Топ-100
Back

ⓘ Homo helmei alebo Homo sapiens helmei je v užšom zmysle nález z lokality Florisbad helmei, v širšom zmysle je to označenie pre tento a podobné nálezy z Afriky, ..
Homo helmei
                                     

ⓘ Homo helmei

Homo helmei alebo Homo sapiens helmei je v užšom zmysle nález z lokality Florisbad helmei"), v širšom zmysle je to označenie pre tento a podobné nálezy z Afriky, ale prípadne aj Európy a Ázie.

Nasledujúci text sa zaoberá len pojmom Homo helmei v širšom zmysle.

                                     

1. Charakteristika

Homo helmei je označenie používané, ak sa tieto nálezy považujú za samostatný druh. Homo sapiens helmei je označenie, ak sa považujú za poddruh Homo sapiens. Väčšina autorov tento taxón Homo helmei či Homo sapiens helmei vôbec neuznáva ako separátnu skupinu a príslušné nálezy majú potom jednoducho uvedené najmä ako:

 • súčasť Homo sapiens bez špeciálneho označenia alebo
 • súčasť Homo heidelbergensis resp. staršie prípadne Homo erectus bez špeciálneho označenia
 • súčasť sčasti Homo heidelbergensis resp. staršie prípadne Homo erectus a sčasti Homo sapiens bez špeciálneho označenia alebo

Návrh vytvoriť samostatnú skupinu Homo helmei pochádza od Lahr a Foley 1994. V tomto návrhu boli zahrnuté len africké nálezy. Stringer 1996 a Lahr a Foley 1997 pridali aj ázijské a európske nálezy.

                                     

2. Príklady

Príklady interpretácie Homo helmei zoradené od najstaršieho po najnovšie:

Klein 1999

Homo helmei zahŕňa všetky africké nálezy od 400 000 alebo už od 600 000? – nejasne formulované do 50 000 BP.

Harvati 2007

Holmo helmei je alternatívne k označeniu Homo rhodesiensis označenie pre africké strednopleistocénne nálezy. Autorka toto uvádza len ako jednu z možností systému Homo.

Vančata 2007

Homo helmei je označenie pre africké nálezy z obdobia 300 000 – 200 000 BP, napr.?Džabal Irhúd Jebel Irhoud a Florisbad.

Barnard 2011

Homo helmei je definovaný ako "africký Homo heidelbergensis, ak je tento klasifikovaný ako samostatný druh" pričom Homo heidelbergensis je vymedzený 600 000 – 250 000 BP.

                                     

2.1. Príklady Lahr a Foley 1997

Homo helmei je jedno z možných označení pre nálezy z Afriky a Európy z obdobia od MIS 8 v Afrike t. j. od 300 000 BP resp. MIS 7 v Európe do nejakého okamihu spadajúceho do MIS 6 t. j. v Európe aj Afrike do 150/100 000 BP. Ako príklady nálezov sú uvedené pre Európu Ehringsdorf a Pontnewydd a pre Afriku Florisbad, Džabal Irhúd Jebel Irhoud, Eliye Springs, Laetoli 18, Omo 2 a Singa. Všetky tieto nálezy možno alternatívne zaradiť pod Homo sapiens Homo neanderthalensis je potom poddruh Homo sapiens alebo pod Homo heidelbergensis. Nálezy sú charakterizované výskytom technológie typu po anglicky- "mode 3" Nie je jasne formulované, či nálezy Biache, La Chaise-Suard, Bourgeois-Delauney, Krapina, Saccopastore patria podla autorov ešte k Homo helmei alebo už k neandertálcom. Podstata článku je tá, že podla autorov sa z Homo heidelbergensis vyvinul Homo helmei a z neho potom aj neandertálci aj Homo sapiens.

                                     

2.2. Príklady Wood 2000

Homo helmei =neskorý archaický Homo sapiens sú nálezy medzi Homo heidelbergensis raným archaickým Homo sapiens a Homo sapiens. Patria sem nálezy Florisbad, Džabal Irhúd Jebel Irhoud, Omo 2, Laetoli, Eliye Springs, Ileret KNM-ER 999 a 3884.

                                     

2.3. Príklady McBrearty a Brooks 2000

Homo helmei zahŕňa len africké nálezy 300 000 BP – 130 000 BP Eliye Springs, Florisbad 260 000 BP, Guomde 300 000 BP, Haua Fteah, Džabal Irhúd Jebel Irhoud, Magára el-Alijá Mugharet el Aliya, Ngaloba Laetoli,?Omo II, Porc Épic, Singa. Autori tvrdia, že tieto nálezy možno vlastne bez problémov zaradiť aj rovno pod Homo sapiens. Okrem toho dodávajú, že Lahr a Foley 1997 do Homo helmei zaradili aj európske nálezy na základe ich veku a technológie – teda nálezy z MIS 6, 7 a 8 a s technológiou "mode 3", a že Stringer 1996 do Homo helmei zaraďuje popri čom presne? aj ázijské nálezy typu Ta-li Dali, Ma-pa Maba, Narmada a Zuttíja Zuttiyeh.

                                     

2.4. Príklady Stringer 2002

Stringer 2002, ktorý sám v tomto článku Homo helmei ako taxón nepoužíva, uvádza, že vo Foley a Lahr 1997 Homo helmei vznikol v Afrika a potom sa rozšíril do Eurázie a vznikol z neho jednak moderný Homo sapiens a jednak Homo neanderthalensis. Preto sú u nich v pojme Homo helmei zahrnuté okrem afrických nálezov Florisbad, Džabal Irhúd aj európske nálezy ako Atapuerca-Gran Dolina a Ehringsdorf. On tento scenár udalostí nezdiela. Dodáva, že vo svojom článku z roku 1996 sa nazdával, že Homo helmei mohlo spadať pod moderného Homo sapiens ako prechod medzi H. heidelbergensis a H. sapiens.

                                     

2.5. Príklady Lewin a Foley 2004

Na str. 370 odkazujúc na Lahr a Foley 2001 sa píše, že Homo helmei zahŕňa nálezy z Afriky aj Európy!, ktoré sú prechodom medzi starším archaickým Homo sapiens na jednej strane a Homo sapiens a Homo neanderthalensis na druhej strane. Na str. 390 sa píše, že Homo helmei zahŕňa len africké nálezy Florisbad asi 300 000 BP, Ngaloba, KNM-ER 3884 Koobi Fora, Omo II Kibish, viacero nálezov z Džabal Irhúd Jebel Irhoud a nález Herto. Nálezy Omo I, Klasies River a Border Cave už patria k modernému Homo sapiens. Podla str. 390 a 371 je Homo helmei alternatívne zaraďovaný ako Homo heidelbergensis, podla str. 259 ako Homo sapiens.

                                     

2.6. Príklady Koltes 2004/2005

Homo helmei je ekvivalent "neskorého archaického Homo sapiens" pojem Bräuera, Wooda a podobne. Do neskorého archaického Homo sapiens patria:

 • prípadne aj tieto nálezy z Číny: Ma-pa pchinjin: Maba, Sü-ťia-jao Xujiayao
 • nálezy z Afriky 300 000 – 100 000 BP podla Stringera 260 000 – 130 000, a to: Laetoli LH 18, Omo 2 Kibish, Eliye Springs 11693, Florisbad, možno Džabal Irhúd Jebel Irhoud, možno KNM-ER 999 Illeret/Guomde, možno KNM-ER 3884 Ileret/Guomde, možno Singa, možno Haua Fteah, možno Magára el-Alijá Mugharet el-Aliya, možno nález Herto Homo sapiens idaltu; ale podla Stringera tento nález parí už medzi raných moderných Homo sapiens

Nálezy Haua Fteah a Magára el-Alijá sú však pomerne mladé Haua Fteah – vyše 90 000 alebo vyše 130 000 rokov, Magára el-Alijá – 65 000 až 90 000 rokov. Treba poznamenať, že nie je celkom jasné, či sa podla autora názov Homo helmei môže použiť aj keď sú do neskorého archaického Homo sapiens zahrnuté aj neafrické nálezy.                                     

2.7. Príklady Cambridge Dictionary 2005

Homo helmei je navrhovaný druh priamych afrických predchodcov Homo sapiens s typovým nálezom v Florisbad. Iní autori tvrdia, že takéto nálezy patria pod Homo heidelbergensis.

                                     

2.8. Príklady Harvati 2007

Holmo helmei je alternatívne k označeniu Homo rhodesiensis označenie pre africké strednopleistocénne nálezy. Autorka toto uvádza len ako jednu z možností systému Homo.

                                     

2.9. Príklady Vančata 2007

Homo helmei je označenie pre africké nálezy z obdobia 300 000 – 200 000 BP, napr.?Džabal Irhúd Jebel Irhoud a Florisbad.

                                     

2.10. Príklady Bräuer 2007, 1996

V roku 2007 Bräuer uvádza, že vo Foley 2001 termín Homo helmei zodpovedá jeho t. j. Bräuerovmu "neskorému archaickému Homo sapiens", t. j. nasledujúcim nálezom z Afriky z rokov 400 000/300 000 BP až 200 000 BP: Džabal Irhúd, Kébibat, Omo 2, Eliye Springs, Wádí Dagadlé, Laetoli 18, Ileret 3884 a 999, Florisbad. Dodáda, že vo Foley a Lahr 1997 sú v pojme Homo helmei zahrnuté aj európske nálezy, čo Bräuer považuje za problematické. Okrem toho píše, že Homo helmei sa chápe buď ako predchodca len Homo sapiens, teda ako neskorý archaický Homo sapiens tak napr. v McBrearty a Brooks 2000 alebo ako predchodca aj Homo sapiens aj Homo neanderthalensis tak napr. Foley and Lahr 1997.

V roku 1996 mal Bräuer datovanie posunuté. Do neskorého archaického Homo sapiens zaradil nasledujúce nálezy z Afriky z rokov 200 000 – 130 000 BP: Florisbad, Laetoli, Eliye Springs, Omo Kibish 2, Džabal Irhúd Jebel Irhoud, pričom napr. Florisbad a Laetoli sú už prechod k anatomicky moderným luďom                                     

2.11. Príklady Rightmire 2009

Tento článok sa síce termínom Homo helmei vôbec nezaoberá, aktualizuje ale hodnotenie len afrických nálezov, ktoré sa do Homo helmei u iných autorov zvyknú zaraďovať: rod Homo:

 • Homo heidelbergensis/Homo rhodesiensis /u Bräuera raný archaický Homo sapiens – 700 000 – 195 000 BP; nálezy Bodo 600 000 BP, Elandsfontein 1 mil. – 600 000, Broken Hill, Ndutu, možno Eyasi, Zuttíja Zuttiyeh, 350 000 – 300 000 BP, Omo 2 195 000 BP
 • bezmenná skupina: nálezy Florisbad čiastočne je podobný aj Omo 2; 260 000 BP, LH 18 Laetoli, podobné nálezu KNM-ER 3884, KNM-ER 3884 270 000 BP, Omo 1, Irhúd 160 000 BP
 • bezmenná skupina: nálezy Herto 160 – 154 000 BP, Singa, Aduma ADU-VP-1/3, 105 – 79 000 BP
 • .
 • Homo sapiens – od 270 000 BP

Podla autora teda vlastne to, čo sa radí inde do Homo helmei rozhodne treba zaraďovať priamo pod moderného Homo sapiens okrem nálezu Omo 2 a čiastočne nálezu Florisbad, a teda Homo sapiens vznikol okolo 270 000 BP a istý čas koexistoval s Homo heidelbergensis.                                     

2.12. Príklady Drobyševskij 2010, 2003

V texte z roku 2010 do Homo helmei patria všetky africké nálezy od 490 000 BP do?35 000 BP nejasne formulované, pričom väčšina nálezov spadá do obdobia 200 – 100 000 BP.

V texte z roku 2003 je Homo helmei nejasne formulované buď synonymum alebo časť taxónu Pithecanthropus steinheimensis zahŕňajúceho nálezy z Afriky, Európy a kont. Ázie z rokov 450 – 132 000 BP.

                                     

2.13. Príklady Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution 2011

Homo helmei zahŕňa napríklad nálezy Florisbad, Džabal Irhúd Jebel Irhoud, Ngaloba LH 18, Omo II a Singa. Článok odkazuje na McBrearty a Brooks 2000

                                     

2.14. Príklady Barnard 2011

Homo helmei je definovaný ako "africký Homo heidelbergensis, ak je tento klasifikovaný ako samostatný druh" pričom Homo heidelbergensis je vymedzený 600 000 – 250 000 BP.

                                     

3. Porovnanie s klasifikáciou používajúcou taxón Homo heidelbergensis

Na porovnanie si možno pozrieť, kam vyššie uvedené nálezy zaradil Thurzo 1998 ako príklad mainstreamovej klasifikácie:

 • Singa – Homo heidelbergensis
 • Zuttíja – Homo neanderthalensis
 • Florisbad – Homo heidelbergensis
 • Sü-ťia-jao Xujiayao – Homo heidelbergensi
 • Gran Dolina – Homo antecessor
 • Haua Fteah – Homo sapiens
 • Džabal Irhúd Jebel Irhoud 1 – Homo sapiens
 • Ta-li Dali – Homo heidelbergensis
 • Magára el-Alijá – Homo sapiens
 • Ehringsdorf – Homo neanderthalensis
 • Ngaloba Laetoli, LH 18 – Homo heidelbergensis
 • Ma-pa Maba – Homo heidelbergensis
 • Omo 2 – Homo sapiens
 • Narmada – Homo heidelbergensis
 • Ileret Guomde – Homo heidelbergensis
                                     

4. Referencie

 • Bräuer: Homo sapiens, archaic in: Oxford Companion to Archaeology, 1996
 • Foley 2001: 5-14.pdf
 • Drobyševskij, S. V.: Kompleksnyj analiz filogenetičeskich vzaimootnošenij plio-plejstocenovych gominoidov po kraniologičeskim, osteologičeskim i paleonevrologičeskim dannym, 2003
 • Lahr, M. M., Foley, R. A.: Human evolution writ small in: Nature, 431, 2004: 1043
 • Drobyševskij, S. V.: 2010
 • Harvati, K.: Neanderthals and their contemporaries in: Handbook of paleoanthropology 2007
 • Stringer, C.: Current issues in modern human origins. In Contemporary issues in human evolution ed. W. Meikle, F. C. Howell & N. Jablonski, California Academy of Sciences Memoir 21, 1996, str. 115 – 134.
 • Lahr, M.M., Foley, R.A.: Multiple Dispersals and Modern Human Origins. Evolutionary Anthropology, 1994, 3 2: 48 – 60.
 • McBrearty, S., Brooks, S. A.: The revolution that wasn’t: a new interpretation of the origin of modern human behavior, 2000
 • Koltes, T.: 2002 – 2005 písané 2004 alebo 2005
 • Lahr, M. M., Foley, R. A.: Mode 3, Homo helmei, and the pattern of human evolution in the Middle Pleistocene. in: Human Roots: Africa and Asia in the Middle Pleistocene, eds. Barham, L., Robson Brown, K. 2001
 • Wood, B. ed.:Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution, 2011
 • Wood, B., Richmond, B.G.: Human evolution: taxonomy and paleobiology in: J. Anat. 2000 196, str. 19 – 60
 • Lahr, M. M., Foley, R. A.: Mode 3 Technologies and the Evolution of Modern Humans, 1997
 • Bräuer: Origin of Modern Humans in: Handbook of Paleoanthropology, 2007
 • Thurzo, M.: Evolúcia človeka, 1998
 • Mai, L. L. et al.: The Cambridge Dictionary of Human Biology and Evolution, 2005
 • Vančata, V.: Paleoantropologie a evoluční antropologie, 2007
 • Stringer 2002
 • Barnard, A.: Social anthropology and human origin, 2011
 • Rightmire, G.P.:Middle and later Pleistocene hominins in Africa and Southwest Asia 2009
                                     

5. Iné externé odkazy

 • Petraglia, M. D., Rose, J. I.:The Evolution of Human Populations in Arabia: Paleoenvironments, Prehistory and Genetics, 2009, str. 9
 • Zubov, A. A.: Homo helmei, 1935: Evolucionnyje i taksonomičeskije aspekty
 • Cartmill, M., Smith, F. H.: The human lineage, 2009, str. 423

Users also searched:

...
...
...