Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 68
                                               

Hygiena

Hygiena je vedný odbor študujúci zdravý spôsob života z hladiska jedinca aj spoločnosti. Vytvára pravidlá takéhoto spôsobu života a skúma ich dodržiavanie. Hlavnou úlohou hygieny je zabrániť, aby negatívne faktory vonkajšieho prostredia prekročil ...

                                               

Deratizácia

Deratizácia je proces likvidácie potkanov a iných škodlivých hlodavcov, obzvlášť v obytných priestoroch, menej vo volnej prírode rôznymi prostriedkami. Deratizácia je dôležitá najmä z hladiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka ...

                                               

Dezinfekcia

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej cielom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov. Používajú sa pri tom fyzikálne i chemické prostriedky. Dezinfekčné prípravky hrubým zásahom ničia živú hmotu ...

                                               

Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s cielom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce, ktorí môžu byť prenášačmi chorôb alebo pôsobi ...

                                               

Karanténa

Karanténa je povinná izolácia ludí alebo zvierat s cielom pozorovania, či sa u nich prejavia príznaky nejakej choroby. Je používaná na luďoch alebo nákladoch, ktoré prichádzajú z regiónov ohrozených epidémií. Slovo karanténa pochádza etymologicky ...

                                               

Metla

Metla je viacúčelový nástroj primárne určený predovšetkým na zametanie alebo na damiana, alebo v kombinácii s vlhkou handrou na zmývanie. Bežná metla pozostáva z tenkých štetín upevnených tesne vedla seba na hlavicu pozdĺžneho alebo okrúhleho tva ...

                                               

Mydlo

Mydlo je tenzid používaný v kombinácii s vodou na umývanie a pranie. Mydlo sa pôvodne predávalo v podobe lisovaných zvyčajne tehličiek alebo v podobe mydlových vločiek, postupne sa však rozšírilo aj používanie tekutého mydla. Pri praní bielizne n ...

                                               

Ochranné pásmo vodárenského zdroja

Ochranné pásma vodárenských zdrojov sú štátom definované pásma hygienickej ochrany zdrojov vôd používaných najčastejšie na prípravu pitnej vody. Každý štát má pre tieto zóny svoju vlastnú legislatívu, ktorá sa v priebehu času mení.

                                               

Rohožka

Rohožka je vec rastlinného alebo syntetického pôvodu používaná k vytieraniu topánok. Jej primárne využitie je pred vchodom do domu, kde sa používa na otretie špinavých topánok. S rohožkami sa stretávame aj v automobiloch.

                                               

Sterilizácia (mikrobiológia)

Sterilizácia je fyzikálny alebo chemický postup, pomocou ktorého sa v danom prostredí, predmete alebo zariadení zničia všetky mikroorganizmy – baktérie, vírusy, huby, vrátane spór. Sterilizácia sa využíva najmä v zdravotníctve, kde zabezpečuje st ...

                                               

Tenzid

Tenzid je "látka schopná znižovať povrchové napätie na fázovom rozhraní". Tenzid ako molekula sa skladá z dvoch častí: hydrofilnej polárna fukčná skupina a hydrofóbnej nepolárna funkčná skupina. Podla typu polárnej skupiny sa tenzidy delia: neión ...

                                               

Toaletný papier

Toaletný papier je pletivový papierový produkt určený na čistenie análneho otvoru po defekácii alebo na čistenie genitálií po močení. Zloženie toaletného papiera sa líši od papierových vreckoviek. Toaletný papier je navrhnutý pre rozklad, keď sa ...

                                               

Uperizácia

Uperizácia je jedna z metód konzervácie potravín. Na rozdiel od sterilizácie alebo pasterizácie dosahuje dlhšiu dobu skladovatelnosti, dokonca aj pri izbovej teplote. Skratka UHT znamená aj len ultra-high temperature v zmysle teploty ako takej al ...

                                               

Uterák

Uterák je savý papierový alebo textilný výrobok, určený k utieraniu. Má rôzne rozmery, najčastejšie sa vyrába z bavlny v obdĺžnikovej forme s rozmermi približne 100 × 50 cm.

                                               

Žiletka

Žiletka alebo holiaca čepielka je plochá velmi tenká platnička z vysokokvalitnej ocele s velmi ostrou čepelou. Slúži na holenie spravidla po vložení do na to určených holiacich nástrojov. Prvé žiletky sa objavili v Európe v 18. storočí; k významn ...

                                               

Medicína

Medicína medicina = lekárstvo, lekárske umenie, umenie liečiť; medicus = lekár), po slovensky lekárstvo, je veda, ktorá sa zaoberá rozpoznávaním, liečením a prevenciou chorôb. Zahŕňa v sebe zdravotné služby, ktoré slúžia k liečbe chorôb a ochrane ...

                                               

Abstinencia

Abstinencia je úplné vzdanie sa určitých pôžitkov ; zdržanlivosť. Dôvod na takúto zdržanlivosť môže byť zdravotný, náboženský, rozumový, etický, zvykový a pod. Abstinent je ten, kto sa zdržuje pôžitkov.

                                               

Ambulancia

Ambulancia je základný typ ambulantného zdravotníckeho zariadenia. Podrobnosti definície pozri nižšie. Ambulancia, ktorá nemá podobu vozidla, sa mimo právnych predpisov označuje aj ako ordinácia, ordinačná miestnosť, hovorovo ordinačka, ambulatór ...

                                               

Angina pectoris

Angina pectoris je zvieravá, tlaková alebo pálivá bolesť za hrudnou kosťou v dôsledku nedostatočného zásobenia srdcového svalu krvou a kyslíkom. Bolesť môže vystrelovať aj do lavej ruky, do chrbta, krku, čeluste či do žalúdka. Angina pectoris sa ...

                                               

Bezvedomie

Bezvedomie je porucha vedomia a strata schopnosti reagovať na podnety z okolia ako následok poruchy funkcie mozgu, ale je to aj strata schopnosti reagovať na vnútorné podnety. Je to život ohrozujúci stav, pretože môže spôsobiť poruchy dýchania al ...

                                               

Cievne zásobenie mozgu

Tepny zásobujú mozog okysličenou krvou. Hmotnosť mozgu je v priemere 1.4 kg, čo predstavuje asi 2% hmotnosti tela, lenže na správnu funkciu potrebuje mozog 15 - 20 % objemu cirkulujúcej krvi. Ak sa prívod krvi do mozgu preruší na 5 sekúnd, dôjde ...

                                               

Civilizačné ochorenie

Civilizačné ochorenia označujú skupinu ochorení, ktoré sa velmi rozšírili pomedzi ludskú populáciu. Sú to degeneratívne ochorenia, ktoré sú dôsledkom degenerácie tkanív a orgánov. Najčastejšie sa vyskytujú vo vyspelých krajinách alebo krajinách t ...

                                               

Darovanie krvi

Odber krvi od dobrovolných darcov je uskutočňovaný v transfúznych staniciach a iných zdravotníckych zariadeniach. Počas jedného odberu je väčšinou darované 450 ml krvi. Môžu byť tiež odobrané iba vybrané krvné zložky. Krv môže byť darovaná za úpl ...

                                               

Defekt (defektológia)

Defekt je chýbanie, nedostatok, poškodenie, porucha toho, čo je u normálneho jedinca zdravé a bežné. Rozlišujú sa tieto druhy defektov: funkčný defekt. orgánový defekt S defektom, či už chybou alebo poruchou, sa postihnutý človek buď dokáže sám v ...

                                               

Diagnóza

Diagnóza v lekárstve znamená rozpoznanie choroby a jej pomenovanie. Diagnostika je proces určovania choroby. Choroby je možné rozlíšiť vďaka špecifickým príznakom - symptómom pomocou diagnostických metód. Niekedy sa názov diagnóza používa skráten ...

                                               

Dispenzarizácia

Dispenzarizácia je termín, používaný na označenie pravidelného sledovania pacienta s určitou chorobou. Pacient je pod pravidelnou lekárskou kontrolou, väčšinou ambulantne u príslušného špecialistu, pričom cielom je sledovať v čase vývoj jeho chor ...

                                               

Dupuytrenova kontraktúra

Dupuytrenova kontraktúra je ochorenie pri ktorom dochádza k postupnému stiahnutiu a zvrašteniu kože na dlani s následnou deformitou prstov, vyvolanému nebolestivým väzivovým pruhom, ktorý ide z dlane na prsty. Zasiahnuté bývajú predovšetkým prste ...

                                               

Dýchací plyn

Dýchací plyn je plyn, alebo zmes plynov určených na dýchanie. Ak nejde o čistý plyn, nazýva sa aj dýchacia zmes. Prirodzeným dýchacím plynom je vzduch. Iný dýchací plyn sa môže použivať z medicínskych dôvodov, alebo tam, kde je vzduch nedostupný ...

                                               

Echokardiografia

Echokardiografia je vyšetrenie srdca pomocou ultrazvuku. Vykonáva sa pomocou prístroja, ktorého súčasťou je ultrazvuková sonda. Táto obsahuje menič, ktorý generuje ultrazvukové pulzy a prijíma ich odrazy od tkaniva; z nich sa potom vytvára obraz ...

                                               

Ekzém

Ekzém je chronický svrbivý kožný zápal. Zápal je neinfekčný a môže byť alergického aj nealergického pôvodu. Alergický ekzém, však býva velmi častý. Zápal postihuje predovšetkým pokožku. V akútnej fáze sa prejavuje výskytom svrbivých, začervenanýc ...

                                               

Elektrokardiografia

Elektrokardiografia je neinvazívna lekárska vyšetrovacia metóda, založená na snímaní elektrických potenciálov, ktoré generuje pri svojej činnosti srdcový sval. Je to jedna z najčastejšie používaných diagnostických metód v medicíne. Umožňuje stano ...

                                               

Encyklopédia medicíny

Encyklopédia medicíny je slovenská šestnásťdielna odborná encyklopédia z oblasti medicíny a súvisiacich odborov. Je to vôbec najväčšia slovenská encyklopédia. Vychádzala v rokoch 1993 až 2004 vo vydavatelstve Asklepios. Má spolu 16 dielov, vyše 6 ...

                                               

Endoskopia

Endoskopia je lekárska vyšetrovacia metóda, umožňujúca priame prehliadnutie telesných dutín pomocou optického prístroja - endoskopu. Uplatňuje sa v mnohých lekárskych odboroch. V súčasnosti umožňujú aj vykonanie endoskopických výkonov a operácii, ...

                                               

Farmácia

Farmácia alebo lekárnictvo je zdravotnícky odbor vedecky aj prakticky zameraný na výskum liečiv a liekov, na získavanie vedeckých poznatkov o nich, na hodnotenie a kontrolu akosti liečiv a liekov, na ich výrobu a rozdelovanie, na organizáciu a ri ...

                                               

Felinoterapia

Felinoterapia je súčasťou odboru zooterapia. Ide o využitie pozitívnych účinkov interakcie medzi zvieraťom a človekom k podpore liečby a zlepšeniu kvality života. Jej metódy sa delia na: - AAT Animal Assisted Therapy - terapia s asistenciou zvier ...

                                               

Formálna patogenéza

Formálna patogenéza vykladá, ako sa chorobné zmeny postupne vyvíjajú od začiatku ochorenia až do konečného štádia. Používa k tomu rôzne pracovné metódy, najmä laboratórne vyšetrenia alebo experimenty na zvieratách, sleduje vplyv prostredia, práce ...

                                               

Funkčná porucha

Funkčná porucha je porucha činnosti, pri ktorej nebola zistená porucha nositela tejto činnosti, napr. porucha činnosti niektorého orgánu, pri výskume ktorej nebola zistená ako príčina porucha tohto orgánu.

                                               

Hendikep (medicína)

Hendikep alebo prekladané aj ako sociálne znevýhodnenie alebo podla WHO novšie obmedzenie participácie je minimalizovanie určitých príležitostí zdravotne postihnutých osôb v súkromnej, kultúrnej alebo pracovnej oblasti. Presné definície: podla WH ...

                                               

Histológia

Histológia je veda zaoberajúca sa štúdiom mikroskopickej štruktúry orgánov a tkanív. Histológia najčastejšie používa svetelný mikroskop a rôzne farbiace techniky.

                                               

Hojenie rán

Hojenie rán je definované ako nahradenie mŕtveho tkaniva živým, pričom nedochádza k náhrade iba samotných buniek, ale aj poškodenej extracelulárnej matrix. Nie každé tkanivo je schopné vyhojenia ad integrum - teda do pôvodného stavu. Z tohoto hla ...

                                               

Humánna medicína

Humánna medicína alebo skrátene medicína alebo lekárstvo je veda o zdravom a chorom človeku, o praktickom využívaní poznatkov o zdravom a chorom človeku na ochranu pred chorobami, rozoznávanie a liečenie chorôb, ako aj pri opätovnom sociálnom zač ...

                                               

Hypertermia (prehriatie)

Hypertermia alebo prehriatie je stav zvýšenej či vysokej teploty tela z nahromadeného tepla. Môže byť spôsobený napr. chorobou, poruchou látkovej výmeny alebo poruchou termoregulácie. Typy hypertermie: tepelný úpal je hypertermia so zlyhaním term ...

                                               

Chemoterapia

Chemoterapia je v pôvodnom význame liečebná metóda liečby onkologických a parazitárnych ochorení pri ktorých liek cielene zasahuje len rakovinové bunky alebo bunky parazita.

                                               

Chimérizmus

Chimérizmus je jav, pri ktorom sa v rozličných bunkách určitého jedinca vyskytuje niekolko taxonomicky blízkych genotypov. V takom prípade má jeden organizmus bunky s rozličným DNA. Chimérizmus môže vzniknúť mutáciami, polyploidizáciou, vrúblovan ...

                                               

Chirurg

Chirurg je lekár špecialista, s atestáciou v odbore chirurgia, prípadne v jej ďalších pododboroch. V širšom slova zmysle sa pod označením chirurg myslí i lekár inej špecializácie, ktorý vykonáva chirurgické zákroky, napr. gynekológ, urológ, ortop ...

                                               

Chirurgia

Chirurgia je základný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov, ktoré sú liečitelné chirurgickými metódami. Pod pojmom chirurgia sa rozumie zdravotná starostlivosť v odbore všeobecná chirurgia a zdravotná staros ...

                                               

Chronická obličková choroba

Chronická obličková choroba je charakterizovaná postupnou stratou funkcie obličiek - zlyhaním obličiek v dôsledku ich ochorenia - glomerulonefritídy, tubulointersticiálnej nefritídy, alebo poškodenia obličiek pri inom ochorení - artériovej hypert ...

                                               

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu je akútna nekróza okrsku srdcového svalu následkom prerušenia prívodu krvi. Dochádza k nemu náhlym uzáverom srdcovej tepny, najčastejšie následkom trombózy, nasadajúcej na prasknutý aterosklerotický plát, čím zanikne protizrážanl ...

                                               

Interná medicína

Interná medicína je vnútorné lekárstvo, teda odbor humánnej medicíny, v ktorom sa uskutočňuje prevencia, poznávanie a liečenie vnútorných chorôb, čiže ochorení vnútorných orgánov. Odborný lekár pre vnútorné lekárstvo je internista.

                                               

Intoxikácia

Intoxikácia alebo otrava alebo otrávenie sú účinky jedu na organizmus, ktoré môžu spočívať v jeho dočasnom alebo trvalom poškodení alebo vedú k smrti. Látka ktorá vnikla do organizmu ako jed sa nazýva noxa. Závaťnosť intoxikácie závisí od množstv ...