Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 390
                                               

Žlté tričko

Žlté tričko je tričko, ktoré si oblieka pretekár, ktorý je na čele predbežného poradia vo viacetapových cyklistických pretekoch, najznámejšie je žlté tričko z pretekov Tour de France. Oprávnenie obliecť si žlté tričko na štarte etapy získava jazd ...

                                               

Golf

Golf je outdoorový šport, v ktorom samotný hráč alebo malá skupinka hrá malou golfovou loptičkou do jamky a používa pri tom rôzne palice. Pravidlá golfu definujú, že "hra spočíva v hraní loptičkou z odpaliska do jamky úderom alebo postupnými úder ...

                                               

Zoznam olympijských medailistov v golfe

Toto je úplný prehlad olympijských medailistov v golfe. V roku 1904 bol turnaj žien nahradený turnajom tímov. Potom už golf na programe Olympijských hier nefiguroval. Po viac ako sto rokoch sa golf znovu objaví na LOH 2012 v Londýne.

                                               

Paraglajding

Paraglajding je letecký šport, ktorý pre pohyb vo vzduchu využíva špeciálne skonštruované krídlo z tkaniny, ktorá neprepúšťa vzduch a pri svojom doprednom pohybe sa nafukuje do aerodynamického tvaru, pričom nesie na šnúrach upevnenú sedačku, v kt ...

                                               

Gombasecký letný tábor

Gombasecký letný tábor je multižánrový festival a otvorená univerzita, ktorý každoročne v lete usporadúvajú vysokoškolskí študenti maďarskej národnosti zo Slovenska, ktorí študujú na Slovensku, v Česku a v Maďarsku. Zázemie festivalu tvoria Občia ...

                                               

Puškohlad

Puškohlad je v zbraňovej technike optické zariadenie, ktoré sa upevňuje k zbrani pred alebo na miesto pôvodných mieridiel a ulahčuje zameriavanie na dlhšie vzdialenosti pretože približuje/zväčšuje ciel. Ide vlastne o upravený ďalekohlad so zameri ...

                                               

Sokoliarstvo

Sokoliarstvo je spôsob lovu pomocou vycvičených dravcov, predovšetkým sokolov, jastrabov a orlov. Ide o tradičnú oblasť polovníctva, ktorá používa svoje vlastné metódy, úlovky a filozofiu. Človek, ktorý túto činnosť vykonáva, sa nazýva sokoliar.

                                               

Lyžovanie

Lyžovanie je zimný šport, ktorý spočíva v pohybe človeka vlastnou silou a zemskou tiažou po snehu na lyžiach, čo je pár dlhých úzkych dosiek, pôvodne drevených, dnes z kompozitných materiálov, pripojených k chodidlám pomocou lyžiarskeho viazania. ...

                                               

Biela stopa

Biela stopa, predtým tiež Biela stopa SNP je najstarší pravidelne organizovaný masový vytrvalostný beh na lyžiach na Slovensku, ktoré sa koná v Kremnických vrchoch pri Kremnici. V prvom ročníku v roku 1974 štartovali len muži na 51 km so štartom ...

                                               

Lyže

Lyže sú dve podlhovasté ploché dosky so zdvihnutou špičkou, ktoré sa používajú na lyžovanie. Pôvodne boli drevené, dnes sa vyrábajú zo sklolaminátov alebo iných kompozitných materiálov. K chodidlám sa pripevňujú pomocou lyžiarskeho viazania.

                                               

Lyžiarky

Prvé lyžiarky boli kožené zimné topánky, pripevnené k lyžiam pomocou kožených remienkov. Postupne sa lyžovanie špecializovalo a vyvinulo sa alpské lyžovanie.

                                               

Lyžovanie na tráve

Rozvoj lyžovania na tráve na Slovensku sa zapísal do rokov 1975 až 1977. V roku 1975 vyrobili prvé valčekové lyže v závode Drukov Brno a prototyp týchto lyží bol vystavený na Interski kongrese vo Vysokých Tatrách v roku 1975. Tréner alpského lyžo ...

                                               

Medzinárodná lyžiarska federácia

Medzinárodná lyžiarska federácia je hlavným medzinárodným orgánom pre lyžovanie a snowboarding. Federácia bola založená 2. februára 1924 vo francúzskom Chamonix. Je zodpovedná za olympijské disciplíny v alpskom lyžovaní, behu na lyžiach, skokoch ...

                                               

Skialpinizmus

Skialpinizmus je zimný šport, ktorý je kombináciou volného lyžovania, lezeckých schopností a navigácie. Skialpinizmus, či už pretekársky alebo rekreačný, si vyžaduje dobrú fyzickú kondíciu a základný skialpinistický výstroj. Tento zimný šport je ...

                                               

Skijöring

Skijöring alebo skijoering je športová lyžiarska disciplína, v ktorej je lyžiar ťahaný koňom, sobom, psami alebo motorkou. Skijöring vznikol v škandinávskych krajinách pred niekolkými storočiami ako spôsob cestovania na dlhé vzdialenosti v zime. ...

                                               

Snežné pásové vozidlo

Snežné pásové vozidlo alebo snehové pásové vozidlo je špeciálne pásové vozidlo, určené najmä na pohyb po snehovej vrstve. Hlavné druhy sú snežná rolba alebo rolba, snežný ratrak alebo ratrak, pásové vozidlo na úpravu snehu a snežný skúter. Výrazy ...

                                               

Snežný skúter

Snežný skúter je motorové vozidlo určené na jazdu po snehu. Pohyb je obvykle zaistený pásom vzadu, riadenie pomocou jednej alebo dvoch lyží vpredu. Jeho použitie je praktické predovšetkým v horách a v arktických oblastiach. Jazda na snežných skút ...

                                               

Park

Park alebo sad je väčší umelo vytvorený otvorený priestor, ktorý slúži najmä na prechádzky a krátkodobé zotavenie, ale niekedy má hygienickú, estetickú, kultúrnu, vzdelávaciu a pod. funkciu. Obyčajne je to plocha s trávou a chodníkmi, často aj s ...

                                               

Anglický park

Anglický park je krajinársky park, ktorý vznikol v polovici 17. storočia ako upravený výsek prirodzenej krajiny z loveckých zverníc a pastierskej krajiny. Príkladom anglického parku je Englischer Garten v Mníchove, v Nemecku. Známi dizajnéri angl ...

                                               

Carlton Gardens

Carlton Gardens sú rozlahlé plochy mestskej zelene obklopujúce Royal Exhibition Building v austrálskom meste Melbourne. V centrálnej časti parku, ktorého celková rozloha je 26 hektárov, sa nachádza okrem Royal Exhibition Building melbournské múze ...

                                               

Francúzsky park

Francúzsky park je park, ktorý je upravený a vybudovaný s geometrickou presnosťou a symetriou. Sú tu rovné cesty sypané pieskom, zostríhané kríky, fontány, kvetinové záhony a iné. Začiatok francúzskych parkov sa datuje v 16. storočí v Taliansku, ...

                                               

Lesopark

Lesopark je zvyčajne prímestský les, ktorý v sebe kombinuje prvky pôvodného lesa a bežného mestského parku. Na rozdiel od bežného lesa je tu potlačená jeho pôvodná funkcia produkcia drevnej hmoty v prospech novej základnej funkcie, ktorou je tu p ...

                                               

Medzinárodný turistický odznak Besky(i)dy

Medzinárodný turistický odznak Beskydy dy, cz. Mezinárodní turistický odznak Beskydy) – horský, medzinárodný odznak, ktorý bol založený 24. marca 2008 spoločne cez: PTTK "Wisła” Regionálna Rada Klubu slovenských turistov Čadca Polskie Towarzystwo ...

                                               

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell celým menom Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell lord of Gilwell nositel radov a vyznamenaní OM, GCMG, GCVO, KCB bol vojak, ale predovšetkým zakladatel skautského hnutia.

                                               

Jiří Navrátil

JUDr. Jiří Navrátil bol český prekladatel, publicista a významný český skaut, ktorý zažil všetky tri zákazy Junáka – českého skauta a jeho obnovenie. Bol členom protinacistického odboja a aktívne sa v máji 1945 podielal na pražskom povstaní. V ro ...

                                               

Skaut (časopis)

Skaut je časopis určený pre dospievajúce deti vo veku 10 - 15 rokov vydávaný Slovenským skautingom. Časopis sa začal publikovať čiernobiely v roku 2000, od roku 2001 plnofarebný. Vychádza mesačne s výnimkov letných prázdnin. V septembri 2004 sa č ...

                                               

Skautská družina

Skautská družina je základná stavebná častica zboru v Slovenskom Skautingu. Spravidla ju tvorí ju jeden radca, jeden zástupca radcu a členovia. Väčšinou má družina okolo 10 členov. Každý člen v družine má mať nejakú funkciu, vo funkciách sa členo ...

                                               

Skautský zbor

Skautský zbor je organizačná jednotka Slovenského skautingu. Spravidla združuje 50 až 150 členov z jedného mesta alebo regiónu, ktorí sú združení v skautských oddieloch s počtom 10 až 30 členov. Skautské zbory sú dôležitou súčasťou skautingu a ok ...

                                               

Slovenský skauting

Slovenský skauting je dobrovolná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ludí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva. Jeho cielom je výchova mládeže k osobnostiam a k formovaniu hodnôt. ...

                                               

Abura

Abura je drevo tropického stromu Mitragyna ciliata a Mitragyna stipulosa. Je mäkké, svetlohnede až červenkasté, pôvodom zo západnej Afriky. Rýchlo vysychá a je lahko opracovatelné, lahko však podlieha hnilobe. Používa sa najmä v stavebníctve a ná ...

                                               

Napúčanie dreva

Napúčanie dreva je vlastnosť dreva zväčšovať pri pohlcovaní vody svoje lineárne a objemové rozmery. Maximálne množstvo vody, ktoré môže drevo pohltiť, je 28-30% na porovnanie: škrob asi 33%, kasein asi 100%. Keď sa pohlcuje suché drevo vodou, vyl ...

                                               

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva, skrátene "Nariadenie EÚ o dreve" je nariadenie Európskej únie z 20. októbra 2010 zamerané na ...

                                               

Povrchová úprava dreva

Povrchová úprava dreva Výrobky z dreva, ktoré sú určené na dlhodobé používanie, sa musia chrániť pred napadnutím škodcami z rastlinnej a zo živočíšnej ríše, prípadne pred ohňom. Chrániť možno surovinu, polotovar alebo hotový výrobok. Výber ochran ...

                                               

Priestorový meter

Priestorový meter vyjadruje objem materiálu, ktorý sa zmestí do priestoru s rozmermi 1 m x 1 m x 1 m pri zohladnení fyzikálnych vlastností. Bežne sa používa pri predaji štiepaného palivového dreva. Štiepané drevo sa nedá poukladať bez vzduchových ...

                                               

Prírodná živica

Prírodná/prirodzená živica je aj nevhodné synonymum bohemizmus výrazu prírodný/prirodzený t.j. pravý bitúmen, pozri pod bitúmen. Prírodná živica smola, nárečovo glinga, zastarano nesprávne priskyrica) je organický produkt niektorých rastlín a oje ...

                                               

Pôda

Pôda je najvrchnejšia časť zemskej kôry, ktorá vzniká na styku za vzájomného pôsobenia biosféry, atmosféry, litosféry a hydrosféry v podmienkach určitého reliéfu. Skladá sa z neživej zložky, ktorou sú častice ílu, hliny, piesku, kamienky, pôdna v ...

                                               

Trh pôdy

Trh pôdy je trh, na ktorom sa obchoduje s výrobným faktorom pôda. Dopyt po pôde je odvodeným dopytom. Zmena dopytu po pôde nevyvolá v príslušnom období zmenu ponuky pôdy, ale zmenu v cene. Ponuku pôdy výrazne ovplyvňujú osobnosti tohto výrobného ...

                                               

Abaka (vlákno)

Abaka alebo manilské konope je vlákno z listov a listových stopiek banánových rastlín, najmä z nepravého dužinatého kmeňa banánovníka textilného. Má bielu alebo lahko žltkastú farbu a vyznačuje sa predovšetkým lahkosťou, pevnosťou, elastickosťou, ...

                                               

Azbest

Azbest je technické označenie skupiny 6 jemne vláknitých silikátových minerálov používaných pre svoje vhodné fyzikálne vlastnosti v priemysle. Azbesty vytvárajú dlhé tenké vláknité štruktúry, ktoré sa štiepajú po dĺžke. Oceňovaná je najmä ich vys ...

                                               

Bavlna

Bavlna alebo zriedkavo kotón je najdôležitejšia zo všetkých plodín pestovaných na výrobu textilného vlákna. Vlákna sa získavajú z plodov kríka bavlníka. Bavlnené vlákna sú prítomné vo viac ako 50 % dnes vyrábaných textílií. Kultivácia bavlny mala ...

                                               

Buničina (papier)

Buničina alebo technická celulóza alebo len celulóza je technický termín na označenie suroviny – vláknitej hmoty, ktorá sa vyrába chemickým spracovaním dreva alebo slamy. Buničina sa používa na výrobu papiera, umelých vláken, plastických hmôt a p ...

                                               

Chlp (cicavce)

Chlp alebo vlas je dlhé, tenké, zrohovatené valcovité vlákno, ktoré prerastá nad povrch kože cicavcov, vrátane človeka, a pokrýva telo. Patrí medzi tzv. kožné deriváty. Ide o jeden z hlavných znakov cicavcov. Existujú aj užšie definície a podobný ...

                                               

Juta (surovina)

Jutovník Chorchorus patrí k rodine lipovitých Tiliaceae. Z priemyselného hladisku sú významné predovšetkým 2 jeho druhy Corchorus olitorius známy pod obchodným názvom Tossa a Corchorus capularis biela juta. Okrem týchto dvoch druhov sú známe aj M ...

                                               

Pavučina

Pavučina je druh prírodnej stavby, ktorú vytvárajú pavúky prostredníctvom snovacích bradaviek pomocou snovania lepkavého vlákna s cielom chytať hmyz. Pavúčie vlákno má vynikajúcu pevnosť a pružnosť, je ho možné roztiahnuť až na dvojnásobnú dĺžku ...

                                               

Sisal

Sisal je textilné vlákno, ktoré sa získava z listov agávy sisalovej. Rastline sa darí iba v tropickom a subtropickom pásme. Zo svetovej produkcie cca 400 000 ton pripadá takmer 1/3 na Brazíliu. K velkým dodávatelom vlákna patria aj Mexiko, Čína a ...

                                               

Šlacha

Šlacha je anatomická štruktúra, zložená z tuhého usporiadaného väziva, ktorá u stavovcov tvorí spojenie medzi svalmi kostry a kostrou. Šlachy sa skladajú zo zväzkov rovnobežne prebiehajúcich kolagénových vlákien vytvárajúcich povrazce. Pomedzi vl ...

                                               

Damara (živica)

Damara je prírodná živica. Z kríkov a stromov trezalkovitých a blahovičníkovitých, rastúcich v tropických pásmach, sa zbierajú svetložlté hrudky zamúčeného povrchu.

                                               

Gumiguta

Gumiguta je siamská živica zo stromu z Indie alebo Cejlónu. Rozpúšťa sa vo vode, kedysi sa používala v akvareli no pre jej jedovatosť sa používa len na farbenie huslí. Má tmavožltú horčicovú farbu.

                                               

Kopál

Kopál je recentná alebo subfosílna tvrdá živica niektorých ihličnanov, najmä z rodu Copaifera. V stredoamerických kultúrach sa používa ako kadidlo a v minulosti aj pri výrobe lakov. Kopál má medovú alebo jantárovú farbu a rozpúšťa sa v éteri, v a ...

                                               

Mastix

Mastix je prírodná živica z kríka druhu Pistácia mastixová. Z konárikov kríka, ktorý rastie v oblasti Stredozemného mora, vyteká živičný balzam, ktorý na vzduchu zasychá v podobe žltkastých kvapôčok.