Топ-100
Back

ⓘ Kultúra so západnou lineárnou keramikou bola neolitická kultúra v strednej Európe, súčasť kultúry s lineárnou keramikou v širšom zmysle. Datuje sa do cca 5700 p ..
                                     

ⓘ Kultúra so západnou lineárnou keramikou

Kultúra so západnou lineárnou keramikou bola neolitická kultúra v strednej Európe, súčasť kultúry s lineárnou keramikou v širšom zmysle. Datuje sa do cca 5700 pred Kr. – 5000 pred Kr. podla novšieho datovania, resp. 5000 – 4200 pred Kr. podla staršieho datovania. Pojem kultúra so zadunajskou linárnou keramikou sa v užšom zmysle vzťahuje len na oblasť Zadunajska a jej blízke okolie.

                                     

1. Charakteristika kultúry so západnou lineárnou keramikou

Kultúra so západnou lineárnou keramikou bola spočiatku rozšíená v okolí západného Maďarska, nakoniec od severovýchodného Francúzska, cez Nemecko, južné Polsko po Rakúsko, Maďarsko, Srbsko a Moldavsko okrem územia kultúry s východnou lineárnou keramikou. Nadviazala na starčevsko-krišskú kultúru Velkej dunajskej kotliny.

Jadro kultúry so západnou lineárnou keramikou tvoria dve fázy:

  • mladá lineárna keramika
  • stará lineárna keramika
                                     

2. Kultúra so západnou lineárnou keramikou na Slovensku

Kultúra so západnou lineárnou keramikou sa vyskytovala na západnom Slovensku ku koncu aj na strednom Slovensku na Spiši. Prenikala sem z juhu smerom proti povodiam Moravy, Hrona a Nitry.

Z prvého štádia kultúry stará lineárna keramika, starý neolit sa na západnom Slovensku našlo asi 50 osád rolníkov. Väčšinou pretrvali asi 300/400 rokov. Nachádzali sa na sprašových terasách pri tokoch, menej často na hnedozemných pahorkoch alebo piesočných dunách velkých nív riek. Z najstaršieho obdobia je keramika ešte velmi zle vypálená, väčšinou hrubostenná, s drsným nezdobeným povrchom.

Z mladšieho štádia kultúry, ktoré už máme doložené aj zo stredného Slovenska Liptov, Zvolen a zo Spiša, sa zachovalo už viac sídlisk – na rovinách juhozápadného Slovenska bolo asi 300 osád prakticky po dve/tri v každom katastri dnešnej obce. Keramika je už často vyzdobená okrúhlymi jamkami na strete dvoch línií, ktoré postupne prerastajú do súvislého vrypu tzv. notové hlavičky. V tomto období neolitickí rolníci kvôli získaniu polí odlesnili rozsiahle územia juhozápadného Slovenska a zdá sa, že sú to územia, na ktorých dodnes les nie je, namiesto neho sa tam vytvorila černozem. Významné sídliská sú Blatné, Čataj, Patince, Cífer-Pác a Bratislava-Mlynská dolina s typickými neolitickými dlhými až 45 m domami. Z tohto obdobia sa našli početné plastiky.

Users also searched:

...
...
...