Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 64
                                               

DELOSYS

DELOSYS je slovenský systém riadenia palby pre delostrelecké systémy. V Ozbrojených silách Slovenskej republiky ja zavedený pre raketomet RM-70/85 Modular, samohybné húfnice Zuzana a Zuzana 2. Ako komplexný delostrelecký systém velenia a riadenia ...

                                               

Mažiar

Mažiar je ťažká delostrelecká zbraň s krátkou a masívnou drážkovanou alebo hladkou hlavňou, ktorá striela výhradne hornou skupinou uhlov. Používal sa ako obliehacie alebo pevnostné delo pri dobýjaní a obrane pevností. Dĺžka hlavne je spravidla me ...

                                               

Mínomet

Mínomet je velmi lahká delostrelecká zbraň s hladkým vývrtom hlavne, určená ako podporná a sprievodná zbraň pechoty. Mínomet je určený na nepriamu strelbu vrchnou skupinou uhlov. Je vhodný na ničenie techniky, živej sily a polných opevnení v otvo ...

                                               

Protilietadlové delo

Protilietadlové delo je zvyčajne kanón špeciálne konštruovaný pre strelbu na vzdušné ciele – pilotované i bezpilotné lietadlá, helikoptéry, riadené strely a balóny. Vyznačuje sa vysokou rýchlosťou strelby, velkou počiatočnou rýchlosťou striel a j ...

                                               

Protitankové delo

Protitankové delo je delo určené na ničenie tankov. Na rozdiel od protipechotného dela má menšiu hmotnosť, nižšiu siluetu, vyššiu úsťovú rýchlosť a granát má plochú dráhu letu.

                                               

Raketomet

Raketomet je zbraň umožňujúca vystrelovanie rakiet v armáde. Existujú raketomety jednohlavňové, používané napr. pechotou pre účely protitankovej obrany alebo viachlavňové patriace do výzbroje raketového delostrelectva. Ide o viachlavňovú reaktívn ...

                                               

Vojenská hodnosť

Vojenská hodnosť definuje postavenie a právomoci vojaka v hierarchii armády. Keď je potrebné určiť vzťah nadradenosti-podradenosti medzi dvoma vojakmi rovnakej hodnosti, je vo väčšine armád považovaný za nadradeného ten, ktorý je služobne starší. ...

                                               

Armádny generál

Armádny generál bola v bývalom Československu najvyššia vojenská hodnosť. Najvýznamnejším nositelom tejto vojenskej hodnosti v Československu bol Prezident ČSSR, armádny generál Ludvík Svoboda. Po vzniku Armády Slovenskej republiky boli od 1. jan ...

                                               

Corporal of Horse

Corporal of Horse je poddôstojnícka hodnosť používaná v jednotkách Household Cavalry Britskej armády, ktorá zodpovedá hodnosti seržant. Táto hodnosť bola pôvodne všeobecne používaná v rámci jednotiek britského jazdectva, avšak jej tradícia sa zac ...

                                               

Dôstojník

Dôstojník je príslušník ozbrojených síl s vyššou vojenskou hodnosťou, alebo príslušník polície, hasičskej jednotky či iného zboru používajúceho hodnosti s vyššou policajnou, hasičskou či podobnou hodnosťou. Spravidla sa rozlišujú nižší zastarano ...

                                               

Generál

Generál je vojenská hodnosť, ktorá je v mnohých štátoch najvyššou vojenskou hodnosťou. V niektorých štátoch existuje alebo existovala ešte vyššia hodnosť, maršal, niekedy je však skôr čestná, bez ďalších právomocí. Hodnosť generál je používaná po ...

                                               

Generalissimus

Tento titul predstavuje najvyššiu hodnosť velitela všetkých ozbrojených síl s výnimočnou právomocou. Udeluje sa v niektorých štátoch najmä počas vojny.

                                               

Generálmajor

Generálmajor je vojenská hodnosť. V Česko-Slovensku ju od 12. júna 1953 a neskoršie aj v ozbrojených silách Slovenskej republiky vojaci používali ako najnižšiu generálsku hodnosť. Takýto stav platil až do 31. augusta 2002. Od 1. septembra 2002 sa ...

                                               

Generálplukovník

V bývalej Česko-slovenskej ludovej armáde sa používala od roku 1950. Po vzniku Armády Slovenskej republiky sa od 1. januára 1993 prevzali vojenské hodnosti, ktoré sa v Česko-slovenskej ludovej armáde používali od roku 1961 a následne aj v Česko-s ...

                                               

Kondotiér

Kondotiér bol vodca profesionálnych vojakov v 14. až 16. storočí v talianskych mestských štátoch.Väčšina kondotiérov bola urodzeného pôvodu, hoci existovali výnimky. K najznámejším kondotiérskym rodom v Taliansku patrili Sforza, Baglioni, Orsini, ...

                                               

Maršal Sovietskeho zväzu

Hodnosť Maršal Sovietskeho zväzu bola druhá najvyššia hodnosť Červenej, neskôr Sovietskej armády a prakticky najvyššia, ktorú mohol vojak dosiahnuť. Najvyššia hodnosť – generalissimus bola vytvorená špeciálne pre Stalina, ktorý bol jej jediným no ...

                                               

Vojenská hudba Banská Bystrica

Vojenská hudba Banská Bystrica je "určená svojou hudobnou produkciou k zabezpečeniu vojenských ceremoniálov, pietnych aktov, slávnostných nástupov, vojenských prísah, vojenských pohrebov, slávnostných podujatí a iných reprezentačných akcií v rezo ...

                                               

Vojenská hudba Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Vojenská hudba Ozbrojených síl Slovenskej republiky je "organizačným prvkom Velitelstva posádky Bratislava a je určená svojou hudobnou produkciou k zabezpečeniu vojenských ceremoniálov, pietnych aktov, slávnostných nástupov, vojenských prísah, vo ...

                                               

Armáda (vojenská jednotka)

Armáda je zoskupenie vojenských jednotiek, najčastejšie dvoch a viac zborov, ktoré môžu mať rôzny počet divízií. Velitelom armády, je obyčajne generálporučík. Na bojisku môže armáda efektívne operovať svojimi zálohami do velkosti divízie a premie ...

                                               

Čata (vojenská jednotka)

Čata je vojenská jednotka obyčajne zložená z dvoch až štyroch družstiev, osádok alebo obslúh. V závislosti od krajiny a druhu vojsk môže mať 30 až 50 mužov. Čaty sú organizované do rôt, ktoré majú tri až päť čiat. Zvyčajne sa čaty delia podla dru ...

                                               

Divízia (vojenská jednotka)

Divízia je vojenská jednotka alebo zoskupenie, ktoré má pri plných bojových stavoch 10 - 24 000 mužov. Vo všeobecnosti však môžu počty vojakov divízií velmi kolísať v závislosti od krajiny pôvodu a druhu vojsk. Velitelom divízie je najčastejšie g ...

                                               

Kohorta (vojenská jednotka)

Kohorta bola základná taktická jednotka Rímskej armády alebo tiež časť Rímskej légie po reformách Gaia Maria v roku 107 pred Kr. Kohorty sa označovali vexillom, ktoré pred kohortou niesol vexillarius.

                                               

Krídlo (letecká jednotka)

Krídlo je označenie jednotky vojenského letectva zloženej z niekolkých perutí či samostatných letiek. Niekolko krídel môže tvoriť skupinu. Označenie vzniklo pôvodne v britskom Royal Flying Corps. Svojím postavením v štruktúre vzdušných síl pribli ...

                                               

Letka (letecká jednotka)

Letka je označenie pre základnú bojovú, administratívnu a technickú jednotku vojenského letectva, ktoré sa používa v češtine aj v slovenčine, resp. českom i slovenskom letectve. Názov "letka" v zmysle vojenskej jednotky sa začal používať v 20. ro ...

                                               

Nesmrtelní (Perzia)

Nesmrtelní boli elitnou jednotkou a jadrom vojska perzských králov z dynastie Achajmenovcov od 6. do 4. storočia pred Kr. Jednotku tvorilo 10 000 urodzených bojovníkov, ktorí boli v prípade strát ihneď doplňovaní o nováčikov, takže ich počet zost ...

                                               

Peruť (letecká jednotka)

Peruť je označenie jednotky vojenského letectva zloženej z určitého počtu lietadiel, väčšinou jedného typu, ich posádok a pozemnej technickej obsluhy, zvyčajne ďalej rozdelenej na dve až štyri letky či roje. V česko-slovenskej leteckej terminológ ...

                                               

Pešmerga

Pešmerga sú vojenské sily autonómneho regiónu Iracký Kurdistan. Pešmerga znamená "ten kto sa postaví smrti", alebo "ten, kto čelí smrti". "Peš" znamená stáť v prednom rade, zatial čo "merga" znamená smrť. Celkový formálny vodca Pešmergy je prezid ...

                                               

Pluk

Pluk alebo staršie označenie regiment je vojenská jednotka, skladajúca sa z viacerých práporov určená na plnenie taktických úloh. Velitel pluku je plukovník. V závislosti od ozbrojených síl, krajiny pôvodu a určenia, sa môže pluk v súčasnosti pod ...

                                               

Prápor (vojenská jednotka)

Prápor alebo zastarano batalión je vojenská jednotka pozostávajúca z 300 – 1 200 vojakov. Väčšinou tvorená dvomi až siedmimi rotami. Velitelom je väčšinou major, podplukovník alebo zriedkavejšie plukovník. Viaceré prápory môžu byť spojené do väčš ...

                                               

Roj (letecká jednotka)

Roj je označenie pre skupinu alebo formáciu vojenských lietadiel. V prvej polovici 20. storočia išlo spravidla o trojicu strojov letiacich v šípkovom tvare, ale na základe skúseností z druhej svetovej vojny, kedy sa stretli napríklad nepružné for ...

                                               

Švajčiarska garda

Švajčiarska garda je malý vojenský oddiel, ktorého hlavnou úlohou je ochraňovať pápeža a Vatikán. Má 110 členov čiže silu približne jednej roty. Niektorými je považovaný za najmenšiu armádu na svete. Jej súčasným kapitánom-velitelom je od 1. mája ...

                                               

Útvar (vojenstvo)

Útvar je vo vojenskej terminológii označenie zložiek ozbrojených síl ako napr. vojenské velitelstvá, zväzky, jednotky, úrady a zariadenia ozbrojených síl a ich logistické zabezpečenie, najmä pri komunikácii s civilnou verejnosťou a štátnymi inšti ...

                                               

Žold

V stredoveku bol žold vyplácaný z pokladne panovníka alebo mesta podla prospechu vykonávanej služby. Žold bol zo začiatku vyplácaný spravidla len počas trvania vojnového stavu. Po vzniku stálych žoldnierskych armád v 16. storočí bol žold vyplácan ...

                                               

Air Standardization Coordinating Committee

Air Standardization Coordinating Committee je spoločná organizácia vytvorená zástupcami vojenských zložiek anglicky hovoriacich štátov USA, Spojené královstvo, Kanada, Austrália a Nový Zéland na účely zjednocovania leteckej terminológie. V roku 1 ...

                                               

Fleet Air Arm

Fleet Air Arm je letecká zložka britského Royal Navy zodpovedná za prevádzku lietadiel na palubách jej lodí. Námorníctvo malo svoje letectvo, Royal Naval Air Service RNAS, už od januára 1914, avšak 1. apríla 1918 bolo spojením RNAS a armádnych Ro ...

                                               

NATO Integrated Air and Missile Defence System

NATO Integrated Air and Missile Defence System je integrovaný systém protivzdušnej a protiraketovej obrany európskych členských štátov Severoatlantickej aliancie a Turecka, ktorý deteguje, sleduje, identifikuje a monitoruje objekty vo vzdušnom pr ...

                                               

Quick Reaction Alert

Quick Reaction Alert je nepretržitá 24-hodinová pohotovosť nadzvukových stíhacích lietadiel a príslušného personálu pripravených na zásah proti prípadnému narušitelovi vzdušného priestoru krajín NATO. Pohotovosť k rýchlej reakcii udržujú aj kraji ...

                                               

Umenie vojny

Umenie vojny je staroveká čínska vojenská rozprava, ktorú vytvoril Sun-c’, vojenský generál, stratég a taktik. Text pozostáva z 13 kapitol, každá z nich je venovaná jednému aspektu vojenstva. Dielo malo vplyv na východné a západné vojenské myslen ...

                                               

United States Marine Corps

United States Marine Corps je zložka Ozbrojených síl Spojených štátov, ktorej primárnym účelom je udržiavanie projekcie sily prostredníctvom nasadenia námorno-vzdušno-pozemných úlohových zoskupení, využívajúc logistické zabezpečenie Vojenského ná ...

                                               

Bojová loď (typ lode)

Bojová loď alebo bitevná loď je typ bojovej lode vyrábaný cca od 1890 a používaný najmä do druhej svetovej vojny. Inými slovami sú to tie bojové lode, ktoré boli medzi rokmi 1890 a druhou svetovou vojnou najťažšie radové lode a pancierové lode a ...

                                               

Česko-slovenské vojnové loďstvo

Česko-slovenské vojnové loďstvo sa vzťahovalo výhradne na riečne plavidlá. Pretože Česko-Slovensko bolo vnútrozemský štát, nikdy nemalo plnohodnotné vojnové loďstvo.

                                               

Krížnik

Pomenovanie vzniklo počas americkej občianskej vojny, kde sa ako krížniky označovali korvety križujúce pobrežie, pričom vykonávali námornú blokádu. Neskôr sa však názov prenášal na lode iných parametrov a určenia, čo sa viac-menej zastavilo začia ...

                                               

Radová loď

Radová loď bola vojenská plachetnica a najsilnejšie plavidlo v ére plachetníc. Jej názov vychádzal z bojového tvaru v akom tento druh lode najčastejšie bojoval – plávali v jednom rade za sebou. Radové lode dosiahli najväčšie použitie v 18. a zači ...

                                               

Royal Australian Navy

Royal Australian Navy je námornou zložkou Australian Defence Force. Vznikla v roku 1911 a od začiatku bola úzko spojená s Royal Navy. Zúčastnila sa radu konfliktov, napríklad prvej a druhej svetovej vojny, kórejskej či vietnamskej vojny. V súčasn ...

                                               

Royal Navy

Royal Navy je námornou a zároveň najstaršou zložkou Britských ozbrojených síl. Od prvej polovice 18. storočia až po polovicu 20. storočia predstavovalo najmohutnejšiu námornú silu na svete. V tej dobe zásadne prispela k vytvoreniu rozsiahleho Bri ...

                                               

United States Navy

United States Navy je námorná zložka Ozbrojených síl Spojených štátov. Je jednou zo siedmich uniformovaných služieb Spojených Štátov. Americké vojenské námorníctvo má najväčšiu svetovú námornú flotilu s 10 lietadlovými loďami v prevádzke jednou v ...

                                               

Zvon

Zvon je kovový, obyčajne bronzový nástroj kuželovitého tvaru, zavesený na jarme alebo hlavici tak, že ho po rozhojdaní rozozvučia nárazy srdca na jeho venca. Rozlišujeme zvony s lietajúcim alebo padajúcim srdcom. Lietajúce srdce zvon pri výkyve " ...

                                               

Vojenský obvod

Vojenský obvod je na Slovensku územný a správny celok slúžiaci na zabezpečenie úloh obrany štátu. Zriaďovanie, zmeny, rušenie vojenských obvodov, ich správu, právne pomery k nehnutelnostiam a pobyt na ich území upravuje zákon č. 281/1997 Z. z. o ...

                                               

Abú Umar aš-Šíšání

Tarchan Batirašvili, viac známy pod jeho gerilovým menom Abú Umar aš-Šíšání alebo Omar aš-Šíšání je bývalý gruzínsky vojak, veterán z rusko-gruzínskej vojny a jeden z vodcov islamského štátu v Iraku a Levante. Jednotky pod jeho velením sa zúčastn ...

                                               

Čon Tu-hwan

Čon Tu-hwan je juhokórejský generál vo výslužbe, formálny vládca a prezident Kórejskej republiky v rokoch 1979 až 1988, keď od decembra 1979 do septembra 1980 po vojenskom prevrate vládol prakticky ako diktátor. Neskôr v rokoch 1980 bol zvolený z ...