Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 389
                                               

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy typom lesov vyskytujúcich sa na prudkých svahoch a roklinách od 150 – 1 200 m n. m. Podla smernice Európskej únie o biotopoch je to súčasne rovnomenný prioritný európsky významný biotop s kódom 9180. Pre európsky výz ...

                                               

Lužné vŕbovo-topolové a jelšové lesy

Lužné vŕbovo-topolové a jelšové lesy je podla smernici Európskej únie o biotopoch prioritný európsky významný biotop s kódom 91E0. Pre európsky významné biotopy sa vyhlasujú v každej krajine Európskej únie v rámci siete Natura 2000 územia európsk ...

                                               

Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu na Slovensku

Toto je zoznam, ktorý obsahuje lokality navrhovaného územia európskeho významu, zoradených abecedne. Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu podla smernice o biotopoch bol schválený uznesením vlády SR č. 239/2004 dňa 17. marca 2004. ...

                                               

Smrekové lesy

Smrekové lesy alebo Horské smrekové lesy sú podla smernice Európskej únie o biotopoch európsky významným biotopom s kódom 9410. Pre európsky významné biotopy sa vyhlasujú v každej krajine Európskej únie v rámci siete Natura 2000 územia európskeho ...

                                               

Stará Metuje

Stará Metuje je prírodná pamiatka ev. č. 5724 neďaleko Jaroměře). Oblasť spravuje Krajský úrad Královohradeckého kraja. Územie prírodnej pamiatky je zároveň územie európskeho významu sústavy Natura 2000.

                                               

Sucho a kyslomilné dubové lesy

Sucho a kyslomilné dubové lesy sú typom dubových a zmiešaných dubových lesov vyskytujúcich sa vzácne a aj to na malých plochách v pahorkatinách a kotlinách Slovenska. Podla Katalógu biotopov Slovenska boli pre potrebu zaradenia do Natura 2000 def ...

                                               

Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku

Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku sú typom dubových a zmiešaných dubových lesov vyskytujúceho sa Podunajskej a Východoslovenskej nížine a v pahorkatinách juhozápadného Slovenska. Vytvárajú ho rôzne druhy dubov, brest hra ...

                                               

Teplomilné submediteránne dubové lesy

Teplomilné submediteránne dubové lesy alebo Teplomilné panónske dubové lesy sú typom dubových a zmiešaných dubových lesov vyskytujúcich sa v suchých a teplých oblastiach, často na prudkých svahoch, na Slovensku do 400 – 600 m n. m. Podla smernice ...

                                               

Územie európskeho významu

Územie európskeho významu alebo v Česku Európsky významná lokalita je druh chráneného územia sústavy Natura 2000, ktoré je vyhlásené na ochranu prírodných biotopov, volne žijúcich živočíchov a volne rastúcich rastlín podla smernice Európskej komi ...

                                               

Ve Studeném

Ve Studeném je česká národná prírodná rezervácia, ktorá bola vyhlásená v roku 1935 ako prvé chránené územie v okrese Benešov. Nachádza sa v katastrálnom území Samechov obce Chocerady pozdĺž lavého brehu Sázavského meandra, na úbočí hrebeňa Spálen ...

                                               

Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy

Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy alebo Vlhké acidofilné brezové dúbravy sú typom dubových a zmiešaných dubových lesov vyskytujúcich sa na vlhších stanovištiach nížin a pahorkatín. Podla smernici Európskej únie o biotopoch sú Vlhko- a kyslo ...

                                               

Zvonček jesenícky

Zvonček jesenícky je stenoendemická, kriticky ohrozená vytrvalá bylina z čelade zvončekovitých, rastúca v Hrubom Jeseníku v Česku. Vyvinul sa diferenciáciou izolovanej populácie zvončeka Scheuchzeroveho Campanula scheuchzeri, alpského druhu, ktor ...

                                               

Karel Domin

Jeho otec Karel Domin pôsobil ako učitel na učitelskom ústave v Kutnej Hore. Jeho dedom z matkinej strany bol Gustav Adolf Lindner. Karel Domin vyštudoval botaniku na České univerzitě v Prahe. Po habilitácii v roku 1906 bol roku 1916 menovaný pro ...

                                               

Bratislava/nahlas

Bratislava/nahlas alebo Bratislava nahlas bola slovenská ekologická iniciatíva, ktorá sa verejne zviditelnila vydaním rovnomennej publikácie. Brožovaná knižka v mäkkom obale s rozsahom 64 strán formátu A4, čiernobiela tlač s obalom so zelenou gra ...

                                               

Lesoochranárske zoskupenie VLK

Lesoochranárske zoskupenie VLK je slovenské občianske združenie, ktorého cielom ochrana životného prostredia. Medzi najznámejšie projekty združenia patrí prvá súkromná prírodná rezervácia v Strednej Európe – rezervácia Vlčia. VLK vlastní, alebo s ...

                                               

Zoznam biotopov Slovenska

Kód Natura je totožný s kódmi pre súvislú európsku sústavu chránených území. Slovenský kód je rovnaký s kódmi biotopov v Katalógu biotopov Slovenska. Prioritné biotopy sú označené *.".

                                               

Zoznam chránených rastlín na Slovensku

Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu. Druhy na území Slovenska vyhynuté niekolko rokov nezvestné sú označené skratkou Ex. Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce z ...

                                               

Zoznam chránených živočíchov na Slovensku

Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov. Druhy na území Slovenska vyhynuté niekolko rokov nezvestné sú označené skratkou Ex.

                                               

Kriticky ohrozený

Kriticky ohrozený je stupeň ohrozenia podla červeného zoznamu IUCN. Ohrozené druhy čelia vysokému riziku vyhynutia v blízkej budúcnosti.

                                               

Ohrozený

Ohrozený je stupeň ohrozenia podla červeného zoznamu IUCN. Ohrozené druhy čelia vysokému riziku vyhynutia v blízkej budúcnosti.

                                               

Vyhynutý

Vyhynutý je stupeň ohrozenia podla červeného zoznamu IUCN. Označuje, že posledný exemplár zomrel, alebo je pokladaný za mŕtveho. IUCN stanovilo rok 1500 ako predel pre moderne vyhynuté druhy.

                                               

Zranitelný

Zranitelný je stupeň ohrozenia podla červeného zoznamu IUCN. Zranitelné druhy čelia vysokému riziku vyhynutia v strednedobom období, pokial sa podmienky nezmenia.

                                               

Jablko

Snehulienka Jablko sváru Podla kresťanskej tradície Eva v Raji odtrhla jablko a s Adamom ho zjedli. Potom boli za trest vyhnaní z Raja. V knihe Genezis sa však hovorí o ovocí stromu, ktorý leží uprostred Raja a jabloň ani jablko sa tam nespomína. ...

                                               

Boskoopské

Boskoopské je druh jablka ktoré, ako už názov napovedá, vznikol v Boskoope v Holandsku, v roku 1856. Existuje mnoho variantov: Boskoopské červené, žlté alebo zelené. Tento rustikálny druh jablká je k dispozícii od novembra do februára. Zeleno-šed ...

                                               

Coxova reneta

Coxova reneta je kultivar jablka vypestovaný v roku 1825 v Colnbrooku Richardom Coxom. Hoci pôvod tejto odrody je neznámy, predpokladá sa že pochádza z kultivaru Ribston Pippin. Odroda bola predstavená v roku 1850 Charlesom Turnerom a komerčne sa ...

                                               

Fuji (jablko)

Fuji je odroda jablka, vyšlachtená pestovatelmi vo výskumnej stanici Tohoku v Fujisaki, Aomori v Japonsku. Vyšlachtená bola pravdepodobne v roku 1930 a uvedená na trh v roku 1962. Vznikla ako hybrid krížením amerických odrôd Red Delicious a býval ...

                                               

Golden Delicious

Golden Delicious je velký, do žlta sfarbený kultivar s velmi sladkou chuťou. Je náchylný na tvorbu modrín a chrást, preto potrebuje opatrné zaobchádzanie a skladovanie. Golden Delicious je oblúbený na šaláty, jablkové pyré a ako jablčné maslo.

                                               

Priesvitné letné

Priesvitné letné je stredne velká odroda jabĺk, zeleno-žltej až slamovo žltobielej farby, pokrytá jemným voskom. Tvar jej plodov je tupo kuželovitý, až gulovitý, často s ostrým švom. Dužina je spočiatku zelenkavá, neskôr biela, šťavnatá, krehká, ...

                                               

Banán

Banán je podlhovasté ovocie a plod banánovníka, ktorý je velmi žiadanou komoditou produkovanou polnohospodármi tropických krajín. Banány majú hmotnosť zvyčajne medzi 125 - 200 g, tá je však výrazne závislá od konkrétneho kultivaru. Z tejto váhy a ...

                                               

Citrónovník (rod)

Patria sem vždyzelené dvoklíčnolistové kry alebo stromy s väčšinou chutnými plodmi tzv. citrusový plod alebo hesperídium s vysokým obsahom vitamínu C a iných vitamínov. Pestujú sa v subtropickej oblasti celého sveta a v teplých oblastiach mierneh ...

                                               

Datla

Datla je druh ovocia, ktoré rastie na datlovníku obyčajnom. Ide o tmavohnedé oválne plody dlhé 3 až 7 cm a široké 2 až 3 cm, ktoré sú charakteristické nízkym obsahom vody a naopak až zo 70 % sú tvorené sacharidmi. Datle sú bohatým a významným zdr ...

                                               

Durian

Durian je rod tropických stromov z čelade slezovité. Medzi tridsiatimi druhmi durianu je známych deväť, ktoré plodia jedlé ovocie. Niektoré ďalšie druhy nie sú dobre preskúmané. Ako durian je medzinárodne známy predovšetkým plod durian zapáchavéh ...

                                               

Durian zapáchavý

Durian zapáchavý alebo durian cibetkový je vždyzelený tropický strom so žltými obojpohlavnými kvetmi z čelade slezovité pochádzajúci z Malajzie. V súčasnej dobe sa pestuje hlavne v Juhovýchodnej Ázii pre ovocie, v menšej miere sa používa ako zele ...

                                               

Hruškovec americký

Hruškovec americký je pestovaná rastlina z čelade vavrínovité. Jej plod sa nazýva avokádo. V roku 2019 bol sekvenovaný genóm avokáda, konkrétne P. americana var. drymifolia.

                                               

Jackfruit

Jackfruit t, džek, žakia) je ovocie, plod tropického stromu chlebovník rôznolistý/chlebovník celistvolistý/chlebovník celolistý z čelade morušovníkovité.

                                               

Karambola

Karambola alebo zriedkavo čínska hviezdica je ovocie stromu egrešovec oblý. Najčastejšie sa konzumuje čerstvá v exotických ovocných šalátoch alebo ako ozdoba pohárov a nápojov. Pred jedením sa odstránia hnede rebrá a plod sa nakrája na plátky. Vz ...

                                               

Kivi (ovocie)

Kivi alebo kiwi je ovocie, plod popínavých drevín rodu aktinídia, pochádzajúcich z Číny. Plod druhu aktinídia lahodná Actinidia deliciosa obsahuje velké množstvo vitamínu C. Velkosťou je podobný kuraciemu vajcu, šupka je hnedá a chlpatá, dužina z ...

                                               

Mango

Mango je tropické ovocie, plod mangovníka. Mango patrí do rodu Mangifera, ktorý zahŕňa 69 botanických druhov a viac ako 1000 odrôd tohto ovocia. Nie je známy jeho presný pôvod, ale predpokladá sa že, mango pochádza z južnej a juhovýchodnej Ázie. ...

                                               

Mučenka jedlá

Mučenka jedlá je popínavý teplomilný druh mučenky, ktorá sa ako ovocie pestuje v severozápadnej časti Južnej Ameriky, v Indii, na Novom Zélande, v Karibiku, Brazílii, v južnej Floride, na Havaji, v Austrálii, vo východnej Afrike, v Izraeli a v Ju ...

                                               

Papája melónová

Papája melónová je strom z čelade papájovité. Je známy svojimi plodmi označovanými papája. Pochádza z Južnej Ameriky a vzrastom môže dosiahnuť až výšky 10 m.

                                               

Salaka

Salaka je tropické ovocie, plod salaky jedlej, palmy pochádzajúce pôvodne z juhozápadnej Jávy a južnej Sumatry. Vplyvom pestovania je rozšírená aj v iných častiach juhovýchodnej Ázie. Plody sú v zahraničí známe tiež pod názvami snakefruit, hadie ...

                                               

Uhorka rohatá

Názvy tejto rastliny a - s výnimkou prvého názvu - aj jej plodu sú: uhorka rohatá, kivano, kiwano, africká uhorka, africká rohatá uhorka, divoká uhorka / divá uhorka, africký rohatý melón, africký melón, Melano, anglická paradajka, gaka.

                                               

Cyklistika

Cyklistika je jazda na bicykli s rekreačným, športovým, turistickým alebo dopravným zameraním. Osoby, ktoré jazdia na bicykli sú cyklisti. Cyklistika vznikla po skonštruovaní bicykla v 19. storočí. Dnes je na Zemi asi miliarda bicyklov, ktoré sú ...

                                               

Športová cyklistika

Športová cyklistika je druh športu, pri ktorom sa používajú bicykle. Cielom športovej cyklistiky je zdolanie trate na dráhe, ceste alebo v teréne v čo najkratšom čase.

                                               

Bicykel

Bicykel je dopravný prostriedok s dvomi za sebou umiestnenými kolesami pripevnenými na rám a poháňaný pedálmi. Prvýkrát bol predstavený v 19. storočí v Európe. Rýchlo sa vyvinul do dnešnej podoby. Bicykel je v mnohých regiónoch jeden zo základnýc ...

                                               

Bicyklebal

Bicyklebal je šport podobný sálovému futbalu, len hráči po ihrisku jazdia na bicykloch. V každom tíme hrajú dvaja hráči, ktorí kontrolujú pohyb lopty po ihrisku na upravených bicykloch bez bŕzd a pevným prevodom. Ďalej sa hráči môžu lopty pri hre ...

                                               

BMX

BMX je jedna z foriem cyklistiky so špeciálne upravenými bicyklami, ktoré majú priemer kolies zvyčajne 20 palcov. Existujú dve formy BMX. Jednou sú preteky na prírodných tratiach a druhou je predvádzanie trikov a skokov. Predvádzanie trikov a sko ...

                                               

Cyklista

Cyklista je vodič bicykla, ktorý používa pre premiestnenia sa z miesta na miesto buď pre športové alebo rekreačné vyžitie, prípadne ako ekonomický a ekologický dopravný prostriedok.

                                               

Cyklistická dráha

Prvé preteky sa uskutočnili 31. mája v roku 1869 v Paríži. Išlo o dráhu, ktorá bola mierne prevýšená v zákrutách pretekalo sa na zemi. Prvá cyklistická dráha bola otvorená v roku 1880 v nemeckom Mníchove. Postupne vznikali ďalšie cyklistické dráh ...

                                               

Cyklistický počítač

Cyklistický počítač je zariadenie, ktoré meria a cyklistovi na displeji ukazuje predovšetkým: dobu jazdy, na vyžiadanie maximálnu dosiahnutú rýchlosť a priemernú rýchlosť. prejdenú vzdialenosť v kilometroch, čas a dátum, okamžitú rýchlosť, K získ ...