Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 76
                                               

Zvieratá vo vesmíre

Toto je článok o živočíchoch vysielaných v kozmických lodiach a raketách do vesmírneho priestoru v rámci vedecko-technického výskumu. Pred prvými letmi človeka do vesmíru sa používali hlavne na základný výskum možnosti prežitia organizmov v podmi ...

                                               

Polyhistória

Polyhistória sú všestranné vedomosti, vzdelanie, rozhlad v mnohých vedných odboroch, v kultúre, politike, umení atď. Človek vykazujúci polyhistóriu sa nazýva polyhistor alebo encyklopedista. Medzi významných polyhistorov patrili napr. Leonardo da ...

                                               

Magdeburské pologule

Nemecký fyzik Otto von Guericke, starosta mesta Magdeburgu, v roku 1654 predviedol dramatický experiment, v ktorom ukázal silu vákua a dokázal existenciu atmosféry Zeme. Guericke spojil dve duté medené pologule s úchytmi o priemere 51 cm Magdebur ...

                                               

Michelsonov-Morleyho pokus

Michelsonov-Morleyho pokus alebo Michelsonov-Morleyho experiment alebo Michelsonov pokus/experiment bol pokus z roku 1887, ktorého cielom bolo preukázanie existencie éteru. V 19. storočí bola existencia svetelného éteru považovaná za fyzikálne vy ...

                                               

Projekt Highwater

Projekt Highwater bol vedecký experiment zaoberajúci sa následkami vypustenie velkého množstva tekutiny do vrchných vrstiev atmosféry. Experimenty boli súčasťou testovacieho programu novej rakety NASA, Saturn I. Hlavným cielom celého projektu bol ...

                                               

Youngov pokus

Youngov pokus alebo dvojštrbinový experiment je experiment publikovaný v roku 1803 fyzikom Thomasom Youngom pod názvom Experiments and Calculations Relative to Physical Optics, ktorým potvrdil, že svetlo je vlnenie. Zväzok monochromatického svetl ...

                                               

A. C. Eringen Medal

A. C. Eringen Medal je ocenenie americkej Society of Engineering Science. Udeluje sa od roku 1976 za vynikajúci výkon v inžinierstve. Je pomenovaná po Ahmedovi Cemalovi Eringenovi a dotovaná sumou 2000 dolárov. Víťaz je doživotným členom SES.

                                               

Abelova cena

Abelova cena je ocenenie udelované každoročne nórskym králom vynikajúcim matematikom. Cena bola založená v roku 2002 pri príležitosti dvojstého výročia narodenia nórskeho matematika Nielsa Henrika Abela a je pomenovaná jeho menom. Cielom ceny je ...

                                               

ACM Software System Award

ACM Software System Award je ocenenie, ktoré sa udeluje každoročne jednotlivcom alebo organizáciám, ktoré majú vynikajúce príspevky v oblasti vývoja softvérových systémov. Udeluje ho Association for Computing Machinery od roku 1983.

                                               

Adam Smith Award

Adam Smith Award je vedecké ocenenie v odbore ekonómia. Od roku 1982 ho udeluje na pamiatku ekonóma Adama Smitha National Association for Business Economics. Prezident spoločnosti volí kandidáta, ktorý vynikol v odbore, a ktorého nápady a vedomos ...

                                               

Cena Daniela Rapanta

Cena Daniela Rapanta je slovenské ocenenie, zriadené Historickým odborom Matice slovenskej v roku 1995 ako najvyššie ocenenie, ktorým oceňuje prínos za rozvoj historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma i v z ...

                                               

Cena Fritza Pregla

Cena Fritza Pregla je ocenenie, ktoré udeluje každý rok Rakúska akadémia vied za dôležité príspevky v chémii. Ocenenie sa udeluje od roku 1931. Cena je pomenovaná po rakúskom chemikovi, nositelovi Nobelovej ceny za chémiu, Fritzovi Preglovi.

                                               

Cena Willarda Gibbsa

Cena Willarda Gibbsa je cena udelovaná Americkou chemickou spoločnosťou. Cenu v roku 1910 inicioval Wlliam Convers, sekretár a predseda chicagskej sekcie ACS. Conversom na počesť Williarda Gibbsa. Nositelia ju získajú za vývoj, ktorý priniesol le ...

                                               

Copleyova medaila

Copleyova medaila je vedecké ocenenie za prácu na akomkolvek poli vedy, najvyššie a najstaršie ocenenie udelované každoročne Královskou spoločnosťou v Londýne a pravdepodobne aj najstaršie vedecké ocenenie vôbec, keďže prvé medaila bola udelená v ...

                                               

Crafoordova cena

Crafoordova cena bola založená v roku 1980 Holgerom Crafoordom, vynálezcom umelej obličky a jeho ženy Anna-Greta Crafoordovej. Toto ocenenie je pod vedením Královskej Švédskej akadémie vied, ciel ocenenia je odmenenie a podpora základného výskumu ...

                                               

Darwinova medaila

Darwinova medaila je ocenenie udelované každý párny rok Královskou spoločnosťou biológom alebo manželovi alebo žene biológa. Toto ocenenie je udelené za uznávanú výnimočnú prácu v širokom spektre biológie, v ktorom pracoval samotný Charles Darwin.

                                               

Davyho medaila

Davyho medaila je bronzová medaila ktorá je udelovaná Královskou Spoločnosťou od roku 1877. Ocenený získava medailu za výraznú dôležitosť nedávnych objavov vo všetkých odvetviach chémie ". Medaila, ktorej súčasťou je aj finančná odmena 1 000 libi ...

                                               

Fridtjof Nansens belonning for fremragende forskning

Fridtjof Nansens belonning for fremragende forskning je nórske vedecké ocenenie, ktoré udeluje fond Nansenfondet. Cena sa udeluje v dvoch kategóriách: história-filozofia od roku 1903 a matematika-prírodné vedy od roku 1907. Je dotovaná čiastkou 1 ...

                                               

Gödelova cena

Gödelova cena je vedecké ocenenie udelované každoročne od roku 1993 za najlepšie vedecké články z oblasti teoretickej informatiky. Cena je pomenovaná po rakúskom matematikovi a logikovi Kurtovi Gödelovi a udelujú ju asociácie EATCS a ACM SIGACT. ...

                                               

Hammingova medaila

Hammingova medaila, oficiálnym názvom Medaila Richarda W. Hamminga je vedecké ocenenie, ktoré každoročne udeluje Institute of Electrical and Electronics Engineers za výnimočný prínos v oblasti informatiky, informačných systémov a informačných tec ...

                                               

Henry Draper Medal

Henry Draper Medal bola ustanovená vdovou Henryho Drapera, a je udelovaná National Academy of Sciences v USA za príspevok pri výskume astrofyziky. Túto cenu obdržali:

                                               

Knuthova cena

Cena Donalda E. Knutha, skrátene Knuthova cena je cena, ktorú udeluje ACM SIGACT za mimoriadny prínos v oblasti teoretických základov informatiky. Je pomenovaná podla informatika Donalda Ervina Knutha. Knuthova cena sa udeluje každého jeden a pol ...

                                               

Leeuwenhoekova medaila

Leeuwenhoekova medaila je ocenenie, ktoré založila v roku 1877 Holandská královská akadémia umenia a prírodných vied na počesť Antona van Leeuwenhoeka. Udeluje sa každých desať rokov vedcom, ktorí svojou prácou najvýznamnejšie prispeli k rozvoju ...

                                               

Lorentzova medaila

Lorentzova medaila je ocenenie, ktoré udeluje každé 4 roky Královská Holandská akadémia umení a vied za príspevky v teoretickej fyzike, hoci v minulosti boli medzi jej nositelmi aj experimentálni fyzici. Ocenenie vzniklo v roku 1925 pri príležito ...

                                               

Medaila Alberta Einsteina

Medaila Alberta Einsteina je ocenenie ktoré udeluje Spoločnoť Alberta Einstena v Berne. Prvýkrát bola udelená v roku 1979. Ocenenie sa každoročne udeluje ludom, ktorí poskytli výnimočné služby v spojení s Albertom Einsteinom.

                                               

Medaila Catherine Bruceovej

Medaila Catherine Bruceove je ocenenie, ktoré každoročne udeluje Pacifická astronomická spoločnosť za významné úspechy v astronómii. Ocenenie je pomenované po americkej filantropke Catherine Wolfe Bruceovej.

                                               

Nobelova cena

Nobelova cena je ocenenie každoročne udelovaná za zásadný vedecký výskum, technické objavy či za prínos pre ludstvo. Všeobecne je považovaná za najhodnotnejšie ocenenie, ktoré sa dnes udeluje. Nobelove ceny sa udelujú za činnosť v piatich kategór ...

                                               

Priestleyho medaila

Priestleyho Medaila je najvyššie ocenenie udelované Americkou Chemickou Spoločnosťou a je udelovaná za významnú podporu v oblasti chémie. Cena bola založená v roku 1922, je pomenovaná po Josephovi Priestleym, objavitelovi kyslíka ktorý v roku 194 ...

                                               

Svetové ocenenie Alberta Einsteina za vedu

Svetové ocenenie Alberta Einsteina za vedu je každoročne udelovaná cena Svetovým kultúrnym výborom ako uznanie za vytvorenie stimulov pre vyvíjanie vedy a technologický výskum ". Ocenenie je pomenované po Albertovi Einsteinovi. Zahrňuje diplom, p ...

                                               

Turingova cena

Cena A. M. Turinga je ocenenie, udelované každoročne Asociáciou výpočtovej techniky jednotlivcom za ich technický prínos počítačovej komunite. Prínos by mal mať trvalú a výraznú dôležitosť pre celý odbor. Väčšina ocenených osobností boli počítačo ...

                                               

Vedec roka SR

Vedec roka SR je slovenská súťaž s cielom "pravidelne oceňovať popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy vedeckého bádania, úspešné práce, zavádzanie nových technológií a pripomín ...

                                               

Wienerova cena

Wienerova cena je ocenenie udelované matematikom za výnimočný prínos v oblasti aplikovanej matematiky. Cenu udelujú spoločne Americká matematická spoločnosť a Spoločnosť pre priemyslovú a aplikovanú matematiku. Laureát musí byť riadnym členom jed ...

                                               

Wolfova cena

Wolfova cena je ocenenie, ktoré každoročne udeluje Wolfova nadácia žijúcim vedcom a umelcom za "úspechy pri vytváraní mieru a priatelského spolužitia medzi luďmi, bez dôrazu na štátnu príslušnosť, rasu, farby pleti, vierovyznania, pohlavia alebo ...

                                               

Zoznam nositelov Linného medaily

Linného medaila je ocenenie Linného spoločnosti v Londýne, ktorá bola založená v roku 1888 a je udelovaná každoročne botanikom alebo zoológom. Medaila bola do roku 1976 zlatá a je preto často uvádzaná ako "Zlatá medaila Linného spoločnosti".

                                               

Accademia dei Lincei

Accademia dei Lincei je talianska vedecká akadémia nachádzajúca sa v Palazzo Corsini na Via della Lungara v Ríme, Taliansku. Založená bola v r. 1603 Fredericom Cesim. Akadémia bola pomenovaná po rysovi, ktorého ostrý znak má symbolizovať pozorova ...

                                               

Akadémia (spoločnosť učencov)

Akadémia je od novoveku spoločnosť učencov a vedcov. Príkladmi sú napr. Francúzska akadémia, Královská spoločnosť v Londýne. Dnes sú to často vôbec najvyššie vedecké ustanovizne daných krajín.

                                               

Centre national de la recherche scientifique

Národné vedecko-výskumné centrum, skratka CNRS, je štvrtou najväčšou výskumno-vývojovou organizáciou vo svete a najväčšou v Európe so sídlom vo Francúzsku. Hlavné sídlo CNRS je v Paríži, avšak výskumné strediská sú rozmiestnené po celom Francúzsk ...

                                               

Česko-slovenská akadémia vied

Česko-slovenská akadémia vied bola najvyššia vedecká inštitúcia v Česko-Slovensku v rokoch 1952 – 1992. Jej sídlom bola Praha, pričom ČSAV mala zriadené svoje vedecké pracoviská aj mimo Prahy. Bola založená zákonom č. 52/1952 Zb. zo dňa 29. októb ...

                                               

Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung

Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung bol založený v roku 1970 v nemeckom spolkovom štáte Hesensko. Je to najstarší a najväčší nemecký mierový inštitút a v roku 2011 mal približne 70 zamestnancov. Inštitút skúma prípady medzinárodnýc ...

                                               

Matica česká

Matica česká je nakladatelský podnik a osvetová organizácia, ktorá vydávala českú literatúru, prekladala diela cudzích autorov a organizovala prednášky. Bola založená v 1. fáze národného obrodenia. Hlavným iniciátorom myšlienky jej vzniku bol his ...

                                               

Pruská akadémia vied

Pruská akadémia vied bola založená 11. júla 1700 brandenburským kurfirstom Friedrichom III. podla plánov Gottfrieda Wilhelma Leibniza v Berlíne ako Kurfirstská brandenburská spoločnosť vied. Za jej prvého prezidenta bol vymenovaný Gottfried Wilhe ...

                                               

Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied je najvyššia vedecká ustanovizeň Slovenska. Sídli na Štefánikovej ulici v Bratislave. Od januára 2015 je predseda prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Činnosť SAV reprezentujú volení členovia, akademici a členovia korešponden ...

                                               

Slovenská akadémia vied a umení

Slovenská akadémia vied a umení bola vedecká inštitúcia sídliaca v rokoch 1943 až 1953 v budove na Štúrovej ulici číslo 9 v Bratislave. Vznikla odhlasovaním zákona č. 135 Snemu Slovenskej republiky z 2. júla 1942 a jeho vyhlásením o 19 dní neskôr ...

                                               

Vedecký park

Vedecký park alebo vedeckotechnický park je oblasť s komplexom budov venovaná vedeckému výskumu na obchodnej úrovni a podnikatelská infraštruktúra prispievajúca k rastu ekonomickej úrovne regiónu prostredníctvom podpory rozvoja a rastu firiem so ...

                                               

Akadémia vied

Akadémia vied je súčasť názvu najvyšších vedeckých ustanovizní vo viacerých štátoch. Toto je prehlad akadémií vied jednotlivých štátov.

                                               

Vzdelávanie

Vzdelávanie alebo edukácia je procesuálna stránka pedagogického procesu. Podrobnejšie definície znejú: proces cielavedomého uvedomelého sprostredkovania a aktívneho utvárania a osvojovania si vedeckých a technických vedomostí, intelektuálnych a p ...

                                               

Aha efekt

Aha efekt je individuálna zážitková metóda odkrývania príčinnej súvislosti javov a situácií. Aha efekt je velmi významný pri tréningovom prístupe, napr. pri vzdelávaní a vzniká predovšetkým pri takých metódach, ako sú simulácie, hranie rolí a i. ...

                                               

Akademická debata

Akademická debata je vzdelávacia aktivita, ktorá učí kriticky myslieť a rozvíja ďalšie zručnosti. Účastníci debaty sú rozdelení na dve strany reprezentujúce opačné pozície v názorovom spektre. Oba tímy presviedčajú panel rozhodcov o platnosti ale ...

                                               

Akreditácia (školstvo)

Akreditácia alebo akreditovanie je potvrdenie o splnení podmienok požadovanej kvality vzdelávania poskytovaného školou. Akreditáciu vydávajú na základe posúdenia vzdelávacích programov, podmienok ich realizácie a ďalších okolností, ktoré poskytuj ...

                                               

Andragogika

Andragogika je humanitná, edukačná, prevažne aplikatívna, antropologická veda o výchove, o vzdelávaní a o starostlivosti, ktorá pri tomto procese rešpektuje zvláštnosti dospelej populácie a zaoberá sa pri tom socializáciou, personalizáciou a enku ...