Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 54
                                               

Litovci

Litovci patria k baltským národom, ktoré obývajú východné pobrežie Baltského mora. Hovoria litovským jazykom, ktorý patrí do východobaltskej vetvy baltských jazykov. Tie patria k indoeurópskym jazykom. Vyznávajú rímskokatolícke náboženstvo, ktorý ...

                                               

Livónci

Livónci alebo Livovia bol ugrofínsky kmeň, ktorý žil v 9. - 13. storočí pri pobreží Rižského zálivu. Následne boli germanizovaní a asimilovaní Lotyšmi a Estóncami. Koncom 19. storočia ich ešte žilo vyše 3 000 v západnom Kurónsku. Podla Livóncov j ...

                                               

Ma’anyan (etnikum)

Ma’anyan alebo Dayak Maanyan alebo Maanyak sú jeden z pôvodných národov južného Kalimantanu, Indonézii, kde žijú v zmiešaných komunitách spolu s Dajakmi, Malajcami a Jávčanmi. Hovoria ma’anyančinou.

                                               

Maoriovia

Maoriovia je pôvodne polynézske obyvatelstvo Nového Zélandu. Maoriovia žijú najmä na severnom ostrove. Asi polovica hovorí po maorijsky, ostatní po anglicky.

                                               

Mauri

Mauri alebo Maurovia je označenie moslimov, pôvodom zo severnej Afriky, ktorí okrem iného od 8. do 15. storočia ovládali južné Španielsko a Portugalsko, územie Sahary - Mauritániu, Mali, Maroko, Alžírsko, časť Nigeru, Čadu, Líbye, ale aj Gibraltá ...

                                               

Médi

Médi alebo Médovia boli staroveký národ iránskeho pôvodu, ku ktorému patrili pôvodne obyvatelia strednej časti dnešného Iránu, ktorí sa začiatkom 1. tis. pred Kr. presunuli do oblasti juhozápadného dnešného Iránu. Médov prvýkrát spomínajú pramene ...

                                               

Mestic

Mestic je miešanec splodený indiánskym a belošským rodičom alebo človek so zmiešaným indiánsko-európskym pôvodom. Najväčšia skupina obyvatelstva, ktorá je označovaná ako mestici, sa nachádza v Latinskej Amerike.

                                               

Mikronárod

Mikronárod je spoločenstvo ludí, ktoré sa od bežného národa líši tým, že nie je uznávané medzinárodným spoločenstvom. Mikronárody vznikajú ako iniciatívy skupín ludí motivovaných širokou škálou dôvodov a záujmov. Príkladmi mikronárodov sú napr. R ...

                                               

Moldavčania

Moldavčania alebo Moldavci môžu byť: historicky: obyvatelia územia historického Moldavska Moldavského kniežatstva rumunskí obyvatelia časti historického Moldavska, ktorá dnes leží v Rumunsku títo majú iba regionálnu identitu, alebo východorománsk ...

                                               

Mongoli (mongolské jazyky)

Mongoli sú národy a národnosti, ktoré hovoria jazykmi mongolskej vetvy altajskej jazykovej rodiny. Patria sem: Mogoli =Mogholi Afganistan Tungsiangovia Čína Paoanovia Čína Dahuri =Daguri Čína Monguori =Tchuovia Čína Barguti Čína Ojrati =západní M ...

                                               

Mongoli (národ v dnešnom Mongolsku)

Mongoli alebo vlastní Mongoli sú hlavné etnikum v dnešnom Mongolsku. Tvoria ho najmä Chalchovia a okrem nich aj etniká, ktoré s Chalchami dnes už prakticky splynuli, a to Darigangovia, Chotogojtovia, Sartúlovia, Üdzemčinovia, Čachari, Chorčinovia ...

                                               

Mordvania

Mordvania sú ugrofínske etnikum žijúce prevažne v ruskej republike Mordviansko. Menšiny ďalej žijú v Tatársku, Baškirsku, Čuvašsku, povolžských a sibírskych oblastiach. Presný počet Mordvanov je z viacerých príčin ťažké určiť, pričom počet má dlh ...

                                               

Morské národy

Termínom Morské národy je označovaný volný zväz morských nájazdníkov, ktorí sa objavili vo východnom Stredomorí okolo roku 1200 pred Kr., spôsobili tu nepokoje a rozvrátili niektoré národy. Obzvlášť významný je ich pokus usadiť sa v Egypte na kon ...

                                               

Mulat

Mulat je miešanec belošských a černošských rodičov. Sfarbenie pokožky mulata je velmi variabilné v závislosti od intenzity vplyvu génov daného rodiča. Priemerne je však farba pokožky mulata svetlejšia ako černošského rodiča. Najväčší výskyt mulat ...

                                               

Nemci

Nemci sú národ žijúci primárne v Nemecku. Ako etnickí Nemci sami seba označujú aj nemecky hovoriaci Švajčiari a do roku 1945 sa ako Nemci označovali aj nemecky hovoriaci Rakúšania. Slovo Nemci môže označovať každého, kto má nemecké občianstvo. Ic ...

                                               

Nóri

Nóri sú germánsky národ, ktorý tvorí väčšinu obyvatelstva Nórska, ďalej žijú v USA, Kanade, malá skupina vo Švédsku. Spolu asi 4.8 mil. Nóri sú jedným z najstarších severských národov v Európe, jeho etnogenéza začala už pred začiatkom nášho letop ...

                                               

Oseti

Oseti sú etnikum žijúce v Severnom Osetsku a v Južnom Osetsku, ktoré je de facto samostatný štát s minimálnym medzinárodným uznaním. Oseti sú jeden z kaukazských národov. Väčšina Osetov sú kresťania, menšia časť moslimovia. Ako svoje písmo použív ...

                                               

Parti

Parti je: a) názov etnika, obývajúceho v staroveku oblasť juhovýchodne od Kaspického mora dnes západná časť iránskeho Chorásánu b) pomenovanie vládnucej vrstvy partskej ríše cca 245 pred Kr. – 224 po Kr., jedného z najvýznamnejších štátnych útvar ...

                                               

Paštuni

Paštuni: paštún/pachtún/páštún/páchtún/puchtún ; po hindsky pathán ; po perzsky afghán) je národ v Afganistane a Pakistane. Ich jazykom je paštčina, ktorá patrí do iránskej vetvy indoeurópskych jazykov. Nábožensky sú to moslimovia-sunniti. V Paki ...

                                               

Pečenehovia

Pečenehovia alebo Pečenegovia bol kmeňový zväz turkických, sarmatských a ugrofínskych kočovníkov. Ich jazyk sa klasifikuje ako turkický jazyk. V 8. – 9. storočí boli v zavolžských stepiach a v 9. stor. v juhoruských stepiach. Pečenehovia útočili ...

                                               

Pelasgovia

Pelasgovia boli obyvatelia Grécka pred príchodom Grékov. Ich jazyk dnes označujeme ako pelasgičtina. Možno šlo o prvých indoeurópskych prisťahovalcov.

                                               

Peržania

Peržania alebo Iránci boli jeden z najvýznamnejších starovekých národov, ktorí ako polnohospodárske etnikum patril k pôvodným obyvatelom Iránu, najmä jeho juhozápadnej časti zvanej Perzia. Dnes tvoria Peržania základ obyvatelstva Iránu.

                                               

Portugalčania

Portugalčania alebo Portugalci sú románsky národ v Portugalsku, Brazílii, Francúzsku, v USA, Kanade a Nemecku. Portugalčania hovoria portugalským jazykom a väčšina verí v rímskokatolícku cirkev.

                                               

Prusi (baltský národ)

Prusi sú niekdajšie etnikum baltského pôvodu, sídliace od začiatku nášho letopočtu v juhovýchodnom Pobaltí medzi ústiami Visly a Nemen, na území, ktoré sa v stredoveku nazývalo Prusko. Baltskí Prusi spolu s Jotvingami, sídliacimi ďalej vo vnútroz ...

                                               

Rakúšania

Rakúšania je stredoeurópsky národ germánskeho pôvodu žijúci v Rakúsku. Jazykom Rakúšanov je nemčina. Do konca druhej svetovej vojny sa sami označovali ako Nemci alebo nemeckí Rakúšania; Rakúšania bolo predovšetkým označenie štátnych príslušníkov ...

                                               

Rimania (staroveký národ)

Rimania, latinsky Romani, grécky Ρωμαίοι, je označenie pre staroveké etnické obyvatelstvo žijúce v rôznych častiach Rímskej ríše. Označenie Riman sa môže používať od 8. storočia pred Kr. približne do 8. storočia na západe, na gréckom východe toto ...

                                               

Rómovia

Rómovia alebo Cigáni môžu byť: c) zriedkavejšie: ako bod a či b plus európski kočovníci Jenišovia, Travellers atď. – porov. článok Cigán, hoci to často nie sú etnickí Rómovia; v tomto prípade sa však častejšie používa výraz cigán než Róm. b) ako ...

                                               

Ružový ostrov

Ružový ostrov alebo Insulo de la Rozoj bol krátko existujúci mikronárod, ktorý vznikol na konci 60. rokov 20. storočia na námornej plošine, podobne ako iný známy mikronárod Sealand. Ružový ostrov leží v Jadranskom mori, je vzdialený 11 km od tali ...

                                               

Sakovia

Sakovia alebo Šakovia boli iránske, prevažne kočovné, kmene doložené najmä zhruba od 6. storočia pred Kr. do 3. storočia po Kr. na území od Čierneho mora po severozápadnú Indiu. Boli identickí so Skýtmi v širšom zmysle, boli to teda ázijské kmene ...

                                               

Sarmati

Sarmati boli početný staroveký kmeňový zväz z iránskej jazykovej skupiny. Ich pôvodné sídla boli na území medzi Donom a Aralským jazerom. Ich predkami boli tzv. Sauromati, sami boli príbuzní so Skýtmi a mali s nimi rad spoločných znakov a prejavo ...

                                               

Selovia

Selovia žili na území východne od Zemgalov na lavom brehu rieky Daugava. Prvýkrát ich spomenul historik v kronike Henricha Latyša v 13. storočí. Na území Selov sa nachádzalo vyše päť hradov, z ktorých hlavným hradom bol Selpils. V 13. storočí sa ...

                                               

Semiti

Výraz Semiti bol zavedený do vedeckej literatúry na konci 18. stor. a bol odvodený od vlastného mena Sem, jedného z troch synov Noema, ktorý bol podla biblickej genealógie otcom väčšiny týchto národov. Ide teda o účelovo vytvorený výraz, ktorý ib ...

                                               

Skýti

Skýti boli príslušníci rôznych iránskych kmeňov, ktoré v 8. – 4. storočí pred Kr. kočovali od severného Čiernomoria na dolný Dunaj, ktorých neskôr vytlačili Sarmati. V časoch Rímskeho cisárstva mal pojem Skýti širší význam – označovali sa tak vše ...

                                               

Slováci

Slováci sú slovanský národ, ktorý tvorí väčšinu na Slovensku a menšinu v USA, Česku, Srbsku, Maďarsku a v niektorých ďalších krajinách. Medzi významnejšie útvary, ktorých Slováci boli súčasťou patria Samova ríša, Nitrianske kniežatstvo, Velkomora ...

                                               

Slovania

Od 16. do 19. storočia je v slovenčine doložené používanie výrazu Slovania aj na označenie toho, čo dnes označujeme ako Slováci. Slovania sú najpočetnejšia etnická a jazyková skupina v Európe. Obývajú najmä východnú, južnú a strednú Európu. Patri ...

                                               

Šerpovia (etnikum)

Šerpovia sú etnikum obývajúce pohorie Himaláje v Nepále, konkrétne jeho najvyššiu časť pri hraniciach s Tibetom. Ich meno v tibetčine znie Šer-pa a znamená "človek z východu", pretože tento pôvodne tibetský kmeň pochádza z východného Tibetu. Hovo ...

                                               

Taliani

Taliani) sú národ, žijúci najmä v Taliansku. Ich jazyk je taliančina, románsky jazyk. Ich náboženstvo je prevažne rímskokatolícke. Autochtónni Taliani žijú v Taliansku 56 miliónov, Švajčiarsku 750 000, San Maríne 28 000, Vatikáne, Slovinsku 3000 ...

                                               

Tatári (etnikum)

Tatári sú: dnes etnikum potomkovia historických Tatárov žijúci v Tatársku v Rusku a v rade krajín v Ázii a východnej Európe v 13. stor. - 14. stor. označenie rôznych národností spojených v Zlatej horde pôvodne staroveký kmeňový zväz mongolského p ...

                                               

Teutóni (kmeň)

Slovo Teutóni pochádza z latinského Teutoni, ktoré zas pochádza z keltského jazyka, kam sa dostalo z protogermánskeho slova Þeudanōz "tí z kmeňa". Rovnaký pôvod - * þeudō "kmeň" - má náhodou aj napríklad dnešné nemecké slovo deutsch "nemecký" či ...

                                               

Tibeťania

Tibeťania sú národnosti a kmene žijúce na území Tibetu a západnej Číny, ale aj na území Kašmíru, Nepálu, Sikkimu a Bhutánu. Tibeťania tvoria zvláštnu etnickú skupinu mongoloidov, ktorých pôvod je prinajmenšom taký starý ako pôvod Číňanov, pretože ...

                                               

Tráci

Tráci alebo staršie Trákovia boli indoeurópske kmene v Trácii; obývali dnešné Rumunsko a Bulharsko, východné Srbsko, grécku a tureckú Tráciu a severozápadnú Malú Áziu. Jeden z najpočetnejších národov staroveku. V 6. storočí - 7. storočí postupne ...

                                               

Turci (Anatólia)

Turci sú najväčší z turkických národov, ktorého vlastný vývoj začal v 11. storočí na území Malej Ázie a pokračoval v 14. až 16. storočí vytvorením tureckej národnosti v rámci Osmanskej ríše, ktorá zaberala takmer celý Arabský polostrov, väčšiu ča ...

                                               

Turkické národy

Turkické národy je jedna z najväčších ázijských jazykových a etnických skupín, rozšírená od juhovýchodnej Európy až po severovýchodné oblasti Sibíri. Jazykovo patria do rodiny altajských jazykov a fyzicky predstavujú väčšinou zmiešané typy europo ...

                                               

Turkméni

Turkméni sú turkický národ žijúci primárne v Turkménsku, Afganistane a v severovýchodnom Iráne. Hovoria v zásade po turkménsky, ale irackí Turkméni v Iraku a jörückí Turkméni v Turecku na Balkáne hovoria po turecky. Na celom svete ich žije odhado ...

                                               

Ugrofíni

Ugrofíni sú národy a národnosti, ktorých jazyky patria do ugrofínskej vetvy uralskej jazykovej rodiny: Maďari, Fíni, Kareli, Estónci, Laponci, Mordvania, Marijčania, Udmurti, Komijčania, Chantovia, Vepsovia, Mansovia a Ižorči. Ugrofíni prenikali ...

                                               

Ujguri

Ujguri alebo zriedkavo Ujgurovia sú turkický národ tvoriaci väčšinu obyvatelov vo Východnom Turkestane - Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang v Číne, žijú aj v Kazachstane, Kirgizsku a Uzbekistane, spolu v SNŠ 210 000. V pol. 8. stor. založili ...

                                               

Ukrajinci

Ukrajinci, sú východoslovanský národ, žijúci najmä na Ukrajine. Žijú aj na Slovensku. Na Ukrajine, a v minulosti aj na Slovensku, sa za Ukrajincov považovali aj Rusíni. Ich odhadovaný počet na svete je 54 miliónov. Používanými jazykmi sú ukrajinč ...

                                               

Valasi (severné Karpaty)

Valasi bol lud pochádzajúci z Valašska, ktorý v 14. – 17. storočí osídloval horské časti Slovenska a aj iných krajín. Usídlovanie valachov na Slovensku začali v prvej polovici 14. storočia, najprv Užská stolica najstarší potvrdený výskyt na území ...

                                               

Varjagovia

Varjagovia alebo Variagovia boli švédski Vikingovia, ktorí podnikali obchodno-koristnícke výpravy do východnej Európy. Ich tunajšie slovanské označenie Varjagovia malo pôvod vo vlastnom škandinávskom pomenovaní Vaeringar alebo Vaeringjar, ktoré o ...

                                               

Veneti (Itália)

Veneti boli staroveké etnikum na severozápadnom pobreží Jadranského mora indoeurópskeho pôvodu, ktoré hovorilo venetčinou. Kedysi sa predpokladalo, že tvorili samostatnú ilýrsku vetvu alebo boli s Ilýrmi ináč príbuzní. Podla najnovších výskumov i ...