Топ-100
Back

ⓘ Symbol je znak, ktorý splynul so svojím významom do vnútornej jednoty. Symbol je taký objekt, obraz, písané slovo, zvuk alebo konkrétny znak, ktorý zastupuje či ..
                                               

Vlastník

Vlastník môže byť: v práve a pod.: subjekt vlastnenia, pozri pod vlastníctvo všeobecne v informatike: symbol v logickom alebo matematickom výraze, ktorý môže byť nahradený názvom hociktorého prvku danej množiny, angl. placeholder, pozri vlastník symbol

                                               

KS

ks môže byť: koruna slovenská kus konská sila k. s. môže byť: komanditná spoločnosť KS môže byť: komunistická strana Kresťanské spoločenstvo - evanjelikálna letnično-charizmatická cirkev pôsobiaca na Slovensku Košice-okolie okres - ŠPZ áut z okresu Košice-okolie Konštantný symbol - identifikátor bankových platieb na Slovensku

                                               

Symbolika

Symbolika môže byť: protestantská teologická náuka o rozličných kresťanských vieroučných spisoch. spôsob vyjadrovania myšlienok, citových zážitkov a predstáv symbolmi; súhrn symbolov; Symbolika je súhrn symbolov používaných v istej oblasti, ktorych výber je motivovaný tradíciou, názornosťou, mnemotechnickými, typografickými a i. dôvodmi.

                                               

Konvencia

Konvencia môže byť: dohovor, dohoda, zmluva medzinárodná zmluva s právotvornými účinkami, najmä významná, mnohostranná a humanitárneho a pod. charakteru, pozri medzinárodná zmluva v práve Einsteinova sumačná konvencia, pri ktorej sa vynecháva symbol sčítania cez index nachádzajúci sa dvakrát v súčine v matematike a logike: dohoda, ktorou sa zavádza symbolika, názvoslovie a axiómy, pozri aj konvencia matematika spoločenská obyčaj, zvyklosť v bridži: umelá hláška s konvenčným významom: konvenčná hláška zastarano: z dohody vyplývajúce služobné náležitosti

                                               

Hieroglyf

Hieroglyf môže byť: v architektúre: obrázok reprezentujúci a myšlienku s cielom sprostredkovať nejaký význam, b slovo alebo koreň slova, alebo c zvuk, ktorý je časťou slova symbolická ilustrácia v astrologickom almanachu symbol napísaný médiom automatickým alebo priamym písaním v okultizme a pod. v písme: jednotka hieroglyfického písma, pozri hieroglyfické písmo v geológii: nepravidelnosť na vrstvových plochách pieskovcových alebo bridlicových vrstiev, pozri hieroglyf geológia hovorovo: niečo nečitatelné, nerozlúštitelné v teórii hieroglyfov: pocit, pozri teória hieroglyfov Hieroglyfy môže ...

                                               

Česká evanjelická luteránska cirkev

Česká evanjelická luteránska cirkev je štátom neregistrovaná konzervatívna luteránska cirkev pôsobiaca v západných Čechách. Je misijným pôsobiskom Evanjelickej luteránskej synody v USA. Vznikla v 90. rokoch 20. storočia. V roku 2002 sa stala členkou Konfesionálnej evanjelickej luteránskej konferencie. Názorovo je cirkev konzervatívna napr. neordinuje na pastorov ženy. Pastori pri bohoslužbách nosia albu so štólou. Večera Pánova s hromadnou spoveďou je súčasťou nedelných bohoslužieb. Okrem toho cirkev organizuje aj biblické hodiny, kurzy angličtiny či letné tábory pre deti. Zbory má cirkev ...

Symbol
                                     

ⓘ Symbol

Symbol je znak, ktorý splynul so svojím významom do vnútornej jednoty. Symbol je taký objekt, obraz, písané slovo, zvuk alebo konkrétny znak, ktorý zastupuje či reprezentuje niečo iné na základe istej podobnosti, asociácie, alebo čisto len dohody.

                                     

1. Ľudské telo, človek ako symbol

 • Ruka – pre svoju výnimočnú moc v ludskom živote sa stala symbolom moci. V ikonografii sa ludská ruka objavuje ako symbol moci ovládnuť udalosti, ochraňovať, liečiť, ale aj škodiť. Tzv. ruka chvály bolo v Anglicku pomenovanie pre ruku obeseného zločinca v časoch, keď sa verilo, že má liečivú silu. Kat za poplatok dovolil, aby sa táto ruka dotkla ich tela.
 • Palec – najdôležitejším symbolom moci v evolúcii ludstva. V rímskom Koloseu cisár palcom symbolizoval život alebo smrť bojovníka.
 • Srdce – samotné srdce je symbolom lásky. Horiace srdce symbolizuje náboženskú oddanosť, srdce prepichnuté šípom – láska a utrpenie Ježiša, sväté srdce prepichnuté klincami alebo tŕňovou korunou – symbol kresťanstva, Kristovej lásky aj protireformácie.
 • Oko – symbol bdelosti, všemohúcnosti aj múdrosti. Tzv. tretie oko symbolizuje nadprirodzenú múdrosť srdca.
 • Telo – určité časti ludského tela môžu symbolizovať ochranu – jazyk, hlava, ruka s otvorenou dlaňou smerom nahor. Podobný význam mala aj kombinácia ženskej a mužskej hlavy na niektorých staroegyptských sochách.
 • Lebka – symbol dôležitosti, ale tiež ako symbol pominutelnosti a smrti.
 • Dlhé vlasy – ako symbol slobody a nezávislosti.
 • Otec – odráža sa v symbolike práva a trestu v mytológii, alebo ako láskyplné slová Ježiša.
 • Muž – spájaný so slnkom a ohňom, nahá postava muža symbolizuje ludstvo ako časť vesmíru.
 • Žena, matka – predstavuje zrodenie alebo oslavu ludského života, je tiež vo výtvarnom umení zobrazovaná ako symbol plodnosti. Žena vyjadruje ochranu, dôležitosť, vnímavosť, intuitívnosť, v kresťanstve čistotu a počestnosť, ale taktiež nemravnosť. Matka – velká matka ako symbol zeme, ochrankyňa úrody, čierna matka s odstrašujúcim významom, predstavuje negatívnu stránku materinskej lásky až snahy privlastňovať.
                                     

2. Zdroj

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • TRESIDDER, J.: 1001 symbols Duncan Baird Publishers 2003. 1001 symbolov – Ilustrovaný sprievodca svetom symbolov. Bratislava: Ikar, 2004. ISBN 80-551-0869-2

Users also searched:

symbol v umění, variabilny symbol danove priznanie 2020, variabilny symbol,

...
...
...