Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 37
                                               

Aeroklub

Aeroklub je občianske združenie zaoberajúce sa športovým letectvom a parašutizmom. Podla toho, čomu sa aerokluby primárne venujú, ich možno ďalej rozdeliť na kluby motorového lietania, bezmotorového lietania, balónové kluby a pod. Ich riadenie za ...

                                               

OZ Belasá Šlachta

OZ Belasá Šlachta bolo občianske združenie fanúšikov futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava. Spolu s fanúšikmi Spartaka Trnava sú považovaní za jedných z najlepších na Slovensku. Prezidentom bol Stanislav Kramarič.

                                               

Verejná správa

Verejná správa je činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh. Jej hlavným cielom je prevádzkovanie verejného blahobytu prostredníctvom posilnenia občianskej spoločnosti a ...

                                               

Krajský úrad

Krajský úrad bol úrad miestnej štátnej správy na Slovensku od júla 1996 do septembra 2007, zodpovedný za územie kraja. Popri krajských úradoch existovali ako úrady miestnej štátnej správy okresné úrady a neskôr obvodné úrady zodpovedné za menšie ...

                                               

Nariadenie vlády Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky je na Slovensku normatívny právny akt vydávaný vládou ako celkom. Návrh nariadenia vlády SR obsahuje dôvodovú správu, ktorá má všeobecnú časť a osobitnú časť.

                                               

Obvodný úrad

Obvodný úrad alebo obvodný úrad všeobecnej štátnej správy bol na Slovensku od roku 2004 miestny orgán štátnej správy pre oblasť všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo ...

                                               

Opatrenie (ministerstvo)

Opatrenie je jeden zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré vydávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Jeho základná úprava je uvedená v článku 123 Ústavy Slovenskej republiky.

                                               

Orgán činný v trestnom konaní

Na Slovensku definuje orgány činné v trestnom konaní § 10 ods. 1, 8, 9 a 10 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. Patrí k nim: vyšetrovatel alebo poverený príslušník Policajného zboru, policajt v rozsahu poverenia úkonov vyšetrovania zástupca prís ...

                                               

Podprefektúra (všeobecne)

Podprefektúra je v niektorých štátoch územná správna jednotka, alebo úrad v rámci vyššieho celku. Názov môže byť prenesene použitý i na mesto, alebo samotnú budovu v ktorej daný správny orgán sídli.

                                               

Príspevková organizácia

Príspevková organizácia je právnická osoba, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbám, a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy ur ...

                                               

Richtár

Richtár bol na území dnešného Slovensku do roku 1750 hlavný predstavitel samosprávy miest a do roku 1918 dedín. V 15. a 16. storočí bola zrejme do funkcie královských richtárov dosadzovaná nižšia šlachta. Richtár bol pôvodne úradník vyberajúci pr ...

                                               

Rozpočtová organizácia

Rozpočtová organizácia je právnická osoba, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podla schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí ...

                                               

Saldo rozpočtu verejnej správy

Saldo rozpočtu verejnej správy je rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami verejných financií, presnejšie sektora verejnej správy, v danom rozpočtovom období, spravidla za kalendárny rok.

                                               

Štátny mechanizmus

Štátny mechanizmus je súhrnné označenie pre štátne orgány, zvláštne zložky štátu a štátne inštitúcie vo všetkých ostatných sférach ekonomiky, často vrátane úradných osôb a pomocných zamestnancov štátu. Podrobnosti definície pozri nižšie.

                                               

Štatút mesta

Štatút mesta je: v Česku, Rakúsku a obdobne v niektorých iných štátoch vrátane sčasti v minulosti Uhorska: vyhláška a podobne, ktorou niektoré mestá dostávajú postavenie mesta, z ktorého v mnohých ohladoch vyplýva postavenie rovné okresu; v Česku ...

                                               

Ústavný činitel

Ústavný činitel je vo všeobecnosti osoba, ktorá vykonáva funkciu s právomocou, pôsobnosťou, v zložení a forme ustanovenia do funkcie ako to upravuje Ústava Slovenskej republiky. Takými osobami v ústave sú v poradí: sudcovia čl.141 a nasl. poslane ...

                                               

Uznesenie vlády Slovenskej republiky

Uznesenie vlády Slovenskej republiky je na Slovensku typ organizačného aktu. Slúži ako forma rozhodovania vlády SR. Nie je to všeobecne záväzný právny predpis.

                                               

Verejná správa (odvetvie)

Verejná správa je odvetvie národného hospodárstva, v systéme národných účtov Slovenskej republiky jedno z piatich základných odvetví národného hospodárstva, popri nefinančných korporáciách, finančných korporáciách, domácnostiach a neziskových inš ...

                                               

Verejný činitel

Verejný činitel je osoba, ktorá pôsobí ako štátny funkcionár alebo úradník; osoba pracujúca vo verejnej službe. Pojem štátna služba je užší a zahŕňa len osoby pracujúce v štátnych orgánoch, respektíve osoby pracujúce podla zákona o štátnej službe ...

                                               

Vyhláška (ministerstvo)

Vyhláška je na Slovensku všeobecne záväzný právny predpis vydávaný ministerstvami alebo ostatnými na to zmocnenými ústrednými orgánmi štátnej správy, a to na základe zákonov a v ich medziach. Je to právny predpis nižšej právnej sily ako je zákon. ...

                                               

Výnos (ministerstvo)

Výnos je v súčasnom slovenskom práve všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Jeho základná úprava je uvedená v článku 123 Ústavy Slovenskej republiky, kde je napísané: "Ministerstvá ...

                                               

Základná sídelná jednotka

Základná sídelná jednotka je základná časť sídelného útvaru. Základné sídelné jednotky pokrývajú celé územie štátu s výnimkou neosídlených oblastí. Vo vybraných mestách sú základné sídelné jednotky urbanistické obvody, ktoré sú charakterizované z ...

                                               

Big Brother Awards

Big Brother Awards je súťaž, v ktorej sú vybrané "vládne a súkromné organizácie. ktoré najviac ohrozujú súkromie". Súťaž je nazvaná po postave Velkého brata z románu Georga Orwella 1984. Je udelovaná úradom, firmám, organizáciám a osobám, ktorých ...

                                               

Bludný balvan (cena)

Bludný balvan je cena resp. anticena Českého klubu skeptikov Sisyfos, ktorý ju udeluje za pseudovedeckú činnosť. Cena je pravidelne udelovaná každý rok a to vždy za rok predchádzajúci. Prvý ročník prebehol v roku 1999. Bludné balvany sú udelované ...

                                               

Darwinova cena

Darwinova cena je ironické ocenenie pre ludí, "ktorí sa zaslúžili o zlepšenie ludského genofondu tým, že sa z neho sami odstránili hlúpym spôsobom". Cena je pomenovaná po Charlesovi Darwinovi, zakladatelovi evolučnej biológie. Nejde o žiadne hmot ...

                                               

Homofób roka

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii a transfóbii 17. máj vyhlasuje Inštitút ludských práv IĽP od roku 2012 anketu o anti-cenu Homofób roka. Ďalšími organizátormi bola aj Alena Krempaská z Dúhové Slovensko n.z. neformálne zdru ...

                                               

Ig Nobelova cena

Ig Nobelova cena je americké ocenenie parodujúce Nobelovu cenu. Ceny každý rok v októbri udeluje časopis Annals of Improbable Research za neobvyklé alebo triviálne výsledky vedeckého výskumu. Komisia, ktorá ceny udeluje, je zložená z nositelov sk ...

                                               

Zlatá malina

Zlatá malina je ocenenie za najhoršie filmové počiny, ktoré sa udeluje od roku 1980 v predvečer odovzdávania Oscarov. Laureátov ocenenia vyberá každý rok takmer 700 členov Nadácie ceny Zlatá malina v 16 krajinách.

                                               

Zuzana Čaputová

Mgr. Zuzana Čaputová, rod. Strapáková je v poradí piata prezidentka Slovenskej republiky. Do funkcie bola inaugurovaná 15. júna 2019, keď o 12:07 zložila pred Národnou radou SR slub do rúk predsedu Ústavného súdu. Stala sa tak prvou ženou v úrade ...

                                               

Wangari Maathaiová

Wangari Muta Maathaiová bola kenská ekologička, feministka, občianska a environmentálna aktivistka. V roku 2004 získala Nobelovu cenu za mier za "príspevok k trvalo udržatelnému rozvoju, demokracii a mieru".

                                               

Hollywoodsky chodník slávy

Hollywoodsky chodník slávy je chodník pozdĺž Hollywood Boulevard a Vine Street v Hollywoode, ktorý slúži ako sieň slávy zábavného priemyslu. Je osadený viac ako 2 500 päťramennými hviezdami s menami nielen ludských celebrít, ale aj fiktívnych pos ...

                                               

Zoznam hviezd na Hollywoodskom chodníku slávy

Na tejto stránke je zoznam hviezd na Holywoodskom chodníku slávy. Nie sú v ňom mená hviezd, ktoré neboli na ňom slávnostne predstavené počas oficiálnej ceremónie, či tie, ktoré boli z nejakej príčiny z ceremónie vylúčené. Zoznam by mal byť zhodný ...

                                               

Paula Abdulová

Paula Julie Abdulová je americká speváčka, tanečnica a choreografka, známa aj ako porotkyňa americkej súťaže American Idol. V roku 1980, keď pôsobila ako roztlieskávačka basketbalového klubu Los Angeles Lakers, jej tanečný talent objavil choreogr ...

                                               

Amy Adamsová

Amy Lou Adamsová je americká herečka.Patrí medzi najlepšie platené herečky Hollywoodu a bola šesť krát nominovaná na Oscara.

                                               

Alan Alda

Alan Alda, vlastným menom Alphonso Joseph DAbruzzo, je americký herec, režisér a scenárista, ktorý sa do širokého povedomia televíznych divákov na celom svete zapísal svojou rolou chirurga Benjamina Frenklina "Hawkeyho" Piercea v seriáli M*A*S*H.

                                               

Buzz Aldrin

Buzz Aldrin je bývalý americký astronaut, inžinier a stíhací pilot. Ako pilot lunárneho modulu misie Apollo 11 sa s velitelom Neilom Armstrongom stali prvými luďmi, ktorí pristáli na Mesiaci. Narodený v Glen Ridge v štáte New Jersey. Absolvent Un ...

                                               

Muhammad Ali

Muhammad Ali, vlastným menom Cassius Marcellus Clay, Jr., bol americký boxer, štvornásobný majster sveta v ťažkej váhe a víťaz zlatej medaily na olympijských hrách v roku 1960. V roku 1999 získal Ali ocenenie "Športovec storočia", toto ocenenie u ...

                                               

Julie Andrewsоvá

Julie Andrewsová, rodným menom Julie Elizabeth Wells, vydatá Julie Edwardsová je britská herečka, speváčka, tanečnica, moderátorka a spisovatelka, manželka známeho amerického filmového režiséra Blake Edwardsa.

                                               

Paul Anka

Narodil sa v hlavnom meste Kanady Ottawe. Už v mladosti písal texty k piesňam. Svoj najväčší hit pieseň Diana napísal vo svojich šestnástich rokoch a krátko na to sa stal idolom fanúšikov a hlavne fanúšičiek aj za hranicami svojej rodnej krajiny. ...

                                               

Louis Armstrong

Louis Daniel Armstrong, známy ako Louis Armstrong bol americký černošský trubkár, spevák a skladatel. Louis Armstrong mal vela prezývok - Satchmo skratka zo Satchelmouth - velkoústy. Pops tato - v tomto prípade džezovej rodiny, alebo aj King of J ...

                                               

Neil Armstrong

Neil Alden Armstrong bol americký astronaut a prvý človek, ktorý vstúpil na povrch Mesiaca. Bol tiež letecký inžinier, námorný pilot, skúšobný pilot a univerzitný profesor. Predtým, než sa stal astronautom, slúžil ako pilot v americkom námorníctv ...

                                               

Fred Astaire

Fred Astaire bol americký tanečník a filmová hviezda. Pochádzal z rodiny rakúskych prisťahovalcov. Už od svojho detstva rád tancoval, najprv vytvoril tanečnú dvojicu so svojou sestrou Adelou. V tridsiatych rokoch natočil sériu muzikálov ako naprí ...

                                               

Anne Bancroft

Anne Bancroft, vlastným menom Anna Maria Louisa Italiano bola americká herečka a predstavitelka školy metodického herectva. Počas svojej viac než päťdesiatročnej hereckej kariéry získala rad najvyšších filmových ocenení, vrátane Oscara za stvárne ...

                                               

Antonio Banderas

José Antonio Domínguez Bandera je španielsky herec, režisér, filmový producent a spevák. Je prvým španielskym hercom, ktorému sa podarilo presadiť sa v severoamerickom filmovom priemysle, v ktorom sa pohybuje od začiatku 90.tych rokov. Bol ženatý ...

                                               

Drew Barrymorová

Drew Blythe Barrymore je americká herečka, spisovatelka, režisérka, modelka a producentka. Je členom hereckej rodiny Barrymorovcov ako vnučka Johna Barrymora. Svoju hereckú kariéru začala v televízii, no následne prešla k filmom, ako napríklad E. ...

                                               

Ethel Barrymore

Ethel Barrymorová bola americká herečka. Pochádzala z hereckej rodiny Barrymoreových a je považovaná za "Prvú dámu amerického divadla".

                                               

Count Basie

William "Count" Basie občianskym menom William James Basie bol americký džezový klavirista, organista, kapelník a skladatel. Považuje sa za jedného z najdôležitejších džezových kapelníkov svojej doby. Basie viedol vlastnú populárnu kapelu Count B ...

                                               

Kathy Batesová

2001 – Štvanci Ameriky American Outlaws 1995 – Dolores Claiborneová Dolores Claiborne 2008 – Deň, keď sa zastavila Zem Day the Earth Stood Still, The 2011 – Polnoc v Paríži Midnight in Paris 1978 – Na slobode Straight Time 1992 – Predohra k bozku ...

                                               

Anne Baxterová

Pochádzala za zámožnej a kultúrnej rodiny, jej starým otcom bol architekt Frank Lloyd Wright. Už v trinástich rokoch hrala na Broadwayi a dochádzala na hodiny herectva k Márii Uspenskej. Vo filme debutovala roku 1940, významnú príležitosť dostala ...

                                               

Beach Boys

The Beach Boys je americká rock and rollová skupina, ktorá vznikla v roku 1961. Skupina sa stala populárnou vďaka svojim originálne koncipovaným spôsobom spievaných harmonických vokálov a témam textov piesní, ktoré boli zamerané na životný štýl k ...