Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 53
                                               

Zaibacu

Zaibacu začali vznikať počas obdobia Meidži, teda od 80. rokov 19. storočia a mali úplne dominantný vplyv na vývoj japonskej ekonomiky. Ich riadenie a kontrolu väčšinou spravovala jediná rodina. Tieto koncerny mali pozitívny vplyv na urýchlenie i ...

                                               

Abasgovia

Abasgovia sú staroveký, v súčasnosti už neexistujúci národ žijúci v oblasti súčasného Abcházska. Abasgovia podliehali viacerým kultúrnym vplyvom: na prelome letopočtu patrili pod Rímsku, neskôr pod Byzantskú ríšu. V 6. storočí po nástupe kresťans ...

                                               

Abcházi

Abcházi alebo Abcházci sú národ žijúci v Abcházsku, Gruzínsku a Turecku. Ich jazyk je abcházština patriaca do kaukazských jazykov. Počet Abcházcov sa v roku 1995 odhadoval na 90 000, v súčasnosti sú prevažne moslimovia. K tradičným spôsobom obživ ...

                                               

Acehovia

Acehovia sú národnosť na ostrove Sumatra, kde obývajú prevažne jeho severnú časť – indonézsku provinciu Aceh. Počet Acehov sa odhaduje na viac ako 2.5 milióna, pričom sú to prevažne rolníci, rybári a remeselníci. Ich náboženstvom je od 13. storoč ...

                                               

Achájci

Achájci alebo zastarano aj Achájovia bol jeden z hlavných starogréckych kmeňov. Prvý raz ich zrejme identita je sporná spomínajú chetitské pramene v 14. až 13. stor. pred Kr. pod názvom královstvo Achchijava, čo bola námorná velmoc v tesnom sused ...

                                               

Alani

Alani alebo Aláni boli kmeňový zväz iránskeho pôvodu, ktorý významne zasiahol do európskych pomerov v dobe sťahovania národov. Prvý raz sú zmieňovaní severne od Kaspického mora ako kočovníci medzi Volgou a Aralským jazerom. Číňanom bola ich zem z ...

                                               

Amharci

Amharci alebo Amhari sú najpočetnejší národ v Etiópii, kde tvoria jednu štvrtinu obyvatelov, teda približne 19.8 milióna ludí. Obývajú hlavne oblasti vysočiny v strede krajiny. Ďalších asi 400 000 žije vo svete, hlavne v USA, Sudáne a Somálsku. I ...

                                               

Amiši

Amiši alebo staršie Amišovia sú nábožensko-etnická skupina žijúca zväčša v USA a v Kanade. Nábožensky ide o kresťanov anabaptistického smerovania. Život Amišov je založený na odmietaní mnohých výdobytkov moderného životného štýlu a snahe pridŕžať ...

                                               

Amoriti

Amoriti alebo Amorejci, v egyptských textoch Amar, Amor, po sumersky Martu) boli západosemitské kmene, ktoré sa v textoch vyskytujú v troch kontextoch, ktorých súvis či nesúvis nie je dodnes objasnený: V egyptských nápisoch obyvatelia pôvodného A ...

                                               

Angličania

Angličania alebo Briti sú základnou etnickou zložkou národa Spojeného královstva. Formovali sa po stáročia z radu kmeňov a národností na území Anglicka, Škótska a Walesu. Sú potomkami najstaršieho obyvatelstva Britských ostrovov a početných prisť ...

                                               

Anglovia

Anglovia boli staroveký západogermánsky kmeň, ktorý mal svoje pôvodné sídla v 1. storočí na území dnešného Šlezvicka-Holštajnska v Nemecku a juhovýchodnej časti Dánska. Časť Anglov zostala v pôvodných sidlach, časť prispela k vytvoreniu kmeňového ...

                                               

Anti

Anti alebo Antovia boli lud neznámeho pôvodu vo východnej Európe. Anti sídlili v 2 3. storočí po Kr. severne od Azovského mora. V 4 6. storočí sídlili už na strednom a dolnom Podneprí až k Dnestru, Prutu a dolnému Dunaju. Spomína ich Jordanes poz ...

                                               

Arabi

Arabi alebo arabské národy môže byť: pôvodné obyvatelstvo Arabského polostrova. spoločenstvo národov a etník, ktoré majú ako materský jazyk arabčinu a ako spoločné kultúrne a náboženské vyznanie väčšinou islam; príslušníci jednotlivych arabských ...

                                               

Aramejci

Aramejci boli semitské kmene, ktoré od 2. tisícročia pred Kr. sídlili medzi Palestínou a Eufratom. Ich jazykom bola aramejčina. V 15. stor pred Kr. vytvorili štátne celky v Sýrii, v 12. stor. pred Kr. prenikli do Babylonie, ktorú arameizovali. V ...

                                               

Árijci

Árijci alebo Árjovia môžu byť: národy, ktoré si na konci 2. tisícročia pred Kr. podmanili pôvodné obyvatelstvo Indie Drávidov len tvar árijci: príslušníci nordickej rasy a/alebo človek nežidovského pôvodu, pozri árijská rasa prislušníci indoiráns ...

                                               

Arméni

Arméni alebo staršie Arménci sú národ žijúci najmä v Arménsku, na ktorého území žijú nepretržite už 3500 rokov, Gruzínsku a Azerbajdžane. Až do prvej svetovej vojny obývali takmer celú východnú časť dnešného Turecka a tzv. Malé Arménsko. Patrili ...

                                               

Asýrčania (starovek)

Asýrčania alebo Asýri alebo Asýrovia boli staroveký semitský národ, ktorý vytvoril koncom 3. tisícročia pred Kr. jeden z prvých civilizovaných vyspelých štátov - Asýriu, a to v severozápadnej časti Mezopotámie, zvanej Subartu.

                                               

Asýrčania (súčasnosť)

Asýrčania alebo Asýri alebo Asýrovia sú etnická skupina žijúca najmä v Iráne, Iraku a Sýrii, menej v Turecku, Jordánsku, Libanone a v ďalších štátoch. Spolu ich je vyše 1 milióna osôb. Ich náboženstvom je kresťanstvo, najmä nestoriánstvo. Niektor ...

                                               

Austrálski domorodci

Slovenské synonymá sú: domorodí Austrálčania, praobyvatelia Austrálie, pôvodní obyvatelia Austrálie, aborigéni Austrálie, aboriginci Austrálie, Aborigináli, aborigines, zriedkavo: Aborigini / Aboriginovia, Protoaustrálčania / Praaustrálčania, nep ...

                                               

Avari (Stredná Ázia)

Avari boli nomádske etnikum ázijského pôvodu, ktoré tvorili kmene War a Chun usadené v 5. storočí v západnej Sibíri. Časť Avarov si podrobili východní Turci, časť pred nimi utiekla a v roku 558 sa dostala do čiernomorských stepí. Ich ríša na územ ...

                                               

Bajuvariovia

Bajuvariovia alebo Bajuvarovia alebo Bajuvarii boli pôvodní obyvatelia Bavorska, ktorí približne od 6.stor. tvorili súčasť kmeňového zväzu Bavorov vedeného Agilofingami a prevzali aj meno Bavorov. Ich územie spojil Karol Velký s Franskou ríšou Hl ...

                                               

Banjarci

Banjarci alebo Bandžarci alebo Bandžárci sú jeden z pôvodných národov južného Kalimantanu, Indonézii, kde žijú v zmiešaných komunitách spolu s Dajakmi, Malajcami a Jávčanmi. Hovoria banjarsky, indonézsky a malajsky.

                                               

Baskovia

Baskovia sú obyvatelia severovýchodného Španielska a juhozápadného cípu Francúzska pri Biskajskom zálive. Strediskom francúzskych Baskov je mesto Biarritz. Väčšina z nich je sústredená v autonómnom spoločenstve Baskicko, kde ich žije okolo 2 mili ...

                                               

Bretónci

Bretónci sú keltský národ žijúci v regióne Bretónsko vo Francúzsku. V Bretónsku sa hovorí bretónčinou, ktorá je príbuzná s kornčinou a waleštinou. Bretónci sú jedným zo šiestich keltských národov na svete.

                                               

Buduchovia

Buduchovia je národ žijúci vo východnej časti Kaukazskej oblasti. Buduchov je v súčasnosti okolo 1 000 – v okolí mesta Kuba, malá skupina žije v Dagestane v obci Karakiure. Majoritným náboženstvom je sunnitský islam. Obec Buduch sa prvýkrát pod t ...

                                               

Bulhari

Bulhari je aj nepresné označenie Protobulharov, pozri Protobulhari. Bulhari sú južnoslovanský národ, ktorý žije na území Bulharskej republiky, ale aj v Severnom Macedónsku, Moldavsku na Ukrajine, menej v Rumunsku, Grécku, Srbsku, Albánsku, Maďars ...

                                               

Cakóni

Cakóni) je etnická skupina Grékov žijúcich na Peloponéze. Cakóni sú pravdepodobne potomkovia starovekých Sparťanov. Žijú v kraji Tsakonia, v peloponézskej časti východnej Arkadie, najväčšie mesto je tu Leonidio.

                                               

Čángóovia

Čángóovia je skupina v historickom Moldavsku, ktorá v minulosti možno hovorila najmä po maďarsky, ale dnes už sama seba prevažne považuje za Rumunov a aj prevažne hovorí po rumunsky. Rumuni ich pokladajú za Rumunov, Maďari za Maďarov. Odlišujú sa ...

                                               

Dákovia

Dákovia alebo Dáci boli vetva indoeurópskych Trákov obývajúca zhruba územie dnešného Rumunska pravdepodobne od bronzovej doby. V roku 106 podlahli rímskemu cisárovi Trajánovi po dáckych vojnách. Z romanizovaných Dákov a ďalšich etnických zložiek ...

                                               

Drávidi

Drávidi sú pôvodné etnické skupiny a národy v južnej Indii, na Srí Lanke a v niektorých oblastiach Pakistanu, Nepálu a Bangladéšu; ich predkovia patrili k pôvodnému a najstaršiemu obyvatelstvu Indického polostrova. Patria k nim najmä Tamili, Mala ...

                                               

Etruskovia

Etruskovia bol staroveký národ, ktorý žil na Apeninskom polostrove, na území historicky známom ako Etrúria, rozprestierajúcom sa najmä na území dnešného Toskánska. Ich moc dosiahla vrchol od konca 7. storočia pred Kr. do polovice 6. storočia pred ...

                                               

Európania

Európania sú obyvatelia európskeho svetadielu. Sú prevažne príslušníkmi europoidnej rasy, menšia časť predstavuje zmiešané belošsko-mongoloidné populácie alebo negroidné populácie.

                                               

Faerčania

Faerčania sú severný germánsky národ. Väčšina z nich žije na Faerských ostrovoch, ktoré boli osídlené predkami moderných Faerčanov v 8 9. storočí.

                                               

Feničania

Feničania Féničania) boli staroveký semitský národ, ktorého kryštalizačné jadro bolo v dnešnom Libanone a časti pobrežnej západnej Sýrie a jeho kultúrny rozvoj sa začal už v dobe bronzovej v 3. - 2. tisícročí pred Kr. Patria medzi tzv. Kanaáncov. ...

                                               

Ferganskí Kypčakovia

Ferganskí Kypčakovia alebo Kypčakovia sú etnikum vo Ferganskej kotline. Sú to asi priami potomkovia historických Kypčakov Kumánov, ich jazyk je príbuzný kirgizštine a kazaštine, ale oficiálne sú stav v 80. rokoch 20. storočia vedení ako Uzbeci. V ...

                                               

Filipínci

Filipínci sú ázijským národom, hovoriacim po filipínsky a po anglicky. V domovskej krajine na Filipínach ich žije 88 miliónov, v Spojených štátoch 3 milióny, v Saudskej Arábii milión, v Malajzii 850 tisíc, v Japonsku 450 tisíc a v Kanade 400 tisí ...

                                               

Fíni

Fíni) je národ patriaci k ugrofínskym jazykovým a etnickým skupinám, tvoriacim medzi nimi najsevernejšie etnikum spolu s Laponcami. Na územie Fínska prišli začiatkom 1. tisícročia pred Kr. V 9. stor. vytvorili významné obchodné centrum. V 12. sto ...

                                               

Garifuna (etnikum)

Garifuna alebo Garifunovia sú etnikum v Strednej Amerike, ktoré tvoria potomkovia Indiánov a Afričanov. Ich počet sa odhaduje na 200 000, a bývajú najmä v Hondurase, Belize, Guatemale, Nikarague a USA. Najznámejšia teória vzniku tohto etnika tvrd ...

                                               

Germáni

Germáni sú príslušníci indoeurópskej skupiny kmeňov sídliacich v severnej, západnej a strednej Európe. Spomedzi týchto kmeňov sa sformovali dnešní Angličania, Flámi, Holanďania, Nemci, Islanďania, Faerčania, Nóri, Dáni a Švédi. Výrazom Germáni, k ...

                                               

Geti

Geti boli príslušníci geto-dáckej vetvy Trákov, doložení v období okolo prelomu letopočtu. Sídlili na oboch brehoch Dunaja približne v dnešnej Besarábii a Dobrudži. So susednými Dákmi mali spoločnú getsko-dácku kultúru niektorí antickí autori ich ...

                                               

Gruzínci

Celkový počet sa odhaduje na 6 miliónov Azerbajdžan - 14 900 odhad Brazília - 17 752 odhad Gruzínsko - 3 906 314 Rusko - 198 000 odhad, niektoré zdroje uvádzajú až milión Turecko - 1 500 000 odhad Irán - 50 000 odhad USA - 150 000 odhad Ukrajina ...

                                               

Haputovia

Haputovia je etnikum obývajúce azerbajdžanskú vysokohorskú obec Haput. Koncom 19. storočia sa začali velké patriarchálne rodiny rozpadať a Hyputovia začali migrovať z hôr. V roku 1880 uvádzajú oficiálne pramene 1433 Haputov v pôvodne osídlených o ...

                                               

Hebrejci

Hebrejci sú staroveký národ pochádzajúci zo semitskej skupiny na uzemí Kanánu. Starí hebrejci sa považujú za praobyvatelov tohto územia a odvodzujú svoj pôvod od patriarchu Abraháma. O ich kultúre informuje Starý zákon. Neskoršie príbuzné kmene I ...

                                               

Heléni

Heléni alebo zriedkavo Helléni) je v súčasnosti v slovenčine najmä označenie pre akýchkolvek starovekých Grékov alebo zriedkavo Grékov vôbec. Historicky sa však význam slova menil. Pôvodne to bol názov jedného kmeňa v južnej Tesálii resp. obyvate ...

                                               

Hinalugovia

Hinalugovia alebo Chinalugovia alebo Chynalygovia je etnikum žijúce v oblasti východného Kaukazu, v horskej obci Chynalyg a v obci Vladimirovka. Celkovo ide asi o 3 000 ludí. Väčšinovým náboženstvom Chinalugov je sunnitský islam. Podobne ako osta ...

                                               

Huculi

Huculi alebo staršie Huculovia sú etnická skupina Rusínov žijúcich v horách v juhozápadnej Ukrajine v povodí Čiernej a Bielej Tisy. Pre tých, ktorí neuznávajú existenciu Rusínov ide o etnickú skupinu Ukrajincov. Samotní Huculi sa v súčasnosti - t ...

                                               

Huni

Ich jazyk patril možno medzi altajské jazyky. Etnicky neboli jednotní. Predpokladá sa, že Huni zahŕňali turkické, mongolské a ugrofínske kmene, ale aj niektoré europoidné etniká. Spočiatku žili v rovnostárskej spoločnosti, neskôr sa objavili črty ...

                                               

Hyksósi

Hyksósi alebo staršie Hyksósovia sú skupina neznámeho neegyptského pôvodu, ktorá začala prenikať do Egypta na konci Strednej ríše a ovládla časti severného a stredného Egypta. Obdobie ich vlády v Egypte trvalo približne 1648–1540 pred Kr. K Hyksó ...

                                               

Chazari

Chazari boli staroveké kmene altajského pôvodu, pôvodne zrejme z Priuralia, ktoré v rokoch 650 - 965 mali Chazarskú ríšu medzi Dneprom, Krymom, Kaukazom, Kaspickým morom a južným Uralom. Po roku 800 Chazari, alebo len ich vládnuca vrstva vyznával ...

                                               

Iberi

Iberi, staršie Iberovia, boli kmene obývajúce Pyrenejský polostrov v staroveku a čiastočne aj v praveku. Názov Iberi sa používa: Iberi v užšom zmysle pôvodne len pre neindoeuróskych obyvatelov španielskej Levanty neskôr sa rozšíril aj na okolité ...