Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 71
                                               

Tiffany (prvé meno)

Tiffany je ženské krstné meno. Tiffany je anglická forma gréckeho mena Theofania znamenajúca božie zjavenie. Pochádza z gréckeho slova θεος theos Boh a φανης phanes zjavenie.

                                               

Timea

Timea alebo Tímea je grécke ženské krstné meno. Meno je latinizovaná verzia gréckeho mena Τιμαιος znamenajúce čestná. Timaios bolo meno jedného z Platónových dialógov s Timeausom a Sokratom.

                                               

Valéria

Valéria je ženské krstné meno. Pochádza z rímskeho rodového mena Valerius, ktoré má pôvod v latinskom valens s významom "silný", "zdravý". Meniny na Slovensku má 20. júna.

                                               

Vanda

Vanda je ženské krstné meno. Ženské meno Vanda má polský pôvod, ale jeho význam je nejasný, je ale možné, že vzniklo z domácej podoby slovanského mena Václav, ktoré znamená "viac slávny". S nositelkami tohto mena sa na Slovensku stretávame len vý ...

                                               

Veronika (prvé meno)

Veronika je ženské krstné meno. Pôvod má v staromacedónskom dialekte gréčtiny, v mene Bereniké s významom "prinášajúca víťazstvo". Toto meno bolo používané ženskými členkami ptolemaiovskej dynastie. Meniny na Slovensku má 4. februára.

                                               

Viera (prvé meno)

Viera Strnisková 1929 – 2013, herečka Viera Mrázová * 1947, právnička a sudkyňa Viera Hegerová * 1933, prekladatelka Viera Kraicová 1920 – 2012, výtvarná umelkyňa Viera Handzová 1931 – 1997, spisovatelka, publicistka a prekladatelka Viera Prokešo ...

                                               

Vladimíra

Vladimíra je ženské krstné meno. Má slovanský pôvod a význam mena je "velká vládkyňa". Nositelky tohto zriedkavého krstného mena oslovujeme Vlaďka, Vladka, Vladina, Vladi, Vlada, Vlaďa, Vladenka. Meniny na Slovensku má 16. októbra.

                                               

Zdenka

Zdenka alebo Zdena je ženské krstné meno. Je to slovenská podoba českého Zdeňka, ktoré vzniklo ako domácka podoba mien Zdeslava, Zdislava s významom "tu slávny" alebo "oslavujúci prácu". Meniny na Slovensku má 23. septembra.

                                               

Zita

Zita je ženské krstné meno. Pôvod má v perzskom zita, čiže "dievča" alebo v talianskej domáckej podobe mena Felicita alebo v talianskom nárečovom zita, cita, tiež s významom "dievča". Meniny na Slovensku má 2. apríla.

                                               

Zora (prvé meno)

Zora Mintalová-Zubercová, slovenská etnografka, historička a muzeologička Zora Liptáková, slovenská múzejníčka a etnografka Zora Jandová, česká speváčka a herečka Zora Bachnárová, slovenská režisérka a hlásatelka Zora Kolínska, slovenská speváčka ...

                                               

Zuzana

Zuzana je ženské krstné meno. Meniny na Slovensku má 11. augusta. Zuzana znamená lalia, čo možno chápať aj ako nevinná, čistá. Meno Zuzana pochádza z hebrejského Šóšanna, s významom "lalia", "lotos" vodná lalia. Na Slovensku je tretím najfrekvent ...

                                               

Women’s International Zionist Organization

Women’s International Zionist Organization skrátene WIZO, hebr.: ויצו, Vico, je dobrovolnícka organizácia, ktorá sa venuje sociálnej starostlivosti vo všetkých oblastiach izraelskej spoločnosti, pokroku v postavení žien a židovskému vzdelaniu v I ...

                                               

Synchronizované plávanie

Synchronizované plávanie je individuálny plavecký šport. Je to jedinečná kombinácia tanca, plávania a gymnastiky. Od roku 1984 je zaradený do programu olympijských hier. Medzinárodné súťaže sa riadia pravidlami svetovej plaveckej federácie FINA. ...

                                               

Fenomén (filozofia)

Fenomén je jav daný v skúsenosti. Je to jav nazeraný zmyslami alebo intelektuálne. Fenomén treba odlišovať od pojmu fenoménu alebo od akýchkolvek iných významových útvarov, ktoré si ludia vytvárajú pri svojom poznávaní fenoménov. Povedzme fenomen ...

                                               

Robert Hofrichter

Robert Hofrichter je rakúsky zoológ, morský biológ, knižný autor, fotograf, cestovatel a ochranca prírody, pôvodom zo Slovenska.

                                               

Tomáš Hulík

Študoval environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Podnikol viaceré vedecké a fotografické expedície na Ďalekom východe Ruska, na ostrove Sachalin, na Borneu, v Malajzii či Nórsku. Po skončení štúdia začal pracovať ako kamer ...

                                               

Hmota (fyzika)

Hmota je vo fyzike: b) v užšom novšom zmysle: iný názov pre látku, čiže opak pola a) v širšom zmysle: atribút substancie a entít prejavujúci sa nenulovou pokojovou hmotnosťou alebo silovým polom, čiže súhrnný názov pre látku a pole Vysvetlenie po ...

                                               

Gravitačná hmotnosť

Gravitačná hmotnosť je hmotnosť ako miera gravitačných vlastností hmotného objektu. Ide o jeden z dvoch možných konceptov definície pojmu hmotnosť, druhým je zotrvačná hmotnosť. Gravitačná hmotnosť je koncept hmotnosti vyskytujúci sa v Newtonovom ...

                                               

Kvapalný kryštál

Kvapalný kryštál alebo tekutý kryštál je stav hmoty, ktorého vlastnosti sú prechodom medzi kvapalným a pevným skupenstvom. Napr. kvapalné kryštály môžu tiecť ako kvapalina, ale zároveň majú usporiadané a orientované molekuly ako kryštál. Pri pozo ...

                                               

Látka (fyzika)

Látka je jedna z dvoch základných foriem hmoty. Štruktúrnou jednotkou látky sú častice s nenulovou pokojovou hmotnosťou. Látka je forma hmoty, ktorou sa prejavuje jej štruktúra.

                                               

Štruktúra látky

Štruktúra látky je usporiadanie častíc, z ktorých sa skladá látka, usporiadanie stavebných jednotiek. Deje, ktoré prebiehajú v štruktúre látok, sú príčinou elektrických javov. Podla spôsobu tohto usporiadania sa látky delia na kryštalické a amorfné.

                                               

Tavenina

Tavenina je roztavená látka alebo zmes. V geológií sa pod pojmom tavenina väčšinou myslí magma, i keď tá reálne nie je čistou taveninou, ale jej zmesou spolu s už vykryštalizovanými minerálmi.

                                               

Vákuum

Vákuum alebo vzduchoprázdno je ideálne prázdne prostredie alebo reálne prostredie, v ktorom je tlak plynu nižší ako atmosférický tlak. Podla kvantovej teórie ani priestor bez akejkolvek hmoty nie je úplne prázdny, ale prebieha tam vela procesov k ...

                                               

Zotrvačná hmotnosť

Zotrvačná hmotnosť je hmotnosť ako miera zotrvačnosti hmotných objektov. Ide o jeden z dvoch možných konceptov definície pojmu hmotnosť, druhým je gravitačná hmotnosť. Gravitačná hmotnosť je koncept hmotnosti vyskytujúci sa v Newtonovom gravitačn ...

                                               

Žiarivá hmota

Žiarivá hmota alebo baryónová hmota je hmota schopná vyžarovať alebo odrážať elektromagnetické žiarenie. Je zložená z baryónov. Jej opakom je tmavá hmota. Žiarivou hmotou sú tvorené všetky telesá na Zemi vrátane živých bytostí aj všetky objekty v ...

                                               

Cunami

Cunami alebo tsunami je jedna alebo niekolko po sebe idúcich vĺn na hladine mora, ktoré vznikajú pri silnom zemetrasení pod hladinou mora, podmorskom zosuve alebo dopade meteoritu do mora alebo jeho blízkosti. Namiesto cunami sa niekedy nesprávne ...

                                               

Krakatoa

Krakatoa je spoločný názov pre skupinu ostrovov a sopku ležiacu v Sundskom prielive medzi Sumatrou a Jávou v Indonézii. Aj keď eruptuje pomerne často, najpamätnejšia je ničivá erupcia z roku 1883, ktorá zničila dve tretiny ostrova a ovplyvnila po ...

                                               

Lavína

Lavína je rýchly zosun hmôt po strmom, spravidla holom, svahu. Spravidla je spôsobená odtrhnutím sa nahromadeného snehu a je jedným z významných nebezpečenstiev, ktoré hrozia na horách v zime. Rozlišujeme: základové lavíny - zosun všetkých vrstie ...

                                               

Nevado del Ruiz

Nevado del Ruiz je masívny, ladom pokrytý stratovulkán nachádzajúci sa na severe Kolumbie. Bol vybudovaný v pleistocéne andezitovými a dacitovými lávami a pyroklastikami nad subdukčnou zónou platne Nazca, ako väčšina kolumbijských sopiek. Sopka j ...

                                               

Nyos (jazero)

Nyos je jazero vulkanického pôvodu v Kamerune, neslávne známe prírodnou katastrofou, ktorá sa odohrala v noci 21. augusta 1986. Z jazera sa uvolnil obrovský mrak CO 2, ktorý usmrtil približne 1 800 ludí a viac ako 3 500 kusov dobytka v okolitých ...

                                               

Orkán Herwart

Herwart bola cyklóna, ktorá 29. októbra 2017 zasiahla Strednú Európu so silou orkánu. Na území Slovenska boli najsilnejšie nárazy vetra zaznamenané v okolí Nitry 124 km/h, na Hornej Orave 108 km/h na bratislavskom letisku 107 km/h. Rýchlosť vetra ...

                                               

Orkán Xaver

Orkán Xaver alebo Bodil alebo Sven bol orkán, ktorý od 4. decembra do 9. decembra 2013 zasiahol postupne Spojené královstvo, Francúzsko, Dánsko, Belgicko, Holandsko, Nemecko, Švédsko, Polsko a Česko. Najväčšiu rýchlosť 130 km/h dosiahol vietor v ...

                                               

Pelée (stratovulkán)

Pelée je aktívny stratovulkán, nachádzajúci sa v severnej časti ostrova Martinik v Karibiku. Je to jedna z najaktívnejších sopiek v Malých Antilách, za posledných 5 000 rokov bolo evidovaných vyše 20 velkých erupcií. Pelée je smutne preslávená vď ...

                                               

Pinatubo

Pinatubo je aktívna sopka, ležiaca na ostrove Luzon na Filipínach, asi 100 km severozápadne od Manily. Až do roku 1991 to bol relatívne neznámy komplex lávových dómov v pralese, ktorý nejavil známky aktivity už 500 rokov. Geologickým mapovaním sa ...

                                               

Povodne na Morave a Odre (1997)

Povodne na Morave a Odre prebehli približne v rozpätí 5 16. júla 1997 na Morave, v Sliezsku na východe Čiech. Záplavy zasiahli aj susediace územia Polska, Slovenska a Rakúska. Povodňová vlna z Odry sa ničivo prejavovala aj na jej dolnom toku v ús ...

                                               

Saint Helens

Saint Helens, nesprávne Svätá Helena, je aktívny stratovulkán, nachádzajúci sa v USA, v štáte Washington asi 154 km južne od Seattlu a 85 km severovýchodne od Portlandu. Nachádza sa v pohorí Kaskádové vrchy. Pomenovaná je podla britského diplomat ...

                                               

Santorín

Santorín alebo Santorin alebo Thira, resp. v staroveku Théra, je ostrov v Grécku, na juhu súostrovia Kyklady na rozhraní Egejského a Krétskeho mora, asi 110 km severne od Kréty a 220 km juhovýchodne od Atén. Spolu s okolitými ostrovmi a ostrovček ...

                                               

Snehová lavína v Nepále (2014)

Snehová lavína v Nepále je katastrofa z októbra 2014, ktorá mala za následok smrť najmenej 41 ludí rôznych národností v okolí hôr Annapurna a Dhaulágirí v centrálnom Nepále. Nesezónne snehové búrky boli najhoršie za posledných desať rokov v tejto ...

                                               

Tajfún Haiyan

Tajfún Haiyan, na Filipínach známy ako Tajfún Yolanda je druhý najsmrtelnejší filipínsky tajfún, ktorý iba na samotných Filipínach zabil 3982 ludí. Trinásty tajfún a piaty supertajfún pacifickej tajfúnovej sezóny 2013 vznikol ako oblasť nízkeho t ...

                                               

Tambora (sopka)

Tambora je aktívna sopka ležiaca na ostrove Sumbawa patriaceho Indonézii. Je známa najničivejšou erupciou v moderných dejinách. Od apríla do polovice júla roku 1815 zasiahli produkty jej explózie Molucké ostrovy, Jávu, Sumatru a Borneo a vyžiadal ...

                                               

Zoznam prírodných katastrof podla počtu obetí

Toto je zoznam prírodných katastrof podla počtu obetí, ktoré zomreli na následky pohromy, extrémneho počasia alebo choroby. Väčšina počtov je odhad a často je sporný.

                                               

Ochrana prírody

Ochrana prírody je viacdisciplinárny, pomerne mladý odbor, ktorý využíva základné poznatky z biológie a aplikuje ich na možnosti a potreby ludskej spoločnosti.

                                               

Biokoridor

Biokoridor je lineárny úsek krajiny, ktorý umožňuje migráciu organizmov medzi jednotlivými biocentrami. S nimi dohromady tvorí územný systém ekologickej stability. Územie biokoridoru nemusí umožňovať rozhodujúca časť organizmov trvalou alebo doča ...

                                               

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi volne žijúcich živočíchov a rastlín bol podpísaný 3. marca 1973 vo Washingtone a začal platiť od 1. júla 1975. P ...

                                               

Gerald Durrell

Gerald Durrell, celým menom Gerald "Gerry" Malcolm Durrell, bol prírodovedec, ochranca prírody, zakladatel zoologickej záhrady, konzervátor, humorista, spisovatel a televízna osobnosť. Založil Durrell Wildlife Conservation Trust a Zoo v Jersey na ...

                                               

Chránený strom

Chránený strom je kategória chránených prírodných objektov. Za chránené stromy sa vyhlasujú kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy, alebo ich skupiny, vrátane stromoradí. Za chránené stromy možno v ...

                                               

Invázny druh

Invázny druh môže znamenať niektorú z nasledujúcich definícií: 4. nepôvodný druh, ktorý žije na prirodzenom alebo poloprirodzenom stanovišti 2. ako definícia č. 1, ale nepôvodný druh má navyše na novom území negatívny impakt v užšom zmysle: na no ...

                                               

Najmenej ohrozený

Najmenej ohrozený je stupeň ohrozenia podla červeného zoznamu IUCN. Ide o druhy u ktorých sú len velmi malé, alebo žiadne obavy z vyhynutia.

                                               

Natura 2000

NATURA 2000 je sústava chránených území európskeho významu. Prostredníctvom nej sú chránené najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy volne rastúcich rastlín, volne žijúcich živočíchov a vybraných biotopov vyskytujúcich sa na území Európskej únie. B ...

                                               

Rámsarský dohovor

Rámsarský dohovor je medzinárodná zmluva na ochranu a trvalú udržatelnosť mokradí. Dohovor bol prijatý 2. februára 1971 v iránskom meste Rámsar, ležiacom na brehu Kaspického mora. Územie spĺňajúce kritériá stanovené v texte dohovoru sa nazýva Rám ...