Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 380
                                               

Klaustrofóbia

Klaustrofóbia je chorobný strach z uzavretých, alebo obmedzených priestorov. Príčinou vzniku klaustrofóbie môže byť nepríjemný zážitok, napríklad vo výťahu, ktorý sa potom fixoval a rozšíril aj na iné situácie. Nie je to strach z nedostatku vzduc ...

                                               

Klinická biochémia

Klinická biochémia je interdisciplinárny obor, jeden z pododborov biochémie, respektíve špecializovaný odbor medicíny zameraný na skúmanie základných biochemických procesov v ludskom organizme z hladiska ludského zdravia resp. z hladiska liečby o ...

                                               

Klystír

Klystír je procedúra, počas ktorej sa do konečníka a hrubého čreva cez análny otvor vstrekuje tekutina. Tá spôsobuje rozšírenie čriev, zrýchlenie peristaltiky a okamžité nutkanie na stolicu. Klystír sa vykonáva z medicínskych dôvodov, ako súčasť ...

                                               

Kmeňová bunka

Kmeňové bunky sú primárne nediferencované bunky, ktoré majú schopnosť sa premeniť na iný, špecializovanejší druh buniek. Táto schopnosť umožňuje telu vytvoriť nové bunky a nahradiť tak špecializované tkanivá, ktorých bunky sa už deliť nedokážu. M ...

                                               

Kolitída

Kolitída alebo zápal hrubého čreva je zápalové, väčšinou infekčné postihnutie steny hrubého čreva. Príčinou môžu byť toxíny, baktérie, vírusy, prvoky i parazity, no aj autoimúnne postihnutie. U pomerne častých chorôb zo skupiny idiopatických črev ...

                                               

Kóma

Kóma je tretí, najťažší stupeň kvantitatívnej poruchy vedomia. Je to stav hlbokého bezvedomia. K najčastejším príčinám patrí úraz hlavy, krvácanie do mozgu, nervové infekcie, otravy, cukrovka, nízky obsah glukózy v krvi, pečeňové zlyhanie, obličk ...

                                               

Kontaktná šošovka

Kontaktná šošovka je optická šošovka umiestená bezprostredne na rohovke oka. Slúži na korekciu optických chýb zraku, plní ochrannú ale i kozmetickú funkciu. Vynálezcom moderných kontaktných šošoviek je český vedec Otto Wichterle. Kontaktné šošovk ...

                                               

Koroner

Koroner alebo coroner je v štátoch s angloamerickým právnym systémom súdny úradník zodpovedný za vyšetrovanie úmrtia, ktorý sa podiela na určení príčiny smrti a dáva podnet na začatie súdneho vyšetrovania. Kornerom nemusí byť nevyhnutne súdny lekár.

                                               

Kotrimoxazol

Kotrimoxazol je bakteriostatická antibiotická zmes trimetoprimu a sulfametoxazolu v pomere 1:5, používaná pri liečbe množstva bakteriálnych infekcií. Na Slovensku je známy pod obchodným názvom Biseptol.

                                               

Kraniofaryngeóm

Kraniofaryngeóm je nezhubný nádor, ktorý pravdepodobne vzniká zo zvyškov Rathkeho puzdra. Je lokalizovaný väčšinou nad tureckým sedlom klinovej kosti, menej často v ňom. Najčastejšie sa vyskytuje u detí a mladých dospelých. Typický nádor je cysti ...

                                               

Krátkozrakosť

Krátkozrakosť alebo myopia je refrakčná chyba zraku, pri ktorej sa lúče svetla usmernené očnou šošovkou zbiehajú už pred sietnicou, na sietnici tak nevzniká ostrý obraz. Jej prejavom je zlá viditelnosť postihnutého na vzdialené predmety. Na korek ...

                                               

Kŕč

Kŕč alebo spazmus je nefyziologický stav, kedy dochádza k nadmernému či dlhodobému sťahu kostrovej, alebo hladkej svaloviny. Mechanizmus vzniku kŕčov tkvie v inervácii svalov, konkrétne vo vyššej dráždivosti nervov, alebo neustálom dráždení nervo ...

                                               

Kŕčové žily

Kŕčové žily, odborne nazývané varixy, sú viditelným prejavom zväčšenia, predĺženia či vinutia povrchových žíl. Toto ochorenie postihuje najčastejšie dolné končatiny, ktoré sú vystavené velkému ortostatickému tlaku. Typickými príznakmi kŕčových ží ...

                                               

Krvná plazma

Krvná plazma alebo intravaskulárna tekutina je tekutá zložka krvi. Tvorí 4 až 5 % celkovej hmotnosti tela a 25 % objemu extracelulárnej tekutiny. Je to žltobledá tekutina, ktorá má mierne zásaditý charakter. V jednom litri krvi je približne 55 % ...

                                               

Krvné sérum

Krvné sérum je žltkastá, tekutá a nebunková zložka krvi, ktorá vzniká po vyzrážaní krvi a následnom odstránení krvného koláča mechanicky a pomocou centrifúgy. Zložením zodpovedá krvnej plazme, avšak na rozdiel od plazmy neobsahuje fibrinogén a ďa ...

                                               

Krvný tlak

Krvný tlak je hydrostatický tlak, vyvíjaný krvou na steny ciev. Najvyšší je v aorte a velkých tepnách a je vytváraný sťahom komôr srdca. Štandardné hodnoty KT u dospelého človeka v pokoji sú 120 mm Hg počas kontrakcie komôr a 80 mm Hg počas uvoln ...

                                               

Kuru (choroba)

Kuru je priónové ochorenie patriace do skupiny transmisívnych spongiformných encefalopatií, vyskytujúce sa u príslušníkov kmeňa Fore na Novej Guinei. Ide o dôsledok rituálneho kanibalizmu a vtierania mozgového tkaniva do rán. Ochorenie sa väčšino ...

                                               

Kyberchondria

Kyberchondria je novodobý druh hypochondrie. Kyberchonder používa na vyhladávanie informácii o svojich domnelých chorobách internetové vyhladávače. Horvitz a White definujú kyberchondriu ako "neopodstatnené obavy z domnelého zdravotného stavu, zí ...

                                               

Ľahká duševná zaostalosť

Ľahká duševná zaostalosť, v MKCH -10 F70, je najlahšia forma duševnej zaostalosti. Rozsah IQ je od 50 do 69. Výsledkom budú pravdepodobne problémy s učením v škole. Vela dospelých ludí s lahkou duševnou zaostalosťou je schopných pracovať, udržiav ...

                                               

Leukémia

Leukémia je zhubné ochorenie krvi, pri ktorom dochádza v kostnej dreni k množeniu a hromadeniu bielych krviniek a hlavne ich nezrelých foriem. Tieto bunky postupne obsadzujú priestory v kostnej dreni a potláčajú normálnu krvotvorbu. Je najčastejš ...

                                               

Leukopénia

Leukopénia alebo leukocytopénia je odborný medicínsky termín pre znížený počet bielych krviniek v krvi pod hodnotu 4.10 9 /l. Môže sa objaviť pri širokom spektre ochorení, napr. brušný týfus.

                                               

Lobotómia

Zákrok navrhol v roku 1935 portugalský neurológ António Egas Moniz na liečbu niektorých psychiatrických stavov. Postup sa najprv nestretol s pozitívnym prijatím lekárskej komunity, neskôr však lobotómii podrobili desiatky tisíc pacientov v mnohýc ...

                                               

Lokorecidíva

Lokorecidíva je odborný lekársky termín, ktorý označuje znovuobjavenie sa choroby v mieste, odkial bola predtým odstránená - chirurgicky, celkovou alebo miestnou liečbou a podobne.

                                               

Lymfatická uzlina

Lymfatické uzliny alebo lymfatické žlazy sú malé orgány, ktoré sú súčasťou miazgovej sústavy. Tieto opuzdrené zhluky lymfoidných buniek oválneho alebo obličkového tvaru sú velké 1 mm - 3 cm. U človeka sú usporiadané do reťazcov. Uzliny, do ktorýc ...

                                               

Malomocenstvo

Malomocenstvo alebo lepra alebo Hansenova choroba je infekčná choroba, ktorú vyvoláva Mycobacterium leprae - baktéria príbuzná pôvodcovi tuberkulózy. Baktérie spôsobujú chronickú infekciu. Napadajú periférne nervy, horné dýchacie cesty a chladnej ...

                                               

Mastektómia

Mastektómia je chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstraňuje celá mliečna žlaza, až na výnimky i s prsným dvorcom a bradavkou. Jeho najčastejšou indikáciou je zhubný nádor prsníka, kedy sa pravidelne kombinuje s axilárnou disekciou.

                                               

Medzinárodný index senzitivity

Medzinárodný index senzitivity je index porovnania aktivačných vlastností tromboplastínu s medzinárodným referenčným tromboplastínom, ktorý spravuje WHO. Slúži na štandardizáciu vlastností tkanivového tromboplastínu používaného pri vyšetrovaní pr ...

                                               

Metastáza

Metastáza je dcérske ložisko zhubného nádoru, ktoré sa oddelilo od svojho materského nádoru a krvnou, lymfatickou alebo kontaktnou cestou sa dostalo na iné miesto organizmu, kde pokračuje v ďalšom raste. Metastázy sa tvoria pomocou diapedézy

                                               

Mikroglia

Mikroglie sú typ buniek, patriaci do skupiny neuroglie. Sú najmenšími a menej početnými celkovo 5% neuroglie gliovými bunkami. Majú mezodermový pôvod a do mozgu vstupujú až v neskorom štádiu prenatálneho vývoja. Sú schopné fagocytózy a sú výrazne ...

                                               

Mióza

Mióza je zúženie zrenice. Spôsobuje ho sval zvierač zrenice v dúhovke. Dochádza k nej pri dopade svetla alebo môže ísť o chorobu. Jej opakom je mydriáza.

                                               

Močenie

Močenie alebo urinácia alebo mikcia je proces zbavovania sa moču z močového mechúra cez močovú trubicu von z tela. Proces močenia je obvykle ovládaný vôlou. Ak človek stráca nad močením kontrolu, označuje sa tento problém ako močová inkontinencia ...

                                               

Mydriáza

Mydriáza znamená rozšírenie zrenice ludského oka. Je sprostredkovaná m. dilatator pupillae, inervovaný sympatikom z ncl. Intermediolateralis na rozhraní krčnej a hrudnej miechy C7–Th1. Je to proces, ktorý nie je ovládaný vôlou. Môže sa objaviť na ...

                                               

Myelín

Myelín je lipoproteín, tvoriaci obaly okolo výbežkov nervových buniek. Je jednou zo základných zložiek bielej hmoty mozgu a miechy a je príčinou jej bielej farby. Jeho existencia a správna distribúcia myelinizácia je nevyhnutnou podmienkou správn ...

                                               

Náhla brušná príhoda

Náhla brušná príhoda je náhla, silná bolesť brucha trvajúca menej ako 6 hodín. Je charakterizovaná rýchlym začiatkom spravidla za plného zdravia pacienta a rýchlym priebehom. Pri oneskorenej alebo nesprávnej liečbe ohrozuje pacienta závažným pošk ...

                                               

Nanizmus

Nanizmus alebo nanosomia je choroba, ktorá vzniká pri izolovanom nedostatku rastového hormónu alebo pri poruche celej adenohypofýzy. Pacienti sú malí, nápadne zaostávajú v raste po 3. mesiaci života. Postava býva súmerná, hoci rast trupu zaostáva ...

                                               

Národný ústav reumatických chorôb

Národný ústav reumatických chorôb je špecializované zdravotnícke zariadenie so sídlom v meste Piešťany, zamerané na výskum a liečbu reumatických chorôb.

                                               

Nefrotický syndróm

Nefrotický syndróm je súbor klinických a laboratórnych príznakov, ktoré vznikajú v dôsledku výraznej proteinúrie, teda strát bielkovín močom. Najvýraznejším príznakom sú opuchy, najčastejšie očných viečok, dolných končatín alebo pohlavných orgáno ...

                                               

Nechutenstvo

Nechutenstvo alebo nechuť je symptóm, pri ktorom človek alebo zviera odmieta prijímať potravu. Väčšinou úzko súvisí s nevolnosťou. Ide o nešpecifický symptóm, ktorý sa bežne vyskytuje pri mnohých ochoreniach. Predpokladá sa, že pri niektorých cho ...

                                               

Nekróza

Nekróza je patologicko-anatomický pojem, ktorý označuje odumretú oblasť tkaniva s reakciou okolitého živého tkaniva. Bunka alebo bunky pri nekróze na rozdiel od apoptózy zanikajú "násilne", poškodením plazmatickej membrány. To má za následok edém ...

                                               

Nespavosť

Nespavosť, odborne insomnia je stav, pri ktorom človek zle zaspáva, často sa budí a má plytký spánok. Príčin nespavosti je velmi vela; od nezávažných až po závažné systémové choroby ako je napríklad chronické zlyhanie srdca alebo plúc, chronická ...

                                               

Neurofibromatóza

Neurofibromatóza je dedičná choroba, ktorú spôsobuje mutácia génov. Existujú 3 typy neurofibromatózy. Typ NF1, známy aj pod názvom Von Recklinghausenova choroba. NF2 a Schwannomatosis. Prejavuje sa prítomnosťou škvŕn café-au-lait na tele. Postupn ...

                                               

Neuroglia

Neuroglia, glia alebo gliová bunka je podporná nervová bunka. Spolu s neurónmi tvorí nervové tkanivo. Okrem podpornej má aj vyživovaciu, regeneračnú a ochrannú funkciu. Slúži počas embryonálneho vývoja ako "smerovač" a "sprievodca" migrácie nervo ...

                                               

Neurológia

Neurológia je náuka o nervovej sústave a nervových chorobách; odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečením ochorení nervového systému, spojených s poruchami hybnosti a citlivosti a poruchou funkcií zmyslových a vnútorných ...

                                               

Neurotonikum

Neurotonikum je liek celkovo posilňujúci organizmus, najmä pri rekonvalescencii, málokrvnosti, stavoch únavy, nechutenstve a pod. Býva to obyčajne horčinová látka, zlúčenina železa, vápnika, vitamín a pod. Jedná sa o obsolentnú skupinu liekov, kt ...

                                               

Nokardióza

Nokardióza je infekčné, prevažne plúcne ochorenie podobné aktinomykóze, ktoré sa môže prejaviť ako septikopyémia s rudimentárne granulomatóznou reakciou, najmä pri imunitných poruchách. Najčastejšie sú postihnuté mozog a koža.

                                               

Noradrenalín

Noradrenalín alebo norepinefrín je hormón a neurotransmiter zaraďovaný medzi stresové hormóny. Je vylučovaný dreňou nadobličiek. Z chemického hladiska je to spolu hlavne s adrenalínom a dopamínom tzv. katecholamín. Funkciou noradrenalínu je umožn ...

                                               

Noradrenergný systém

Noradrenergný systém je monoamínergný mediátorový systém, ktorý ako signálnu molekulu/mediátor pri prenose nervového vzruchu na synapsii využíva noradrenalín.

                                               

Nosič infekčnej choroby

Nosič infekčnej choroby je taký prenášač infekcie, ktorý je nositelom infekčného agensa, ktoré sa v ňom rozmnožuje a uvolňuje sa z neho rôznym spôsobom do vonkajšieho prostredia, ale svojmu nositelovi nespôsobuje žiadne príznaky ochorenia.

                                               

Nukleárna medicína

Nukleárna medicína je klinickým odborom, zaoberajúcim sa diagnostikou a liečbou pomocou otvorených žiaričov. Predmetom a cielom nukleárnej medicíny je posudzovanie klinického stavu, funkcie a morfológie orgánov a tkanív in vivo po aplikácii rádio ...

                                               

Obnubilácia

Obnubilácia alebo nubilita je jedna z kvalitatívnych porúch vedomia. Prejavuje sa nenápadne – pacient je na prvý pohlad orientovaný a správa sa účelne. Koná však automaticky, neuvedomuje si to na daný časový úsek si nepamätá.