Топ-100
Back

ⓘ Kultúra môže byť: všeobecne umenie aalebo vzdelanosť vôbec súbor výkonovčŕt nejakej komunity, považovaných luďmi všeobecne za prejav vyššej vyvinutosti ludí nap ..
                                               

Monokultúra

Monokultúra môže byť: v polnohospodárstve: pozri monokultúra polnohospodárstvo v mikrobiológii: čistá kultúra mikroorganizmov z jednej bunky, pozri monokultúra mikroorganizmy

                                               

Štefan Nemanja

Svätý Štefan Nemanja – † 13. február 1199/1200, Chilandar, Athos) bolo srbské knieža od polovice 60. rokoch 12. storočia do roku 1196. Pravoslávnou cirkvou je uctievaný ako svätý. Jeho sviatok slávia pravoslávni Srbi 13. februára. Nemanja zjednotil rozdrobené srbské panstvá a založil stredoveký srbský štát. Napriek spojenectvu s Benátkami a Uhorskom, ako aj početným bojom s Byzanciou však nedokázal získať úplnú nezávislosť od moci byzantských cisárov. Pochádzal zrejme z rodu dukljanskych zetských vládcov a sám bol zakladatelom dynastie Nemanjićovcov, ktorá vládla v Srbsku do roku 1371. Poč ...

                                               

Múzeum Slovenského národného povstania

Múzeum Slovenského národného povstania je celoštátne špecializované múzeum. Múzeum je príspevkovou organizáciou v zriaďovatelskej pôsobnosti Ministerstva kultúry. Sídli v Banskej Bystrici. Riaditelom múzea je od roku 2006 Stanislav Mičev.

                                               

Viliam Turčány

PhDr. Viliam Turčány, CSc., Dr. h. c. bol slovenský básnik, prekladatel, spisovatel a literárny vedec. Vo svojom diele vydal 16 básnických zbierok, do modernej slovenčiny prebásnil Proglas a prekladal najmä antickú a taliansku renesančnú literatúru.

                                     

ⓘ Kultúra

Kultúra môže byť:

 • všeobecne
 • umenie a/alebo vzdelanosť vôbec
 • súbor výkonov/čŕt nejakej komunity, považovaných luďmi všeobecne za prejav "vyššej" vyvinutosti ludí napr. ludská kultúra
 • analogické výkony/črty u jednotlivcov, v ich prejavoch, správaní či činnostiach; civilizovanosť; kultivovanosť
 • všeobecne: súbor čŕt charakterizujúcich určitú skupinu ludí: pozri kultúra spoločenské vedy
 • v spoločenských vedách
 • v archeológii špecificky: archeologická kultúra
 • určitý typ kmeňa mikróba pochádzajúci z jedného mikróba alebo viacerých mikróbov toho istého druhu, pozri Kultúra kmeň mikróba
 • plánovité pestovanie rastlín, mikroorganizmov a podobne, alebo výsledok tejto činnosti, pozri kultúra biológia
 • v biológii
 • názov časopisu

Users also searched:

čo je kultúra, funkcie kultúry, kultúra definícia, sme kultura,

...
...
...