitých pravidiel, pozri permutáci ...

                                               

Ewingove testy

Ewingove testy pozostávajú z niekolkých jednoduchých skúšok, ktoré umožňujú sledovať vplyv vegetatívneho nervového systému na činnosť srdca na krvný obeh. Ide o vyšetrenia kardiovaskulárnych reflexov, počas ktorých sa sledujú zmeny srdcovej frekvencie a krvného tlaku. Kardiovaskulárne reflexy sa považujú za jeden z najspolahlivejších ukazovatelov činnosti vegetatívneho nervstva. Medzi najčastejšie používané klasické skúšky patrí test pokojného a hlbokého dýchania, Valsalvov manéver, ostrostatické testy a test izometrickej kontrakcie ruky. Vzhladom na nenáročnosť prevedenia a lahkú opakovat ...

                                               

Fonetika a fonológia slovenčiny

Vysvetlivky skratiek a značiek: ↗↗X = patrí sem to isté, ako to, čo je uvedené nielen v prvom riadku pre X v tom istom stĺpci resp. v tej istej označenej skupine stĺpcov. al.= alebo; st.= staršie; in.= podla iných názorov; ↗X = patrí sem to isté, ako to, čo je uvedené v prvom riadku pre X v tom istom stĺpci resp. tej istej označenej skupine stĺpcov. Poznámky: Niektorí autori zápis pomocou písmen: ô. V transkripciách mimo IPA háčik resp. nerovná čiarka pod stredom písmena znamená "palatálne" =úplne mäkké), zatial čo háčik resp. nerovná čiarka v pravej časti resp. napravo od písmena znamená ...

                                     

ⓘ Prax

Prax, skutočnosť) môže byť:

  • vo filozofii: pozri prax filozofia
  • opak teórie, konanie, činnosť
  • prípravné cvičné obdobie v zamestnaní, pozri prax cvičné obdobie
  • bežný, každodenný život
  • zaužívaný spôsob konania, zavedený postup
  • skúsenosti získané praktickou činnosťou, najmä v zamestnaní, pozri skúsenosť
  • vykonávanie odbornej činnosti

Users also searched:

odborná prax študentov stredných škôl, pedagogická prax, prax vzor, súvislá prax,

...
...
...