Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6
                                               

Frasier Crane

Frasier Winslow Crane, M.D., Ph.D., Ed.D., A.P.A. je fiktívny americký psychiater, postava amerických televíznych sitkomov Na zdravie a Frasier, ktorú stvárnil americký herec Kelsey Grammer. Grammer za stvárnenie Frasiera vyhral päť cien Emmy, pr ...

                                               

TV Nitrička

Vysielanie v okolí mesta pre potenciál vyše 200-tisíc ludí je zabezpečené prostredníctvom digitálneho DVB-T vysielania. Šírenie televízie je posilnené cez Magio, Max multimedia, Fiber TV, Antik Telecom, Slovanet nielen v rámci Nitrianskeho kraja, ...

                                               

Kelsey Grammer

Allen Kelsey Grammer je americký herec, režisér a komik. Grammera najväčšmi preslávila jeho dvadsať rokov trvajúca rola psychiatra Dr. Frasiera Cranea v sitkomoch americkej televízie NBC Na zdravie a jeho následníkovi – sitkome Frasier. Vyhral pä ...

                                               

Areál zdravia Rozálka

Areál zdravia Rozálka je jazdecko-rekreačný komplex v Pezinku na adrese Rozálka číslo 9 vo vlastníctve bývalého politika a šéfa Slovenskej informačnej služby Ivana Lexu. Areál sa nachádza na mieste bývalých družstevných maštalí na úpätí Malých Ka ...

                                               

Žena

Žena je: v širšom zmysle: ludský jedinec ženského pohlavia v užšom zmysle: dospelý ludský jedinec ženského pohlavia, pričom sa dospelosť najčastejšie definuje dosiahnutím veku 18 rokov. Niekedy sa slovo žena používa aj pre označenie roly v spoloč ...

                                               

Janov

Janov môže byť: Janov okres Rakovník v Česku Janov okres Rychnov nad Kněžnou obec v okrese Prešov, pozri Janov okres Prešov slovenský názov maďarskej obce Diósjenő Janov okres Bruntál Janov okres Děčín skrátene Janovská republika starší názov ded ...

                                               

Kamenná žena

Kamenná žena je prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody Štiavnické vrchy. Nachádza sa v katastrálnom území obce Príbelce v okrese Velký Krtíš v Banskobystrickom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1987 na rozlohe 0.1100 ha. Ochranné pá ...

                                               

Bačova žena

Bačova žena je slovenské dramatické dielo, žánru tragédia. Napísal ho v roku 1928 spisovatel Ivan Stodola. Príbeh sa odvíja okolo ženy, ktorá sa stáva manželkou dvoch mužov. Bačova žena je hra, v ktorej sa nachádza sociálne motivovaná zrážka člov ...

                                               

Žena za pultem

Žena za pultem je česko-slovenský normalizačný televízny seriál z čias reálneho socializmu. Nakrútil ho roku 1977 režisér Jaroslav Dudek. Scenár písal Jaroslav Dietl. Príbeh o živote a starostiach obyčajnej predavačky Anny Holubovej a jej kolegýň ...

                                               

Domáca (žena v domácnosti)

Domáca alebo žena v domácnosti je žena, ktorá sa stará o domácnosť a nie je zamestnaná, teda žena pracujúca v domácnosti. Ženu v domácnosti obvykle charakterizuje celodenná starostlivosť o domácnosť, o deti a skutočnosť, že nemá vlastný príjem, t ...

                                               

Nádejná mladá žena

Nádejná mladá žena je americký komediálny thriller z roku 2020, ktorý režíroval Emerald Fennell. Film rozpráva príbeh ženy menom Cassandra ktorá sa snaží pomstiť svoju dobrú kamarátku, ktorá bola znásilnená. Vo filme hrajú Carey Mulliganová, Alis ...

                                               

MHK Martin (ženy)

MHK Martin je slovenský ženský klub ladového hokeja, založený v roku 1991, od roku 1993 pravidelný účastník prvej ligy žien na Slovensku. Ziskom desiatich titulov majstra SR zo sedemnástich možných je doteraz najlepším klubom v histórii ligovej s ...

                                               

Žeňa Tverská

Žeňa Tverská, rod. Jevgenija Gincburgová bola izraelská politička a poslankyňa Knesetu za stranu Mapaj.

                                               

Žena a rodina

Žena a rodina bola politická strana, ktorá pôsobila na Slovensku v rokoch 2002–2005. Strana Žena a rodina bola zaregistrovaná na ministerstve vnútra 10. júna 2002. Štatutárnym orgánom strany bola Henrieta Blumenfeldová. V parlamentných volbách v ...

                                               

Menštruácia

Menštruácia alebo menštruačný cyklus označuje periodické fyziologické zmeny v tele ženy, ktoré sú pod kontrolou reprodukčného hormonálneho systému a nevyhnutné pre reprodukciu. Menštruačné cykly u žien sa typicky vyskytujú na mesačnom základe med ...

                                               

Zen-budhizmus

Zen-budhizmus je forma budhizmu rozšírená najmä v Japonsku a Južnej Kórei, odkial sa rozšírila aj do Spojených štátov a Západnej a Strednej Európy. Je to najvýznamnejší plod japonskej budhistickej tradície, ktorý rozšíril jeho hlavný predstavitel ...

                                               

Príroda

Príroda v prírodných vedách je všetka hmota, energia a javy, ktorá/-é nevznikla/-li zámernou ludskou činnosťou. Vo filozofii je to často synonymum pre svet či realitu, v bežnej komunikácii zas pre otvorenú krajinu mimo ludských obydlí. Príroda v ...

                                               

Vydavatelstvo Príroda

Vydavatelstvo Príroda, s.r.o. je slovenské vydavatelstvo, ktoré vydáva najmä knihy z oblasti prírody a učebnice. Patrí počtom vydávaných titulov medzi šesť najväčších vydavatelstiev na Slovensku. Ročne vydáva okolo 100 knižných titulov pre volný ...

                                               

Anorganická príroda

Anorganická príroda alebo neživá príroda je príroda existujúca vo forme polí a žiarení a látok ako je voda, vzduch, minerály, horniny a pôda. Neživá príroda predstavuje v podstate abiotické zložky životného prostredia. Poskytuje podklad pre rozvo ...

                                               

Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov

Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov je medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou prírody. Založená bola v roku 1948, sídli v oblasti Ženevského jazera vo Švajčiarsku v meste Gland. Združuje 83 krajín, 108 vládnych ...

                                               

Príroda (rozlišovacia stránka)

Príroda môže byť: súhrn všetkého, čo nevzniklo zámernou ludskou činnosťou, pozri príroda bývalý slovenský časopis, pozri Príroda časopis slovenské vydavatelstvo, pozri Vydavatelstvo Príroda

                                               

Filozofia prírody

Filozofia prírody alebo naturfilozofia je jedna z genitívnych filozofií. Je to súhrn všetkých filozoficko-špekulatívnych pokusov o systematické vysvetlenie prírody, jej podstaty, foriem, javov a pohybu.

                                               

Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR

Predmetom činnosti organizácie je: medzinárodná spolupráca pri ochrane prírody vrátane funkcie výkonu vedeckého orgánu CITES Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi volne žijúcich živočíchov a rastlín uskutočňovanie opatrení na ochran ...

                                               

Vyhynutý vo volnej prírode

Vyhynutý vo volnej prírode je stupeň ohrozenia podla červeného zoznamu IUCN. Vyjadruje, že niekolko jedincov daného druhu v zajatí stále prežíva, ale vo volnej prírode už nežijú/nerastú.

                                               

Človek a príroda

Človek a príroda je vzťah medzi človekom a prírodou. V staroveku a v stredoveku bol tento vzťah určovaný prevažne náboženstvom. Novovek pozdvihuje človeka ako tvorcu kultúry na kritérium, mieru všetkých vecí. Pomocou prírodovedného poznania sa čl ...

                                               

Príroda (časopis)

Príroda bol časopis, ktorý vydávala Matica slovenská v Martine v rokoch 1946 až 1950. Vychádzal vo formáte A4. V časopise boli publikované články, ktoré boli antropologického, botanického, entomologického, mykologického, polovníckeho, ale aj inéh ...

                                               

Veda

Veda je jedna z foriem osvojovania si sveta človekom, ktorej produktom sú teoreticky systematizované objektívne poznatky alebo súbor poznatkov nachádzajúcich sa v zdôvodnenom kontexte. Súčasná veda vychádza z pozorovania, alebo experimentu, pričo ...

                                               

Véda

Védy sú najstaršie indické literárne pamiatky nábožensko-rituálneho a filozofického charakteru z asi 16.–9. storočia pred Kr. Védy pozostávajú z nasledujúcich textových vrstiev: Sámavéda Rigvéda Jadžurvéda – Biela Šukla Jadžurvéda a Čierna Krišna ...

                                               

Právna veda

Právna veda je vedecké skúmanie práva, a to jednak ako špecifického normatívneho systému, t. j. ako súboru právnych noriem, jednak ako takého, t. j. jeho pôvodu, formy a podstaty. Právo v tomto druhom zmysle potom skúma teória práva. Právna veda ...

                                               

Duchovná veda

Duchovná veda alebo humanitná veda je veda o niektorej skupine produktov duchovných procesov, napr. veda o práve, etika, umenoveda, jazykoveda, religionistika, pedagogika a pod. Pojem "duchovná veda" pochádza z nemčiny a tam zas pôvodne z anglick ...

                                               

Prírodná veda

Prírodné vedy alebo prírodoveda sú vedy, ktoré študujú fyzikálne, nehumánne aspekty Zeme, prírody a vesmíru okolo nás. Prírodné vedy sa vo všeobecnosti snažia vysvetlovať fungovanie sveta viac na základe prírodných zákonov, fyziky a logiky, ako p ...

                                               

Historická veda

Historická veda je spoločenská veda zaoberajúca sa skúmaním, poznávaním, interpretáciou a hodnotením dejín na základe historických prameňov, pričom využíva historické metódy. Vedec zaoberajúci sa históriou sa nazýva historik. Jeho úlohou je pokia ...

                                               

VEDA, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied

VEDA, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied je účelové vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, ktoré "publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied."

                                               

Slovenská veda

Zárodky slovenskej vedy sa utvárali už vo Velkomoravskej ríši. Dokazuje to vyspelá metalurgia železa, kováčstvo, polnohospodárstvo a architektúra Slovanov. Za vlády kniežaťa Rastislava sa z Byzantskej ríše na slovenské územie dostali Cyril a Meto ...

                                               

Veda o počítačoch

Veda o počítačoch alebo počítačová veda je vedná disciplína zaoberajúca sa teóriou, konštrukciou a použitím počítačov. computer science), v poslednej dobe sa uprednostňuje pojem počítačová veda. Na Slovensku sa počítače spravidla študujú v rámci ...

                                               

Pomocná veda historická

Sú všetky vedy či disciplíny, ktoré ako celok alebo ktorých časti pomáhajú historikovi pri historickom bádaní. Patria sem najmä: geografia historická geografia demografia historická demografia kartografia štatistika historická štatistika jazykove ...

                                               

Kognitívna veda

Kognitívna veda sa zaoberá skúmaním ludskej mysle, teda procesov vnímania, myslenia, rozhodovania, učenia, konania, atď., a súvisiacimi otázkami, napríklad tým, ako sú tieto procesy implementované v mozgu. Pre KV je charakteristická interdiscipli ...

                                               

Zoznam miest v Česku

Tento článok obsahuje kompletný zoznam miest v Česku. Zoznam najväčších českých miest podla počtu obyvatelov k 1. januáru 2017 Abecedný zoznam 602 českých miest k 1. 1. 2013

                                               

Zoznam planétok

Tento zoznam obsahuje prehlad všetkých planétok, ktorým stredisko Minor Planet Center z poverenia Medzinárodnej astronomickej únie pridelilo definitívne katalógové číslo. To sa stáva na základe zistenia natolko presných elementov dráhy, že je mož ...

                                               

Zoznam bitiek

História -- Vojenská história -- Zoznam bitiek Tento článok obsahuje zoznam konkrétnych vojenských bitiek. Zoznam bitiek Rímskej ríše Zoznam bitiek pred rokom 601 Zoznam bitiek podla času Zoznam bitiek v rokoch 2001 – súčasnosť Zoznam bitiek v ro ...

                                               

Zoznam kultúrnych pamiatok na Slovensku

Centrálnu evidenciu národných kultúrnych pamiatok na Slovensku zabezpečuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorý plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému a vedie Ústredný zoznam pamiatkového fondu, ktorý sa člení ...

                                               

Zoznam obcí v Česku

Tento článok obsahuje zoznam obcí v Česku podla krajov a okresov. K týmto treba pripočítať mestá Praha a Brno, ktoré tvoria samostatný kraj, resp. okres.

                                               

Zoznam IC objektov

Toto je kompletný zoznam IC objektov. Index Catalogue obsahuje 5386 objektov, preto je zoznam rozdelený na časti, z ktorých každá obsahuje 250 objektov.

                                               

Zoznam NGC objektov

Toto je kompletný zoznam NGC objektov. Nový všeobecný katalóg obsahuje 7840 objektov, preto je zoznam rozdelený na časti, z ktorých každá obsahuje 250 objektov. Obsahuje všetky objekty, vrátane neexistujúcich, ktoré boli do katalógu zapísané prav ...

                                               

Zoznam pilotovaných vesmírnych letov

Pre zoznam pilotovaných vesmírnych letov organizovaný podla vesmírneho programu pozri Zoznam pilotovaných vesmírnych letov podla programu. Tieto chronologické zoznamy zahŕňajú všetky pilotované vesmírne lety, ktoré dosiahli výšku aspoň 100 km, al ...

                                               

Zoznam štítov Vysokých Tatier

Toto je zoznam štítov Vysokých Tatier v abecednom poradí. Názvoslovná komisia TANAPu uverejnila súčasné zemepisné názvoslovie Vysokých Tatier v knižke autora Ivana Bohuša: Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier, ktorú vydali Štátne lesy TANAPu, Tatr ...

                                               

Cibulkove zoznamy

Cibulkove zoznamy sú údajné a neúplné zoznamy tajných spolupracovníkov Štátnej bezpečnosti z radov obyvatelstva. V roku 1992 ich zverejnil český aktivista Petr Cibulka a aj v súčasnosti sú zdrojom záujmu a súdnych sporov. Podla údajov, ktoré zver ...

                                               

Lietadlo

Lietadlo je lietajúce zariadenie, ktoré je schopné pohybu v atmosfére nezávisle od zemského povrchu, prekonávaním tiaže interakciou s atmosférou, ktoré je aspoň čiastočne riaditelné, schopné vzletu zo zemského povrchu v letovej konfigurácii a opa ...

                                               

Existencializmus

Existencializmus alebo filozofia existencie je smer súčasnej filozofie, ktorý nadviazal o. i. na myslenie B. Pascala, S. Kierkegaarda, Unamuna, Dostojevského, Nietzscheho a Husserla. Existencializmus v odmietavej reakcii voči metodologizmu a gnoz ...

                                               

Saamske jazyky

Laponské jazyky patria/-rí medzi uralské jazyky. V staršej literatúre sa tieto jazyky považujú za nárečia jedného jazyka, v novšej za viacero jazykov. Považovať ich za viacero jazykov je správnejšie už preto, že často sú vzájomne absolútne nezroz ...