Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 59
                                               

Faraón

Faraón bol titul používaný pre vládcu Egypta v hebrejskom a neskôr aj v gréckom prostredí. Oficiálny titul znel "král Horného a Dolného Egypta". Slovo pochádza z egyptských slov per-aa staroeg. pr-ˁ3 – "velký dom" alebo "velký príbytok", teda krá ...

                                               

Chádim al-haramajn aš-šarífajn

Chádim al-haramajn aš-šarífajn vznešených svätýň) je islamský panovnícky titul, ktorý používali Ajjúbovci, mamlúcki sultáni v Egypte a osmanskí sultáni. Titul si zvolil v roku 1986 saudskoarabský král Fahd bin Abd al-Azíz. Titul je odvodený od zo ...

                                               

Kagan

Kagan alebo velký chán alebo král králov je panovník štátneho útvaru zvaného kaganát. Titul kagan je ekvivalentom cisára. Manželka kagana sa nazýva katun. Ďalší nižší predstavitelia z aristokracie sú kapkan, tarkan a jugur. Ako kagani sa označova ...

                                               

Kňaz (Slovania)

Kňaz bol slovanský titul, používaný všetkými Slovanmi, ktorý označoval nezávislých vladárov, vládcov priamo podliehajúcich takémuto vladárovi, urodzených velmožov, rôznych teritoriálnych vládcov, vedúcich predstavitelov mesta, pánov družiny a pod ...

                                               

Knieža

Knieža bol náčelník kmeňa, neskôr panovník u Slovanov, napríklad Pribina. V ďalšom období to bol šlachtický titul udelovaný napríklad na území Nemecka a Ruska, ktorý sa v hierarchii umiestňoval pod velkokniežaťom a nad markízom. Panovníci niektor ...

                                               

Král (panovník)

Král je titul panovníka královstva, druhá najvyššia monarchistická hodnosť po cisárovi a pred kniežaťom či vojvodom. Královstvo je hodnosť zastávaná králom alebo štátno-politický celok, ríša, krajina, v ktorej vládne král alebo forma vlády s král ...

                                               

MuLopwe

MuLopwe, niekedy nepresne aj Mulopwe, je titul panovníka používaný na území dnešného Konžskej demokratickej republiky. Do iných jazykov sa tento titul zvyčajne prekladá ako král, resp. cisár, čo však vzhladom na africké špecifiká nevystihuje pods ...

                                               

Sultán

Sultán je panovnícky titul používaný v moslimských krajinách. V arabčine je to abstraktné podstatné meno s významom panovnícka moc. Spočiatku tak boli označovaní viacerí hodnostári vrátane ministrov, neskôr tak označovali nezávislých králov, ktor ...

                                               

Šachinšach

Šachinšach alebo šáhinšáh alebo šáhanšáh bol tradičný titul iránskych vládcov v staroveku s významom král králov. Používali ho ako perzskí Achajmenovci a Sasánovci, tak aj vládcovia partskej dynastie Arsakovcov. Slovo chšájathija, prekladané do s ...

                                               

Širvánšáh

Širvánšáh je titul vládcov východokaukazského regiónu Širván v dnešnom Azerbajdžane od stredného obdobia Abbásovcov po obdobie Safíjovcov, t.j. od 9. do 16. storočia. Pôvodne išlo o arabských vládcov, časom sa však rýchlo poperzštili. Titul je pr ...

                                               

Velkoknieža

Velkoknieža bol šlachtický titul udelovaný na území Európy, ktorý sa v hierarchii umiestňoval nad kniežaťom a pod vojvodom. Panovníci niektorých európskych monarchií mali titul velkokniežaťa. Titul vymrel v roku 1918.

                                               

Velkovezír

Velkovezír, alebo serdar-i Ekrem, arab. صدر اعظم ‎ alebo وزير) je v Osmanskej ríši a ďalších moslimských krajinách označenie vysokého štátneho úradníka, kalifovho zástupcu, odpovedajúceho funkcii premiéra - predsedu vlády. Sultán s absolútnou moc ...

                                               

Velkovojvoda

Velkovojvoda je vysoký šlachtický titul, ktorý sa udeloval na území Európy od 16. storočia. Prvý raz udelil tento titul pápež Pius V. roku 1569 vojvodovi florentskému Cosimovi I. V hierarchii sa umiestňuje nad vojvodom, často označujú samostatnéh ...

                                               

Ali paša z Janiny

Ali paša z Janiny bol albánsky šlachtic, vojenský velitel a dobrodruh, spočiatku polo-autonómny správca, neskôr relatívne samostatný vládca Janinského pašalíku, ktorý odtrhol od Osmanskej ríše. Udržiaval čulé vzťahy s európskymi krajinami, najmä ...

                                               

Damad Ali

Damad Ali, celým menom Silahdar Damat Ali Paša, bol turecký velkovezír, generál a vojvodca. Narodil sa v meste Nikaia dnes Iznik, Turecko, neďaleko Bursi. Jeho otec sa volal Hacı Hüseyin. Mladý Damad Ali vyštudoval internátnu prestížnu vojenskú š ...

                                               

Köprülüzade Fazıl Ahmed Paša

Köprülüzade Fazıl Ahmed Paša, niekedy známy len ako Ahmed Köprülü, bol osmanský šlachtic, štátnik a generál, člen rodu Köprülüovcov albánskeho pôvodu, z ktorej pochádzalo šesť velkovezírov. V rokoch 1661 – zastával úrad velkovezíra Osmanskej ríše.

                                               

Lütfi Paša

Lütfi Paša bol osmanský štátnik, generál, a velkovezír Osmanskej ríše pod vládou Süleymana I. v rokoch 1539 až 1541.

                                               

Kara Mustafa Paša (guvernér Egypta)

Kara Mustafa Paša bol osmanský štátnik, ktorý slúžil dvakrát ako osmanský guvernér Egypta, najprv od 20. júla do 9. októbra 1623, a potom od 12. februára 1624 do 16. mája 1626. V roku 1623 slúžil ako aga janičiarského zboru. Mustafa Paša bol vzde ...

                                               

Kara Mustafa

Merzifonlu Kara Mustafa Pasha bol osmanský generál a velkovezír, ktorý bol ústrednou postavou záverečnej fázy osmanského vojenského snaženia v strednej Európe. Ako mladík bol adoptovaný mocnou rodinou dedičných velkovezírov Köprülüovcov. Svojou s ...

                                               

Pargalı Ibrahim Paša

Pargalı Ibrahim Paša, taktiež známy ako Frenk Ibrahim Paša, Makbul Ibrahim Paša, čo sa neskôr zmenilo na Maktul Ibrahim Paša po jeho poprave v paláci Topkapı, bol prvým velkovezírom Osmanskej ríše zvolený sultánom Süleymanom I. Ibrahim, narodený ...

                                               

Rüstem Paša

Rüstem Paša Hirvati bol osmanský štátnik, pôvodom Chorvát. Slúžil ako velkovezír sultánovi Süleymanovi I. Je známy aj ako Damat Rüstem Paša, kvôli manželstvu so sultánovou dcérou, Mihrimáh Sultán. Je známy ako jeden z najvplyvnejších a najúspešne ...

                                               

Hadım Süleyman Paša

Hadım Süleyman Paša bol osmanský štátnik a vojenský velitel. V rokoch 1525 - 1535 a 1537 - 1538 pôsobil ako miestokrál Osmanského Egypta a v rokoch 1541 až 1544 bol velkovezírom Osmanskej ríše. Bol maďarským eunuchom, jeho epiteton hadım mal v tu ...

                                               

Arcivojvoda

Arcivojvoda je vysoký šlachtický titul, ktorý sa udeloval výhradne v rámci rakúskeho arcidomu. V hierarchii sa umiestňuje nad vojvodom. Titul rakúsky arcivojvoda: prvýkrát použil Ernst Železný zomrel 1424 na úrovni rímskonemeckej ríše prvý raz uz ...

                                               

Baronet

Baronet je šlachtický titul, ktorý udeluje výlučne britský panovník. Udeluje sa dedične, vždy pre hlavu rodu, pričom titul zásadne dedí najstarší syn. Baronet nie je a nebol členom Snemovne lordov. Titul zriadil Jakub I. v roku 1611, s cielom zvý ...

                                               

Gróf

Gróf je pôvodne titul vysokého královského úradníka vo Franskej ríši, postupne stavovské označenie, dedičný titul šlachtického rodu. V hierarchii sa umiestňuje nad vikomtom a pod markízom. Gróf patril k vysokej šlachte. V Británii sa grófi stali ...

                                               

Infant

Infant alebo infantka je titul detí vládnucich králov v Španielsku a Portugalsku okrem korunných princov a korunných princezien, ako aj titul detí týchto detí. Král smel titul udeliť aj iným členom královskej rodiny.

                                               

Královský jobagión

Královskí jobagióni boli v 12. a začiatkom 13. storočia najvyššia šlachtická vrstva v Uhorsku, teda uhorskí velmoži.

                                               

Kurfirst

Kurfirst alebo zriedkavo knieža volitel či knieža volič bolo ríšske knieža s právom voliť krála rímskonemeckej ríše. Pôvod tejto funkcie nie je úplne jasný. Prvýkrát sa kurfirsti spomínajú pri volbe Alfonza X. Múdreho a Richarda Cornwallského v 1 ...

                                               

Markgróf

Markgróf bol titul vládcu marky. Marka označovala okrsok krajiny, najčastejšie pohraničný. Cisár Franskej ríše Karol Velký vymenoval niekolko grófov za markgrófov, aby kontrolovali rozsiahle územia pri hraniciach ríše. V Británii, Francúzsku, Itá ...

                                               

Pair (Francúzsko)

Pair, spoločník rovného, súdruh) bola vyššia šlachtická hodnosť vo francúzskych monarchiách. Pairom sa stávala osobnosť z prostredia šlachty, ktorá sa stala členom královskej rady. Královská rada bola poradným orgánom krála, tiež volila krála, ak ...

                                               

Predialista

Predialista bol príslušník špecifickej privilegovanej skupiny uhorskej šlachty v období stredoveku a raného novoveku. Z právneho hladiska patrili k nižšej uhorskej šlachte. Vznikli v 13. storočí v súvislosti s povinnosťou magnátov a prelátov vydr ...

                                               

Princeps

Princeps je historické označenie popredného muža v štáte. V starovekom Ríme bol týmto titulom označovaný aj Rímsky cisár. Slovo "Princeps" bolo odvodené od Princeps senatus, čo bol titul pre senátora s významným a prestížnym postavením, tzv. "prv ...

                                               

Velmož

Magnát prenesene znamená vplyvný človek, boháč. Velmož alebo magnát je vo všeobecnosti príslušník vysokej šlachty. Výraz sa ale používa najmä v kontexte dejín Uhorska a Polska. V Polsku sa ako magnáti označovali duchovní a svetskí senátori a vyso ...

                                               

Vikomt

Vikomt je stredný šlachtický titul, ktorý sa udeloval na území Európy. V hierarchii sa umiestňuje pod grófom a nad barónom. Manželka vikomta sa volala komtesa.

                                               

Vojvoda

Vojvoda je vysoký šlachtický titul, ktorý sa udeloval na území Európy. Má v rôznych krajinách rôzny význam, umiestňuje sa nad velkokniežaťom a pod velkovojvodom. Titul v iných jazykoch: po latinsky: dux po nemecky: Herzog po francúzsky: duc po an ...

                                               

Zeman

Zeman je označenie pre príslušníka nižšej šlachty v Uhorsku, Čechách a Polsku. V širšom zmysle sa výraz vzťahuje na celú nižšiu šlachtu, v užšom zmysle len na jej významnú skupinu v tom-ktorom štáte, napr. v Česku na nižších šlachticov iných než ...

                                               

Cenzor (staroveký Rím)

Cenzor bol úradník v období republikánskeho Ríma poverený vykonávaním majetkového cenzu, kontrolovaním morálky občanov a zostavovaním senátu.

                                               

Grammatikos

Grammatikos bol titul využívaný v Byzantskej ríši. Pôvodne šlo o označenie učenca, či učitela na druhom vyučovacom stupni, neskôr výraz získal podobný význam ako pisár, notár alebo sekretár. Podla niektorých názorov pojem počas vlády Komnénovcov ...

                                               

Konzul (staroveký Rím)

Konzul bol v čase rímskej republiky najvyšší občiansky a vojenský úradník. Boli volení na jeden rok a v úrade boli stále dvaja. Pôvodne boli volení len z radov patricijov, neskôr i z radov plebejcov. V období Rímskej republiky musel konzul dovŕši ...

                                               

Legát (staroveký Rím)

Legát bola v starovekom Ríme osoba poverená osobitnými úlohami vyššou autoritou, zväčša senátom alebo cisárom. V období republiky vznikla funkcia legáta v rámci provinčných správ. Slúžili guvernérovi provincie ako poslovia a vyslanci k miestnemu ...

                                               

Princeps senatus

Princeps senatus je označenie pre prvú osobu v rímskom senáte. Rímski cenzori pri zostavovaní senátu uvádzali na prvom mieste najstaršieho alebo najvýznamnejšieho senátora. Princeps senátu riadil rokovania senátu, ako prvý vyjadroval svoj názor n ...

                                               

Akademický maliar

Akademický maliar je akademický titul, ktorý bol v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry Československej socialistickej republiky č. 27/1966 Zb. udelovaný absolventom štúdia maliarstva. Bol zavedený roku 1966 a priznával sa až do roku 1990.

                                               

Bachelor of Arts

Bachelor of Arts je titul bakalárskeho stupňa typický pre anglosaský svet. Vo svete je udelovaný na mnohých univerzitách či vysokých školách. Bachelor of Arts zvyčajne stojí v určitom kontraste s titulom Bachelor of Science. Titul Bachelor of Art ...

                                               

Bachelor of Music

Bachelor of Music je akademický titul, ktorý vydáva vysoká škola, univerzita alebo konzervatórium po ukončení hudobného študijného programu. V Spojených štátoch je to odborný titul a väčšina práce pozostáva z predpísaných hudobných stupňov a štúd ...

                                               

Bachelor of Science

Bachelor of Science, skratka BSc, Bc., BS, B.Sc, SB, SB, Sc.B) je anglosaský akademický titul. Jeho slovenským ekvivalentom je titul bakalár. Udeluje sa väčšinou po absolvovaní trojročného, alebo štvorročného študijného odboru, v menšej miere po ...

                                               

Bakalár

Bakalár je v súčasnosti akademický titul, ktorý sa udeluje absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Akademický titul sa píše pred menom. Bakalársky titul získava absolvent trojročného, prípadne štvorročného štúdia na univerzite alebo vys ...

                                               

Bakalár umenia

Bakalár umenia je akademický titul, ktorý sa udeluje v Česku absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia v umeleckých študijných programoch. Na Slovensku sa tento titul neudeluje a absolventom umeleckých odborov sa udeluje titul Bc. BcA. je ...

                                               

Bolonský proces

Bolonský proces je iniciatíva signatárskych európskych štátov, ktorej cielom je vybudovanie Európskeho vysokoškolského priestoru. Tento ciel sa má dosiahnuť pomocou harmonizácie akademických titulov a charakteru štúdia pre jednotlivé odbory. Súča ...

                                               

Docent

Docent je vedecko-pedagogická alebo umelecko-pedagogická hodnosť vysokoškolského pedagóga a zároveň označenie nositela takejto hodnosti. Hodnosť docenta sa označuje tiež ako docentúra. Na Slovensku je podmienkou jej získania úspešné absolvovanie ...

                                               

Doktor farmácie

Doktor farmácie skrátene PharmDr. získavajú absolventi magisterského štúdia farmácie po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky. Uvádza sa pred menom nositela. Na Slovensku takéto štúdium umožňuje Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Brat ...