Топ-100
Back

ⓘ Ján Albrecht bol slovenský estetik, muzikológ, hudobník - violista, organizátor kultúrneho života, hudobný pedagóg, prekladatel. Pedagóg na Univerzite Komenskéh ..
Ján Albrecht
                                     

ⓘ Ján Albrecht

Ján Albrecht bol slovenský estetik, muzikológ, hudobník - violista, organizátor kultúrneho života, hudobný pedagóg, prekladatel.

Pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave, na Bratislavskom konzervatóriu na Vysokej škole múzických umení. Mal mimoriadny vplyv na rozvoj slovenskej kultúry. Živlom Jána Albrechta bola slobodná hra asociácií, nenútenosť radosti z objavovania stretajúcich sa zážitkových či významových polí na strane tvorcu umeleckého alebo vedeckého diela i na strane jeho prijímatela. Život Jána Albrechta bol syntézou v kultúrnej enkláve Bratislavy na brehoch Európy: zlučuje a prepája rozličné média umelecké i zdanlivo vzdialené vývinové pásma kultúry, ako matematiku a hudbu, každodenný sokratovský dialóg a čínsku kresbu, hru a starostlivú organizáciu kultúrneho diania, gruzínsky chorál a hlbkové prúdy európskeho myslenia, Noldeho a Mozarta, vedeckú akríbiu a najneviazanejšiu zábavu.

                                     

1. Prehlad

  • 1950 - Albrecht absolvoval konzervatórium v Bratislave.
  • 1955-1965 - člen kvarteta A. Albrechta.
  • 1947-1955 - člen orchestra Slovenského národného divadla.
  • 1970 - zakladá súbor Musica aeterna.
  • 1954 - dokončil štúdium VŠMU viola.
  • 1993 - vychádza hlavná Albrechtova teoretická práca Duchovný svet krásy
  • od 1955 - pôsobí na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
  • nar. 7. 1. 1919 Bratislava v rodine hudobného skladatela Alexandra Albrechta.
  • od 1967 - pôsobí na Pedagogickej fakulte UK. Súbežne učil na konzervatóriu a VŠMU.
                                     

2. Externé odkazy

FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

  • Piaček, J., Život ako apeiron umenia. Pamiatke Jána Abrechta 1919 – 1996, in: Philosophica critica 2, 2016, 2, s. 117–128. Dostupné online

Users also searched:

...
...
...