Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 42
                                               

Harry S. Truman

Harry S. Truman bol 34. viceprezident a v rokoch 1945 – 53 bol 33. prezident Spojených štátov. V dobe, kedy zastával prezidentský úrad, došlo k množstvu zásadných udalostí. Tesne po nástupe, v auguste 1945 dopadla na Hirošimu prvá atómová bomba, ...

                                               

James Van Allen

James Alfred Van Allen bol americký vedec skúmajúci vesmír a pracujúci na univerzite v štáte Iowa. Po tom čo presadil, aby na družiciach Explorer 1 a Explorer 3 boli umiestnené Geigerov-Müllerove počítače na detekciu kozmického žiarenia, boli po ...

                                               

William Westmoreland

William Childs Westmoreland bol americký generál, ktorý velil americkým vojenským operáciám počas vietnamskej vojny v rokoch 1964 až 1968. Neskôr v rokoch 1968 až 1972 slúžil ako náčelník štábu armády USA.

                                               

Robert Burns Woodward

Robert Burns Woodward bol americký organický chemik, nositel Nobelovej ceny za chémiu za rok 1965. Jeho najdôležitejším prínosom je syntéza mnohých zložitých prirodzených zlúčenín a stanovenie ich molekulárnej štruktúry. Vedla toho spolu s Roaldo ...

                                               

Mark Zuckerberg

Mark Elliot Zuckerberg je americký podnikatel a programátor. Počas štúdia na Harvard University založil spolu s Dustinom Moskovitzom, Andrewom McCollumom, Eduardom Saverinom a Chrisom Hughesom sociálnu internetovú sieť Facebook. Momentálne pracuj ...

                                               

Rad (vyznamenanie)

Rad je štátne civilné alebo vojenské vyznamenanie, udelované obvykle pri významných príležitostiach osobnostiam a organizáciám za ich činnosť. Udelenie radu je spojené s právom nosiť verejne znak ocenenia. Tradícia udelovania vyznamenaní je velmi ...

                                               

Medaila

Medaila je zvláštny druh plastiky. Táto plastika je používaná často ako vyznamenanie, alebo je vydávaná ako pripomienka nejakej významnej udalosti či výročia. Zvláštnym, všeobecne zaužívaným druhom medaily je minca. Medaila či minca je vytváraná ...

                                               

Pamätná medaila

Pamätná medaila sa razí pri príležitosti výročia, na pamiatku významných udalostí, osobností. Pamätná medaila je emitovaná pravidelne. Medzi zberatelmi medailí je pamätná medaila oblúbená pre široký záber tém, ktorých sa môže týkať, a ich histori ...

                                               

Pour le Mérite

Rad Pour le Mérite, neformálne nazvaný aj Modrý Max, bolo najvyššie pruské a nemecké vojenské vyznamenanie udelované do konca prvej svetovej vojny v roku 1918. Spolu bolo udelené 5 430 osobám. K najznámejším držitelom patrili napríklad Paul von H ...

                                               

Pro Ecclesia et Pontifice

Pro Ecclesia et Pontifice je záslužné pápežské vyznamenanie udelované kňazom i laikom za zvláštne zásluhy, niekedy nazývané aj "Dekorácia cti". Vyznamenanie bolo založené 17. júla 1888 pápežom Levom XIII. na pamiatku päťdesiateho výročia jeho kňa ...

                                               

Kanadský chodník slávy

Kanadský chodník slávy je chodník, ktorý je ozdobený hviezdami na počesť známych Kanaďanov, podobne ako americký Hollywoodsky chodník slávy. Bol založený v roku 1998 a nachádza sa Toronte v Ontáriu. Mená s hviezdami zahrňujú atlétov, trénerov, he ...

                                               

Sieň slávy slovenského futbalu

Sieň slávy slovenského futbalu je symbolická inštitúcia s cielom vyjadriť poctu slovenským futbalovým osobnostiam, verejne prezentovať úspechy slovenského futbalu a systematicky zhromažďovať, vystavovať a archivovať historické fakty, informácie a ...

                                               

Mládež

Mládež je sociálno-demografická skupina obyvatelstva vo veku od 15 do 30 rokov s charakteristickými črtami a vlastnosťami, špecifickými záujmami a požiadavkami, hodnotovými orientáciami atď., ktoré ju odlišujú od ostatných vekových skupín. Nie je ...

                                               

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada, skrátene ŽŠR, je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditelovi a vedeniu školy. Žiacka školská rada je ustanovená vtedy, ak v tajnom hlasovaní zvolí nadpolovičná väčšina žiakov ...

                                               

Smrť

Smrť človeka je zánikom organizmu ako celku def: Smrť je konečné vývinové štádium jedinca. Rozlišujú sa dve jej fázy: Klinická smrť - je definovaná ako zástava životne dôležitých funkcií organizmu - dýchania a/alebo činnosti srdca, no v tomto štá ...

                                               

Kadáver

Kadáver je v medicíne označenie mŕtveho ludského tela a vo veterinárnej medicíne a polovníctve označenie tela mŕtveho zvieraťa.

                                               

Klub 27

Klub 27 je zoznam hudobných celebrít, ktorých spája smrť vo veku 27 rokov. Medzi najznámejších "členov" klubu patria Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain či Amy Winehouse. Klub 27 sa stal počas rokov kultúrnym fenoménom a je často spomínaný v ...

                                               

Mumifikácia (konzervovanie)

Mumifikácia alebo mumifikovanie je konzervovanie mŕtveho tela osoby alebo živočícha vysušovaním alebo balzamovaním. Výsledkom mumifikácie celého tela je múmia. Najznámejšie praktizovanie metód mumifikácie je známe zo Starovekého Egypta.

                                               

Pochovávanie (pohrebisko)

Pochovávanie má niekolko podobných definícií: všeobecne: podla niektorých definícií len obradné ukladanie do hrobu či hrobky, v širšom zmysle aj iné pietne odstraňovanie mŕtvoly Výstižná je definícia v Ottovom slovníku naučnom: Pochovávanie označ ...

                                               

Poprava

Poprava, niekedy označovaná tiež všeobecnejším výrazom exekúcia, je akt vykonania trestu smrti. Dnes obvyklé spôsoby popravy sú poprava obesením, zastrelením, smrtiacou injekciou, otrávenie v plynovej komore a prúdom na elektrickom kresle. V niek ...

                                               

Príčina smrti

Príčina smrti vo všeobecnosti predstavuje "všetky choroby, chorobné stavy, úrazy alebo iné procesy, ktoré buď viedli k smrti alebo k nej prispeli, a okolnosti nehody alebo násilia, ktoré takéto úrazy privodili".

                                               

Rakva

Rakva alebo truhla alebo umrlčia truhla je schránka pre mŕtveho, najčastejšie je tvorená z masívneho dreva, ktoré je zdobené rôznymi doplnkami, v podobe kovania a podobne.

                                               

Samovražda

V západnom svete zomiera samovraždou trikrát až štyrikrát viac mužov ako žien, aj keď ženy sa o ňu pokúšajú štyrikrát častejšie. Príčinou je skutočnosť, že muži používajú na ukončenie života podstatne nebezpečnejšie prostriedky. Tento rozdiel je ...

                                               

Smrtnosť

Smrtnosť je demografický ukazovatel, ktorý je vyjadrený spravidla percentuálne ako podiel počtu zomretých na určitú chorobu k počtu osôb postihnutých touto chorobou, alebo ako počet osôb zomretých na určitú chorobu z 1 000 osôb postihnutých touto ...

                                               

Tanatológia

Tanatológia je náuka o príčinách a príznakoch smrti; náuka o psychologických a lekárskych aspektoch smrti a umierania. E. Küblerová-Rosová na základe rozhovorov s umierajúcimi preukázala, že citlivo a profesionálne vedený rozhovor odvracia umiera ...

                                               

Senior

Senior je starší človek, ale aj najstarší a spravidla vážený člen nejakého spoločenstva. Ako jediným objektívnym faktorom, pri posudzovaní toho, kto je senior, sa stal kalendárny vek jedinca. Kalendárny vek je relatívne jednoducho štatisticky zac ...

                                               

Hobby

Divadlo – Fotografovanie – Amatérsky film – Domáce video

                                               

Akvaristika (koníček)

Akvaristika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá chovom všetkých živých organizmov t. j. mikroorganizmov, živočíchov a nižších a vyšších rastlín v akváriu. Chov rýb v starostlivosti človeka je časť akvaristiky, ktorá sa zaoberá chovom všetkých druhov ...

                                               

Amatérska astronómia

Amatérska astronómia je odvetvie astronómie a volnočasová aktivita, pri ktorej sa jej priaznivci zaoberajú štúdiom nebeských objektov. Obyčajne sa praktizuje v dobe, keď je na nočnej oblohe vidno čo najviac nebeských objektov a úkazov, no niekedy ...

                                               

Fingerboard

Fingerboard je zmenšený skateboard, približne v pomere 1:8, na ktorom môže človek robiť rôzne fingerboardové triky pomocou prstov, pričom ukazovák slúži ako predná noha a prostredník ako zadná noha. Existujú rôzne velkosti fingerboardov: -šírka: ...

                                               

Modelárstvo

Modelárstvo je technická oblasť ale i forma trávenia volného času, ktorá sa zaoberá zhotovovaním trojrozmerných modelov existujúcich alebo projektovaných objektov. Môže ísť o stavby, stroje, dopravné prostriedky a podobne. Vo svojej podstate sa d ...

                                               

Notafília

Notafília je zberatelský odbor zaoberajúci sa zbieraním a štúdiom bankoviek, papierových peňazí a platidiel. Je blízkou príbuznou numizmatiky, od roku 1970 bola ustanovená ako samostatný zberatelský odbor. Najznámejším prispievatelom k štúdiu not ...

                                               

Opalovanie (slnenie)

Opalovanie alebo slnenie je činnosť, pri ktorej je pokožka vystavovaná ultrafialovému žiareniu s cielom stmavniť ju. Najčastejším spôsobom je prirodzené opalovanie na priamom slnku, zvyčajne na plážach, pri bazénoch alebo v parkoch. Popri tom sa ...

                                               

Papierový model

Papierové modely, známe tiež pod názvom vystrihovačky, sú výbornou zábavou pre každého a sú celoživotným koníčkom. Počiatky vzniku papierových modelov môžeme počítať od roku 1744, kedy jeden štrasburský tlačiar z Francúzska vyrobil papierové arch ...

                                               

Patchwork

Patchwork je zvláštna technika zošívania látok. Ide o zošívanie malých, rôznofarebných kúskov látok tak, že spolu vytvárajú väčšie geometrické vzory. Výsledný patchwork je spojený s ďalšími vrstvami látky a je ozdobne prešívaný drobnými stehmi. V ...

                                               

Pivná podložka

Pivná podložka alebo pivná tácka alebo podpivník je plochý predmet slúžiaci najmä na ochranu stola alebo obrusu pred zmáčaním od nádoby s pivom, ale stal sa aj jedným z hlavných zberatelských odborov u zberatelov zameraných na pivnú tematiku. Zač ...

                                               

Rekreačný rybolov

Rekreačný rybolov alebo hovorovo rybárčenie je rybolov vykonávaný ako záluba či oddychová činnosť. Podobný je športový rybolov, čo je rybolov vykonávaný ako šport. Rybolov je založený na prirodzenej potrebe rýb prijímať potravu. Cielom je prinúti ...

                                               

Urban exploration

Urban exploration alebo infiltrácia je súkromný prieskum verejne/oficiálne neprístupných nadzemných aj podzemných objektov a zariadení vytvorených luďmi najmä v mestách.

                                               

Zberatelstvo

Zberatelstvo je koníček, ktorý sa zaoberá získavaním špecifického druhu vecí založeného na špecifickom záujme zberatela. Tieto zbierky bývajú zvyčajne kvalitne roztriedené, dôkladne skatalogizované a atraktívne vystavené. Existujú rôzne druhy zbe ...

                                               

Jedlá

Jedlá je obec v Česku v okrese Havlíčkuv Brod v kraji Vysočina. 1. januára 2012 tu žilo 80 obyvatelov, z toho 40 mužov a 40 žien, pričom priemerný vek v obci bol 41.1 roka.

                                               

Jedlo

Jedlo je látka prijímaná živými organizmami. Je hlavným zdrojom energie, výživy pre zvieratá a ludí. Bez jedla umrie človek od hladu. Podla Potravinového kódexu Slovenskej republiky sa vymedzujú základné pojmy, ktoré súvisia s výrobou potravín, t ...

                                               

Cesto

Cesto je druh jedlej hmoty, ktorá sa vyrába zmiešaním určitých prísad ako napríklad múka, voda, vajce, sol. Cesto sa väčšinou následne tepelne spracuje ako napríklad pečením, čím vzniká pevná jedlá hmota určená na konzumáciu. Cestá sa môžu deliť ...

                                               

Cukor (sladidlo)

Cukor je prírodné sladidlo, sladká požívatina. Z chemického hladiska je to takmer čistá sacharóza, teda disacharid zložený z jednej molekuly glukózy a jednej molekuly fruktózy. Vyrába sa v cukrovaroch, najmä z cukrovej trstiny a z cukrovej repy, ...

                                               

Horčica (potravina)

Horčica je dochucovadlo v podobe hustej žltej alebo žltohnedej pasty vyrobenej z mletých horčičných semien zmiešaných s vodou, octom, olejom alebo inou kvapalinou. Môže byť prifarbená kurkumou. Má ostrú, mierne až silne pálivú chuť. Za jej súčasn ...

                                               

Hrianka (pokrm)

Hrianka je krajec chleba dozlata usmažený na masti, stuženom rastlinnom tuku alebo rastlinnom oleji. Hrianka sa najčastejšie podáva solená a lahko potretá cesnakom. Môže sa podávať aj s inými prílohami napr. tatárskym biftekom, vaječnou omeletou ...

                                               

Chlorid sodný

Chlorid sodný je dôležitá minerálna látka ludskej a zvieracej potravy. Používa sa ako korenie aj ako technická surovina v chemickom priemysle a ekonomike. V prírode sa vyskytuje ako minerál halit.

                                               

Kaviár

Kaviár sú rybie ikry určitej ryby, najčastejšie jesetera alebo lososa. Celosvetovo sa kaviár považuje za delikatesu a používa sa ako ozdoba alebo ako nátierka. Najväčším zdrojom pravého čierneho kaviáru je Kaspické more viac ako 90 percent celosv ...

                                               

Kukuričné lupienky

Kukuričné lupienky sú jedlom, ktoré vzniká kombináciou uvarenej kukurice s cukrom, vitamínmi a minerálnymi látkami. Je to tradičné jedlo podávané na raňajky, obvykle s mliekom. Ich história sa začína už v 19. storočí, keď skupina adventistov zača ...

                                               

Kysel (ruský pokrm)

Kysel je pokrm pripravovaný z ovocnej šťavy alebo mlieka, ktorý je zahustený škrobovou múčkou. Väčšinou sa podáva studený, ale môže sa konzumovať i teplý. Je oblúbený v Rusku - odkial pochádza, v Litve a v Polsku.

                                               

Langoš (jedlo)

Langoš alebo podplamenník je pôvodom maďarská smažená placka z kysnutého cesta. Langoše sú často podávané potreté cesnakom, cesnakovou šťavou, cesnakovým maslom, či kyslou smotanou a posypané strúhaným syrom, či inými prílohami. Slovo langoš poch ...