Топ-100
Back

ⓘ Teória komunikácie je teória skúmajúca procesy prebiehajúce počas komunikácie. Skúma komunikáciu z hladiska prenosu informácií alebo z ludského hladiska. Venuje ..
                                               

Prenosový kanál

Prenosový kanál alebo komunikačný kanál alebo kanál môže byť: všeobecne: prostriedky a prenosové cesty, ktorými sa šíri signál nesúci významy, pozri komunikačný kanál teória komunikácie v telekomunikáciách: súhrn prostriedkov a prenosových prostredí na prenos elektrického signálu, na vytvorenie jedného spoja, pozri prenosový kanál telekomunikačný spoj v matematickej teórii informácií: opis vplyvov šumov a porúch, ktoré narúšajú prenášaný signál, synonymá: kanál prenosu, kanál spojenia, spojovací kanál, pozri kanál teória informácií

                                               

Diagonála

Diagonála môže byť: skrátene: diagonálne zobrazenie v matematike teórii množín: relácia identity resp. presnejšie jej graf v mnohouholníku: uhlopriečka myslená čiara podobná uhlopriečke, napríklad diagonála matica rad polí na uhlopriečke šachovnice, pozri diagonála šach v stavebníctve: priečnik v doprave: komunikácia alebo vodná cesta, ktorá spája priečnym smerom hlavné trate napr. daného kontinentu, pozri diagonála doprava v baníctve: priečna chodba

Teória komunikácie
                                     

ⓘ Teória komunikácie

Teória komunikácie je teória skúmajúca procesy prebiehajúce počas komunikácie. Skúma komunikáciu z hladiska prenosu informácií alebo z ludského hladiska.

Venuje sa všetky typom komunikácie podla účastníkov ale aj elektronickej, neverbálnej atď.

Users also searched:

zásady komunikácie,

...
...
...