Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 62
                                               

Nadporučík

Nadporučík je vojenská hodnosť. V mnohých ozbrojených silách je to druhá najnižšia dôstojnícka hodnosť. Používa sa aj v polícii a iných organizáciách.

                                               

Nadpráporčík

Hodnosť sa používa aj v Hasičskom a záchrannom zbore. Podla zákona 315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore je najbližšia nižšia hodnosť práporčík, najbližšia vyššia je podporučík. Hodnosť práporčík sa používa v colnej sekcii Finančnéh ...

                                               

Nadrotmajster

Nadrotmajster je vojenská hodnosť, hierarchicky zaradená medzi poddôstojníkov. V Ozbrojených silách Slovenskej republiky je to ôsma najnižšia vojenská hodnosť, vyššia ako rotmajster, nižšia ako štábny nadrotmajster. V klasifikácii NATO má označen ...

                                               

Nankinský masaker

Nankinský masaker alebo nankinská masakra boli vojnové zločiny páchané japonským vojskom asi 7 týždňov od 13. decembra 1937, po obsadení čínskeho hlavného mesta Nankingu počas druhej čínsko-japonskej vojny. Počas besnenia japonských vojsk boli v ...

                                               

Nevada (trieda lodí)

Trieda Nevada bola trieda bojových lodí Spojených štátov amerických. Vo vyhrotenej situácii v roku 1913, keď sa dala každú chvílu očakávať vojna na európskom kontinente, sa novovzniknutá velmoc Japonsko rozhodlo vyzbrojiť svoje námorníctvo novými ...

                                               

New Mexico (trieda lodí)

Trieda New Mexico bola trieda bojových lodí Spojených štátov amerických. Vo vyhrotenej situácii v roku 1913, keď sa dala každú chvílu očakávať vojna na európskom kontinente, sa novovzniknutá velmoc Japonsko rozhodlo vyzbrojiť svoje námorníctvo no ...

                                               

Občianska vojna

Občianska vojna je ozbrojený konflikt, ktorý medzi sebou vedú bojujúce strany, napr. politické, náboženské alebo národnostné skupiny tej istej krajiny, boj môžu viesť medzi sebou alebo proti vláde krajiny. Občianska vojna je často výsledkom sporo ...

                                               

Odboj

Odboj alebo odbojové hnutie je organizovaný odpor určitej časti civilného obyvatelstva proti vládnúcemu režimu alebo okupácii, v súčasnosti často s cielom narušiť mier, poriadok a stabilitu. Hnutie odporu sa môže snažiť dosiahnuť svoje ciele aj p ...

                                               

Operácia Avalanche

Operácia Avalanche alebo invázia spojencov do Talianska bola spojenecká operácia, ktorá prebiehala od 3. septembra do 16. septembra 1943. Spojeneckému útoku velili generál Harold Alexander -, Bernard Montgomery - a Mark Wayne Clark -. Operácia na ...

                                               

Operácia Bodenplatte

Operácia Bodenplatte uskutočnená 1. januára 1945, bola pokusom nemeckej Luftwaffe ochromiť spojenecké letectvo v Holandsku, Belgicku a severozápadnom Francúzsku na sklonku druhej svetovej vojny. Nemci museli počas príprav operácie presunúť časť s ...

                                               

Operácia Compass

Operácia Compass bola prvou väčšou bojovou operáciou západných Spojencov v Severnej Afrike počas druhej svetovej vojny. Rýchla britská ofenzíva, ktorá sa začala po zastavení talianskeho postupu do Egypta trvala od 9. decembra 1940 do 9. februára ...

                                               

Operácia Dragoon

Operácia Dragoon, pôvodne plánovaná ako operácia Anvil na leto 1943, bola spojenecká invázia v južnom Francúzsku 15. augusta 1944, bola súčasťou druhej svetovej vojny. Invázia bola uskutočnená pri mestách Cannes a Toulon.

                                               

Operácia Hannibal

Operácia Hannibal bol rozkaz vydaný admirálom Dönitzom v januári 1945 o evakuácii 2. cvičnej ponorkovej flotily, z Gdanska pred postupujúcou Červenou armádou. Škola mala byť celá evakuovaná s personálom i 2 500 čerstvými absolventmi. Celkove 3 45 ...

                                               

Operácia Plunder

Operácia Plunder bola britsko-americká vojenská operácia, ktorá sa začala v noci 23. marca 1945 počas druhej svetovej vojny. Operačný plán sa týkal priechodu spojeneckých vojsk cez rieku Rýn pri mestách Rees a Wesel. Od juhu cez rieku Lippe zaúto ...

                                               

Operácia Právo a poriadok

Operácia Právo a poriadok známa aj ako Bagdadský bezpečnostný plán predstavovala plán irackých a koaličných vojsk na zlepšenie bezpečnostnej situácie v irackom hlavnom meste Bagdad. Celé mesto bolo rozdelené do deviatich oblastí, v ktorých pracov ...

                                               

Operácia Seelöwe

Operácia Seelöwe bol plán nacistického Nemecka na inváziu do Spojeného královstva. Pôvodne sa mala uskutočniť v roku 1940, ale po neúspechu v bitke o Britániu bola najprv odložená, no nakoniec sa od nej celkom upustilo. Dňa 16. júla 1940 bola vyd ...

                                               

Operácia Varsity

Operácia Varsity bola britsko-americká vzdušná operácia, ktorá sa konala 24. marca 1945 počas druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa na nej viac ako 16 000 výsadkárov a niekolko tisíc lietadiel, bola to najväčšia a zároveň jediná vzdušná operácia v ...

                                               

Operačné vojenské umenie

Umenie operačné vojenské je jedna zo zložiek vojenského umenia spočívajúca v teórii a praxi vedenia vojenskych operácií, t. j. použitia velkých más vojsk. Operačné umenie je podriadené vojenskej stratégii.

                                               

Opevnenie

Opevnenie alebo fortifikácia z lat.: fortis a facere sú vojenské konštrukcie a stavby navrhované na obranu a ochranu. Ľudstvo ich buduje už tisícky rokov a ich realizácie sa zlepšovali stúpajúcou úrovňou technickej zručnosti. Tradičným príkladom ...

                                               

Opravárenský prápor

Opravárenský prápor je prápor Brigády bojového zabezpečenia Pozemných síl Slovenskej republiky. Prápor sídli v Martine. Velitelom práporu je od júla 2018 podplukovník Ing. Rastislav Bodik, predtým práporu od 1. mája 2018 velil zástupca velitela, ...

                                               

Oskar Dirlewanger

Oskar Paul Dirlewanger bol nemecký dôstojník Waffen SS v druhej svetovej vojne. Založil a velil 2. brigádu SS Dirlewanger, ktorá bola po ňom pomenovaná a pôsobila aj na Slovensku počas SNP. Pôvodne bol doktor politických vied, potom učitel a bank ...

                                               

Oslobodenie Paríža

Oslobodenie Paríža bolo ozbrojené stretnutie medzi nacistickým Nemeckom a spojeneckými silami vrátane francúzskeho hnutia odporu počas druhej svetovej vojny, trvajúce od 19. do 25. augusta 1944. Boje sa začali povstaním francúzskych odbojových sk ...

                                               

Ostrelovač

Ostrelovač je vysokovýkonný a trénovaný strelec schopný presne zasiahnuť ciel na dlhú vzdialenosť jediným výstrelom. Ostrelovači používajú špeciálne ručné strelné zbrane s vysokou presnosťou, dostrelom a funkčnou spolahlivosťou a operujú spravidl ...

                                               

Óšio (torpédoborec)

Óšio bol druhá jednotka torpédoborcov triedy Asašio japonského imperiálneho loďstva. Mala deväť sesterských lodí: Asashio, Mičišio, Arašio, Nacugumo, Jamagumo, Minegumo, Asagumo, Arare a Kasumi.

                                               

OT-64 SKOT

Obrnený transportér OT-64 SKOT bol spoločný česko-slovensko-polský projekt obojživelného kolesového obrneného transportéru, ktorý patril v čase svojho vzniku ku svetovej špičke. Stroje boli používané predovšetkým počas studenej vojny. Prvá práca ...

                                               

Palisáda (stena)

Palisáda alebo kalisády je stena tvorená kôlmi, ktoré sú pevne zarazené kolmo do zeme alebo na vrchol opevnenia. Jednotlivý kôl palisády sa takisto nazýva palisáda. Mala buď obrannú funkciu, teda slúžila ako opevnenie alebo ohraničovala vnútorné ...

                                               

Partizán

Partizán je člen neregulárnych ozbrojených síl zložených prevažne z domáceho obyvatelstva, ktoré vedú vojenské alebo polovojenské operácie na území obsadenom protivníkom alebo v priestore nevhodnom na pôsobenie. Zastaraný Vojenský terminologický ...

                                               

Partizánska jednotka Pugačov

Partizánska jednotka Pugačov bol jeden z prvých partizánskych oddielov na území Slovenska počas druhej svetovej vojny. Jeho základ tvorila osemčlenná skupina sovietskych utečencov z nacistických zajateckých táborov. V októbri 1943 si jednotka vyb ...

                                               

Pavel Zeleňák

Pavel Zeleňák bol pilotom Slovenských vzdušných zbraní v druhej svetovej vojne a leteckým esom. Bojoval na východnom fronte a zúčastnil sa leteckého boja nad územím západného Slovenska dňa 26. júna 1944. Ťažko zranený stihol núdzovo pristáť pri o ...

                                               

Pennsylvania (trieda bojových lodí)

Trieda Pennsylvania bola trieda bojových lodí Spojených štátov amerických. Vo vyhrotenej situácii v roku 1913, keď sa dala každú chvílu očakávať vojna na európskom kontinente, sa novovzniknutá velmoc Japonsko rozhodlo vyzbrojiť svoje námorníctvo ...

                                               

Plukovník

Plukovník je policajná a vojenská hodnosť. V slovenskej armáde je to šiesta najvyššia dôstojnícka hodnosť. Hodnosť plukovník je vyššia ako podplukovník a nižšia ako plukovník generálneho štábu. Plukovník väčšinou velí pluku, len vo výnimočných pr ...

                                               

Plukovník generálneho štábu

Plukovník generálneho štábu je vojenská hodnosť. V slovenských Ozbrojených silách je to piata najvyššia dôstojnícka hodnosť. Hodnosť plukovník je vyššia ako podplukovník a nižšia ako brigádny generál. Absolventi Kurzu národnej obrany na Akadémii ...

                                               

Poddôstojník

Poddôstojník je príslušník ozbrojených síl, ktorého funkcia poskytuje určité velitelské a poriadkové právomoci nad mužstvom. V Ozbrojených silách Slovenskej republiky medzi poddôstojnícke hodnosti patria od najnižšej po najvyššiu čatár, rotný, ro ...

                                               

Podplukovník

V Ozbrojených silách Slovenskej republiky je to 6. v poradí najvyššia dôstojnícka hodnosť. Skratka hodnosti je pplk. Hodnosť podplukovník je vyššia než major a nižšia než plukovník. Hodnosť je značná dvomi zlatými päťramennými hviezdami s postran ...

                                               

Podpráporčík

Hodnosť sa používa aj v Hasičskom a záchrannom zbore. Podla zákona 315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore je najbližšia nižšia hodnosť nadrotmajster, najbližšia vyššia práporčík. Hodnosť práporčík sa používa v colnej sekcii Finančnéh ...

                                               

Pokračovacia vojna

Pokračovacia vojna bol konflikt medzi ZSSR na jednej strane a Fínskom spolu s nacistickým Nemeckom na druhej strane, počas druhej svetovej vojny v rokoch 1941-1944. Názov Pokračovacia vojna vznikol vo Fínsku a reprezentoval fakt, že to už bol dru ...

                                               

Poručík

Je to prvá dôstojnícka hodnosť. Na získanie hodnosti poručík je podmienkou ukončené bakalárske vzdelanie. Toto vzdelanie môže byť uskutočnené na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Počas štúdia zas ...

                                               

Povstanie

Povstanie, vzbura alebo rebélia je ozbrojený hromadný odpor proti držitelom moci. Iné definície akcia organizovanej, často ideologicky motivovanej skupiny alebo hnutia, ktorá sa snaží uskutočniť politickú zmenu štátnej moci v regióne presviedčaní ...

                                               

Prápor podpory velenia Pozemných síl

Prápor podpory velenia je taktický prápor Pozemných síl Slovenskej republiky. Zabezpečuje podporu velitelstvu Pozemných síl SR, v súčinnosťou s Ministerstvom vnútra sa podiela na úlohách "spojených s ochranou štátnej hranice a so zachytávaním a o ...

                                               

Práporčík

Hodnosť sa používa aj v Hasičskom a záchrannom zbore. Podla zákona 315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore je najbližšia nižšia hodnosť tiež podpráporčík, najbližšia vyššia je nadpráporčík. Hodnosť práporčík sa používa v colnej sekcii ...

                                               

Pražské povstanie (1945)

Pražské povstanie alebo Májové povstanie pražského ludu bolo ozbrojené povstanie českých antifašistov, ktoré sa začalo 5. mája 1945 v Prahe, bolo súčasťou Májového povstania českého ludu v roku 1945. V tomto období sa prakticky skončila bitka o B ...

                                               

Prepad Cremony

Prepad Cremony bol jedným z úspechov Habsburgovcov vo vojnách o španielske dedičstvo. Išlo o pokus Eugena Savojského nečakaným útokom obsadiť mohutnú pevnosť Cremonu. Plán síce nevyšiel a Eugen sa musel obsadenia mesta vzdať, ale celkovo nie je m ...

                                               

Prieskum (vojenstvo)

Prieskum je vo vojenstve aktívne získavanie informácií o rozmiestnení, silách a pohyboch nepriatela, ale aj o meteorologických, hydrografických alebo geografických charakteristikách danej oblasti. Nezisťuje úmysly nepriatela, to sa stará špionáž.

                                               

Protivník (vojenstvo)

Protivník je vojenský termín, ktorým sa označuje strana považovaná za potencionálne nepriatelskú voči spojeneckej strane, proti ktorej sa predpokladá použitie sily. Anglickým ekvivalentom tohto termínu je výraz adversary, príp. opponent. Vo vojen ...

                                               

Prvá bitka na Soči

Prvá bitka na Soči bola bitka medzi Talianskym královstvom a Rakúsko-Uhorskom na čerstvo otvorenom talianskom fronte 1. svetovej vojny. Bitka sa začala 23. júna 1915 útokom talianskej armády na obranné pozície Rakúsko-Uhorska na rieke Soča a skon ...

                                               

Prvá bitka pri Alamejne

Prvá bitka pri Alamejne bola bitka na severoafrickom bojisku druhej svetovej vojny, ktorá sa odohrala medzi 1. júlom a 27. júlom 1942 pri Al-Alamajne. Spolu s druhou bitkou pri Alamejne znamenala obrat priebehu vojny v severnej Afrike. Al Alamajn ...

                                               

Prvá čínsko-japonská vojna

Prvá čínsko-japonská vojna bolo konflikt medzi čínskou dynastiou Čching a japonskou dynastiou Meidži o nadvládu nad územím Kórejského polostrova. Konflikt skončil velkou prehrou Číny, ktorá stratila nielen svoj vplyv v Kórei, ale tiež Taiwan a po ...

                                               

Pyrrhovo víťazstvo

Pyrrhovo víťazstvo je okrídlený výraz, ktoré vyjadruje formálne osobné víťazstvo alebo úspech, ktoré v skutočnosti vo svojich dôsledkoch žiadnym víťazstvom alebo úspechom nie je, ale pre človeka to je formálne víťazstvo bez reálneho dopadu. Pôvod ...

                                               

Radar v Dimone

Radar v Dimone je zariadenie neďaleko mesta Dimona v Izraeli. Pozostáva z dvoch 400 metrov vysokých radarových veží a ich účelom je zaznamenať blížiace sa medzikontinentálne rakety a poskytnúť dáta potrebné k ich zničeniu. Dokáže pokryť plochu do ...

                                               

RAF Fighter Command

RAF Fighter Command bolo jedno z štyroch velitelstiev britského vojenského letectva - Royal Air Force. Spolu s Bomber Command, Coastal Command a Training Command vzniklo v roku 1936 ako dôsledok nárastu RAF, ktorý predchádzal zbrojeniu pred začia ...