Топ-100
Back

ⓘ Archaický Homo sapiens je označenie pre dávnejšie nálezy druhu Homo sapiens, a to buď pri širokom chápaní druhu Homo sapiens alebo pri úzkom chápaní druhu Homo ..
Archaický Homo sapiens
                                     

ⓘ Archaický Homo sapiens

Archaický Homo sapiens je označenie pre dávnejšie nálezy druhu Homo sapiens, a to buď pri širokom chápaní druhu Homo sapiens alebo pri úzkom chápaní druhu Homo sapiens.

                                     

1. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko

U dnes najmä nemeckých bádatelov, ktorí pod pojem Homo sapiens zahŕňajú aj velmi dávne nálezy, je archaický Homo sapiens označenie pre takéto dávne nálezy Homo sapiens, presnejšie pre tie nálezy, ktoré sú u iných bádatelov zaraďovaní spravidla nasledovne:

 • a) Homo heidelbergensis v širšom zmysle celý taxón alebo jeho podstatná časť a prípadne aj Homo antecessor v staršej literatúre bol namiesto taxónu Homo heidelbergensis v širšom zmysle často neskorý Homo erectus, odtial alternatívny názov "vyspelý Homo erectus"; alebo
 • c) ako bod b plus nálezy raného anatomicky moderného človeka z obdobia velmi zhruba okolo 100 000 BP z Afriky prípadne aj z Blízkeho Východu Kafza Qafzeh, Schúl Skhul); alebo
 • b) ako bod a plus Homo helmei pričom ale taxón Homo helmei sa niekedy zaraďuje pod Homo heidelbergensis alebo – aj u týchto "iných" bádatelov – pod Homo sapiens, aj keď spravidla nie pod označením "archaický" Homo sapiens; alebo
 • d) ako bod a alebo b alebo c plus neandertálec u autorov, ktorý neandertálca považujú za poddruh Homo sapiens

Nasledujú príklady "/" označuje synonymá, zdroje sú zoradené chronologicky:

                                     

1.1. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Pietrusewsky 2008?

archaický Homo sapiens:

 • neskorý archaický Homo sapiens = Homo neanderthalensis
 • raný archaický Homo sapiens od 500 000 BP do 120 000 BP = Homo antecessor + Homo heidelbergensis
                                     

1.2. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Schrenk 2008

archaický Homo sapiens:

 • africký neskorý archaický Homo sapiens – 200000–100000 BP; nálezy: Florisbad, Omo/Kibish, Eliye Springs, Laetoli, Džabal Irhúd Jebel Irhoud
 • európsky neskorý archaický Homo sapiens/anteneandertálec/Homo steinheimensis – 400 000 – 180 000 BP; nálezy: Steinheim, Ehringsdorf, Swanscombe, Petralona, Vértesszölös, Pontnewydd, Sima de los Huesos
 • africký raný archaický Homo sapiens – 500000–200000 BP; nálezy Kabwe, Saldanha, Ndutu, Eyasi, Bodo, Salá Salé
 • čínsky archaický Homo sapiens -od 280 000 BP
 • európsky raný archaický Homo sapiens/časť alebo celý? Homo heidelbergensis – do 400 000 BP
                                     

1.3. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Bräuer 2007, 1996

a) Bräuer 2007 má: archaický Homo sapiens:

 • neskorý archaický Homo sapiens – Afrika, 400 000/300 000 BP až 200 000 BP; nálezy: Džabal Irhúd Jebel Irhoud, Kébibat = arab. asi Kabiba, Omo 2, Eliye Springs, Wádí Dagadlé, Laetoli 18, Ileret 3884 a 999, Florisbad
 • ?čínske nálezy Ťin-niou-šan Jinniushan, Ta-li Dali, Ma-pa Maba
 • raný archaický Homo sapiens – Afrika, 800/700/600 000 až 400 000/300 000 BP; nálezy: Bodo, Kapthurin, Saldanha, Thomas Quarry, Sídí Abdurrrahmán, Salá Salé, Ndutu, Kabwe, Olduvai H11, Eyasi, Cave of Hearths

Nálezy od 200 000 BP označuje už ako anatomicky moderný človek. Autor poznamenáva, že vo Foley 2001 ranému arch. H. s. zodpovedá Homo heidelbergensis, neskorému arch. H. s. zodpovedá Homo helmei a anatomicky modernému Homo sapiens zodpovedá Homo sapiens.

b) Bräuer 1996 má: archaický Homo sapiens v širšom zmysle:

 • neskorý archaický Homo sapiens – 200 000 – 130 000 BP; nálezy: Florisbad, Laetoli, Eliye Springs, Omo Kibish 2, Džabal Irhúd Jebel Irhoud, pričom napr. Florisbad a Laetoli sú už prechod k anatomicky moderným luďom
 • neandertálci – 400 000 – 30 000 BP
 • Afrika – 400 000 – 130 000 BP
 • raný archaický Homo sapiens – 400 000 – 200 000 BP; nálezy: Elandsfontein, Kabwe, Ndutu, Eyasi, Salá Salé
 • archaický Homo sapiens v užšom zmysle
 • India – nález z Narmady, zaradenie sporné
 • Čína – 280 000 – 100 000 BP z obdobia 100 000 – 30 000 BP chýbajú nálezy; nálezy: Ťin-niou-šan Jinniushan, Ta-li Dali, Ma-pa Maba
 • východná Ázia
 • Indonézia – nález z Ngandongu, 100 000 BP z obdobia 40 000 – 30 000 BP chýbajú nálezy, zaraďované aj ako Homo erectus


                                     

1.4. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Storch 2007

Storch 2007 pojem stotožňuje len s africkými nálezmi Homo heidelbergensis,

                                     

1.5. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Harvati 2007

Harvati 2007 píše, že staršie sa Homo heidelbergensis eur. a africké a možno ázijské nálezy zaraďoval ako Homo erectus alebo spolu s neandertálcami a inými stredno- a mladopleistocénnymi nálezmi ako "archaický Homo sapiens".

                                     

1.6. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Vančata 2007

Vančata 2007 má: archaický Homo sapiens v širšom zmysle/?Homo heidelbergensis v širšom zmysle:

 • archaický Homo sapiens v užšom zmysle/mladšie formy archaického Homo sapiens - od 300 000 BP niektoré africké sú staršie; nálezy: v Afrike:?Elandsfontein 350 000, Cave of Hearths 450 000, Salá Salé, 400 000, Thomas Quarry 400 000, Sídí Abdrurrahmán Sidi Abderrahman; 400 000, Olduvai Gorge – Ndutu 300 000, Wádí Dagadlé 250 000, Eyasi 200 000, Kébibat, v Ázii:?Narmada 300-250 000,?Ta-li Dali, 200 000, Ma-pa Maba, 200 000, v Európe a záp. Ázii:?Swanscombe 300 000, Zuttíja Zuttiyeh, 300 000,?Arago hlavný text sa líši od tabulky; 280 000, Steinheim 250 000, Pontnewydd 220 000, Ehringsdorf 200 000, Biache 190 000, Montmaurin 160 000, Lazaret 160 000, Fontéchevade 160 000, Orgnac III 160 000, Prince 150 000, Bourgeois-Delaunay/La Chaise 150 000;? vrátane Homo helmei 300 000 - 200 000 BP v Afrike, napr.?Džabal Irhúd Jebel Irhoud; hlavný text sa líši od tabulky, Florisbad
 • raný archaický Homo sapiens/Homo heidelbergensis - od 700 000 BP v Európe od 600 000 BP; nálezy: v Afrike: Bodo 600 000, Kabwe Broken Hill; 350 000, Ndutu 350 000, v Európe a záp. Ázii: Mauer 550 000, Gešer Bnot Jaakov arab. Džisr Banát Jakúb; 500 000, Fontana Ranuccio 450 000, Boxgrove 400 000, Bilzingsleben 400 000, Vértesszőlős 350 000, Sima de los Huesos Atapuerca; 500 000, Petralona sporné zaradenie; 300 000

Treba dodať, že táto sekcia knihy je terminologicky značne popletená.                                     

1.7. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Soukup 2005, Cambridge Dictionary 2005

Soukup 2005 aj Cambridge Dictionary 2005 aj Lewin a Foley 2004 pojem stotožňuje s Homo heidelbergensis v širšom zmysle.

                                     

1.8. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Schwartz a Tattersall 2005

Tento zdroj síce píše, že archaický Homo sapiens je tradičný názov pre prakticky všetky nálezy medzi Homo erectus a Homo sapiens, ale pri konkrétnom menovaní nálezov, ktoré sa tradične radia pod archaického Homo sapiens má Homo heidelbergensis aj Homo neanderthalensis oddelene nie je jasné, či len z praktických dôvodov alebo je za tým terminologický úmysel; konkrétne ako nálezy tradične radené pod archaického Homo sapiens uvádza: Florisbad, Ndutu, Ngaloba LH 18, Jebel Irhoud 1 Džabal Irhúd, Dár as-Sultán Dar es-Soltane, Jebel Irhoud 3 Džabal Irhúd, Klasies River Mouth okrem AP 6222, Fish Hoek, Boskop, Border Cave 5,?Cave of Hearths, Omo Kibish 1 a 2, Singa, Eliye Springs, Džabal Kafza Jebel Qafzeh; okrem 1, 2, 9 a 11a Schúl Skhul.

                                     

1.9. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko McKee 2005

McKee, J. K. et al.: Understanding human evolution, 2005 pojem stotožňuje s väčšinou toho, čo sa obyčajne označuje ako Homo heidelbergensis v širšom zmysle McKee sám používa – ale len sekundárne – užšie chápanie pojmu Homo heidelbergensis.

                                     

1.10. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Brockhaus 2005

Brockhaus 2005 – 2006 má: archaický Homo sapiens – od 600 000 – vyše 100 000 BP neandertálci sú zvlášť

 • neskorý archaický Homo sapiens – nálezy: Kabwe, Steinheim, Swanscombe
 • raný archaický Homo sapiens – najstarší nález: Bodo
                                     

1.11. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Коltes, T. 2004/2005

Koltes, T. má jednak: archaický Homo sapiens A/Homo heidelbergensis v širšom zmysle:

 • Homo heidelbergensis v užšom zmysle/európski anteneandertálci/európski preneandertálci – t. j. Európa, nálezy: Mauer, Arago, Petralona a Ceprano teda vrátane Homo cepranensis
 • Homo rhodesiensis sensu Hublin – t. j. Afrika

na inom mieste má: archaický Homo sapiensB/vyspelý Homo erectus – t. j. len Afrika plus prípadne východná Ázia a Blízky východ:

 • raný alebo neskorý archaický Homo sapiens nejasne formulované – nálezy: BOU-VP-2/66 Daka, Ngandong, Zuttíja Zuttiyeh
 • raný moderný Homo sapiens – okolo?100/130 000 BP; nálezy: Omo 1 možno je starší, Mumba XXI, Klasies River Mouth, Equus Cave, Die Kelders Cave, Džabal Irhúd 2, možno Border Cave, možno Singa porov. vyššie, možno Laetoli porov. vyššie, možno Dár es-Sultán
 • neskorý archaický Homo sapiens/pre Afriku alternatívne: Homo helmei – 300 000 – 100 000 BP podla Stringera 260 000 – 130 000; nálezy:v Afrike: Laetoli, Omo 2, Eliye Springs 11693, Florisbad, možno Džabal Irhúd, možno KNM-ER 999, možno KNM-ER 3884, možno Singa, možno Haua Fteah, možno Magára el-Alijá Mugharet el Aliya, prípadne v Číne: Ma-pa Maba, Sü-ťia-jao Xujiayao; patrí sem aj Homo sapiens idaltu podla Stringera patrí už medzi raných moderných Homo sapiens
 • raný archaický Homo sapiens/pre Afriku alternatívne: Homo rhodesiensis sensu Hublin, teda súčasť Homo heidelbergensis v širšom zmysle – 500 000 – 300 000 BP; nálezy:v Afrike:Ndutu, Bodo, Eyasi 1 a 2, Ileret KNM-ER 3884, Saldanha Elandsfontein, Kabwe 1 a možno Kabwe 2, Salá Salé, možno Rabat, možno Sídí Abdurrahmán, Berg Aukas, Thomas Cave; prípadne v Číne: Ta-li Dali

Z uvedeného vidno, že archaický Homo sapiens tu označený ako A zahŕňa aj európske nálezy typu Mauer asi nezahŕňa raného moderného Homo sapiens a o zaradení Homo helmei sa nič nehovorí, kým archaický Homo sapiens tu označený ako B nezahŕňa európske nálezy typu Mauer, zahŕňa raného moderného Homo sapiens a zahŕňa Homo helmei.                                     

1.12. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Bramblett 2004

archaický Homo sapiens

 • Homo sapiens neanderthalensis – 135 000 to 29 000 BP; vrátane Homo priscus
 • Homo sapiens rhodesiensis – 400 – 100 000 BP; Afrika, Európa; nálezy Bodo, Elandsfontien; Kabwe; Petralona;?Singa; vrátane Africanthropus njarasensis
 • Homo sapiens soloensis – 400 – 100 000 BP; Afrika, Európa, Ázia; nálezy: Arago ; Steinheim;?Swanscombe; vrátane Homo kanamensis
                                     

1.13. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Cameron a Groves 2004

Tento zdroj píše, že archaický Homo sapiens je staršie označenie pre strednopleistocénne nálezy, ktoré sa nedali riadne priradiť k Homo erectus, Homo sapiens, ani k Homo neanderthalensis. V ich knihe sa namiesto archaického Homo sapiens rozlišuje: Homo antecessor nález z Gran Doliny, Homo heidelbergensis nálezy z Afriky a Európy a steinheimská skupina neandertálcov/Homo steinheimensis nálezy z Európy a Ázie.

                                     

1.14. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Lexikon der Biologie 2004

Tento zdroj uvádza, že archaický Homo sapiens je alternatívne zaradenie pre európske a mladšie africké nálezy uvedené v lexikone ako Homo erectus, t. j. pre Homo erectus mauritanicus, Homo erectus reilingensis, Homo erectus bilzingslebensis, Homo erectus palaeohungaricus, Homo erectus petralonensis, Homo erectus heidelbergensis, Homo erectus tautavelensis.

                                     

1.15. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko National Geographic Deutschland 2002

archaický Homo sapiens – najmä Afrika a Európa:

 • raný archaický Homo sapiens – 900 000 – 300 000 BP
 • neskorý archaický Homo sapiens/v Európe aj alebo iným menom? anteneandertálec – 300 000 – 200 000 BP

Nálezy 200 000 – 150 000 BP v Európe do 100 000 BP sú označené ako raný moderný Homo sapiens.

                                     

1.16. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Delson 2002

archaický Homo sapiens:

 • eurázijský archaický Homo sapiens/anteneandertálec 600/500 000 – 100 000 BP
 • africký archaický Homo sapiens/Homo sapiens rhodesiensis 600/500 000 – 100 000 BP

Okrem toho sa uvádza, že pojem sa zvykne stotožňovať aj s pojmom Homo heidelbergensis.

                                     

1.17. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Wood a Richmond 2000

archaický Homo sapiens:

 • raný archaický Homo sapiens/Homo heidelbergensis
 • neskorý archaický Homo sapiens/Homo helmei
                                     

1.18. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Delson et al. 2000

Тáto encyklopédia na jednom mieste stotožňuje pojem s Homo heidelbergensis. Na inom mieste článok Archaic Homo sapiens má: archaický Homo sapiens:

 • často zaraďované ako neandertálci: Swanscombe, Biache, Fontéchevade, La Chaise
 • nálezy Petralona, Steinheim, Atapuerca, Montmaurin, Azych Azerbajdžan
 • nálezy z Európy
 • často zaraďované ako Homo erectus: Mauer, Bilzingsleben, Vértesszölös, Arago
 • neandertálec – niekedy brané ako oddelená skupina
 • africké nálezy
 • alternatívne – najmä nález Bodo – radené ako Homo erectus:Broken Hill, Salá Salé, Thomas Quarries, Bodo
 • ostatné: Ndutu, Saldanha, Eliye Springs, Florisbad, Džabal Irhúd Jebel Irhoud, Ngaloba, príp. aj Omo Kibish 2 a Jebel Irhoud 2
 • ázijské nálezy: nálezy Narmada staršie: Homo erectus, Ngandong lepšie: Homo erectus, Maba má črty Homo sapiens, Ta-li Dali, Ťin-niou-šan Jinniushan, Jün-sien Yunxian

Článok dodáva, že by bolo vhodné nahradiť pojem" archaický Homo sapiens”:

 • a) zaradením väčšiny nálezov do druhu Homo neanderthalensis, alebo
 • b) samostatným druhom, ktorý sa volá najlepšie buď Homo heidelbergensis alebo Homo rhodesiensis, a neskoré nálezy priradiť do Homo neanderthalensis napr. Swanscombe a Homo sapiens napr. Jebel Irhoud

V článku Homo sapiens sa píše, že B. Campbell v 60. rokoch navrhol delenie druhu Homo sapiens na Homo sapiens rhodesiensis, Homo sapiens soloensis, Homo sapiens steinheimensis, Homo sapiens neanderthalensis a Homo sapiens sapiens. Toto delenie sa velmi rozšírilo od roku 1964 a neskôr sa rozšírilo v podobe: Homo sapiens:

 • moderný Homo sapiens – Homo sapiens
 • archaický Homo sapiens – teda prvé 4 položky u Campbella; stredno- a neskoropleistocénni hominidi odlišní od moderných ludí, ale s nimi blízko príbuzní
                                     

1.19. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Dean et al. 1998

archaický Homo sapiens:

 • európsky archaický Homo sapiens
 • preneandertálec – nálezy Bilzingsleben, Vértesszölös, Sima de los Huesos Atapuerca, Swanscombe. Steinheim, Reilingen
 • raný preneandertálec – nálezy: Arago, Mauer, Petralona
 • africký archaický Homo sapiens
                                     

1.20. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Podborský 1997

Podborský pojem – nejasne – stotožňuje s pojmom paleantropín, ktorý uňho zodpovedá neandertálcom + presapientom + protosapientom

                                     

1.21. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Aiello 1996

archaický Homo sapiens:

 • neandertálec – 130 000 – 30 000 BP, Európa a juhozápadná Ázia
 • raný anatomicky moderný človek – nálezy?El Castilla,?L’Arbreda, Kafza Qafzeh, Schúl Skhul, Omo, Border Cave, Klasies River, Florisbad, Ngaloba
 • nálezy od 750 000 BP – nálezy: Atapuerca, Steinheim, Swanscombe, Arago, Petralona
                                     

1.22. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko Buchvald 1985

Buchvald uvádza, že ide o nálezy 200 – 100 000 rokov staré a konkrtne nálezy Steinheim Homo sapiens steinheimensis, Swanscombe, Montmaurin, Arago Tautavel, Bodo, Laetoli, Broken Hill Kabwe a Ngandong. Nález Petralona má pod Homo erectus a neandertálcov má zvlášť.

                                     

2. Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe úzko

U bádatelov a je ich dnes väčšina, ktorí nezahŕňajú Homo heidelbergensis a Homo neandethalensis pod Homo sapiens, sa pojem vyskytuje menej často a pochopitelne v inom význame než bolo uvedené vyššie.

Príklady:

 • Stringer 2002 sem zaraďuje len nálezy typu Florisbad, Omo, Guomde, Irhúd Homo heidelbergensis má zvlášť. Dodáva, že iní do pojmu archaický Homo sapiens zahŕňajú aj neandertálcov alebo rané strednopleistocénne nálezy z Európy a Afriky.
 • Drobyševskij, S. V. 2010: označuje ako "archaický sapiens" neandertálca a to čo sa bežne označuje ako Homo helmei on pojem Homo helmei chápe širšie.
 • Nesprávne sa pojem vyskytuje ako synonymum pre kromaňonca čiže Homo sapiens fossilis a prípadne aj protokromaňonca
 • Dorey 2011 definuje archaického Homo sapiens ako Homo sapiens z obdobia 300 000 až 160 000 BP Homo heidelbergensis má zvlášť a dodáva, že niektorí autori túto skupinu vyďelujú ako samostatný druh Homo helmei
 • Tattersall 2009 píše, že by to malo byť označenie len pre africké nálezy Border Cave 5, Boskop, Fish Hoek, Klasies River, možno Cave of Hearths, v širšom zmysle aj: Omo Kibish 1, Herto, Singa.
 • Borensztejn pojmom označuje nálezy medzi 200 000 – 130 000 BP neandertálcov má zvlášť
 • Larousse 2011 pojem stotožňuje s protokromaňoncom Homo heidelbergensis, neandertálcov a preneandertálcov má zvlášť, pričom nie je jasné, čo presne pod tento pojem zahŕňa
                                     

3. Zdroje

 • Borensztejn, S.: Un modèle probabiliste post-darwinien dévolution biologique A post-darwinian probabilistic model of biological evolution?2004
 • Lewin a Foley: Principles of Human evolution, 2004
 • Aiello, L. C.: Fissil evidence for human evolution in: Oxford Companion to Archaelogy, 1996
 • Bramblett, C. A.: Evolution of Primates
 • Larousse prístup 2011
 • Pietrusewsky
 • David W. Cameron, Colin P. Groves: Bones, stones, and molecules: "out of Africa" and human origins, 2004
 • Drobyševskij, S. V.: 2010
 • Harvati, K.: 100 years of Homo heidelbergensis - life and times of a controversial taxon, 2007
 • Tattesall, I.: Human origins: Out of Africa, 2009
 • Delson, E.: Fossil humans in: McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, 2002
 • Homo. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. His – Im, s. 136-138.
 • Podborský: Dějiny pravěku a rané doby dějinné, 1997
 • Thurzo, M: Evolúcia človeka, 1998
 • Vančata
 • Dean, D. et al:On the phylogenetic position of the pre-Neandertal specimen from Reilingen, Germany, 1998
 • National Geographic Deutschland
 • Wood, B., Richmond, B. G.: "Human evolution: taxonomy and paleobiology", 2000
 • Freudig, Doris ed.: Lexikon der Biologie. Gesamtausgabe in 15 Bänden und auf CD-ROM. 2004
 • McKee, J. K. et al.: Understanding human evolution, 2005
 • Bräuer: Homo sapiens, archaic in: Oxford Companion to Archaeology 1996
 • Schrenk, F.: Die Frühzeit des Menschen, 5. vydanie, 2008
 • Dorey: Homo sapiens - modern humans, 2011
 • Soukup, V.: Dějiny antropologie, 2005
 • Stringer, Ch.: Modern human origins: progress and prospects, 2002
 • Storch: Evolutionsbiologie, 2007
 • Schwartz, J. H., Tattersall, I.: The Human fossil record IV, 2005
 • Mai, L. L. et al.: The Cambridge Dictionary of Human Biology and Evolution, 2005
 • Delson, E., Tattersall, I., Couvering, J. A. Van, Brooks, A. S.: Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, 2000
 • Bräuer: Origin of Modern Humans in: Handbook of Paleoanthropology, 2007
 • Brockhaus - Die Enzyklopädie in 30 Bänden. 21., neu bearbeitete Auflage. Leipzig, Mannheim: F. A. Brockhaus 2005-06
 • Koltes, T., a pod. písané 2004 alebo 2005
 • Buchvald, M. et al.: Dějiny pravěké Evropy, 1985

Users also searched:

rozumny clovek, vývoj človeka v štvrtohorách,

...
...
...