Топ-100
Back

ⓘ Otomanská kultúra alebo otomansko-fűzesabonský komplex bola kultúra v starej bronzovej dobe podla konvenčného datovania resp. pred 1600 pred Kr. podla novšieho ..
Otomanská kultúra
                                     

ⓘ Otomanská kultúra

Otomanská kultúra alebo otomansko-fűzesabonský komplex bola kultúra v starej bronzovej dobe podla konvenčného datovania resp. pred 1600 pred Kr. podla novšieho datovania) v severozápadnom Rumunsku, východnom Maďarsku, juhozápadnej Podkarpatskej Rusi na Slovensku vo Východoslovenskej nížine, v Košickej kotline na Spiši.

                                     

1. Delenie

Delí sa na tri fázy:

  • prvá fáza – stále sa prejavujú staršie tradície
  • druhá klasická v konvenčnom datovaní 16. storočie pred Kr. – rozvoj obchodu s oblasťou mykénskych šachtových hrobov, obluba mykénskeho ornamentu špirála na keramike a výrobkoch a rozmach kovovýroby
  • tretia fáza skupina Streda nad Bodrogom sa delí na dva horizonty – zánik vzťahov s egejskou oblasťou aj postup schematizácie výzdoby; mykénsky ornament nahradilo žliabkovanie a jednoduché vydutiny; v tejto fáze otomanská kultúra expandovala na územia susedných kultúr nálezy vatyanskej, maďarovskej a periamskej kultúry na druhej strane badať vplyvy z východného Stredomoria z mykénskej a minojskej kultúry a susedných kultúr
                                     

2. Charakteristika

Pochovávalo sa v prvej fáze žehom, v druhej fáze kostrovo v skrčenej podobe, v tretej fáze birituálne. Stavali sa nížinné neopevnené a velké opevnené osady tellového charakteru stavané najmä na ostrožných návršiach s náznakmi urbanizácie zástavby Košice-Barca, ďalej doklady obchodu s jantárom, rozvoj stavebnej techniky s kamennou architektúrou opevnení, vysoká úroveň kovovýroby a spracovania bronzu, štylizované zvieracie plastiky, bochníkovité a antropomorfné idoly, mykénsky motív špirály a koncentrických krúžkov na kostených bočniciach úzd, keramike a šperkoch a vrcholne pestrá a kvalitná keramika asi remeselne vyrábaná; zastúpené sú aj cedidlá, prenosné piecky pyrauny a kultové nádobky. Obyvatelstvo sa zaoberalo obrábaním pôdy, chovom domácej zveriny, ale i polovníctvom. Kultúra sa v mnohom podobala maďarovskej kultúre.

                                     

3. Otomanská kultúra na Slovensku

U nás sú tri fázy zastúpené takto:

  • stredná klasická je zastúpená v Košiciach-Barca II a Spišskom Štvrtku
  • mladšia fáza skupina Streda nad Bodrogom je zastúpená v Spišskom Štvrtku, Nižnej Myšli nález hlineného modelu štvorkolesového voza na birituálnom pohrebisku v Strede nad Bodrogom
  • staršia fáza je zastúpená v Košiciach-Barca I

Osada Košice-Barca je významná riešením zástavby s domami zoskupenými do štyroch radov, ktoré pretínali čiastočne vydláždené ulice, ktoré pripomína neskoršie mestá a nemá v súvekej strednej Európe obdobu. V Gánovciach sa zas v záverečnej fáze otomanskej kultúry v kultovej studni našla železná sic! časť dýky alebo kosáka. Zrejme sa sem dostala obchodom z Chetitskej ríše.

                                     

4. Zdroje

  • otomanská kultúra. In: NOVOTNÝ, Bohuslav, a kol. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1986. 1032 s. S. 648–649.
  • Dejiny Slovenska. Ed. Samuel Cambel. Vyd. 1. Zväzok I: do roku 1526. Bratislava: Veda, 1986. 534 s. S. 32–33.

Users also searched:

...
...
...