Топ-100
Back

ⓘ Škola medziludských vzťahov. Škola ludských vzťahov alebo human relations alebo hnutie ludských vzťahov alebo teória ludských vzťahov je teória riadenia alebo k ..
                                     

ⓘ Škola medziludských vzťahov

Škola ludských vzťahov alebo human relations alebo hnutie ludských vzťahov alebo teória ludských vzťahov je teória riadenia alebo koncepcia riadenia, ktorá sa zakladá na téze, že človek je spoločenský tvor, ktorého povaha je nezlučitelná s nútenou reglementáciou jeho práce. Sleduje zefektívnenie riadenia, bola inšpirovaná výsledkami dlhoročných výskumov E. Maya. Druhým zakladatelom bol G. Friemann. Vznikla ako hnutie proti taylorizmu. Obsahom je orientácia na motívy, priania, záujmy a hodnoty pracovníkov, zvyšovanie produktivity práce dobrými vzťahmi, priaznivou sociálnou klímou, zlepšením pracovných podmienok a uvolnením priestoru pre vlastnú aktivitu pracovníkov.

Podla tejto školy je jednou z hlavných úloh riadenia je vytváranie zdravej sociálnej a psychologickej klímy na pracoviskách a vytváranie takých organizačných štruktúr riadenia, ktoré povedú k prekonávaniu divergencie cielov medzi formálnou organizáciou a neformálnymi štruktúrami vnútri organizácie.

Users also searched:

...
...
...