Топ-100
Back

★ Trup, časť tela - ľudské telo ..Trup (časť tela)
                                     

★ Trup (časť tela)

Trup je:

 • U chytadlovcov, polochordátov a ostnokožcov: metasoma.
 • V článkonožce: tagmy, že končatiny, okrem hlavy, alebo, v užšom zmysle len telo bez hlavy v týchto článkonožcov, kde telo nie je rozdelené na hlavu a hrudník-zadok, ale len hlavu a trup.
 • U chordátov vrátane človeka: (a) tela okrem hlavy, krku, končatín a chvosta, t. j. hlavné časti tela obsahujúce vnútornosti, b) zriedkavo: telo, okrem končatín t.j. vrátane hlavy a krku.

Podobné je vzácny pojem deformácia tela, čo znamená, že buď trupu vo vyššie uvedenom zmysle (a) alebo trupu vo vyššie uvedenom zmysle písm. b) alebo v zmysle časti b okrem hlavy)

                                     

1. Trup človeka. (Torso of man)

Rozdelenie trupu človeka, a podobne stavovcov-definované ako telo okrem hlavy, krku a končatín, závisí od toho, ako je definovaný brucha t. j. najmä, či brucha zahŕňa dutine malej panvy – pozri brucho stavovce), a či sa späť, sa vykazujú ako súčasť iných častí trupu alebo ako samostatná časť, a či sa späť zahŕňa boky alebo nie. Podľa neho možno v literatúre nájsť takéto rozdelenie trupu:

 • Hrudník t.j. bez zadnej strane - brucho t.j. vrátane panvy a bedrového kĺbu.
                                     
 • Trup môže byť: v biológii: základná časť tela pozri trup časť tela základná, hlavná časť niečoho, napr. lietadla, lode trup lietadla lodný trup v geografii:
 • starší slovenský názov metasomy novší slovenský názov: trup pozri metasoma alebo trup časť tela pri článkonožcoch: zadoček, pozri zadoček článkonožce
 • nucha zadná časť krku trup truncus hrudník thorax hruď alebo prsia pectus predná časť hrudníka chrbát dorsum zadná časť hrudníka brucho
 • horná časť dolnej končatiny človeka alebo podobná časť zadnej končatiny iného suchozemského stavovca. Stehno je časť dolnej končatiny medzi trupom a kolenným
 • thorax alebo tórax je časť tela stavovcov. U cicavcov spolu s bruchom lat. abdomen a panvou lat. pelvis tvoria trup Predná časť hrudníka a niekedy
 • Krk lat. collum je časť tela spájajúca hlavu s trupom Zadná časť krku ludí a iných stavovcov sa nazýva väz. Hrdlo je predná časť krku. Krkom prechádza
 • Horná končatina je dlhá členená časť tela ktorá vystupuje z trupu v jeho hornej časti Horná končatina človeka je uchopovací orgán s velkou pohyblivosťou
 • až 1, 5 m. Slon indický má uši velké až 41, 1 cm. Telo slona indického sa delí na 5 častí hlavu, trup dve predné a dve zadné končatiny a chvost. Pre slona
 • prvoústovcov. Sú to červovité živočíchy, ktorých telo sa aspoň v larválnom štádiu delí na hlavovú časť a trup Ústa sú na krátkom, obyčajne zatiahnutelnom
 • z tela vylučovať. Bližšie informácie v hlavnom článku: Morfológia a anatómia rýb Telo ryby sa, podobne ako telo iných stavovcov, delí na hlavu, trup a
                                     
 • ako mäkké časti tela a oči. Trup tvorí hrudná časť zvaná thorax, ktorá sa skladá z volne uložených segmentov, takzvaných pleur. Spodná časť tela nie je dobre
 • živočíchy s červovitým až uhorkovitým telom velkým až 50 cm. Predná časť tela je zúžená a vtiahnutelná do trupovej časti pomocou svalových retraktorov, vyliačenie
 • tomto prostredí. Telo rýb je rozdelené do 3 základných častí hlavová, trupová a chvostová, alebo aj kaudálna časť tela Toto rozdelenie tela rýb je dôležité
 • tentakulami, na ktorých je obrvený epitel Metasoma: trupový segment, ktorý tvorí podstatnú časť tela Vývin chytadlovcov prebieha cez obrvenú trochofóroidnú
 • najväčšie ryby majú velkosť až 12 m Rhincodon typus Telo rýb tvorí hlava trup chvost Tvar rybieho tela je vo všeobecnosti hydrodynamický prispôsobený na
 • riadený trupom s dôrazom na kĺby a boky. Ide iba o volne pohyby a slúži hlavne na uvolnenie trupových svalov a končatín. Správne držanie tela a svalová
 • prepojených celkov. Strednú časť tvorí elipsovitá chrámová loď s chórom, plná svetla a s príjemným dreveným stropom, evokujúcim trup lode. Priestoru dominuje
 • Kabát môže byť: vrchný odev zahalujúci trup ruky a časť dolných končatín, ktorý sa oblieka na iný odev a chráni telo pred chladom synonymá: plášť, zvrchník
 • dvoch častí Vnútorná časť s posádkou mala vodotesný gulovitý tvar upravený na elipsoid zatialčo vonkajší plášť bol tvarovaný do podoby rybieho tela a
 • a má podobu goliera. 3. Metasóma trupový oddiel tvorí, podobne ako u predchádzajúcich skupín, väčšiu časť tela Okrem toho majú vnútrožiabrovce niektoré


                                     
 • rohaté dinosaury sa tvarom tela navzájom výrazne neodlišovali, Pachyrhinosaurus disponoval všetkými základnými znakmi tela zástupcov Ceratopsia: mal krátky
 • Korpus môže byť: v niektorých kontextoch synonymum pre telo trup teleso, zbor, súbor v jazykovede ohraničený súbor jazykových výpovedí zaznamenaných
 • brušnobrvky ich telo je ešte nezretelne diferencované na hlavu, trup a nohu. Lezú po dne pomocou obrveného políčka v prednej časti tela kontinuita s Turbellaria
 • Nestor kea žije na severe a juhu západnej časti južného ostrova Nového Zélandu. Obýva najmä pohoria. Hlava krk a trup je hnedo sfarbený. Vrchné krídla sú zelené
 • temenných kostí. Tento golier chránil najzranitelnejšie miesta na tele zvieraťa, šiju a krk. Trup bol krátky, okrúhly a v lopatkách dosahoval výšku približne
 • výšky 5 metrov. Krk, ktorý spravidla nosil vo vodorovnej línii s chvostom a trupom nemohol vztýčiť smerom od pliec dohora, iba do strán. Dlhočizný chvost
 • 12 mm. Chitínový pancier je sfarbený dohneda, len na trupe sa nachádza, na okrajoch žlté sfarbenie. Telo je dosť ploché. Na dlhých krovkách sa nachádza niekolko
 • lebky a chrbtice, dolnú časť tela mala ochrnutú. Vesna visela prednou polovicou tela von z vraku, pod bezvládnym telom ďalšieho člena posádky zrejme
 • na dlhší čas. Krk titanosaurov býva niekedy zobrazovaný v jednej línii s trupom Takto ho síce najčastejšie nosili počas chôdze, je však pravdepodobné
 • elektrický prístroj. Platná zásahová plocha je pri flerete trup pri korde celé telo a pri šabli časť tela od pása nahor pozri obrázky Fleretom a kordom môže

Users also searched:

co je trup, cviky na střed těla, svaly trupu, trup člověka, trup krizovka, trup tela, trupu, Trup, trup, co je trup, svaly trupu, trup krizovka, cviky na sted tla, lovka, tela, svaly, krizovka, cviky, sted, tla, trup tela, trup lovka, Trup as tela, trup (časť tela), ľudské telo. trup (časť tela),

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Svaly trupu.

Našli ďalšie časti rozsekaného ženského tela. Trup p. driek 1. driek 1. telo okrem hlavy a končatín trup: mať dlhý driek, trup. 2. zúžená časť trupu nad bokmi časť oblečenia obopínajúca toto miesto pás:. Trup tela. Anatomické modely Trup a figuríny. Ako základ pre štúdium trupu a končatín študentom zubného lekárstva, ktorí potrebujú získať prehlad o anatomických pomeroch uvedených častí ludského tela. Cviky na střed těla. CORE, JADRO, JEDNODUCHO STRED TELA fitcamp. Záklon a vzpriamenie trupu vzpriamovač trupu, štvorhlavý bedrový sval. Otáčanie postupne odvíjame hlavu a hornú časť tela až k hornému okraju panvy.

ONLINE GYM Sensilab.

Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak pohyb ktorejkolvek časti trupu a hlavy Závažia častí tela musia byť umiestnené v zodpovedajúcich ťažiskách, aby. Metodické listy. V tejto časti si ukážeme, ako cvičiť pre to, aby ste spevnili telo. Silový tréning s Trup je kolmo k zemi, nie je naklonený dopredu. Koleno na. Štefan zabil milenku Líviu †51 skrutkovačom. Časť tela skryl v. Zintenzívnite tréning na spodnú časť tela pre viac sily a objemu v svaloch. cvičenie, ktoré sa zameriava na svaly trupu a stabilizátory chrbtice svaly jadra tela,.


Anatómia študuje stavbu ludského tela.

Ak si nezapamätáte postup, v akom sa uvolňujú časti tela, nie je to problém – poradie Celé vaše telo od krku dole je príjemne uvolnené: ruky, trup i nohy sa. Špecifikácia Tanita BC 601 software GMON pre BC a UM. Vymenuj základné časti ludského tela: 1. hlava, 2. krk, 3.trup, 4. horná končatina, 5. dolná končatina 2. Vymenuj časti hlavy: tvár, temeno. Rozcvičenie. Tento unikátny produkt dáva individuálne výsledky pre každú z 5 tich častí tela obe ruky, nohy a trup. Držadlá rúk umožňujú snímanie kompozície rýchlo a. Trup – KIDO Competence Center. Základnou tézou pri výške tela je, že telo je vysoké 7 – 8 hláv človeka. Torzo, alebo ak chcete trup postavy je zrejme najkomplikovanejšia časť, čo sa proporcií​. Cviky s vlastnou váhou tela Hovorme o kĺboch. 3. výdrž – je to zachovanie polohy celého tela alebo častí v určitej polohe v presne vymedzený čas pohyby častí tela. – pohyby paží, nôh, trupu, hlavy.

Anatomické modely Torzo ludského tela Mixxer Medical.

Súčasti kompletu: I. Chránič trupu hornej časti tela a chránič ramien II. Chrániče paží predlaktia a lakťa III. Chrániče stehien IV. Chrániče holení. Strana 1 z 6. Anatómia trupu a končatín. Prečo je práve táto časť nášho tela taká dôležitá? rád by som priblížil, čo nám spomínané jadro vytvára, keďže trup je široký pojem. 6 cvikov pre silný stred tela Časopis Muscle & Fitness. Anatomický model Anatómia človeka – trup na.sk. 32 dielikov, z ktorých je možné zostaviť skutočne realistický model časti tela bez hlavy a končatín.


Ľudské telo, 1. stupeň MPC.

Pohyb na bežkách pôsobí blahodarne na telo i mysel a je jedno, či sa rozhodnete pre klasickú techniku alebo korčulovanie: vždy si posilníte hornú časť tela, trup. Cast tela driek Krížovkársky slovník ONLINE. Delenie vrchná – spodná časť tela. Deň A: chrbát 1. deň vrchná časť tela 2. deň spodná Rozdelenie trup – končatiny. Deň A: chrbát. Prevencia deformít a bolestí chrbta. Ruka je definovaná ako od trupu najvzdialenejšia časť hornej ako časť hornej končatiny od lakťa po plece a plece je časť tela medzi krkom a.


Človek prírodopis opakovanie.

Tieto cviky s vlastnou váhou tela zvládnete aj doma. V momente, keď sa začne zdvíhať trup, pokračujte v pohybe aj lavou rukou. Pohyb ukončite, keď zdvihnete zo zeme spodnú časť lopatiek, na chvílu zastaňte a pomaly. Ľudské telo môj blogáč. E shop obchodné divízie medi expert pri MAXIS a.s., medi group company, ponúka široké portfólio nemeckého výrobcu medi v oblastiach ortopédia, kompresia. Trup synonymá Webslovník.sk. Trup, u muž. r. 1. základná časť tela medzi hlavou a končatinami, driek: ludský t. Bolo vidno končatiny takmer úplne oddelené od trupu. Urb. 2. základná. Časti tela hlava, telo – portál pre učitelov. Časť tela: trup. V sortimente španielskej kozmetiky Diet Esthetic nájdete kompletnú ponuku starostlivosti o pleť a telo. Či už potrebujete krém či séra proti​.

Oporná sústava.

BRATISLAVA V Čunove v areáli vodných športov našli skoro ráno policajti nohu​. Tá podla všetkého patrí žene, ktorej trup sa našiel pod. Ľudský trup HELAGO CZ, s.r.o. Vybavenie laboratórií a lekární. Popis: Časti tela hlava vyzdob si ju oči, uši, nos, ústa, vlasy, telo trup, končatiny​ vyfarbujeme. Obrázky z internetu. Tipy ako posilňovať trup tela ak jazdíš na biku Red Bull. Rozoberatelný trup. Velkosť: 70 46 56. V Bani Nováky našli ďalšie časti tela Domáce Správy. Pripomienka k: Čl. I bod 4 Príloha č.3 Nebezpečenstvá – Mechanické zranenia ​., Dotknutá časť tela trup, str.12. Dátum vytvorenia: 16.12.2020.

Kniha: Anatómia trupu a končatín Darina Kluchová Martinus.

4D Anatómia ČLOVEKA ANATOMICKÝ MODEL TRUPU 60 dielov so stojanom Trup Naše telo je velmi zložitý systém s bilióny mikroskopických častí, z ktorých. Legislatívny proces SLOV LEX. Záchranári našli v Bani Nováky ďalšie zvyšky tela. Bol identifikovaný trup bez panvovej časti, ruka a zvyšky hlavy. Anatómia človeka – trup Anatomický model. Vrchnú časť tela držte vzpriamenú a pomaly simulujte pohyb, ako keby ste si chceli sadnúť. Kolená tlačte od seba a mierne predkláňajte trup. V polohe, kedy je. Trup synonymá slova. Telo má 3 časti hlava, trup, chvost. telo je pokryté šupinami, ktoré chráni sliz. Hlava: oči ústa s hmatovými fúzikmi, ktoré vnímajú chuť a nahrádzajú hmat. 42010X0630 02 SK EUR Lex EUR Lex. Vonkajšie časti ludského tela. 1.Doplň: Keď si všimneš svojich spolužia, … ​.dičov, ludí na uli. zistíš, že všetci máme hla., krk, trup, horné a.


17 najefektívnejších cvikov pre silný stred tela GymBeam Blog.

Držanie tela je vzájomná poloha končatín, trupu a hlavy, ktorú človek zaberá v ktorý v sebe nezahrňuje len vzájomné vzťahy jednotlivých častí tela v stoji, ale. PowerPoint Presentation. Výklad a význam slova trup, slovo trup u m. 1. časť tela medzi hlavou a končatinami: ludský trup synonymá ➡ rám skloňovanie slova trup: podstatn. AEROBIK skriptá. Je dôležité udržať počas celého pohybu stabilný trup. Pohyb je SPODNÁ ČASŤ TELA. HORNÁ ČASŤ TELA Horizontálne príťahy trupu k palici s pokrčenými. Bežkárske stopy v Rakúsku: najlepšie trate v spolkových krajinách. Tak, aby postupne precvičili všetky časti tela a aby sa postupne zvyšovala intenzita zaťaženia. Zásada plynulosti je a trupu, do strán opisovanie osmičky.

Kúpna zmluva č. Z201850727 Z.

Elastickým ovínadlom sa ovinie časť tela horná alebo dolná končatina tak, aby obväz plnil svoju funkciu. Ovínadlo sa môže použiť celé alebo len časť…. Pohybová aktivita a držanie tela RÚVZ BB. V Prahe sa už v decembri 2011 našli časti rozrezaného ženského tela. Ďalšie tri časti tela ruka, časť nohy a napokon horná časť trupu, sa našli v okruhu asi. Anatómia človeka trup. 17 najefektívnejších cvikov na posilnenie stredu tela. Cvik zopakujte do opačnej strany tak, že vytočíte kolená smerom k lavej časti trupu.


Vysvetlime si to ručne stručne blog.

Kniha: Anatómia trupu a končatín Darina Kluchová. potrebujú získať prehlad o anatomických pomeroch uvedených častí ludského tela, ale nevyžaduje sa od​. Časť tela Slovník Meno, mesto, zviera, vec. Z aspektu správneho držanie tela časti: YERELE! chybného držania tela, bolestí a deformit chrbta. Zvolte si posturálneho svalstva drží trup vo vzpriamenej. Časti tela, ktoré sa našli vo Vltave, patria zavraždenej žene. Ačkoli máme neuvěřitelné variace tvaru a velikostí lidského těla, všechny lidské tvarov a velkostí ludského tela, všetci ludia majú spoločné znaky a časti tela,. Trup ludského tela Pomôcky pre školy. V prípade chrbtice dochádza k nesprávnemu držaniu tela, k deformáciám, Uvolnené svaly prednej časti stehna štvorhlavý sval a svaly prednej časti Jednou z pohodlných možností ako uvolniť svaly vzpriamovače trupu je jednoducho.


3M™ Bair Hugger™ Flexibilný ohrievací plášť štandardná velkosť.

Driek 1. telo okrem hlavy a končatín trup: mať dlhý driek, trup. 2. zúžená časť trupu nad bokmi časť oblečenia obopínajúca toto miesto pás: chytiť niekoho. Cviky na spevnenie tela, ktoré si zacvičíte aj doma maxsport. Každá z častí tela je vybudovaná z kostí, svalov, ciev, nervov a obalené sú kožou. Hlava, krk a trup majú zložitejšiu stavbu ako končatiny, pretože ich stavebné.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →