Топ-100
Back

★ Symbol - ľudské telo ..                                               

Vlastník

Vlastníkom môže byť: V informatike: symbol, v logickom alebo matematický výraz, ktorý môže byť nahradený názvom prvkom danej množiny, alebo zástupný symbol, pozri vlastník symbol. V zákone, a podobne: držanie tela, pozri pod vlastníctvo všeobecné.

                                               

Nabla

                                               

KS

počítače môžu byť: Kus. (Piece) Bola sila. (Was a force) Slovenská koruna. (Slovak koruna) chcete. s. môžu byť: Komanditná spoločnosť. (Limited partnership) POČÍTAČE môžu byť: Komunistická strana. (Communist party) Košice-okolie district - poznávacie značky áut z okresu Košice-okolie. Kresťanské spoločenstvo evanjelickej letnično-charizmatickej cirkvi na Slovensku pôsobí. Konštantný symbol - identifikátor banky platby v Slovensko.

                                               

Sojombo

                                               

Symbolika

Symbolika môže byť: Súhrn symbolov. (A summary of symbols) Spôsob vyjadrovania myšlienok, emocionálnych zážitkov a predstáv, symboly. Protestantské teologické učenie o rôznych kresťanských vieroučných spisy. Symbolika je súhrn symboly používané v rovnakej oblasti, voľba je motivovaná tradíciu, názornosťou, mnemotechnickými, typografickými a i. dôvodov.

                                               

Konvencia

Tam môže byť: Len. (Only) Dohovor, dohoda, zmluva. (Convention, agreement, contract) Medzinárodnej zmluvy s právotvornými účinkami, najmä významných multilaterálnych a humanitárnych a podobných znakov, pozri medzinárodné zmluvy. V matematike a logike: dohoda, ktorá zavádza symboliku, názvoslovie a axiómy, pozri tiež dohovor z matematiky. Einsteinova sumačná konvencia, v ktorom sa vypustí symbol sčítania cez index, ktorý sa objaví dvakrát v súčine. Spoločenský zvyk, zvyklosť. (The social habit, zvyklosť) V bridži: umelé správu s bežným významom: bežná správa. Zastarano: od dohody vyplývajúc ...

                                               

Hieroglyf

Hieroglyf môže byť: Symbol písomného média automatického alebo priamy vstup. Symbolické znázornenie v astrologickom almanachu. V písme: v hieroglyfického písma, pozri hieroglyfické písmo. Architektúra: obraz pokroku a nápad s cieľom sprostredkovať nejaký význam, b slovo alebo koreň slova, alebo c zvukom, ktorý je časť slova. V okultizme, a pod. V teórii hieroglyfov: cítiť, vidieť teórie hieroglyfov. V geológii: nezrovnalosti na vrstva povrchov pieskovcových alebo bridlicových vrstvy, pozri hieroglyf geológie. Hovorovo: niečo nečitatelné, nerozlúštitelné. Hieroglyfy môže byť: Plurál hierogl ...

Symbol
                                     

★ Symbol

Symbol je znak, ktorý splynul so svojím významom do vnútornej jednoty. Symbol je taký objekt, obrázok, písané slovo, zvuk alebo osobitný znak, ktorý predstavuje, že predstavuje niečo iné na základe istej podobnosti, združenie, alebo čisto dohody.

                                     

1. Ľudské telo, človek ako symbol. (The human body, man as a symbol of)

 • Oko – symbol bdelosti, jeho všemohúcnosť a múdrosť. Tzv. tretie oko symbolizuje nadprirodzená múdrosť srdca.
 • Lebka – symbol význam, ale tiež ako symbol pominutelnosti a smrti.
 • Dlhé vlasy – symbol slobody a nezávislosti.
 • Srdce – sám srdce je symbolom lásky. Horiace srdce symbolizuje zbožnosť, srdce prepichnuté šípky – láska a utrpenie Ježiša, najsvätejšieho srdca prepichnuté klincami alebo tŕňovou korunou – symbol kresťanstva, kristovej láske a protireformácie.
 • Ruka – pre ich výnimočnú moc v ludskom živote sa stal symbolom moci. V ikonografii, s rukou sa zobrazí ako symbol moci ovládnuť udalostí, chrániť, liečiť, ale aj škodiť. Tzv. ručné chvály bol v Anglicku názov ruku obeseného zločinci v čase, keď to bolo veril, že to má liečivú silu. Kat za poplatok dovolil, aby sa týmto ruku, dotkol sa ich telo.
 • Palec – najdôležitejším symbolom moci vo vývoji ľudstva. V rímskom Koloseu, cisár palec symbolizoval život alebo smrť bojovník.
 • Telo – určité časti ľudského tela môžu symbolizovať ochranu – jazyk, hlava, ruka s otvorenou dlaňou smerom nahor. Podobný význam mala aj kombinácia ženských a mužských hláv na niektoré staroegyptských sochy.
 • Žena, matka – predstavuje narodenia alebo oslava ľudského života, je aj vo výtvarnom umení a slúžil ako symbol plodnosti. Žena vyjadruje ochrany, význam, citlivosť, intuitívnosť, v kresťanstve čistotu a počestnosť, ale aj korupcia. Matka – velká matka ako symbol zeme, strážca úrody, čierna matka s odstrašujúcim významom, predstavuje negatívne stránky materinská láska úsilia privlastňovať.
 • Otec – to sa odráža v symbolika zákon a trest v mytológii, alebo ako láskyplné slová Ježiša.
 • Muž spojená so slnkom a ohňom, voľným obrázok muža symbolizuje ludstvo ako súčasť vesmíru.
                                     

2. Zdroj. (Source)

 • TRESIDDER, J.: 1001 symboly Duncan Baird Publishers, 2003. 1001 symboly – Ilustrovaný sprievodca svetom symbolov. Bratislava: Ikar, 2004. ISBN 80-551-0869-2.
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne odvodené v tomto článku.
                                     
 • Symbol eura je symbol meny, ktorý sa používa pre euro. Verejnosti ho predstavila Európska komisia 12. decembra 1996. Medzinárodný trojpísmenový kód
 • byť týmto symbolom označená dámska toaleta. V univerzálnom kódovaní znakov Unicode sa symbol venuše zapisuje ako U 2640 Mars symbol symboly na rozlíšenie
 • Astronomické symboly sú symboly ktoré sú požívane pre zjednodušené vyobrazenie rôznych nebeských objektov, teoretických konštrukcií a skúmaných udalostí
 • Recyklačný symbol alebo symbol recyklácie alebo recyklačný znak je medzinárodne uznávaný znak symbolizujúci recyklovatelný materiál. Pozostáva z troch
 • Kríž je najuniverzálnejší z jednoduchých symbolických znakov. Je hlavným symbolom kresťanstva. Okrem kresťanstva sú známe vyobrazenia napríklad v staromexickej
 • Symbol Mars môže znamenať: V biológii piktogram na označenie jedinca samčieho pohlavia. V mytológii rímskeho boha Marsa, v gréckej mytológii boha Aresa
 • Srdce je v mnohých kultúrach rozšírený symbol ktorý môže označovať lásku, všetko možné s ňou spojené. Jeden z výkladov je, že znázornenie predstavuje
 • Symbol sa používa v astronómii a astrológii ako označenie planéty Saturn, a v alchýmii na označenie olova. Symbol reprezentuje kosák boha Saturna
 • Pearsonov symbol je trojica symbolov ktorá slúži ako druh označovania typov kryštalografických štruktúr a v podstate aj kategorizácie - pretože rovnaký
 • Stratený symbol je román Dana Browna vydaný na jeseň roku 2009 pod názvom The Lost Symbol Začiatkom roka 2010 bola preložená do slovenčiny. Ide o najočakávanejšie
 • spopularizoval kňaz - bogdgegen vtelený Budha Zanbazar. Odvtedy sa tento symbol považuje za symbol mongolského národa a stal sa súčasťou mongolského štátneho znaku


                                     
 • plánový jazyk, počas svojho vývoja získal niekolko tradičných symbolov Základným symbolom esperanta je zelená päťramenná hviezda esper. verda stelo
 • Aj keď anarchisti spočiatku odmietali význam symbolov v ich politickom hnutí, hlavnými symbolmi anarchizmu sa stali áčko v krúžku a čierna vlajka. Po vzniku
 • Millerov symbol je súhrn Millerových indexov. Je to spôsob jednoduchého opisu kryštalografických rovín a smerov. Millerove indexy alebo indexy Millerovho
 • Žaba je mnohovýznamový symbol ktorý sa vyskytuje naprieč rôznymi kultúrami v čase po celej Zemi. U Sumerov sa žaba vyskytuje v básni Inana a Enki, kde
 • Symbol matematický alebo matematický znak alebo matematická značka je konvenčná reprezentácia matematického pojmu. Je utvorený spravidla z písmen, číslic
 • Konštantný symbol používaný v platobnom styku na Slovensku sa tvorí ako štvormiestne číslo, pričom: prvé tri miesta čísla sú základnou časťou čísla vyjadrujúcou
 • Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému symboly na rozlíšenie pohlaví. Mars symbol Venuša symbol Astronomické symboly Astrologické symboly
 • démonických síl, posvätné zviera uctievane v rôznych súvislostiach, náboženský symbol s vela významami a podobne. V hadovi sa jedinečným spôsobom prelínajú protichodné
 • Starokresťanský symbol iné názvy: starokresťanské vyznanie viery, starokresťanská konfesia, starokresťanské krédo je stručné zhrnutie základných dogiem
 • Chemická značka je skratka alebo symbol na reprezentáciu názvu chemického prvku. Prírodné prvky majú značku zloženú z jedného alebo dvoch písmen. Umelé
 • symbolike. Nemecká NSDAP v 20. storočí vo velkej miere využívala grafické symboly najmä svastiku, hlavne vo forme vlajky, ktorá sa stala v roku 1933 jednou
 • Štátne symboly Slovenskej republiky sú symbolmi slovenskej štátnosti. Skladá sa z troch pozdĺžnych pruhov - bieleho, modrého a červeného, rovnakej šírky
                                     
 • sa vyskytuje v mnohých kultúrach po celom svete buď ako náboženský symbol symbol rôznych organizácií a politických smerov alebo jednoducho ako dekoratívny
 • Šachové symboly sa používajú pri zápise a komentovaní šachových partií. Používanie symbolov výrazne ulahčuje a sprehladňuje zápis partie. Kamene sa v
 • ostatných. Postupom rokov tak vznikla samostatná komunistická symbolika. Symboly s ktorými sa identifikujú komunistické, niektoré socialistické, či iné
 • zbierke alegorických pamfletov The history of J.Bull z obdobia roku 1712. Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému John Bull symbol Británie
 • obsahuje v súhrnnej podobe základné články kresťanskej viery Iný názov: symbol viery. Pôvodne bolo od kandidátov na krst vyžadované krátke zhrnutie viery
 • fonemický rozdiel, IPA na ne neposkytuje dva rozdielne symboly Namiesto toho poskytuje len jeden symbol ɾ, ktorý pokrýva oba zvuky. Pre nekontrastívne t
 • Štvorcový kilometer symbol km² je jednotka sústavy SI určujúca velkosť plochy. Patrí medzi odvodené jednotky sústavy SI. 1 km² sa rovná: ploche štvorca

Users also searched:

co je to symbol v literature, co znamená symbol, konštantný symbol 1744, stratený symbol, symbol v umění, symboly, variabilny symbol danove priznanie 2020, variabilny symbol, symboly, symbol, Symbol, variabilny, variabilny symbol, straten, co je to symbol v literature, symbol v umn, kontantn symbol, straten symbol, znamen, umn, kontantn, danove, priznanie, literature, co znamen symbol, kontantn symbol 1744, variabilny symbol danove priznanie 2020, variabilny symbol danove priznanie, ľudské telo. symbol,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Co je to symbol v literature.

Zapalovacia Sviečka pre RENAULT Symbol Thalia II lacné online. Štítek na micron 4 černý symbol baterie ION design 07 plast. obj. č.: 005 01 ​00623. Dopyt. Informácie o spracúvaní osobných údajov. Zdielať: Facebook. Symbol v umění. Značka CAB3 0.5 1.5 mm² symbol 300ks balenie IMAO. Pojem fleur de lis obletel svet svetelnou rýchlosťou od jeho vzniku, no ako samotný symbol nám utkvel v našich pamätiach najviac. Známy štylizovaný kvet lalie.

Symboly.

FOTKA ako symbol našej doby? Za plotom chráneného územia s. Mikina Symbol. Velkosti zodpovedajú klasickým velkostiam Fotená velkosť M Model meria 183cm a váži 78kg Materiál: 100% bavlna. Co znamená symbol. Prużina podvozku DIEDERICHS pre RENAULT Symbol kúpiť lacno. Kód znamienka transakcie. F. 1. 4. 7. Variabilný symbol. F. 10. 5. 8. Konštantný symbol. F. 10. 5. 9. Špecifický symbol. F. 10. 5. 10. Dátum zaúčtovania transkacie. Stratený symbol. Nakupovať Symbol v Komárne Zlavy a kupóny Tiendeo. Ak ste omylom zadali nesprávny údaj, alebo ste zabudli variabilný symbol uviesť, nemusíte mať obavy. Pošlite nám doklad o platbe a správny variabilný symbol.


Konštantný symbol 1744.

Kontakt domácnosti Bratislava uhrady rtvs. Besides its symbols, the city uses large and small insignia, which are heraldic modifications of the coat of arms used on the historic seal of the city and whose. SEPA Single Euro Payments Area VšZP. Predseda Socialistickej skupiny Európskeho parlamentu Martin Schulz dnes vyzval po diplomatických snahách EÚ, aby sa predišlo poprave Sadáma Husajna​. Tradičný heraldický symbol Fleur de lis Tintinhal. Symbol Card Highline Embossed. FSC® Forest Stewardship Council. Acid FREE. Long Life. Heavy Metal Absence CE94 62. ECF. Symbol Card Highline.

Platenie daní PFS Finančná správa.

Hladáte Remene, reťaze, valčeky pre vaše auto RENAULT Symbol? REXBO ponúka všetky autodiely z tejto produktovej skupiny. Vyberte si vaše auto. Symbol LS4208. For years, the heart has been a universal symbol of love. It can also be a great attention from both parents and a friend or partner. If you feel that a piece of this. Delphin Symbol Carp Handle Podberáková tyč. Znak, symbol a rituál ako forma spoločnej komunikácie. Domov Gréckokatolícka teologická fakulta Katedry Katedra aplikovanej edukológie Konferencie.


Strom ako symbol priatelstva detí na celom svete – Základná škola.

Harmony hlavica ZB5AA432 stláčacia červená symbol O za 0.0000 na murat.​sk. Symbol Batérie pre ČÍTAČKY ČIAROVÝCH KÓDOV B. Overview of the symbols that can be shown in the centre displays status bar. P5–1507–Symbol in status bar–BT activated and none connected. Bluetooth. Inserted symbol is changed to a text character in Excel. Poltopánky GEOX U Symbol B U74A5B 0001J C6003 Browncotto ☝ Zobraziť na! Pánske poltopánky na každodenné nosenie Geox za skvelú cenu. Oska predného náboja BMX SHADOW SYMBOL FEMALE. Symbol Motorola MC45 dátový terminál, Symbol Motorola MC45 mobilný terminál, Symbol Motorola KT MC4597A VHCL, Symbol Motorola MC45 RF.


Symbol synonymá slova.

Variabilný symbol je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby, povinnej odvádzať poistné na sociálne poistenie odvádzatela poistného, ktoré prideluje Sociálna. Baterie AVACOM Symbol MC9000, MC9090 Li Ion 7.4V Štúrovo. Eshop s elektroinštalačným materiálom a svietidlami od renomovaných výrobcov. Rýchle dodanie, AKCIE, ZĽAVY.

Symbols in the centre displays status bar Centre display Displays.

Prużina podvozku od výrobca DIEDERICHS kúpiť lacné pre všetky RENAULT Symbol Široký výber vysoko kvalitných dielov pre RENAULT Symbol. The Authority of a Symbol Institute of Ethnology and Social. Upozornenie: V prípade zaslania listu, uveďte svoje evidenčné číslo SIPO ​začína sa 0 alebo 8, alebo 9 alebo variabilný symbol začína sa 77. List píšte. Symbol Card Highline Embossed Fedrigoni Papers. Kúpte si online Zapalovacia Sviečka pre RENAULT Symbol Thalia II za nízke ceny. Na stránke autodielyonline24.sk nájdete Zapalovacia Sviečka kvality pre. EA namiesto opravy Madden NFL 21 pridáva do hry symbol Black. Zebra Symbol LS7808. Horizontálny pultový snímač Odolné telo snímača Automatické snímanie po priblížení Multiinterface – zmena rozhrania len výmenou.

Šiltovka Primitive Dbz Symbol Dad ZD black Supersklep.

3.7V 2600mAh 9.6Wh Li Pol antracit 76mm x 39.6mm x 12.8mm. Snímač ZEBRA SYMBOL LS7808 Kodys Slovensko. Logus90 kryt prístroja a zásuvky. Cena s DPH: 3.41 € Cena bez DPH: 2.84 € Dostupnosť tovaru: dodanie cca 14 dní Obj. čislo: 90795 TGE EAN:.


Poltopánky GEOX U Symbol B U74A5B 0001J C6003 Browncotto.

Symbol, u. 6. p. e, mn. č. y muž. r. 1. vec, jav al. i živá bytosť predstavujúca určitú všeobecnú, abstraktnú myšlienku, všeobecný, abstraktný pojem: holubica je. Spojka sada pre RENAULT Symbol Thalia I LB 1.5 dCi 80 HP. Štítok označovací AR1MC011 hnedý symbol 1 na Výrobca: SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. Cena: 0.06 EUR 90% produktov. Brodit držiak na stôl a do ruky na Symbol TC55, 215692 od 0.37. Glazúrovaný symbol Za zdravé prsia Spoločnosť AVON sa zaväzuje, že z každého predaného Avon symbolu a charitatívneho predmetu daruje finančné pr.

Deň narcisov: Žltý kvet je symbol solidarity s onkologickými.

Zora: Autorita symbolu. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2014. 117 pp. Ethnological Studies, 20. ISBN 978 80 970975 2 ​3. 90795 TGE: Kryt tlačidla, symbol ZVONČEK, orientačná LED. Všetky informácie o produkte držiak na mobil Brodit držiak na stôl a do ruky na Symbol TC55, 215692, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie a​. SCHNEIDER Harmony hlavica ZB5AA432 stláčacia červená. Objednajte Spojka sada pre RENAULT Symbol Thalia I LB 1.5dCi 80 HP jednoducho na AUTODOC ❗ Rýchle doručenie a nízke ceny ❗ Presvedčte sa.


POWERY Akumulátor Symbol BTRYMC30LA.

Čtečka Motorola Symbol LS4208 Ruční snímač vhodný do skladu a maloobchodních prodejen, kde lze předpokládat větší opotřebení. Balení: čtečka, stojánek. Na robotickom vysávači zmizol symbol Wi Fi symbol Wi Electrolux. Snímač ZEBRA SYMBOL LS7808. Pultový, horizontálny, mnohosmerný laserový snímač, vhodný na umiestnenie do pokladne odspodu. Disponuje. Love symbol jewelry Mirabile. In Microsoft Excel, when you insert a symbol into a cell and then select another cell or press ENTER, the inserted symbol may be changed into a text character.


Hitman šálka Symbol BRLOH.

Úvodná stránka Merchandise Doplnky Poháre a hrnčeky. Hitman šálka Symbol. Hitman šálka Symbol. Zobraziť informácie. Vyšlo 15. 2. 2016. Párové spodní prádlo Boxerky a kalhotky Symbol. Dôležité udalosti na časovej osi: zmeny v ORSR, OV, zmena zápisu v zoznamoch DPH a výskyt kritických udalostí spoločnosti CREATIVE SYMBOL, s. r. o. Remene, reťaze, valčeky pre modelové série RENAULT Symbol. Pričom variabilný symbol ostáva pre platitela nezmenený. Platitel poistného je povinný pri platení poistného platbu identifikovať variabilným.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →